» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Divrik, R., & Aydoğdu, M. Z. (2023). Examination of primary and secondary school mathematics textbooks in terms of root values. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 17, Special Issue, 398-430. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1348469 (Education Full Text, H.W. Wilson, ULAKBİM) (Ekim 2023)
 • Divrik, R. (2023). Effect of teaching mathematics supported by problem-posing strategies on problem posing skills. International Journal of Modern Education Studies, 7(2), 371-408. https://doi.org/10.51383/ijonmes.2023.308 (Journal indexed in Eric, ULAKBİM) (Eylül 2023)
 • Divrik, R., & Toptaş, V. (2023). Özel yetenekli öğrencilerin genel kültür olarak matematik tarihine ilişkin tutumlarının incelenmesi: Karma yöntem araştırması. The Journal of Buca Faculty of Education, 2023, 57, 1319-1340. https://doi.org/10.53444/deubefd.1263854 (Education Full Text, H.W. Wilson, ULAKBİM) (Eylül 2023)
 • Divrik, R. (2023). Algorithm-based mathematics from the perspective of gifted students: A case study. Journal of Gifted and Creativity, 10(3), 177-193. (Education Full Text, H.W. Wilson) (Eylül 2023)
 • Divrik, R., & Coşkun, İ. (2023). The effect of mathematics teaching supported by mathematics stories on 3rd-grade students’ achievement and attitudes. International Journal of Education, Technology and Science, 3(3) (2023) 1112–1127. (Education Full Text, H.W. Wilson) (Eylül 2023)
 • Divrik, R. (2023). Comparison of mathematics self-efficacy perceptions of gifted and normally developing primary school students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(3), 381-396. https://doi.org/10.17478/jegys.1360442 (Education Full Text, H.W. Wilson) (Eylül 2023)
 • Divrik, R. (2023). Dijital destekli kavram karikatürlerinin özel yetenekli 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersi motivasyonlarına etkisi: Karma yöntem araştırması. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(2):406-419. https://dx.doi.org/10.30703/cije.1204421 (Education Full Text, H.W. Wilson, ULAKBİM). (Haziran 2023)
 • Divrik, R., & Pilten, P. (2021). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda yaptıkları hataların birim kesir, sembol ve model bağlamında analizi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7(1), 62-73. http://dx.doi.org/10.38089/ekuad.2021.41 (Index Copernicus)
 • Divrik, R., Pilten, P., & Mentiş Taş, A. (2020). Effect of inquiry-based learning method supported by metacognitive strategies on fourth-grade students' problem-solving and problem-posing skills: A mixed methods research. International Electronic Journal of Elementary Education, 13(2), 287-308. http://dx.doi.org/10.26822/iejee.2021.191 (Journal indexed in Eric, Scopus)
 • Divrik, R., Mentiş Taş, A., & Pilten, P. (2020). Teachers' views on the problem-solving & problem-posing tasks in primary school mathematics textbooks. Journal of Curriculum and Teaching, 9(1), 73-85. https://doi.org/10.5430/jct.v9n1p73 (Journal indexed in Eric, Scopus)
 • Divrik, R., & Pilten, P. (2019). Analysis of primary school teachers' metaphorical perceptions of math textbooks, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Vol: 4, Issue: 10, pp. (435-457). http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.51 (Education Full Text, H.W. Wilson)
 • Pilten, P., Pilten, G., Divrik, R., & Divrik, F. (2017). Evaluation of mathematical game design skills of pre-service classroom teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(2), 255-264. http://dx.doi.org/10.26822/iejee.2017236120 (Journal indexed in Eric, Scopus)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Divrik, R., Çelik, Ö., & Elmas, Z. (2024). ChatGPT ile Tasarlanan Matematiksel Oyunların 4 Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Motivasyon ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. Presented at the XI International Eurasion Education Research Congress (XI EJER), Kocaeli. (Mayıs 2024)
 • Divrik, R., Coşkun, İ., Gülçebi, B. N. (2023). 2015-2023 yılları arasında Türkiye’de scratch programının matematik eğitiminde kullanımı üzerine yapılmış çalışmaların incelenmesi. 21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Kasım 2023)
 • Divrik, R., Divrik. F. (2023). Özel yetenekli ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi. 21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Kasım 2023)
 • Divrik, R. (2023). Matematik öğrenme güçlüğü olan ilkokul 2. sınıf öğrencisinin yaşadığı zorluklar. Uluslararası Matematik Öğrenme Güçlüğü Kongresi (ICMLD) (Özet Bildiri) (Ekim 2023)
 • Divrik, R. (2023). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik ve teknoloji tutumu ile uzaktan eğitim memnuniyetlerinin incelenmesi. 12. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) (Özet Bildiri) (Eylül 2023)
 • Divrik, R., Toptaş, V. (2022). Özel yetenekli öğrencilerin genel kültür olarak matematik tarihine yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi. 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Kasım 2022)
 • Divrik, R. (2022). Algoritma temelli matematik etkinliklerine yönelik özel yetenekli öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi. 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Divrik, R., Divrik, O. (2022). Sosyal bilgiler dersinde dijital araç kullanımının kavram öğretimine etkisi. International Congress of Education and Science (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2022). Fen bilimleri dersinde dijital kavram haritalarıyla destekli öğretimin başarıya etkisi. International Congress of Education and Science (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2021). Özel yetenekli öğrencilerin (İlkokul 3. ve 4. sınıf) dijital okuryazarlık becerilerinin incelenmesi. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2021). Dijital kavram karikatürleriyle zenginleştirilmiş etkinliklerin üstün yetenekli 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersi motivasyonlarına etkisi. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2019). Yenilenmiş ilkokul matematik ders kitaplarında yer alan problem çözme etkinliklerinin incelenmesi. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK 2019) (Özet Bildiri)
 • Divrik R., Pilten P. (2019). Problem çözme ve problem kurma becerilerinin ilkokul öğrencilerine kazandırılmasında etkili olabilecek yöntemlerin belirlenmesi. V. INES Human and Civilization Congress From Past To Future (Özet Bildiri)
 • Divrik, R., Pilten, P. (2019). İlkokul matematik ders kitaplarında yer alan problem çözme ve problem kurma etkinliklerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. V. INES Human and Civilization Congress From Past To Future (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2019). Yenilenmiş ilkokul matematik ders kitaplarında yer alan problem kurma etkinliklerinin değerlendirilmesi. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK 2019) Tam Metin Bildiri Kitabı. 21-24 Mart. Afyonkarahisar: Nobel Akademik Yayıncılık, 534-538.
 • Divrik, R., Divrik, F. (2019). Problem çözme sürecinde yönlendirme kartı tasarlayalım, ama nasıl? 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK 2019) (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2017). İlkokul sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitaplarına ilişkin metaforları. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2017). İlkokul matematik dersi 2015 öğretim programı ile 2017 taslak öğretim programının karşılaştırılması. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Divrik, R., Pilten, P. (2017). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kesir kavramına ilişkin sahip oldukları yanılgıların kesir birimi, model ve sembol bağlamında analizi. II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri)
 • Pilten, P., Divrik, R. (2017). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konularında yaptıkları hataların analizi. II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri)
 • Pilten, G., Pilten, P., Divrik, R., Divrik, F. (2017). Sınıf öğretmenlerinin matematiksel problem çözme sürecinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejilerinin incelenmesi. II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri)
 • Pilten, P., Pilten, G., Divrik, R., Divrik, F. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel oyun tasarlama becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2016). Kat kat matematik. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Pilten, P., Divrik, R., Pilten, G., Ebret, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel okuryazarlık kavramına ilişkin metaforik algıları. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Divrik, R., Türksezer, Y., Kaya, H. (2017). Öğrenmeyen kalmasın: Mangala oynuyoruz. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri)
 • Divrik, R. (2019). Matematik dersi öğretim programının (ilkokul) 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda incelenmesi. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK 2019) (Özet Bildiri)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Divrik, R. (2023). Matematik eğitiminde matematik tarihinin kullanılması. Ayşegül Gökhan ve Fatma Erdoğan (Ed.). Matematik ve fen bilimleri eğitiminde yeni yaklaşımlar 2023-III içinde (ss. 109-128). Efe Akademi. https://doi.org/10.59617/efepub202345 ISBN: 978-625-6600-26-3 (Ekim 2023)
 • Divrik, R. (2023). Matematik eğitiminde oyunla öğretim. Serpil Timurkaan Akçınar (Ed.), Oyunla öğretime geleneksel ve teknolojik yaklaşımlar içinde (ss. 143-162). Efe Akademi. https://doi.org/10.59617/efepub202344 ISBN: 978-625-6600-24-9 (Ekim 2023)
 • Divrik, R., Divrik, O. (2022). Sosyal bilgiler dersinde dijital araç kullanımının kavram öğretimine etkisi. Sabahattin Çiftçi, Erdal Hamarta ve Mustafa Uslu (Ed.), Eğitim Araştırmaları 2022 içinde (ss. 452-460). Çizgi Kitabevi. ISBN: 978-605-196-941-1 (Aralık 2022)
 • Divrik, R. (2022). Fen bilimleri dersinde dijital kavram haritalarıyla destekli öğretimin başarıya etkisi. Sabahattin Çiftçi, Erdal Hamarta ve Mustafa Uslu (Ed.), Eğitim Araştırmaları 2022 içinde (ss. 442-451). Çizgi Kitabevi. ISBN: 978-605-196-941-1 (Aralık 2022)
 • Divrik, R. (2020). İlkokul matematik dersi öğretim programı. V. Toptaş, S. Olkun, S. Çekirdekçi, M. H. Sarı (Ed.), İlkokulda matematik öğretimi içinde (ss. 93-125). Vizetek Yayıncılık. ISBN: 978-605-7523-38-9 (Ekim 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Divrik, R., Pilten, P. (2021). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin çevre ve alan konularında yaptıkları hataların analizi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 333-356. https://doi.org/10.51460/baebd.868760 (ULAKBİM)
 • Divrik, R. (2020). Problem kurma temelli matematik öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. Turkish Studies - Education, 15(3), 1729-1750. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41503 (ULAKBİM)
 • Pilten, P., Divrik, R., Pilten, G., & Ebret, A. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel okuryazarlık kavramına ilişkin metaforik algıları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 47-67. http://dx.doi.org/10.24315/trkefd.364025 (ULAKBİM)

Yapılan Hakemlikler

 • Asia Pacific Education Review
 • International Journal of Educational Studies in Mathematics
 • Cumhuriyet International Journal of Education
 • Contemporary Mathematics and Science Education
 • Turkish Studies - Education
 • Çukurova Araştırmaları Dergisi

Ödüller

 • TEKNOFEST, 2022 Eğitim Teknolojileri Yarışması, “Algoritmik Yapbozla Öğreniyorum” adlı proje ile Danışman Öğretmen olarak Türkiye Üçüncülüğü, 30.08.2022–04.09.2022
 • 1689B012148450, TÜBİTAK 2021 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, "Değer Temelli Kavram Karikatürlerinin Matematik Dersinde Kullanımı" adlı proje ile Danışman Öğretmen olarak Bölge Üçüncülüğü
 • MEB, Başarı Belgesi, 2012
 • MEB, Ödül, 2022
 • MEB, Başarı Belgesi, 2022
 • MEB, Başarı Belgesi, 2022
 • MEB, Üstün Başarı Belgesi, 2021
 • Milli Eğitim Müdürlüğü, Teşekkür Belgesi, 2021
 • MEB, Başarı Belgesi, 2021
 • MEB, Başarı Belgesi, 2019

Sertifikalar

 • Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrenciler için SEKSEK Yöntemiyle Matematik Öğretim Etkinlikleri, USOS 2022, Çalıştaya Katılım
 • JIPTO Düşünsel Kovalama Oyunu Tanıtım Atölyesi, USOS 2022, Çalıştaya Katılım
 • Storygami in Primary School, USOS 2021, Çalıştaya Katılım
 • Long Learning With Short Film, USOS 2021, Çalıştaya Katılım
 • Fun Assignments With Quizizz, USOS 2021, Çalıştaya Katılım
 • Problem Çözme Sürecinde Yönlendirme Kartı Tasarlayalım, Ama Nasıl?, UTEK 2019, Çalıştay Düzenleme
 • İlkokulda Robotik Kodlama, UTEK 2019, Çalıştaya Katılım
 • Ücretsiz Yazılımlarla Nitel Veri Analizi, UTEK 2019, Çalıştaya Katılım
 • Doğa Temelli Çevre Eğitimi ve Bilinci Nasıl Kazandırılır?, USOS 2017, Çalıştaya Katılım
 • Nitel Veri Analizi, USOS 2016, Çalıştaya Katılım
 • Tez Yazımında Endnote X7 Kullanımı, USOS 2016, Çalıştaya Katılım

Diğer

 • TRT EBA TV, Uzaktan Eğitim “Okuyorum Yazıyorum Kuşağı” İçerik Hazırlama ve Ekranda Sunma, (80 bölüm), Projede Görevli Öğretmen, Ankara. 19.06.2020–31.08.2020 (Haziran 2020)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2209-A)

TÜBİTAK 2023 Yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri, Eğitimde Yeni Bir Soluk: Yapay Zekâ Destekli Matematiksel Oyunla Öğretim
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-B)

TÜBİTAK 2023 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Doğal Atıklardan Yalıtım Malzemesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-B)

TÜBİTAK 2023 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, İzlemeye Değer: Kız Kulesi Masalları
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Ulusal » Diğer » Diğer (TEKNOFEST)

TEKNOFEST, 2022 Eğitim Teknolojileri Yarışması, “Algoritmik Yapbozla Öğreniyorum”
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4006)

TÜBİTAK 2022 Yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, “Tasarruflu Ev” ve “Hadi Web 2.0’a”
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-B)

TÜBİTAK 2021 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Değer Temelli Kavram Karikatürlerinin Matematik Dersinde Kullanımı
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4006)

TÜBİTAK 2021 Yılı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, “Canlılara Duyarlıyım Gelişimin Farkındayım”
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Ulusal » Diğer » Diğer (Zafer Kalkınma Ajansı)

2019 Yılı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP), Zafer Kalkınma Ajansı, İscehisar Kendin Yap Atölyesi
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Danışman     Kurum : İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4007)

TÜBİTAK 2018 Yılı 4007 Bilim Şenliği, Bilime Açılan Kapı: Afyonkarahisar
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü

» Verdiği Dersler

Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Lisans)

İlkokul Matematik Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar (Sınıf Eğitimi-Yüksek Lisans)

İlkokulda Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri (Sınıf Eğitimi-Yüksek Lisans)

İlkokulda Temel Matematik (Lisans)

Matematik Öğretimi I (Lisans)

Matematik Öğretimi II (Lisans)

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi (Lisans)