» Biyografi

21/09/1977’de Ordu’nun Kabataş ilçesine bağlı Beylerli Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini aynı köyde bitirdikten sonra İlkokul Öğretmeninin vesilesiyle İstanbul’a geldi. İstanbul Fatih Camii Yatılı Erkek Kur’an Kursunda yedi aylık bir süre zarfında hıfzını bitirdi. Hafızlıktan sonra bir süre Arapça eğitimi aldı. Eyüp İmam Hatip Lisesinde orta okulu, G.O.P. Küçükköy İmam Hatip Lisesinde ikişer dönem hâlinde dışardan imtihanlarla lise eğitimini tamamladı. 
1995 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1999’da ikincilikle bitirdi. Aynı yıl, İstanbul’da Bayrampaşa İnönü Anadolu Teknik-Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atandı ve beş yıl bu okulda görevine devam etti. Bir süre Fatih Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. İki yıl Zeytinburnu Şemsettin Sami İlköğretim Okulunda beş yıl da Zeytinburnu TRİSAD Kız Teknik ve Meslek Lisesinde çeşitli idarî kadrolarda çalıştı.
Eylül 2003’te, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, Ocak 2006’da “Ahmed-i Âmidî’nin Yusuf u Züleyhâsı” isimli teziyle tamamladı. 2006 yılında başlamış olduğu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Klâsik Türk Edebiyatı sahasındaki Doktora eğitimini, Aralık 2011’de “Bursevî Muhyiddîn Halîfe’nin İbretnâmesi” adlı teziyle tamamladı.
2011 Eylül’ünde görevlendirilmiş olduğu Macaristan ELTE Üniversitesindeki Türkçe Okutmanlık görevine 9 Ocak 2012’de başladı.
Nisan 2012’de İstanbul Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Dr. olarak atandı.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılı içim Makedonya “Gotse Delçev” Üniversitesi Filoloji Fakültesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yunus Emre Vakfı aracılığıyla misafir öğretim görevlisi olarak gönderildi. Makedonya’daki bu görevi esnasında Mart 2013’te Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hâlihazırdaki görevine (Yrd. Doç. Dr.) başladı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • R. DOGAN, MUSTAFA BEHCET BIN MUHAMMED SÂLIM’IN AZVÂU’L-BEHÇEFÎ SERHI’L-MÜNFERICE ADLI ESERI, RUMELI ISLAM ARASTIRMALARI DERGISI, vol. 3, no. 5, pp. 115-131, 4, 2020
 • R. DOGAN, ÜSKÜPLÜ ISHAK ÇELEBI DÎVANI’xxNDA BESERÎ HAYAT, RUMELI ISLAM ARASTIRMALARI DERGISI, no. 3, pp. 22-31, 4, 2019
 • EMRÎ'DE KELİME OYUNLARI YAHUT HARF SİMGECİLİĞİ (Temmuz 2016)
 • BURSEVÎ MUHYİDDÎN HALÎFE VE 'İBRETNÂME'SİNE DAİR (Ocak 2016)
 • R. DOGAN, EMRÎ DE KELIME OYUNLARI YAHUT HARF SIMGECILIGI, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 12, pp. 67-91, EDIRNE-TÜRKIYE, 7, 2016
 • R. DOGAN, BURSEVÎ MUHYIDDÎN HALÎFE VE IBRETNÂMESI NE DAIR, Türkiyat Mecmuasi, vol. 26, no. 1, pp. 89-105, ISTANBUL-TÜRKIYE, 1, 2016
 • HÜSN Ü AŞK’TA GECE VE KIŞ TASVİRİ (Aralık 2015)
 • R. DOGAN, HÜSN Ü ASKTA GECE VE KIS TASVIRI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 2, pp. 313-335, EDIRNE-TÜRKIYE, 12, 2015
 • Meçhul Bir Şair Necâtî-i Sânî ve Divanı, Hikmet Dergisi, 2013 (Temmuz 2013)
 • R. DOGAN, SU’ARÂ-YI MEÇHÛLEDEN BIRI NECÂTÎ-I SÂNÎ VE DIVANI, HIKMET ILMI ARASTIRMA DERGISI, vol. 11, no. 21, pp. 66-79, 1, 2013
 • "Makedonya Milli Kütüphanesindeki Cönklerde Yer Alan Divan Şiiri Metinleri ve Nesîmî’nin Şiirlerine Dair”, Hikmet Dergisi, 2013.
 • R. DOGAN, ÜSKÜP MILLI KÜTÜPHANESINDEKI CÖNKLERDE YER ALAN DIVAN SIIRI METINLERI VE SAIR NESÎMÎ NIN BU CÖNKLERDEKI SIIRLERINE DAIR, HIKMET ILMI ARASTIRMA DERGISI, vol. 10, no. 20, pp. 95-106, 11, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • R. DOGAN, MAKEDONYA ÜSKÜP MILLI KÜTÜPHANESINDEKI CÖNKLERDE YER ALAN YUNSU EMRE’xxNIN SIIRLERINE DAIR, ULUSLARARASI BALKANLAR VE ISLAM SEMPOZYUMU, EDIRNE-TÜRKIYE
 • Niyazî-i Mısrî'nin Makedonya Üsküp Millî Kütüphanesindeki Cönklerde Yer Alan Şiirlerine Dair (Ekim 2014)
 • R. DOGAN, NIYAZÎ I MISRÎ NIN MAKEDONYA ÜSKÜP MILLÎ KÜTÜPHANESINDEKI CÖNKLERDE YER ALAN SIIRLERINE DAIR, OSMANLI ILIM, DÜSÜNCE VE SANAT DÜNYASINDA BALKANLAR, vol. 1, no. 1, pp. 625-641, EDIRNE-TÜRKIYE
 • Üsküp Millî Kütüphanesindeki Cönklerde Yer Alan Na'tlere Dair, Çalıklı Festivali, 2013 (Ocak 2013)
 • R. DOGAN, MAKEDONYA MILLÎ KÜTÜPHANESINDEKI CÖNKLERDE YER ALAN NA‘TLERE DAIR, ÇALIKLI FESTIVALI, ÜSKÜP-MAKEDONYA

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • R. DOGAN, Balkanlar ve Islâm: Balkanli Âlimler, Mütefekkirler ve Eserleri, Uluslararasi, Bölüm: Makedonya Üsküp Millî Kütüphanesindeki Cönklerde Yer Alan Yunus Emre’xxnn Siirlerine Dair, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 325-356, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-605-7619-81-5, ENSAR Nesriyat, 20201. Basim

Ödüller

 • PLAKET, Yil: 2013, MATÜSITEB VE ENSAR DERNEGI
 • PLAKET, Yil: 2012, TÜMISAD

» Verdiği Dersler

Osmanlı Türkçesi

 • Osmanlı Türkçesini hem okuma hem de yazma becerisini kazandırmak.

Türk Dili

Türk İslam Edebiyatı

Yabancılara Türkçe Öğretimi