» Biyografi

21/09/1977’de Ordu’nun Kabataş ilçesine bağlı Beylerli Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini aynı köyde bitirdikten sonra ilkokul öğretmeninin vesilesiyle İstanbul’a geldi. İstanbul Fatih Camii Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nda hıfzını tamamladı. Hafızlıktan sonra bir süre Arapça eğitimi aldı. Eyüp İmam Hatip Lisesinde orta okulu, G.O.P. Küçükköy İmam Hatip Lisesinde ikişer dönem hâlinde dışardan imtihanlarla lise eğitimini tamamladı. 
1995 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1999’da bitirdi. Aynı yıl, İstanbul’da Bayrampaşa İnönü Anadolu Teknik-Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atandı ve beş yıl bu okulda görevine devam etti. Bir süre Fatih Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi ve Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. İki yıl Zeytinburnu Şemsettin Sami İlköğretim Okulu'nda beş yıl da Zeytinburnu TRİSAD Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde çeşitli idarî kadrolarda çalıştı.
Eylül 2003’te, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, Ocak 2006’da “Ahmed-i Âmidî’nin Yusuf u Züleyhâsı” isimli teziyle tamamladı. 2006 yılında başlamış olduğu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Klâsik Türk Edebiyatı sahasındaki Doktora eğitimini, Aralık 2011’de “Bursevî Muhyiddîn Halîfe’nin İbretnâmesi” adlı teziyle tamamladı.
2011 Eylül’ünde görevlendirilmiş olduğu Macaristan ELTE Üniversitesi'ndeki Türkçe Okutmanlık görevine 9 Ocak 2012’de başladı.
Nisan 2012’de İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne Öğretim Görevlisi Dr. olarak atandı.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılı için Makedonya “Gotse Delçev” Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla misafir öğretim görevlisi olarak gönderildi. Makedonya’daki bu görevi esnasında Mart 2013’te Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hâlihazırdaki görevine başladı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DOGAN RAMADAN, Müellifi Meçhul Bir Kaside-i Münferice Serhi, Rumeli Islâm Arastirmalari Dergisi, vol. 4, no. 7, pp. 70-79, 2021
 • DOGAN RAMADAN, MUSTAFA BEHCET BIN MUHAMMED SÂLIM’IN AZVÂU’L-BEHÇEFÎ SERHI’L-MÜNFERICE ADLI ESERI, RUMELI ISLAM ARASTIRMALARI DERGISI, vol. 3, no. 5, pp. 115-131, 2020
 • DOGAN RAMADAN, ÜSKÜPLÜ ISHAK ÇELEBI DÎVANI’xxNDA BESERÎ HAYAT, RUMELI ISLAM ARASTIRMALARI DERGISI, no. 3, pp. 22-31, 2019
 • DOGAN RAMADAN, BURSEVÎ MUHYIDDÎN HALÎFE VE IBRETNÂMESI NE DAIR, Türkiyat Mecmuasi, vol. 26, no. 1, pp. 89-105, 2016
 • DOGAN RAMADAN, EMRÎ DE KELIME OYUNLARI YAHUT HARF SIMGECILIGI, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 12, pp. 67-91, 2016
 • DOGAN RAMADAN, HÜSN Ü ASKTA GECE VE KIS TASVIRI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 2, pp. 313-335, 2015
 • DOGAN RAMADAN, SU’ARÂ-YI MEÇHÛLEDEN BIRI NECÂTÎ-I SÂNÎ VE DIVANI, HIKMET ILMI ARASTIRMA DERGISI, vol. 11, no. 21, pp. 66-79, 2013
 • DOGAN RAMADAN, ÜSKÜP MILLI KÜTÜPHANESINDEKI CÖNKLERDE YER ALAN DIVAN SIIRI METINLERI VE SAIR NESÎMÎ NIN BU CÖNKLERDEKI SIIRLERINE DAIR, HIKMET ILMI ARASTIRMA DERGISI, vol. 10, no. 20, pp. 95-106, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • DOGAN RAMADAN, NIYAZÎ I MISRÎ NIN MAKEDONYA ÜSKÜP MILLÎ KÜTÜPHANESINDEKI CÖNKLERDE YER ALAN SIIRLERINE DAIR, OSMANLI ILIM, DÜSÜNCE VE SANAT DÜNYASINDA BALKANLAR, vol. 1, no. 1, pp. 625-641, EDIRNE-TÜRKIYE
 • DOGAN RAMADAN, MAKEDONYA MILLÎ KÜTÜPHANESINDEKI CÖNKLERDE YER ALAN NA‘TLERE DAIR, ÇALIKLI FESTIVALI, ÜSKÜP-MAKEDONYA

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • DOGAN RAMADAN, Balkanlar ve Islâm: Balkanli Âlimler, Mütefekkirler ve Eserleri, ENSAR Nesriyat, ISTANBUL-TÜRKIYE

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • DOGAN RAMADAN, Mevlevî Seyhi Agazâde Mehmed Dede’nin Mesnevî’nin Ilk On Sekiz Beytine Ait Serhinin Diyanet Nüshasi, Tekirdag Namik Kemal Üniversitesi INCSOS VIII. Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne-TÜRKIYE
 • DOGAN RAMADAN, HASAN SEZAÎ-YI GÜLSENÎ’NIN DIVAN’INDAKI BAZI GAZELLERIN SERHI, Uluslararasi Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hsan Sezâî-yi Gülsenî Sempozyumu, Edirne-TÜRKIYE

Ödüller

 • PLAKET, Yil: 2013, MATÜSITEB VE ENSAR DERNEGI
 • PLAKET, Yil: 2012, TÜMISAD

» Verdiği Dersler

Osmanlı Türkçesi

 • Osmanlı Türkçesini hem okuma hem de yazma becerisini kazandırmak.

Türk Dili

Türk İslam Edebiyatı

Yabancılara Türkçe Öğretimi