» Biyografi

1981 yılında Tefenni’de doğdu. İlk ve orta okulu Tefenni’de, lise öğrenimini Antalya’da Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde tamamladı. Lisans öğrenimini Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü Almanca Mütercim-Tercümanlık Programı’nda 2003 yılında tamamladı. Aynı yıl Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans öğrenimini 2006 yılında tamamladı. 2007 yılında Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 2008 yılında 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca doktora yapmak üzere Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na geçti. Çeviri eğitimi üzerine yazdığı  doktora tezini 2013 yılında teslim ederek doktor unvanı aldı.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akalın, R. (2013): “Çeviribilimde Bilişsel Yaklaşımlar: Çeviribilim ve Uygulamalarında Çevirmen Odaklı Yaklaşım ve Bilişsel Yönelimlere Bir Üst Bakış”. Diyalog: Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 2013 / 2 içinde (ss. 29-40). ISSN 2148-1482 (Aralık 2013)
 • Akalın, R. (2010): “Disiplinlerarası Kıskaçtan Özsel Bir Tartışmaya Doğru: Çeviribilimsel Düşünme Düzlemi olarak ‘Çevrim Kuramı’”. Littera Edebiyat Dergisi, cilt 26, s.183–190 [Emra Büyüknisan ile birlikte] (Haziran 2010)
 • Akalın, R. (2009): „Ana Hatlarıyla Çevrim Kuramı -Çeviribilimsel Araştırma Düzeneğinde İlk Safha Olarak Betim-„ Littera, sayı 25, 231–241 [Emra Büyüknisan ile birlikte] (Aralık 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akalın, R. (2009): “Çeviribilimde Paradigma Sorunsalı”. İç: Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları. S. 362-369, (ISBN 978-975-8789-29-0 ve 978-975-8789-30-6), [8. Uluslararası Dil, Yazın; Deyişbilim Sempozyumu,14–16 Mayıs 2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İzmir-Türkiye].

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akalın, R. (2010): „Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler –Uygulanan Ders İzlenceleri Bağlamında Hedefler ve Beklentiler-„ ME. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 6, sayı 1, 79-93 [Mehmet Gündoğdu ile birlikte] (Ocak 2010)

Projeler

 • Akalın, R. (2012): "Çeviribilim Araştırmalarının Çeviri Eğitimindeki Yeri ve İşlevi - Kuram Temelinde Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkelerini Belirleme Denencesi-" Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje No: BAP-SOBE ÇB (RA) 2012-4 DR

Sertifikalar

 • Akalın, R. (2005): Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 06 Haziran 2005 – 06 Ekim 2005 tarihleri arasında düzenlenen 40 Kredilik (560 saat) İngiliz Dili Eğitimi Sertifika Programı

Diğer

 • Akalın, R. (2013): “Karacaoğlan” Şiir ve Türküleri ile Karacaoğlan Paneli’nde ardıl çeviri. 17.04.2013 Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi B Salonu. Düzenleyen: Mersin Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (Nisan 2013)
 • Akalın, R. (2013): “Kant ve Metafizik Problem” (Martin Heidegger'den Çeviri). Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar içinde (ss. 149-161). Sayı: 6 (1). Ocak 2013. [Zehragül Aşkın ile birlikte] (Ocak 2013)
 • Akalın, R. (2013): “Ölüm Sorusu” (Otto Friedrich Bollnow'dan Çeviri). Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar içinde (ss. 162-169). Sayı: 6 (1). Ocak 2013. (Ocak 2013)
 • Akalın, R. (2013): “İnternet Çağında Sözlükler –Çeviri Uzmanlarının Sözlük Kullanımları Üzerine Bir Araştırma- (Lutz Hoepner'den Çeviri). (Yay. Faruk Yücel) Çeviribilimin Paradigmaları. Çeviri Seçkisi içinde (ss. 199-211). Çanakkale: Çanakkale Kitaplığı.
 • Akalın, R. (2012): “Dasein’ın Hermeneutiği” (Alois Fischer'den Çeviri). Özne: Felsefe ve Bilim Yazıları. 16. Kitap içinde (ss. 222 – 227). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü

» Verdiği Dersler

(seç) Çeviride Bilgi Teknolojileri I

(seç) Çeviride Bilgi Teknolojileri II

(seç) Ekonomi Metinleri Çevirisi I

(seç) Ekonomi Metinleri Çevirisi II

(seç) Teknik Metinler Çevirisi II

Çeviri Eleştirisi I

Çeviri Eleştirisi II

Çeviribilim Araştırmaları I (ADE YL)

Çeviribilim Araştırmaları II (ADE YL)

Çeviride Kuram ve Yöntemler I

Çeviride Kuram ve Yöntemler II

Çevirmenler İçin Türkçe I

Çevirmenler İçin Türkçe II

Genel Metinler Çevirisi I

Genel Metinler Çevirisi II

Metin Çözümlemesi

Not Alma Yöntemleri

Sözlü Çeviriye Giriş

Uygulamalı Sözlü Çeviri III

Uygulamalı Sözlü Çeviri IV

Yabancı Dil Öğretiminde Çeviri Uygulamaları I (ADB YL)

Yabancı Dil Öğretiminde Çeviri Uygulamaları II (ADB YL)