» Biyografi

Kırşehir doğumlu Araş.Gör. Rahim Şentürk Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünden 2017 yılında Fakülte ve Bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2015-2016 yılları arasında kazandığı Erasmus bursuyla Almanya'da Hamburg Üniversitesi’nde 1 yıl Yabancı Dil Eğitimi aldı. 2018 yılında KPSS'de Türkiye derecesiyle Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi’ne "Almanca Öğretmeni" olarak atandı. 1 yıllık öğretmenlik deneyimi sonrasında 2019 yılında Trakya Üniversitesinde Almanca Öğretmenliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında başlayarak Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetimi “Araştırma Görevlileri Temsilcisi” olarak üyeliği devam etmektedir. Çalışmalarının ağırlık noktası Yabancı Dil Eğitimi, Dil Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler, Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi ve Dilbilgisidir. Goethe-Enstitüsü ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından yürütülmekte olan mesleki gelişim programlarında yer almaktadır. 

ORCID-ID NO: 0000-0002-3053-6784

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • XVI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress. Marmara Universität & Türkisch- Deutsche Universität, (2023). İstanbul. (Mayıs 2023)
 • XVII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi-Plovdiv/Bulgaria (2022) (Mart 2022)
 • XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi- Edirne (2021) (Ekim 2021)
 • International Balkan Congress for Education and Science, 5-7 September, 2019 in Ohrid, Macedonia. (Eylül 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Şentürk, Rahim. (2023). "YDS Almanca Dil Bilgisi Soru Bankası", Pelikan Yayınevi: Ankara. ISBN: 9786257602570. (Şubat 2023)
 • Şentürk, R. & Tuğlu, Y. (2022). ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: KAHOOT UYGULAMASI ÖRNEĞİ. İçinde: "Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları" (S. SAKARYA-MADEN & Ş. Dündar & L. Vural & S. Uyanık & N. Çevik (Ed.) (2022),Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975374-338-9. (Aralık 2022)
 • Şentürk, R. & Göktaş-Akol, S. (2022). PANDEMİ SONRASI “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. içinde: "Pandemi ve Sonrası Germanistik" (S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & S. AKOL-GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI (Ed.) (2022), Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • Asutay, H. & S. Akol-Göktaş & B. Arabacı & R. Şentürk (2022) "Trakya Germanistik Studien - Band 1, Digitalisierung in der Sprache und Literatur" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022) (Aralık 2022)
 • Şentürk, Rahim (2022). "DIE VERWENDUNG VON DIGITALEN MEDIEN IM DAF-UNTERRICHT: EINE UNTERSUCHUNG DER WEBSEITE „DEUTSCHE WELLE" içinde: SEYHAN-YÜCEL, M. / KÖKSAL, H. / ÖNCÜ, M. T. / COŞAN, L. / ASUTAY, H. (Ed.) (2022). "Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Dönüşümünde Germanistik", Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, Edirne, ISBN: 978-975-374-320-4 (Nisan 2022)
 • Sevinç SAKARYA-MADEN, Hikmet ASUTAY, Selma AKOL-GÖKTAŞ, Rahim ŞENTÜRK (Ed.) (2021) "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası Edirne ISBN: 978-625-00-0439-5 (Aralık 2021)
 • Şentürk, Rahim (2021): " Almanca Yabancı Dil Sınavı (YDS) Metinlerin Konusal ve Metin Türü Özellikleri Açısından İncelenmesi", "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu- Dr. Pia Angela Göktürk’e Anı Kitabı" (2021) (Ed.) S. SAKARYA-MADEN, H. ASUTAY, AKOL-GÖKTAŞ, Selma, ŞENTÜRK, Rahim, : Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-625-00-0439-5, s. 119-135. (Aralık 2021)
 • Şentürk, Rahim. (2021). "YDS Almanca Özgün 5 Deneme Sınavı", Pelikan Yayınevi: Ankara. ISBN: 9786257602129. (Ağustos 2021)
 • Sentürk, Rahim (2021). GURBETÇİ RAP: TÜRK-ALMAN RAP METİNLERİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ: "Göç Yollarında - Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" Asutay (Der.) (2021), Paradigma Akademi Yayınları, s. 207-227. (Temmuz 2021)
 • Sentürk, Rahim (2020) "Alman Dili ve Edebiyatının İzdüşümleri”; Gurbetçi Rap: Türk-Alman Rap Metinlerinin Dilsel Açıdan İncelenmesi: Asutay (Der.) (2020), Trakya Üniversitesi Yayınları 2030, s. 99-117 (Mart 2020)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • GERDER (Germanistler Derneği)

Editörlük / Yayınlama

 • S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & S. AKOL-GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI. (2022). "Pandemi ve Sonrası Germanistik". Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • Asutay, H. & S. Akol-Göktaş & B. Arabacı & R. Şentürk (2022) "Trakya Germanistik Studien - Band 1, Digitalisierung in der Sprache und Literatur" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022) (Aralık 2022)
 • Sevinç SAKARYA-MADEN, Hikmet ASUTAY, Selma AKOL-GÖKTAŞ, Rahim ŞENTÜRK (Ed.) (2021): "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-625-00-0439-5 (Aralık 2021)

Sertifikalar

 • TÜBİTAK - BİDEB 2237-B Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yazma Eğitimi. ATA ÖGEM: Erzurum. (Mayıs 2023)
 • Fortbildung (meslek içi eğitim programı) - DLL 6: Curriculare Vorgaben und Unterrichts-planung ( Müfredat gereklilikleri ve ders planlama). Goethe Institut-İstanbul. (Ocak 2023)
 • Metasig Forum: "An Overview of Assessing Language Use". Nevşehir Hacı Bektaş'ı Veli Üniversitesi, TESOL-Türkiye. Nevşehir. (Aralık 2022)
 • Fortbildung (meslek içi eğitim programı) - DLL 1: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung (Eğitim yetkinliği ve müfredat oluşturma). Goethe Institut-İstanbul. (Aralık 2022)
 • Fortbildung (meslek içi eğitim programı) - DLL 4: Aufgaben, Übungen und Interaktion (Ödevler, alıştırmalar, etkileşim). Goethe Institut-İstanbul. (Aralık 2022)
 • Fortbildung (meslek içi eğitim programı) - DLL 3: Deutsch als fremde Sprache (Yabancı Dil Olarak Almanca). Goethe Institut-İstanbul. (Şubat 2022)
 • Fortbildung (meslek içi eğitim programı) - Blended Learning Kurs B2.2 Goethe Institut-Ankara (Eylül 2021)

Diğer