» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Yürük, P. , Akyol, A. & Gölbaşı Şimşek, G. (2017). Analyzing the effects of social impacts of events on satisfaction and loyalty. Tourism Management, 60, 367-378. (Ocak 2017)
 • Ulker-Demirel, E.; Yuruk-Kayapinar, P. & Kayapinar, O. (2021). "The role of consumer ethnocentrism on boycott behaviour: What if a domestic business behaves egregiously?", Canadian Journal of Administrative Sciences, https://doi.org/10.1002/cjas.1600 (Early View)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yürük-Kayapınar, P. (2021). The mediating role of security and privacy on the relationship between customer interface features and e-word of mouth marketing. Turkish Journal of Marketing, 6(2), 125-142. (Ağustos 2021)
 • Yürük-Kayapınar, P. (2017). Uluslararasi Pazarlamada Pazarlama Karması Stratejileri. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3, 110-116. (Aralık 2017)
 • Yürük-Kayapınar, P. (2017). İletişimde Geri Besleme Sürecinin Önemi. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3, 117-126. (Aralık 2017)
 • Kayapınar, Ö., Ergan, S. & Kayapınar-Yürük, Pınar (2017). Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Ilinde Bir Uygulama. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(4), 1-14. (Ekim 2017)
 • Yürük, P. & Kayapınar, Ö. (2016). An Application for the Relationships Between Relationship Marketing and Image and Customer Loyalty, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. 2(2), 100-110. (Temmuz 2016)
 • Yürük, P. & Tan, Ö. (2016). Investigation of Vocational College Students Perspectives on Turkey's European Union Membership. BJSS Balkan Journal of Social Sciences, 5(9), 92-105. (Ocak 2016)
 • Akyol, A. & Yürük, P. (2015). Analyzing the Effects of Perception of Social Impacts on Attandance to Events Satisfaction and Loyalty in Event Marketing. Academy of Contemporary Research Journal (AOCRJ), 4(2), 7-15. (Nisan 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Selviden Albayrak, S. & Yürük-Kayapınar, P. (2018). Edirne İli Kültürel Değerlerinin Turizm Pazarlaması Açısından Değerlendirilmesi, The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference, Edirne, Türkiye. (Kasım 2018)
 • Ören Özer B. & Yürük-Kayapınar, P. Development of Sustainable Tourism with Cross-Border Cooperation: An Example of Virtual Maritza-Merich Cuisine. The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference, Edirne, Türkiye. (Kasım 2018)
 • Et, H. S., Cavlak, N. & Yürük-Kayapınar, P. Organik Süt ve Süt Ürünleri İçin Tüketicilerin Karar Verme Sürecine Dair Bir Yaklaşım: Trakya Bölgesi Örnegi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ohrid, Makedonya. (Ekim 2018)
 • Ergan, S., Kayapınar, Ö. & Yürük-Kayapınar, P. Özel Markalı Ürünlerin Plansız Satın Alınmasının Satın Alma Sonrası Pişmanlık Üzerindeki Etkisi. 4. Uluslararasi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Eti, H. S., Yürük-Kayapınar, P. & Cavlak, N. Organik Gıda: Organik Gıda Alımında Tüketici Motivasyonları. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Plovdiv-Bulgaristan. (Nisan 2018)
 • Yürük-Kayapınar, P., Kayapınar, Ö. & Eti, H. S. The Effects on the Brand Value of Design Quality of the Web Sites. International Congress on Turkish Geography Social Science Research II, Antalya, Türkiye. (Nisan 2018)
 • Kayapınar-Yürük, P., Kayapınar, Ö. & Ergan, S. An Examinations of Green Product Purchasing Behaviours of Generation X, Y and Z Consumers’xx, 5th International Conference on Social Science and Education Research, Antalya, Türkiye. (Nisan 2018)
 • Ergan, S. & Yürük-Kayapınar, P. Tüketicilerin Özel Markalı Ürünlerle İlgili Şikayetlerine Yönelik Bir Araştırma, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdag-Türkiye. (Mart 2018)
 • Ergan, S., Yürük-Kayapınar, P. & Kayapınar, Ö. Türkiye de Elektronik Perakendeciliğin Gelişimi, II. International Academic Research Congress, Alanya, Türkiye. (Ekim 2017)
 • Kayapınar, Ö., Yürük-Kayapınar, P. & Selviden Albayrak, S. Nihai Tüketicilerin Lojistik Hizmet Kalitesi ve Alt Boyutlarına Olan Algılarının, Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. II. International Academic Research Congress, Alanya, Türkiye. (Ekim 2017)
 • Kayapınar-Yürük, P., Ergan, S. & Kayapınar, Ö. Girişimsel Oryantasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Iş Tatmininin Aracılık Rolü, II. International Academic Research Congress, Alanya, Türkiye. (Ekim 2017)
 • Kayapınar, Ö. Yürük, P., Ören Özer, B. & Özer, S. Öğrencilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi ile Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Özer, S. Ören Özer, B., Kayapınar, Ö. & Yürük, P. Meslek Yüksekokullarının Üniversite Sanayi İşbirliği Entegrasyonu, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Tan, Ö., Yürük, P. & Kayapınar, Ö. Öğrencilerin Sosyal Medyaya ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Kayapınar, Ö., Yürük, P., Ören Özer, B. & Özer, S. Öğrencilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi ile Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Kayapınar, Ö., Ergan, S. & Yürük, P. Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBI ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Ilinde Bir Uygulama, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series., Edirne, Türkiye. (Mart 2017)
 • Yürük, P. & Yürük, H. P. Veri Tabanlı Pazarlama Yaklaşımının Dünyadaki ve Türkiyedeki Uygulamalarının İncelenmesi, 1. International Acedemic Research Congress, Antalya, Türkiye. (Kasım 2016)
 • Yürük, P, Güngör, S. & Selviden Albayrak, S. 2010 2016 Yılları Arasında Türkiye'de Yasanan Terör Olaylarının Ülke Turizmine Etkisi, 1. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye. (Kasım 2016)
 • Tan, Ö. & Yürük, P. Opinions of Vocational College Students for the European Union The Case of Namik Kemal Üniversitesi Saray Vocational School, 5th International Vocational Schools Symposium. (Mayıs 2016)
 • Yürük, P., Kayapınar, Ö. & Güngör, S. Bireylerin Aileye Ait Olma Duygusunun Marka Bağlılığına Olan Etkilerinde Ailenin Aracılık Rolü. Trakya Üniversitesi ve Motif Vakfi Halk Kültüründe Aile Uluslararasi Sempozyumu, Edirne, Türkiye. (Mart 2016)
 • Kayapınar, Ö., Yürük, P. & Güngör, S. Üniversite Ögrencilerinin Aile Degerlerine Bakış Açılarının İncelenmesi Namık Kemal Üniversitesi Örneği, Trakya Üniversitesi ve Motif Vakfi Halk Kültüründe Aile Uluslararasi Sempozyumu, Edirne, Türkiye. (Mart 2016)
 • Yürük, P. & Kayapınar, Ö. A Research For The Relationships Between Relationship Marketing And Image And Customer Loyalty, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Plovdiv, Bulgaristan. (Mart 2016)
 • Yürük, P. & Akyol, A. Analyzing the Effects of Perception of Social Impacts on Attandance to Events Satisfaction and Loyalty in Event Marketing, 11th Academy of Business Management Conferences (ABMC), “Global Conferences on Business Management and Social Sciences (GCBMS-2015)”, Dubai. (Nisan 2015)
 • Yürük, P., Akyol, A. & Altaş, D. The Effects of the Components of the Relationship Marketing on Service Quality and Customer Loyalty An Empirical Research on Turkish GSM Sector, 9th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries Cooperation, Tiran, Albania. (Ekim 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yürük-Kayapınar, P. & Kayapınar, Ö. (2021). "New Media Channels in Corporate Communication and Interaction With the New Consumer: Digital Marketing" in Innovative Perspectives on Corporate Communication in the Global World. (Eds. María Dolores Olvera-Lobo, Juncal Gutiérrez-Artacho, Irene Rivera-Trigueros and Mar Díaz-Millón. pp. 1-21, ISBN:9781799867999, IGI GLOBAL, 2021. (Nisan 2021)
 • Yürük-Kayapınar, P. (2021). "Examination of Empirical Studies on Customer Engagement, Online Engagement, and Social Media Engagement" in Insights, Innovation, and Analytics for Optimal Customer Engagement. (Ed. Samala Nagaraj). pp. 25-48, ISBN:9781799839194, IGI GLOBAL, 2021. (Şubat 2021)
 • Yuruk-Kayapinar, P. (2020). "Digital Consumer Behavior in an Omnichannel World" in Managing Customer Experiences in an Omnichannel World: Melody of Online and Offline Environments in the Customer Journey. (Ed. Taskin Dirsehan). pp. 55-74, ISBN:9781800433892, Emerald Publishing, 2020. (Kasım 2020)
 • Yürük-Kayapınar, P. & Ergan, S. (2020). "Consumer Behaviors and Perceptions Towards Luxury Brands" in Building Consumer-Brand Relationship in Luxury Brand Management. (Eds. Paula Rodrigues, Ana Pinto Borges). pp. 24-44, ISBN:9781799843696, IGI GLOBAL, 2020. (Kasım 2020)
 • Yürük-Kayapinar, P. (2020). "Basic Marketing Strategies and Marketing Mix in Small-Scale Sports Events" in Principles and Practices of Small-Scale Sport Event Management" (Eds. Anestis Fotiadis, Chris Vassiliadis), pp. 147-173 , ISBN: 9781799847588, IGI GLOBAL, 2020. (Haziran 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kayapınar, Ö., Eti, H. S. & Yürük-Kayapınar, P. (2020). Bilgi Yetkinliğinin Lojistik Performans Üzerindeki Etkileri, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 175-196. (Haziran 2020)
 • Yürük-Kayapınar, P., Kayapınar, Ö., & Ergan, S. (2019). Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarının Kuşaklar Bakımından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 2055-2070. (Haziran 2019)
 • Kayapınar, Ö., Yürük-Kayapınar P., & Tan, Ö. (2017). Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algıları ile e-sadakat arasındaki ilişkide markaya yönelik tutumun rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 472-494. (Aralık 2017)
 • Altuğ, N., & Yürük, P. (2013). 2000-2011 yılları arasında tüketicilerin mobil reklamlara olan tutumlarını incelemeye yönelik yapılan araştırmalar. Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimer Enstitusu Dergisi, 15(1), 11. (Nisan 2013)
 • Ünsar, A. S., İnan, A., & Yürük, P. (2010). Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kişiyi Motive Eden Faktörler: Bir Alan Araştırması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 248-262. (Haziran 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yürük-Kayapınar, P. (2021). Sosyal Medyada Etkinlik Pazarlaması. Sosyal Medyada Pazarlamanın Gücü, Kavramlar, İşleyiş ve Güncel Yaklaşımlar. (Ed. Talih Akyaka, D. & Özhan, Ş.,) Gazi Kitabevi: Ankara, 1. Basım. (Ağustos 2021)
 • Yürük-Kayapınar, P. (2021). Dijital Pazarlamada Tüketici ve Marka, Dijital Pazarlama-Covid-19 Örnekleriyle, (Ed. Eti İçli, G. ve Kamil, N. A.) Basim Türü: Basili, Türkmen Kitabevi, 1. Basim. (Haziran 2021)
 • Yürük-Kayapınar, P. (2018). Etkinlik Pazarlaması, Pazarlamada Güncel Gelismeler, (Ed. Altuğ, N. ve Özhan, Ş.) Basim Türü: Basili , ISBN:978-605-7928-82-5, Ankara: Nobel Yayincılık, 1. Basim (Aralık 2018)
 • Yürük-Kayapınar, P. (2018). Eğlence Pazarlaması, Pazarlamada Güncel Gelismeler, (Ed. Altuğ, N. ve Özhan, Ş.) Basim Türü: Basili , ISBN:978-605-7928-82-5, Ankara: Nobel Yayincılık, 1. Basim. (Aralık 2018)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, ETKINLIK PAZARLAMASINDA ETKI ALGILAMASININ ETKINLIGE KATILIM TATMIN VE SADAKAT ÜZERINE ETKISI KIRKPINAR FESTIVALI ÖRNEGI, Baslangiç Tarihi: 20.11.2013, Bitis Tarihi : 20.04.2015,Kurumu: NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI, Tamamlandi (Ekim 2015)