» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • ULAŞ, A., KISA OVALI, P., (2017), “Kentsel Büyüme Modeli Olarak Konsantrik Halkalar Teorisine Fizik Kuramları Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım: Kuvvet Modeli Üzerinden Kinetik ve Potansiyel Kentleşme Kavramı”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, DOI:10.17341/gazimmfd.300607, ISSN: 1300-1884, Online ISSN:1304-4915, Cilt:32,Sayı:2, s:393-401, (Web of Science Core Collection, SCI-Expanded) (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • KISA OVALI, P., DELİBAŞ, N., (2016), “Yerel Mimarinin Sürdürülebilirliği Kapsamında Kayaköy’ün Çözümlemesi”, MEGARON, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, DOI:10.5505/megaron.2016.44711, ISSN: 1309-6915, Cilt: 11, Sayı: 4, s: 515-529, (Web Of Science, ESCI Index, Avery Index) (Aralık 2016)
  4
  ATIF
 • ÇAKIR, H.K. and OVALI, P.K., (2008), "Analysis of sustainability of the railway transport in the Trace subregion under the extent of ecological tourism”, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), ISSN: 1311-5065, Vol:9, No:3, p:643-651 (Web of Science Core Collection, SCI Expanded) (Eylül 2008)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KISA OVALI P., TACHİR, G., (2017), “The Integration of Dadia Eco-Tourism Area in SOUFLİDadia Settlement: Suggestions” Athens Journal of Tourism, E-ISSN: 2241-8148, Volume 4, Issue:3, September 2017, pp: 217-235 (Academic Keys, Cite Factor, General İmpact Factor, Research Bible) (Eylül 2017)
 • KISA OVALI P., TACHİR, G., “Impact of Natural Disasters in The Formation of Urban Identity:Santorini”, International Refereed Journal of Architecture and Design (TMD), ISSN:2148-8142, Year:2015, Volume:6, Doi: 10.17365/TMD.2015614143, pp:15-29 (EBSCOHOST) (Kasım 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • TACHİR, G., KISA OVALI, P., (2017), “The Town Square In Komotini Traces of Transformation: Life and Neighbourhood”, X. International Sinan Symposium, Book of Proceedings ISBN:978-975-374-208-5, April 27-28, Edirne, pp:149-156 (Nisan 2017)
 • TACHİR, G., KISA OVALI, P., (2016), “ Environmental Design Analyses: Experiences / Acquisitions in a Course as Input in Design Studios in Architecture Education", ERPA International Congresses on Education, 2-4 June 2016,Book of Proceedings ISBN: 978-605-83418-1-4, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:81-87 (Haziran 2016)
 • KISA OVALI, P., BAYRAM, Ş., (2016), “The Basic Design is An Interface As A Meaning To Understand Kinetic Architecture: The Kinetic Modeling”, ERPA International Congresses on Education, 2-4 June 2016, Book of Proceedings ISBN: 978-605-83418-1-4, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina,pp:121-128 (Haziran 2016)
 • KISA OVALI, P.,ULAŞ, A., “Tarihsel Süreçte Komün Şehirler: Oluşumu ve Kentsel Gelişimi”, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Edirne, s: 523-530 (Nisan 2015)
 • BAYRAM, Ş., ŞENER, G., KISA OVALI, P, “Sınırlama Olgusu Kapsamında Kapı ve Giriş Mekanlarının Anlamı Üzerine Tipolojik Bir Araştırma: 19.Yüzyıl Beyoğlu (Pera) Örneği”, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Edirne, s: 213-220 (Nisan 2015)
 • TACHİR, G., KISA OVALI, P., “Yasal Sınırların Mimari Tasarıma Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye-Yunanistan”, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015, Edirne, s: 47-54 (Nisan 2015)
 • KISA OVALI, P., KIRAN ÇAKIR, H., DUBOVA, A., “Sürdürülebilir Kent Planlamasında Tarihi Konut Alanlarının Ekolojik Yaklaşımlar Yönünden Değerlendirilmesi: Kosova-Gilan Kenti Örneği”, 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, UPAD 2014, 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli, (Mayıs 2014)
 • KISA OVALI, P, BAYRAM, Ş., MISIRLI, A., “Tasarım Eğitiminde Farkındalık Arayışları: Parçadan Bütüne/Biçimden Mekana Enformal Atölye Deneyimi", VIII. uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 25-26 Nisan 2013,Edirne, Türkiye, s:157-164 (Nisan 2013)
 • KISA OVALI, P., ÇAKIR, H.K., "Aktif Sistemlerin Eğimli Çatı Bileşeni Olarak Kullanılma(ma)sına İlişkin Yasal Düzenlemeler“, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu , 22-25 Ekim 2009,Antalya, Türkiye, s: 71-75 (Ekim 2009)
  1
  ATIF
 • KISA OVALI, P., ÖZEK, V., “Enerji Etkin Konut Tasarım Ölçütleri: Edirne Örneği", III. Uluslararası Sinan , Trakya Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, 12-13 Nisan 2007, Edirne, Türkiye, S: 165-172 (Nisan 2007)
 • KISA OVALI, P., “Geçmişin Ekolojik Yapı ve Yaşamı+Geleceğin 3E sorunu (Environment/Ecology/Energy)=Ekolojik Tasarım Kapsamında Yeniden Değerlendirme (Kayaköy)”, 19. uluslararsı Yapı ve Yaşam Kongresi , 22-24 Mart 2007, Bursa, Türkiye, s:348-369 (Mart 2007)
  4
  ATIF
 • KISA OVALI, P., “Simge Yapı Selimiye Camii'nde Mekan Kademelenmesi", II. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 13-14 Nisan 2006, Edirne, Türkiye, s:107-116 (Nisan 2006)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • TACHİR, G., KISA OVALI P., (2017), “The Integration of Dadia Eco-Tourism Area in SOUFLİDadia Settlement: Suggestions”, 13. Annual International Conference on Tourism, 29-31 May & 1 June 2017, Athens, Greece, Abstract Book, ISBN:978-960-598-122-8, pp: 34 (Haziran 2017)
 • KISA OVALI P., (2017), “Biyoklimatik Tasarımın Kavramsal Çerçevesi: İklim Bölgeleri Kapsamında Biyoklimatik Tasarım Matrisi (Türkiye), 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12-13 Mayıs 2017, Kocaeli, Özet Kitabı s:210-211 (Mayıs 2017)
 • KISA OVALI, P. (2017), "Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci", Çağrılı konuşmacı “Çevre Kirliliğine Karşı Ekolojik Yaklaşım” Paneli , Düzenleyen: Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Kadınlar Kolu, Yer: Gümülcine Türk Gençler Birliği Salonu, 13 Mayıs 2017, Gümülcine/Yunanistan (Mayıs 2017)
 • KISA OVALI, P., TACHİR, G., (2015), “Volkanik Patlamaların Kent Kimliğinin Oluşumuna Etkisi: Santorini/Yunanistan”, 1. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Özet Kitabı, 13-14 Kasım 2015, Kocaeli, s:61-62 (Kasım 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • DIPASQUALE L., KISA OVALI P., MECCA S., ÖZEL B., (2014), “Resilience of Vernacular Architecture”, Inbook: VERSUS HERITAGE FOR TOMORROW: Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture, ISBN: 978-88-6655-741-8, Editors: Mariana Correia, Letizia Dipasquale, Saverio Mecca, FUP Firenze University Press, Firenze/Italy, 2014, pp: 65-73

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KARAKAYA AYTİN, B., KISA OVALI, P., (2016), “Çatı Bahçelerinin Kent Yaşamına Katkıları- Edirne’deki Yeni Dönem Konaklama Yapıları Çatıları İçin Bitkilendirme Önerileri”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, E-ISSN:1309-9884,DOI:http://dx.doi.org /10.16950/iüstd.06829, Cil:6, Sayı:14, s:1-17 (ASOS Index, Google Scholar, EBSCO Ekual) (Aralık 2016)
 • KISA OVALI P., KIRAN ÇAKIR H., ATİK D., ARABULAN S., (2016), "Comparasion of Hagia Sophia And Selimiye in Context of Space Hierarchy Related to Privacy", Artium: Mimarlık Planlama Tasarım ve Sanat Dergisi, ISSN: 2147-6683, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Cilt:4, Sayı:1, Şubat 2016, s:27-42 (Rootindexing, Scientific World İndex) (Şubat 2016)
 • KISA OVALI, P., TACHİR, G., (2015), “Eko-Destinasyon Olarak Santorini ve Ekolojik Turizm Potansiyelleri”, Tasarım+Kuram, M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-2636, Aralık 2015 Cilt: 11, Sayı: 20, s:35-51 (ULAKBİM İndex) (Aralık 2015)
  1
  ATIF
 • KISA OVALI, P., “Kitle Turizmi ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari ve Çevresel Etkiler Bakımından Karşılaştırılması”, MEGARON, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-dergisi, ISSN:1309-6915, Cilt 2, Sayı No:2, Haziran 2007, İstanbul, s:64-79 (ULAKBİM İndex) (Haziran 2007)
  31
  ATIF
 • BOZDOĞAN, M., KISA OVALI, P., ÖZKAN, S, (2006), “Mimar Sinan’ın “Koruma” Anlayışı ve Günümüzde Sinan’ın Eserlerini “Koru-Ma” Anlayışı (Edirne Örneği)”, Trakya Univ. JSci 7(2) :143-152, DIC: 206MBET720612060107, ISSN: 1305-6468, Aralık 2006, Edirne (Aralık 2006)
  3
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • TACHİR, G., KISA OVALI, P., (2016), “Ekolojik Turizm Alanı Dadia’nın Ekolojik Tasarım Açısından İyileştirilmesine Yönelik Öneriler (Yunanistan), 2.Ulusal Rize Turizm Kongresi, 4-6 Kasım 2016, Bildiriler Kitabı, Kalkan Matbaacılık, ISBN: 978-605-9072-10-6,Ankara, s:489-507 (Kasım 2016)
 • ÖZEK, V., KISA OVALI, P., “ Ekolojik Mimarlıkta Binaların Enerji Gereksinimini Azaltmaya Yönelik Ölçütler ve Ülkemiz İçin Önemi”, Ekolojik Mimarlık ve Ekolojik Planlama Ulusal Sempozyumu, 27-28 Nisan 2007, Antalya, s: 166-172 (Nisan 2007)
  1
  ATIF
 • KISA OVALI, P., “Muğla Kıyılarında İkincil Konut Yapılaşması ve Çevresel Etkileri”, TMMOB Mimarlar Odası Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru “Mimarlık ve Kent Buluşmaları-4 (Kıyı Planlaması ve Mimarlık)”, 10-11 Mart 2007, Muğla, s: 71-85 (Mart 2007)
 • KISA OVALI, P., “İç Turizmdeki Kavram Karmaşasının Kıyılarımıza Yansıması: Birincil Konut Görünümlü İkincil Konut Mimarisi”, II. Eğirdir Turizm Sempozyumu, 9-12 Kasım 2006, Eğirdir, Isparta, s:237-244 (Kasım 2006)
  2
  ATIF
 • KISA OVALI, P., “Kocaeli’nin Turistik Yerleşme Potansiyellerinin Turizm Ulaştırması Kapsamında Değerlendirilmesi”, Kocaeli Özelinde Büyük Şehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, 28-30 Haziran 2006, Kocaeli, Tam Metin CD, s:130-139 (Haziran 2006)
 • KISA OVALI, P., “Farklı Turist, Farklı Turizm, Farklı Mimari: Çevreci Turist, Ekolojik Turizm, Ekolojik Turizm Mimarisi”, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 28 - 29 Nisan 2006, Antalya, s:256-262 (Nisan 2006)
  7
  ATIF
 • KISA OVALI, P. KIRAN ÇAKIR, H., BOZDOĞAN, M., AKANSEL, S.; “Turizm ve Çevre Etkileşiminde Ekolojik Tasarımın Yeri”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005, Edirne, s:467-479 (Ekim 2005)
 • AKANSEL, S., KIRAN ÇAKIR, H., KISA OVALI, P.; “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Edirne Koruma İmar Planının İrdelenmesi”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005, Edirne, s:323-330 (Ekim 2005)
 • AKANSEL, S., ÇAKIR, H.K., KISA OVALI, P., ATAÇ, B.; “Kırkpınar’ın İmajında Kullanıcı Kimliğinin Belirlenmesi”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2005, Edirne, s:91-100 (Mayıs 2005)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • KISA OVALI, P., “Sürdürülebilirlik Kavramından Sürdürülebilir Mimarlığa Bakış”, AB ve Türkiye Çevre İçin Birlikte Çalışıyor Konferansı, 3-5 Şubat 2010, Edirne (Şubat 2010)
 • KISA OVALI, P., “Enerji-Etkin Yapı Tasarımında Pasif Kazanç Yöntemleri”, TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, Keşan Temsilciliği Enerji Etkin Yapılar Semineri, Eğitim Ders notları s:15-31, 8 Aralık 2007, Keşan (Aralık 2007)
 • KISA OVALI, P., “Enerji-Etkin Yapı Tasarımında Pasif Kazanç Yöntemleri”, TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, Tekirdağ Temsilciliği Enerji Etkin Yapılar Semineri, Eğitim Ders notları s:15-31, 7 Ekim 2007, Tekirdağ (Ekim 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • KISA OVALI, P., “Sürdürülebilir Turizm ve Çevre İlişkisi” (Bölüm 1), içinde:Turistik Alanlarda Mekân Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2469, Editör:B. Yelda UÇKAN, ISBN:978-975-06-1138-4, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 1. Baskı Mayıs 2012, s:2-21 (Mayıs 2012)
  1
  ATIF
 • KISA OVALI, P., “Tasarım ve Mekan Tasarımı” (Bölüm 3), içinde: Turistik Alanlarda Mekân Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2469, Editör:B.Yelda UÇKAN, ISBN:978-975-06-1138-4, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 1.Baskı Mayıs 2012, s:38-57 (Mayıs 2012)
  2
  ATIF
 • KISA OVALI, P., “Turizm Yapılarında Konsept (Tema) Üzerinden Mekanlaştırma” (Bölüm7), içinde:Turistik Alanlarda Mekân Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2469, Editör:B. Yelda UÇKAN, ISBN:978-975-06-1138-4, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir,1.Baskı Mayıs 2012, s:114-134 (Mayıs 2012)
  1
  ATIF

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Turizm Potansiyelleri Kapsamında Kıyı Kentlerinin Ekoturizme Entegrasyonu İçin Bir Yöntem: Dedeağaç (Alexandroupoli) Örneği, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Hazırlayan: Y. Mim. Gildis TACHİR (devam etmekte)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • "Mimarların Ekolojik Mimariye İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Edirne Örneği", T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hazırlayan: Mimar Cenk MOTOR (Temmuz 2017)
 • “Sürdürülebilir Mimari Kapsamında Suyun Etkin Kullanım Stratejilerinin Amerika ve Türkiye Örnekleri Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Hazırlayan: Peyzaj Mimarı Nilay DELİBAŞ (Haziran 2017)
 • “Bina Monte ve bina Entegre Rüzgar Türbinlerinin Mimari Kütle oluşumuna Etkileri”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hazırlayan: İnş. Müh. Chousein Giousouf (devam etmekte)
 • “Kırklareli Yayla Mahallesi Geleneksel Konutlarının Sürdürülebilir Yenileme Kapsamında Değerlendirilmesi”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hazırlayan: Mimar Merve Güleryüz (devam etmekte)
 • “Ekolojik Bina Tasarımlarında Kinetik Cephe Sistemlerinin Kullanım Çeşitliliği Üzerine İnceleme”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hazırlayan: Mimar Emrah ÇİVİCİ (devam etmekte)
 • “Jeotermal Enerjinin Bina Tasarımında Kullanım Olanakları Üzerine Bir İnceleme: İzmir/Dikili Örneği”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hazırlayan: Mimar Serdar YİĞİT (devam etmekte)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası
 • İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği
 • EUROSOLAR Türkiye, Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Türkiye Bölümü

Editörlük / Yayınlama

 • Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Editör, ISSN:2148-8142, e-ISSN:2148-4880 (Avery Index, EBSCOHOST) (Haziran 2017)
 • II. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Mekânın Ruhu), Sempozyum Kitabı Editörlüğü, 13-14 Nisan 2006, Edirne (Nisan 2006)

Yapılan Hakemlikler

 • Uluslararası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, Eylül 2017, ISSN: 2148-8142, Makale Hakemliği, İstanbul (Avery Index, EBSCOHOST) (Eylül 2017)
 • Uluslararası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, Haziran 2017, ISSN: 2148-8142, Makale Hakemliği, İstanbul (Avery Index, EBSCOHOST) (Haziran 2017)
 • MEGARON, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi,E- ISSN: 1309-6915, Nisan 2017, Makale Hakemliği, İstanbul (Web of Science, ESCI Index, Avery Index) (Nisan 2017)
 • Trakya University Journal of Engineering Sciences, Trakya Üniversitesi, Şubat 2017, ISSN: 2147-0308, Makale Hakemliği (Şubat 2017)
 • Trakya University Journal of Engineering Sciences, Trakya Üniversitesi, Ocak 2017, ISSN: 2147-0308, Makale Hakemliği (Ocak 2017)
 • Artium: Mimarlık Planlama Tasarım ve Sanat Dergisi, ISSN:2147-6683, Ocak 2016, Makale Hakemliği (Ocak 2016)
 • İdealKent: Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı:18, , ISSN:1307-9905, Aralık 2015, Makale Hakemliği (Aralık 2015)
 • MEGARON , YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, E-ISSN:1309-6915, Aralık 2014, Makale Hakemliği, (ESCI Index, Avery Index) (Aralık 2014)
 • III. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut) Bilim Komitesi Üyeliği, 12-13 Nisan 2007, Türkiye/Edirne (Nisan 2007)
 • Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Hizmet Binası Proje Tasarım Yarışması, Jüri Üyesi, Edirne, 2007
 • II. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Mekânın Ruhu) Bilim Komitesi Üyeliği, 13-14 Nisan 2006 (Nisan 2006)

Projeler

 • “Trakya Üniversitesi Tematik Teknopark Fizibilite Raporu”, (2017), TR21/16/DFD/0023, Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destekli Proje, Danışman (Nisan 2017)
 • KISA OVALI, P.,KIRAN ÇAKIR, H.,ATİK, D., BOZACI, M.K., DÖNMEZ, S., ARABULAN, S.,(2013), “Dünya Mirası Kapsamında Selimiye ve Ayasofya Camilerinin Mekânsal ve Boyutsal Kademelenmesinin Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi 2010/118 No’lu TÜBAP Araştırma Projesi, Edirne, (Proje Yürütücüsü) (Haziran 2013)
 • KISA OVALI, P., BAYRAM, Ş., KARA, R. YÜCEL, A. ÖNENGÜT, M., GÜNEY, M., (2013), “Çevreye Duyarlı Çocuk ve Tasarım” , T.Ü. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi “Çocuk ve Mimarlık Komisyonu” ve Bahçeşehir Koleji Edirne , Sosyal Sorumluluk Projesi, Edirne, (Projesi Yürütücüsü) (Haziran 2013)
 • Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampusu Çevre Düzenleme ve Sosyal Tesis Projesi (Tasarım ekibinde görev alma),T.Ü. Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Edirne, 1996

Ödüller

 • Türkiye Anıt-Çevre-Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) Teşvik Ödülü, “Selimiye Camii ve Yakın Çevresi Yenileme Projesi” (Kemal KURUKAYA, Önder ÖZYURT ile birlikte), 1991

Sertifikalar

 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, 2014, Düzenleyen: Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 23.01.2014, Edirne (Ocak 2014)
 • “Bilimsel Araştırma Etiği”, 2004, Düzenleyen: Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 17.12.2004, Edirne (Aralık 2004)

Diğer

 • “Işık ve Mekan Algısı”, (2017), Workshop Çalışması, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 25-26 Kasım 2017, Edirne (Kasım 2017)
 • “Engel-siz-lik”, Workshop Çalışması ve Sergisi, (2017), Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi, 14-22 Haziran 2017, Edirne (Haziran 2017)
 • KISA OVALI, P. (2017), "Ekoloji ve Mimarlık İlişkisi", Sergi sahibi (-G.Tachir ile), “Çevre Kirliliğine Karşı Ekolojik Yaklaşım” Paneli Düzenleyen: Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Kadınlar Kolu, Yer: Gümülcine Türk Gençler Birliği Salonu, 13 Mayıs 2017, Gümülcine/Yunanistan (Mayıs 2017)
 • 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Düzenleme Komitesi Üyeliği, 12-13 Mayıs 2017, Kocaeli (Mayıs 2017)
 • 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Oturum Başkanlığı, Oturum 6 (C Salonu), 12-13 Mayıs 2017, Kocaeli (Mayıs 2017)
 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Komşuluk/Neigbourhood) Düzenleme Komitesi Üyeliği, 27-28 Nisan 2017, Edirne (Nisan 2017)
 • “Yap-boz-laş-tı-ra-ma-dık-la-rı-mız-dan-mı-sı-nız?”, Workshop Çalışması ve Sergisi, (201), Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Mimarlık Arayüz Topluluğu ve Balıkesir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu, Yer: Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 18-19 Mart 2017, Edirne (http://sks.trakya.edu.tr/news/yap-boz-las-ti-ra-ma-dik-la-ri-miz-dan-mi-si-niz--atolyesi) (Mart 2017)
 • ERPA International Congresses on Education, HALL 7. Music and Fine Arts Education Session Chair (Session 4 and Session 5), 2-4 June 2016, Sarajevo/Bosnia and Herzagovina (Haziran 2016)
 • 1.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 13. Oturum Başkanlığı,13-14 Kasım 2015, Kocaeli (Kasım 2015)
 • "Engel-siz Edirne”, Workshop Çalışması ve Sergisi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi, 22 Haziran-1 Temmuz 2015, Edirne (Haziran 2015)
 • 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Sınırla-ma/Bound-ary) Sekretaryası ve Düzenleme Komitesi Üyeliği, 21-22 Nisan 2015 (Nisan 2015)
 • KISA OVALI, P., TACHİR, G., “Tasarım Yoluyla Çevre Bilinci Kazanımı”, Workshop Çalışması, Gümülcine Türk Gençler Birliği, Workshop Yürütücüsü, 11 Nisan 2015, Gümülcine/Yunanistan (Nisan 2015)
 • KISA OVALI,P.,ATAÇ ÖZSOY, B. ve diğerleri, “Yaşamın Artıkları, Yeniden...” başlıklı Workshop Çalışması, Workshop Yürütücülüğü, T.Ü. Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 29 Nisan 2014, Edirne (Nisan 2014)
 • "Edirne İli Osmanlı Dönemi Yapılarında Yeniden İşlevlendirme Çalıştayı", Atölye 4 yürütücüsü (KISA OVALI, P., VARLI, E., KOÇKAN, P.), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 9-11 Mayıs 2013, Edirne (Mayıs 2013)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Farkındalık/Awareness) Bilim Komitesi Üyeliği, 25-26 Nisan 2013, Türkiye/Edirne (Nisan 2013)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Farkındalık/Awareness) düzenleme komitesi üyeliği, 25-26 Nisan 2013, Edirne (Nisan 2013)
 • KISA OVALI, P., BAYRAM, Ş., MISIRLI, A., “Parçadan Bütüne/Biçimden Mekana” Enformel Atölye Çalışması, T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü , Kasım 2013, Edirne (Kasım 2012)
 • 6. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Geleceği Tasarlamak), 3.Oturum Başkanlığı (Salon 2:“Sürdürülebilirlik/Çevre/Enerji Kullanımı” , 29-30 Nisan 2010, Türkiye/Edirne (Nisan 2010)
 • 6. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Geleceği Tasarlamak/Designning The Future)düzenleme komitesi üyeliği, 29-30 Nisan 2010, Edirne (Nisan 2010)
 • KISA OVALI, P., 2009, Türkiye İklim Bölgeleri Bağlamında Ekolojik Tasarım Ölçütleri Sistematiğinin Oluşturulması: Kayaköy Yerleşmesinde Örneklenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora tezi, Edirne (Haziran 2009)
  10
  ATIF
 • XXVIII. MOBBİG toplantısı düzenleme kurulu üyeliği, 30 Nisan- 1 Mayıs 2009, Edirne (Mayıs 2009)
 • V. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili) Düzenleme komitesi üyeliği, 2-3 Nisan 2009, Edirne (Nisan 2009)
 • KISA OVALI, P., “II. Eğirdir Turizm Sempozyumunun Ardından”, www.ehotelbuild.com (Aralık 2006)
 • KISA OVALI, P., “Güneşimizi Akıllıca Kullanalım ve Bu Görsel Kirliliğe Bir Son Verelim”, Beşkaza Postası-Gazetesi, Emek Matbaası, 06 Eylül 2006, Fethiye (Eylül 2006)
 • KISA OVALI, P., “Turizm Faaliyetlerinin Fethiye’de Yarattığı Çevresel Etkiler”, Beşkaza Postası-Gazetesi, Emek Matbaası, 30 Ağustos 2006, Fethiye (Ağustos 2006)
 • EUROSOLAR TÜRKİYE, “5. Güneş Enerjisi Çalıştayı: Güneş Enerjisinin Mimari Uygulamaları”, 9-11 Kasım 2005, Çeşme (Kasım 2005)
 • “KAYAFEST – Youth and Culture : “Living Kayaköy”, International Architectural Workshop , 28.07- 03.08.2003, Fethiye/Muğla, Türkiye (Ağustos 2003)
 • KISA , P., 1998, İkincil Konut Mimarlığında Cephe, Kütle ve Dış Mekân Oluşumu: Bodrum-Antalya Arası Kıyı Yerleşmeleri, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, Edirne
  9
  ATIF
 • Uluslararası Teknik Gezi, TMMOB Mimarlar Odası Edirne temsilciliği "Bulgaristan ve Makedonya'da Osmanlı Eserleri", 1995 (Temmuz 1995)

» Verdiği Dersler

Diploma Projesi (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Ekolojik Bina Tasarımı (Fen Bilimleri Enstitüsü, Zorunlu)

Ekolojik Turizm ve Mimarlığı (Fen Bilimleri Enstitüsü, Seçmeli)

İkincil Konut Mimarlığı (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)

Mimari Proje 2 - 3 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Proje 4 - 5 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Proje 6 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimari Projeye Giriş - Mimari Proje 1 (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Mimarlık ve Ütopya (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)

Sinan ve Yorumu (Mimarlık Bölümü, Seçmeli)

Sürdürülebilirlik ve Mimarlık İlişkisi

Temel Tasarım I ve II (Mimarlık Bölümü, Zorunlu)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Tasarım (Fen Bilimleri Enstitüsü, Seçmeli)