» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Camur-Elipek, B., Guher, H., Oterler, B., Tas-Divrik, M., Altinoluk-Mimiroglu, P., Determining of Water Quality by Using Multivariate Analysis Techniques in a Drinking/Using Water Reservoir in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 26 (8): 5007-5012, (2017).
 • Altinoluk-Mimiroglu, P., Camur-Elipek, B., Bacterial Composition Inhabiting Water Coloumn And Bottom Sediment in Two Different Running Water Ecosystems of Meric-Ergene River Basin (Turkish Thrace). Fresenius Environmental Bulletin 26 (1A): 717-725, (2017).
 • Altinoluk-Mimiroglu, P., Camur-Elipek, B., Vertical and Horizontal Composition of Fecal Polution Indicator Bacteria in Lotic and Lentic Ecosystems at Turkish Thrace. Periodicum Biologorum 118(4): 431-439, (2017).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altinoluk, P., Camur-Elipek, B., Aydogdu, H., Vertical dynamics of some indicator microorganisms in Tunca River at Turkish Thrace. Macedonian Journal of Ecology and Environment 16:5-9 (2014).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Altinoluk-Mimiroglu, P., Camur-Elipek, B., Seasonal Changes of Water Quality Parameters of Some Inland Waters In Turkish Thrace. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Edirne, (2017). (Poster sunum). (Eylül 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Öterler, B., Güher, H., Çamur-Elipek, B., Altınoluk, P., Taş, M., Keşan Kadıköy Baraj Gölü’nde (Edirne) Bazı Parametrelerin Vertikal Değişimlerinin İncelenmesi. Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir, (2012). (Poster sunum, sözlü tartışma). (Kasım 2012)
 • Altınoluk, P., Çamur-Elipek, B., Tunca Nehri’nde (Edirne) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Zamana Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir, (2012). (Poster sunum, sözlü tartışma). (Kasım 2012)
 • Güher, H., Öterler, B., Çamur-Elipek, B., Taş, M., Altınoluk, P., Kadıköy Barajı (Edirne) Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2012, Isparta, (2012). (Poster sunum). (Ağustos 2012)
 • Altınoluk, P., Aydoğdu, H., Çamur-Elipek, B., Bazı İndikatör Mikroorganizmaların Sudaki Vertikal Dağılımları Üzerine Bir Ön Çalışma. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2012, Isparta, (2012). (Poster sunum). (Ağustos 2012)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TÜTAGEM) Alt Yapısının Güçlendirilmesi (TÜBAP 2017/108, Proje araştırıcısı)
 • Trakya’daki Farklı İçsu Ekosistemlerinde Su ve Sedimentteki Bakteri Dağılımının Karşılaştırmalı Analizi (TÜBAP 2014/54, Proje araştırıcısı)
 • Tunca Nehri’nin Bakteriyolojik Özellikleri ve Fizikokimyasal Faktörlerle İlişkisinin Belirlenmesi (TÜBAP 2011/15, Proje araştırıcısı)

Sertifikalar

 • ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu İç Denetçi Eğitimi (Aralık 2017)
 • Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliklerinin Hesaplanması (Mayıs 2016)
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Aralık 2014)
 • EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar (Temmuz 2014)
 • AB Sciex 4600 Q-TOF Sistemi, Bileşenleri ve Temel Kullanımı (Temmuz 2014)
 • ISO 22000:2005 Temel Eğitim (Kasım 2012)
 • ISO 9001:2008 Temel Eğitim (Kasım 2012)
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Kasım 2012)
 • GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi (Kasım 2012)
 • GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi (Kasım 2012)
 • Food Microbiology Workshop (Aralık 2009)
 • Bilgisayar Operatörlüğü ve İşletmenliği Kursu (Ocak 2008)