» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Rollas K, Hanci P, Topeli A. Effects of end-expiratory lung volume versus PaO2 guided PEEP determination on respiratory mechanics and oxygenation in moderate to severe ARDS. Exp Lung Res. 2021 Dec 26:1-11. doi: 10.1080/01902148.2021.2021326. Epub ahead of print. PMID: 34957895. (Aralık 2021)
 • Gündoğan K, Akbudak İH, Hancı P, Halaçlı B, Temel Ş, Güllü Z, İnci K, Bilir Y, Bozkurt FT, Yıldırım F, Şimşek M, Yüksel RC, Eren E, Altıntaş ND, Talan L, Elay G, Güven G, Kara İ, Aydın E, Yılmaz S, Mengi T, Sarı S, Akbaş T, Acar Cinleti B, Ateş Ayhan N, Aral Özbek D, Şahin TK, Açıkgöz A, Esbah AÜ, Fırat A, Aydemir F, Gürkök MÇ, Zerman A, Gümüş A, Türkoğlu M, Aydoğdu M, Ulu R, Çelik JB, Balcı C, Kıraklı C, Karakoç E, Özyılmaz E, Ortaç Ersoy E, Öcal S, Akın Şen İ, Tor İH, Cömert B, Ergan B, Saraçoğlu KT, Ergil J, Yüksel ÜG, Tutar N, Sungur M, Topeli A. Clinical Outcomes and Independent Risk Factors for 90-Day Mortality in Critically Ill Patients with Respiratory Failure Infected with SARS-CoV-2: A Multicenter Study in Turkish Intensive Care Units. Balkan Med J. 2021 Sep;38(5):296-303. doi: 10.5152/balkanmedj.2021.21188. Erratum in: Balkan Med J. 2021 Nov;38(6):397. PMID: 34558415. (Ekim 2021)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İnfluenza veya diğer solunum yolu virüsleri: Kritik hastalarda akut solunum yetmezliğinin nedeni olarak önemli mi?Tuberk Toraks. 2020 Dec;68(4):388-398. doi: 10.5578/tt.70350. PMID: 33448736. (Aralık 2020)
 • Yoğun bakımda COVID-19 Yönetimi (Ağustos 2020)
 • Özlem Ediboğlu , Özlem Yazıcıoğlu Moçin , Ezgi Özyılmaz , Cüneyt Saltürk , Tuğba Önalan , Gülşah Seydaoğlu , Turgay Çelikel , Hüseyin Arıkan , Sena Ataman , Cenk Kıraklı , Zerrin Özçelik, Sema Kultufan, İskender Kara, Atilla Kara, Emine Dağlı, Selma Duru Bülbül, Kadriye Kahveci, Metin Dinçer, Nimet Şenoğlu, Hüseyin Özkarakaş, İlhan Bahar, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu, Burcu Çelik, Ümmügülsün Gaygısız, Gülay Kır, Ahmet Bindal, Belgin Akan, Işıl Özkoçak Turan Fatma Yıldırım, Burcu Başarık, Zeliha Arslan Ulukan, Serdar Efe, Murat Sungur, Ş,ahin Temel, Seval İzdeş, Derya Hoşgün, Nurhan Karadeniz, Eylem Tuncay , Nezihe Çiftarslan Gökşenoğlu , İlim Irmak , Utku Datlı, Avşar Zerman, Devrim Akdağ, Levent Özdemir, Gülseren Elay, Yücel Karaçayır, Arzu Topeli, Pervin Hancı, Esat Kıvanç Kaya et al. Current Statement of Intensıve Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers Turk Thorac J 2018; 19: 209-215 DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2018.170104

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • . Hancı P, Öcal S, Ortaç E, Topeli A. High flow nasal oxygen therapy in patients with acute exacerbations of COPD. ESICM LIVES 2018. Intensive Care Medicine Experimental 2018, 6(Suppl 2):0428

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kritik COVID ‑ 19 hastalarının temel özellikleri ve sonuçları: Türkiye'deki yoğun bakım ünitelerinde çok merkezli bir çalışma https://doi.org/10.1186/s40635-020-00354-8 (Aralık 2020)
 • Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Ezgi Özyılmaz, Tuğba Önalan, Özlem Ediboğlu, Cüneyt Saltürk, Hüseyin Arıkan, Begüm Ergan, Turgay Çeliker, Zerrin Özçelik, Sema Turan, İskender Kara, Atilla Kara, Emine Dağlı, Selma Duru Bülbül, Kadriye Kahveci, Metin Dinçer, Nimet Şenoğlu, Hüseyin Özkarakaş, İlhan Bahar, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu, Burcu Çelik, Ümmügülsüm Gaygısız, Gülay Kır, Ahmet Bindal, Belgin Akan, Işıl Özkoçak Turan, Fatma Yıldırım , Burcu Başarık, Zeliha Arslan Ulukan, Serdar Efe, Murat Sungur, Şahin Temel, Seval İzdeş, Derya Hoşgün, Nurhan Karadeniz, Eylem Tunçay, Nezihe Çiftarslan Gökşenoğlu, İlim Irmak, Utku Datlı, Avşar Zerman, Devrim Akdağ, Levent Özdemir, Gülseren Elay, Yücel Karaçayır, Arzu Topeli, Pervin Hancı, Esat Kıvanç Kaya, et al. Patient profile at intensive care units in Turkey: 922 patients multicentre prevelance study. European Respiratory Journal 2017 50: PA2129; DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.PA2129
 • A Topeli, ND Eyupoglu, E Ortac Ersoy, Rollas K, Ozmen Suner K, Gullu MN, Hancı P, Kilic O, Halacli B, Ocal S. Prevalence and short-term prognosis of sepsis and septic shock defined according to Sepsis-3 definitions in an single tertiary care ICU in Turkey. Intensive Care Medicine Experimental 2017; 5 (Suppl 2): 44 Doi: 10.1186/s40635-017-0151-4 Abstract:0474

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler - Galenos Yayınevi-İstanbul, Eylül 2021. Özbek NY, Güneş AM, Ören H, Yaralı HN, editör. Akut Myeloid Lösemi Tanısı ile Eş Zamanlı COVID-19 Pnömonisi Saptanan İki Olgu -Kar YD, Yıldırgan DÖ, Altınkaynak K, Erdeniz EH, Hancı P. (Eylül 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Özlem Ediboğlu , Özlem Yazıcıoğlu Moçin , Ezgi Özyılmaz , Cüneyt Saltürk , Tuğba Önalan , Gülşah Seydaoğlu , Turgay Çelikel , Hüseyin Arıkan , Sena Ataman , Cenk Kıraklı , Zerrin Özçelik, Sema Kultufan, İskender Kara, Atilla Kara, Emine Dağlı, Selma Duru Bülbül, Kadriye Kahveci, Metin Dinçer, Nimet Şenoğlu, Hüseyin Özkarakaş, İlhan Bahar, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu, Burcu Çelik, Ümmügülsün Gaygısız, Gülay Kır, Ahmet Bindal, Belgin Akan, Işıl Özkoçak Turan Fatma Yıldırım, Burcu Başarık, Zeliha Arslan Ulukan, Serdar Efe, Murat Sungur, Ş,ahin Temel, Seval İzdeş, Derya Hoşgün, Nurhan Karadeniz, Eylem Tuncay , Nezihe Çiftarslan Gökşenoğlu , İlim Irmak , Utku Datlı, Avşar Zerman, Devrim Akdağ, Levent Özdemir, Gülseren Elay, Yücel Karaçayır, Arzu Topeli, Pervin Hancı, Esat Kıvanç Kaya et al. Current Interventions for the Prevention of Ventilator Associated Pneumonia in Turkish Intensive Care Units: Turkish Thoracic Society Critical Care Assembly Point Prevelance Trial. Turk Thorac J 2018; 19(Supplement 1) Abstract:0315, SS-031
 • Halaçlı B, Hancı P, Ortaç Ersoy E, Öcal S, Durusu Tanrıöver M, Topeli A. Yoğun Bakımda Viral Etkenli Solunum Yetmezliği. 13.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. Sözlü Bildiri. Abstract numarası: S07
 • Özlem Ediboğlu, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Ezgi Özyılmaz, Cüneyt Saltürk, Hüseyin Arıkan4, Begüm Ergan, Turgay Çelike4, Tuğba Önalan, Zerrin Özçelik, Sema Turan, İskender Kara, Atilla Kara, Emine Dağlı, Selma Duru Bülbül, Kadriye Kahveci, Metin Dinçer, Nimet Şenoğlu, Hüseyin Özkarakaş, İlhan Bahar, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu, Burcu Çelik, Ümmügülsüm Gaygısız, Gülay Kır, Ahmet Bindal, Belgin Akan Işıl Özkoçak Turan, Fatma Yıldırım , Burcu Başarık, Zeliha Arslan Ulukan, Serdar Efe, Murat Sungur, Şahin Temel, Seval İzdeş, Derya Hoşgün, Nurhan Karadeniz, Eylem Tunçay, Nezihe Çiftarslan Gökşenoğlu, İlim Irmak, Utku Datlı, Avşar Zerman, Devrim Akdağ, Levent Özdemir, Gülseren Elay, Yücel Karaçayır, Arzu Topeli, Pervin Hancı, Esat Kıvanç Kaya, et al. Tracheostomy Practices in Intensive Care Units in Turkey: Turkish Thoracic Society Critical Care Assembly Point Prevelance Trial. Turk Thorac J 2018; 19(Supplement 1) [Abstract:0430] SS-138

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi & 10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı, 7 Aralık 2021, PANEL: GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE ULTRASONOGRAFİNİN KULLANIMI Konuşma: Plevral patolojilerde kullanımı (Aralık 2021)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Uluslararası Katılımlı 43. Yıllık Kongresi, 31 ekim 2021. Oturum 29, Oturum Adı: Mekanik Ventilasyonlu Hastada Sorun Çözme. Konuşma Başlığı: Trakeostomili Hastada (Ekim 2021)
 • Türk Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Derneği 6. Yoğun Bakım Yeterlilik Kursu Şok (Haziran 2021)
 • 17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım e-Kongresi 18 Kasım 2020-PANEL: Kritik hastada hızlı ve doğru karar vermede USG nin yeri Konuşma: COVID 19 pandemisinde torasik USG nin yeri (Kasım 2020)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Yıllık Kongresi İleri Mekanik Ventilasyon Kursu 13 Ekim 2018 Weaning Endikasyonları veYöntemleri
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Yıllık Kongresi 28 Ekim 2019 İnteraktif Olgu Sunumu Kalp Yetmezliğinde Weaning
 • Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Derneği 16. Ulusal Kongresi 13 Kasım 2019 Yoğun Bakımda Ultrason Uygulamaları Akut Solunum Yetmezliği Ayırıcı Tanısında
 • Dahiliye Cerrahi Yoğun Bakım Derneği 15. Kongresi 22 Kasım 2018 Sürekli Renal Replasman Tedavisinde Sitrat Antikoagülasyonu Sitrat Antikoagülasyonu Mekanizma ve Endikasyonları
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Yıllık Kongresi 14 Ekim 2018 Oturum 20 Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım Özel Sayısı- Sepsis -2021 Hancı P. Sepsis tedavisi. Ortaç Ersoy NE, editör. Sepsis. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.31-8.
 • Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Özel Sayısı 2019 12.Cilt 1.Sayı. Postoperatif Solunum Yetmezliğinde, Toraks Travmalarında ve Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Syf:65-70

Yapılan Hakemlikler

 • The Interrater Reliability of Inferior Vena Cava Ultrasonography Performed by Intensive Care Fellows. Journal of Critical and Intensive Care. Manuscript ID: DCY-2552. (Şubat 2021)
 • Is obesity paradox valid for critically-ill COVID-19 patients with respiratory failure? Turkish Thoracic Journal TTJ-2021-0139.R1
 • Is ARDS paradox valid for COVID-19 induced lung injury? Turkish Thoracic Journal. ID: TTJ-2021-0139
 • Risk factors of 90-day mortality in patients with critical COVID-19 infection. Journal of Critical and Intensive Care. Manuscript ID: DCY-2977
 • The Influence of the ICU Physicians as a Transplant Coordinator on Donation Process. Journal of Critical and Intensive Care. Manuscript ID: DCY-2718
 • Hematolojik kanser tanısıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların klinik özelliklerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi Pamukkale Tıp Dergisi. ID: 928239
 • Akciğer Kanseri Semptom Taramasının Sigara Bıraktırmadaki Rolü . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi ID:909504
 • The effect of positive fluid balance on extubation and survival of patients with sepsis. Erciyes Medical Journal. Manuscript ID: EMJ-2020-12-11
 • Can Thrombocytos_s or Thrombocytopenia Predict Complicated Clinical Course and 30-days Mortality in Patients with Pneumonia? Turkish Thoracic Journal Manuscript ID TTJ-2020-0086
 • The Relationship Between Acute Kidney Injury and Inflammation-based Parameters and Mortality in Oncologic Intensive Care Patients. Journal of Critical and Intensive Care. Manuscript ID: DCY-2310.REV-2 (Haziran 2019)
 • Internal Jugular Vein Distensibility Variation and Inferior Vena Cava Collapsibility Variation With Fluid Resuscitation As An Indicator For Fluid Management In Spontaneously Breathing Septic Patients. Journal of Critical and Intensive Care. Manuscript ID: DCY-2854