» Biyografi

16.03.1980, Edirne doğumlu. Piyano eğitimine 1991 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. İlk sene Prof. Jüdith Uluğ, Prof. Seher Tanrıyar ve Dr. Öğr. Üyesi Hülya Ardıç ile çalıştı, ikinci seneden itibaren çalışmalarına Dr. Öğr. Üyesi Afgan Salayev ile devam etti. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lise devresini birincilik ile tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda çalışmalarına önce Dr. Öğr. Üyesi Perim Hamidoğlu ile daha sonra Öğr. Gör. Arzu Temizer ile devam etmiştir. 2007 yılı güz döneminde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapmaya hak kazanan Özlem Tuzcu, 2010 yılında aynı fakültede doktora programını kazanmış ve 2016 yılında mezun olmuştur. 18.09.2017-09.07.2020 tarihleri arasında Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttüğü Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda 14.06.2017 tarihinden itibaren öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Müzik Eğitiminde Öğrenme Stilleri (özet bildiri). 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 6-8 Eylül 2018. Edirne, TÜRKİYE. (Eylül 2018)
  • Piyano Eğitiminde Özdüzenlemeli Öğrenme ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki (özet Bildiri). Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Uluslararası Müzik Sempozyumu. 12-14 Ekim 2016. Bursa-TÜRKİYE (Ekim 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlik Algı Düzeyleri ile Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişki (özet bildiri). 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. 15-17 Aralık 2010, İstanbul, TÜRKİYE. (Aralık 2010)

» Verdiği Dersler

Eşlik Çalma

Karakter ve Değerler Eğitimi

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Piano V

Piyano Eğitimi I

Piyano III

Piyano V

Piyano VII