» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydın, Ö., Çalış, T., " Named Entity Recognition In Turkish Via Inductive Logic Programming", Materials, Methods & Technologies, Volume 11, ISSN: 1314-7269, 453-464, (Haziran 2017)
 • Kılıçaslan, Y., Açıkgöz, Ö., Aydın, Ö., "A Three-Layered Morpho-Phonological Analyzer for Turkish", Materials, Methods & Technologies, Volume 8, ISSN: 1313-2539, 698-704, 2014 (Haziran 2014) (Haziran 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aydın Ö., Şahin Mesut A. and Öztürk E., "A Text Steganography Approach Using Collocation For Turkish", International Scientific Conference UNITECH 2013, Gabrovo, 2013. (Kasım 2013)
 • Şahin Mesut A., Aydın Ö. ve Öztürk E., "Anlamsal Yöntemler Kullanan Bir Metin Steganografi Uygulaması", The First International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS), Elazığ, 2013.
 • Aydın, Ö. and Y. Kılıçaslan, "Resolving Lexical Ambiguity in Turkish within a Paradigm Involving both Inductive and Deductive Techniques: an ILP Application", Proceedings of International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Kayseri & Cappadocia, (2010).
 • Aydın, Ö. and Y. Kılıçaslan, "Improving A Speech Recognition System Using Neural Networks," Proceedings of the International Scientific Conference (UNITECH'07), Gabrovo, 316-320, (2007).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Türkçe için Bilgi Tabanlı Yaklaşımla Kelime Anlamı Belirginleştiren Bir Uygulama (Haziran 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aydın Ö., Manav D., Yücel M. E. "Türkçe Metinler için Yazar Tanımada Yapısal ve Anlamsal Ögelerin Rolünün İncelenmesi", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Düzce, (Eylül 2016)
 • Aydın, Ö., M.A.A. Tüysüz and Y. Kılıçaslan, "Türkçe için bir Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması", XII. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, (2007). (Mayıs 2007)
 • Aydın, Ö. and Y. Kılıçaslan, "Tümevarımlı Mantık Programlama ile Türkçe için Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması", Akademik Bilişim 2010, Muğla, (2010).
 • Aydın, Ö. and Y. Kılıçaslan, "Tümevarımlı Mantık Programlamanın Kelime Anlamı Belirginleştirmeye Uygulanabilirliğinin İncelenmesi", IV. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 135-140, (2009).

Yapılan Hakemlikler

 • KOSGEP - Proje İzleyiciliği

Projeler

 • Bir Kelime Anlamı Belirginleştirme Modülü Geliştirilmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, TÜBAP-117, (2008), (Doktora Projesi).

» Verdiği Dersler

Ayrık Matematik

Derleyici Teorisi

Dosya Organizasyonu

Formel Diller ve Soyut Makinalar

Modelleme ve Simulasyon

Nesneye Yönelik Programlama

Yöneylem Araştırması