» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ö. KAYAPINAR, P. K. YÜRÜK, Ö. TAN, Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algıları İle E-Sadakat Arasındaki İlişkide Markaya Yönelik Tutumun Rolü, Isletme Arastirmalari Dergisi, vol. 9, no. 4, pp. 472-494, 12, 2017 (Aralık 2017)
 • Ö. KAYAPINAR, S. ERGAN, P. K. YÜRÜK, Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBI ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Ilinde Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, 10, 2017 (Ekim 2017)
 • P. YÜRÜK, Ö. KAYAPINAR, Iliski Pazarlamasi Bilesenleri Ile Imaj Ve Müsteri Sadakati Arasindaki Iliskilerin Incelenmesine Yönelik Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, no. 2, pp. 100-110, Tekirdag-TÜRKIYE, 7, 2016 (Temmuz 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • S. ERGAN, P. K. YÜRÜK, Ö. KAYAPINAR, Türkiye'de Elektronik Perakendeciliğin Gelişimi, II. International Academic Research Congress 2017 (Ekim 2017)
 • P. YÜRÜK, S. ERGAN, Ö. KAYAPINAR, Girişimsel Oryantasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İs Tatmininin Aracılık Rolü, II. International Academic Research Congress 2017 (Ekim 2017)
 • Ö. KAYAPINAR, P. K. YÜRÜK, S. A. SELVIDEN, Nihai Tüketicilerin Lojistik Hizmet Kalitesi ve Alt Boyutlarına Olan Algılarının, Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi, II. International Academic Research Congress 2017 (Ekim 2017)
 • S. ÖZER, A. AYTAÇ, Ö. KAYAPINAR, E. ATILGAN, Şirketlere Saglanan Devlet Destekeri ile Patent Başvuruları Arasındaki İlişlki, Uluslararasi Ekonomi Arastirmalari ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Edirne-TÜRKİYE (Mayıs 2017)
 • Ö. TAN, P. YÜRÜK, Ö. KAYAPINAR, Öğrencilerin Sosyal Medyaya ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • Ö. KAYAPINAR, P. YÜRÜK, B. Ö. ÖREN, S. ÖZER, Öğrencilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi ile Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), vol. 1, no. 1, pp. 2407-2425, Antalya/Alanya-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • S. ÖZER, B. Ö. ÖREN, Ö. KAYAPINAR, P. YÜRÜK, Meslek Yüksekokullarının Üniversite Sanayi İşbirliği Entegrasyonu, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), vol. 1, no. 2, pp. 1135-1135, Antalya/Alanya-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • B. Ö. ÖREN, S. G. DURSUN, S. ÖZER, Ö. KAYAPINAR, Meslek Yüksekokullarında Yabancı Dil Öğretiminin İtalya’da Kullanılan Drama Yolu İle Yabancı Dil Eğitiminin Karşılaştırılması, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), vol. 1, no. 1, pp. 48-48, Antalya/Alanya-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • Ö. KAYAPINAR, S. ERGAN, P. YÜRÜK, Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBI ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, pp. 923-935, Edirne-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • Ö. KAYAPINAR, S. ÖZER, Girisimci Pazarlamanın Rekabet Stratejileri Çerçevesinde Kavramsal Açıdan Incelenmesi, 1. International Academic Research Congress, vol. 1, no. 1, pp. 3635-3642, Antalya-TÜRKIYE (Kasım 2016)
 • S. ÖZER, Ö. KAYAPINAR, Akademik Tesvik Puanı Sıralamasında Yer Alan Üniversite ve Fakültelerin Girişimcilik Endeksindeki Yerleri, 1. International Academic Research Congress, vol. 1, no. 1, pp. 3440-3446, Antalya-TÜRKIYE (Ekim 2016)
 • P. YÜRÜK, Ö. KAYAPINAR, Iliski Pazarlamasi Bilesenleri Ile Imaj Ve Müsteri Sadakati Arasindaki Iliskilerin Incelenmesine Yönelik Bir Uygulama, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, pp. 705-, PLOVDIV-BULGARISTAN (Mart 2016)
 • P. YÜRÜK, Ö. KAYAPINAR, S. GÜNGÖR, Bireylerin Aileye Ait Olma Duygusunun Marka Bağlılığına Olan Etkilerinde Ailenin Aracılık Rolü, Halk Kültüründe Aile Uluslararasi Sempozyumu, pp. 110-110, Edirne-TÜRKIYE
 • Ö. KAYAPINAR, P. YÜRÜK, S. GÜNGÖR, Üniversite Ögrencilerinin Aile Degerlerine Bakis Açilarinin Incelenmesi Namik Kemal Üniversitesi Örnegi, Halk Kültüründe Aile Uluslararasi Sempozyumu, pp. 113-113, Edirne-TÜRKIYE
 • Ö. KAYAPINAR, Marketing of Art in The Perception of Urban Space, Collection of scientific articles VI International scientific conference of V.Tatlin, vol. 4, no. 1, pp. 105-109, Penza-RUSYA FEDERASYONU

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ö. KAYAPINAR, Saray Meslek Yüksekokulu Ögrencilerinin Demografik Özelliklerinin Yaşam Tatmine Etkisi, Meslek Yüksekokullari Kongresi, -Kuşadası-Türkiye
 • Ö. KAYAPINAR, Saray İlçesinin Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Saray İlçesinin Tanıtılmasına Katkısı, Tekirdağ'ın Değerleri Sempozyumu-Saray'ın Deerleri Sempozyumu, vol. 1, no. 1, pp. 137-145, Tekirdağ-TÜRKİYE

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, LOJISTIK HIZMET KALITESI ILE FIRMA PERFORMANSI ARASINDAKI ILISKIDE LOJISTIK PERFORMANSI VE TEKNOLOJI DÜZEYININ ROLÜ TUBAP 2015 219 , Proje konusu Edirne Kirklareli ve Tekirdag da faaliyette bulunan isletmelerin satin aldiklari lojistik hizmetlerinin kaliteleri ile firma performansi arasindaki iliskide lojistik performans ve teknoloji kullanim düzeyinin araci rolünün ortaya konulmasi olarak belirlenmistir , Baslangiç Tarihi: 14.12.2015, Bitis Tarihi : 22.07.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

» Verdiği Dersler

Hizmet Pazarlaması

İstatistik

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Pazarlama Araştırmaları

Toplam Kalite Yönetimi

» Duyurular

12 Mayıs 2018 » Pazarlama Araştırmaları (Güncel)

12 Mayıs 2018 » Pazarlama Araştırmaları, Toplam Kalite Yönetimi ve Lojistik Tedarik Zinciri Derslerinin final notları eklenmiştir.

07 Mayıs 2018 » Tedarik Zinciri ve Lojistik

15 Mart 2018 » Toplam Kalite Yönetimi (Güncel)

02 Şubat 2018 » ORCID ID