» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Erdoğan, N, Kısa Ovali, Pinar & Kayapinar, Ö. (2020), Housing satisfaction in a traditional neighborhood of Izmit, Turkey, International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 13, no. 2, pp. 251-266, 4, (Scopus) (Nisan 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yürük-Kayapinar, P. & Kayapinar, Ö., (2019). The Relationship Between Family-Brand and Brand Equity., Social Sciences, Management and Economics Journal, vol. 1, no. 1, pp. 2-12, 1.
 • Yılmaztürk, Y., Akdoğan, Ç., & Kayapinar, Ö., (2019), Materyalist Değerler ile Hedonik ve Faydacı Alışveriş Arasındaki İlişkinin Yaşam Doyumuna Etkisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 715-735, 12.
 • Kayapinar, Ö., Yürük-Kayapinar. Ö., & Tan, Ö., (2017). Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algıları İle E-Sadakat Arasındaki İlişkide Markaya Yönelik Tutumun Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, vol. 9, no. 4, pp. 472-494, 12. (Aralık 2017)
 • Kayapinar, Ö., Ergan, S., & Yürük-Kayapinar, P., (2017). Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBI ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Ilinde Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, 10. (Ekim 2017)
 • Yürük, P., & Kayapinar, Ö., (2016). Iliski Pazarlamasi Bilesenleri Ile Imaj Ve Müsteri Sadakati Arasindaki Iliskilerin Incelenmesine Yönelik Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, no. 2, pp. 100-110, Tekirdag-TÜRKIYE. (Temmuz 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yılmaztürk, Y., Akdoğan, Ç. & Kayapinar, Ö. (2019), Materyalist Degerler Ile Hedonik Alisveris ve Faydaci Alisveris Arasindaki Iliskinin Yasam Doyumuna Etkisi, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, TEKIRDAG-TÜRKIYE
 • Ergan, S., Eti, H. S. & Kayapinar, Ö. (2018) Elektronik Agizdan Agiza Pazarlamanin Plansiz Satin Almaya Etkisi, III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya-TÜRKIYE
 • Ergan, S., Kayapinar, Ö. & Yürük-Kayapinar, P. (2018) Özel Markali Ürünlerin Plansiz Satin Alinmasinin Satin Alma Sonrasi Pismanlik Üzerindeki Etkisi, 4. Uluslararasi Sosyal, Beseri ve Idari Bilimler Sempozyumu
 • Yürük-Kayapinar, P., Kayapinar, Ö. & Eti, H. S., (2018), The Effects on the Brand Value of Design Quality of the Web Sites, International Congress on Turkish Geography Social Science Research II
 • Kayapinar, Ö., Ergan, S. & Cavlak, N., (2018) Çalisanlarin Bütünlesik Pazarlama Iletisimi’xxne Yönelik Düsüncelerinin Incelenmesi: Bankacilik Sektöründe Bir Uygulama, International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research III, vol. 1, no. 1, pp. 552-562, Antalya-Alanya-TÜRKIYE
 • Cavlak, N. & Kayapinar, Ö. (2018), Restoran Hizme Kalitesi Boyutlarinin, Müsterilerin Demografik Özelliklerine Göre Incelenmesi: Tekirdag’da Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, pp. 263-272
 • Yürük-Kayapinar, P., Kayapinar, Ö. & Ergan, S., (2018) An Examinations of Green Product Purchasing Behaviours of Generation X, Y and Z Consumers’xx, 5th International Conference on Social Science and Education Research
 • Ergan, S., Eti, S. H. & Kayapinar, Ö., (2018), Elektronik Agizdan Agiza Pazarlamanin Plansiz Satin Almaya Etkisi, III. INES International Education and Social Science Congress, vol. 1, no. 1, pp. 1189-1196, Antalya-TÜRKIYE
 • Cavlak, N., Kayapinar, Ö, & Eti, H. S., (2018) Otel Müsterilerinin Internet Sikâyetleri Ve Degerlendirilmesi Üzerine Bir Çalisma: Tekirdag Örnegi, 4. Uluslararasi Sosyal Beseri ve Idari Bilimler Sempozyumu, pp. 651-657
 • Ergan, S., Yürük-Kayapinar, P., & Kayapinar, Ö., (2017) Türkiye'de Elektronik Perakendeciliğin Gelişimi, II. International Academic Research Congress 2017 (Ekim 2017)
 • Yürük-Kayapinar, P., Ergan, S., & Kayapinar, Ö., (2017), Girişimsel Oryantasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İs Tatmininin Aracılık Rolü, II. International Academic Research Congress 2017 (Ekim 2017)
 • Kayapinar, Ö., Yürük-Kayapinar, P., & Selviden-Albayrak, S., (2017)., Nihai Tüketicilerin Lojistik Hizmet Kalitesi ve Alt Boyutlarına Olan Algılarının, Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi, II. International Academic Research Congress 2017 (Ekim 2017)
 • Özer, S., Aytaç, A.,, Kayapinar, Ö., & Atılgan, E., (2017). Şirketlere Saglanan Devlet Destekeri ile Patent Başvuruları Arasındaki İlişlki, Uluslararasi Ekonomi Arastirmalari ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Edirne-TÜRKİYE (Mayıs 2017)
 • Tan, Ö., Yürük, P. & Kayapınar, Ö. (2017). Öğrencilerin Sosyal Medyaya ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye (Mayıs 2017)
 • Kayapinar, Ö., Yürük, P, Ören-Özer, B., & Özer, S, (2017) Öğrencilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi ile Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), vol. 1, no. 1, pp. 2407-2425, Antalya/Alanya-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • Özer, S, Ören-Özer, B., Kayapinar, Ö., & Yürük, P., (2017) Meslek Yüksekokullarının Üniversite Sanayi İşbirliği Entegrasyonu, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), vol. 1, no. 2, pp. 1135-1135, Antalya/Alanya-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • Ören-Özer B, Dursun, S, Özer, S., & Kayapinar, Ö., (2017) Meslek Yüksekokullarında Yabancı Dil Öğretiminin İtalya’da Kullanılan Drama Yolu İle Yabancı Dil Eğitiminin Karşılaştırılması, 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), vol. 1, no. 1, pp. 48-48, Antalya/Alanya-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • Kayapinar, Ö, Ergan, S, & Yürüki P., (2017). Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBI ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, pp. 923-935, Edirne-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • Kayapinar, Ö., & Özer, S., (2016). Girisimci Pazarlamanın Rekabet Stratejileri Çerçevesinde Kavramsal Açıdan Incelenmesi, 1. International Academic Research Congress, vol. 1, no. 1, pp. 3635-3642, Antalya-TÜRKIYE (Kasım 2016)
 • Özer, S, & Kayapinar, Ö., (2016)., Akademik Tesvik Puanı Sıralamasında Yer Alan Üniversite ve Fakültelerin Girişimcilik Endeksindeki Yerleri, 1. International Academic Research Congress, vol. 1, no. 1, pp. 3440-3446, Antalya-TÜRKIYE (Ekim 2016)
 • Yürük, P. & Kayapinar, Ö., (2016)., Iliski Pazarlamasi Bilesenleri Ile Imaj Ve Müsteri Sadakati Arasindaki Iliskilerin Incelenmesine Yönelik Bir Uygulama, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, pp. 705-, PLOVDIV-BULGARISTAN (Mart 2016)
 • Yürük, P., Kayapinar, Ö., & Güngör, S., (2016). Bireylerin Aileye Ait Olma Duygusunun Marka Bağlılığına Olan Etkilerinde Ailenin Aracılık Rolü, Halk Kültüründe Aile Uluslararasi Sempozyumu, pp. 110-110, Edirne-TÜRKIYE
 • Kayapinar, Ö., Yürük, P., & Güngör, S., (2016). Üniversite Ögrencilerinin Aile Degerlerine Bakis Açilarinin Incelenmesi Namik Kemal Üniversitesi Örnegi, Halk Kültüründe Aile Uluslararasi Sempozyumu, pp. 113-113, Edirne-TÜRKIYE
 • Kayapinar, Ö., (2010). Marketing of Art in The Perception of Urban Space, Collection of scientific articles VI International scientific conference of V.Tatlin, vol. 4, no. 1, pp. 105-109, Penza-RUSYA FEDERASYONU

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yürük-Kayapinar, P. & Kayapinar, Ö., (2021) Innovative Perspectives on Corporate Communication in the Global World, IGI Global, Hershey, PA-USA
 • Kayapinar, Ö. & Lorcu, (2020) Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy, Uluslararasi, Bölüm: The Role of Technology Level and Logistics Performance on the Relationship Between Logistics Service Quality and Firm Performance, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 107-135 , ISBN9781799846017, IGI Global, 20201. Basim
 • Kayapinar, Ö., (2018), Pazarlama Araştırmalarında Güncel Gelişmeler, (Ed. Altuğ, N. & Özhan, Ş.) Pazarlamada Güncel Gelişmeler, Basim Türü: Basili, pp. 571-607 , ISBN978-605-7928-82-5, Nobel Yayinevi, 2018, 1. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KAYAPINAR, Ö., ETI, H. S. & YÜRÜK-KAYAPINAR, P., Bilgi Yetkinliginin Lojistik Performans Üzerindeki Etkileri, Kafkas Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 21, pp. 175-196, 6, 2020
 • Yürük-Kayapinar, P., Kayapinar, Ö. & Ergan, S., (2019) Tüketicilerin Yesil Ürün Satin Alma Davranislarinin Kusaklar Bakimindan Incelenmesi, OPUS Uluslararasi Toplum Arastirmalari Dergisi, vol. 11, pp. 2055-2070, 6.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kayapinar, Ö., (2011). Saray Meslek Yüksekokulu Ögrencilerinin Demografik Özelliklerinin Yaşam Tatmine Etkisi, Meslek Yüksekokullari Kongresi, -Kuşadası-Türkiye
 • Kayapinar, Ö., (2010), Saray İlçesinin Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Saray İlçesinin Tanıtılmasına Katkısı, Tekirdağ'ın Değerleri Sempozyumu-Saray'ın Deerleri Sempozyumu, vol. 1, no. 1, pp. 137-145, Tekirdağ-TÜRKİYE

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kayapınar, Ö., (2021)., Sosyal Medyada Pazarlama Etkinliğinin Ölçümü (Sosyal Medyada Pazarlama Araştırmaları). Sosyal Medyada Pazarlamanın Gücü, Kavramlar, İşleyiş ve Güncel Yaklaşımlar. (Ed. Talih Akyaka, D. & Özhan, Ş.,) Gazi Kitabevi: Ankara, 1. Basım. (Ağustos 2021) (Ağustos 2021)
 • Kayapinar, Ö., (2021) Dijital Pazarlama Covid-19 Örnekleriyle, Türkmen Kitabevi, Istanbul-TÜRKIYE

Projeler

 • Prevention of Risk For Sustainable Development of The Region European Union Interreg –IPA CBC Project NO: CB005.11.047 (Aralık 2018)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Materyalist Degerler ile Hedonik Alisveris ve Faydaci Alisveris Arasindaki Iliskinin Yasam Doyumuna Etkisi, Baslangiç Tarihi: 14.05.2018, Bitis Tarihi : 14.02.2019,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, LOJISTIK HIZMET KALITESI ILE FIRMA PERFORMANSI ARASINDAKI ILISKIDE LOJISTIK PERFORMANSI VE TEKNOLOJI DÜZEYININ ROLÜ TUBAP 2015 219 , Proje konusu Edirne Kirklareli ve Tekirdag da faaliyette bulunan isletmelerin satin aldiklari lojistik hizmetlerinin kaliteleri ile firma performansi arasindaki iliskide lojistik performans ve teknoloji kullanim düzeyinin araci rolünün ortaya konulmasi olarak belirlenmistir , Baslangiç Tarihi: 14.12.2015, Bitis Tarihi : 22.07.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

» Verdiği Dersler

Hizmet Pazarlaması

İstatistik

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Pazarlama Araştırmaları

Toplam Kalite Yönetimi

» Duyurular

02 Şubat 2018 » ORCID ID