» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Ayaz Özbek, C. ve Özkan Kılıç, Ö. (2018). Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Akademik Branş Memnuniyetinin, Öğretmenlik Mesleğine Yönelmelerindeki Etkisi, Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7566, Number: 67 Spring III 2018, p. 413-430. (Mayıs 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Kılıç Özkan, Ö., Güleç, H., Genç, S. Z. "Okul Öncesi Dönem Resimli Öykü Kitaplarının Coğrafi Kavramları İçermesi Yönünden İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 35-52 (Nisan 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Özkan Kılıç Ö. , "Piramit Metodu: Erken Çocukluk Dönemi İçin Etkili Bir Eğitim Yöntemi", Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar , Aktan Acar E., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.403-414, 2017 (Nisan 2017)

Sertifikalar

  • Lions Quest Yaşam Becerileri Programı Eğitmen Sertifikası - Çanakkale (Nisan 2011)

Diğer

  • Aktan Acar, E. & Ö. Özkan Kılıç, “Erken Çocukluk Eğitimi Model ve Yaklaşımlarına Dünyadan Farklı Bir Örnek: Piramit Metodu,” Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 4(17), 26-29 (2011). (Temmuz 2011)

» Verdiği Dersler

Çocuk Animatörlüğü

Çocuk Gelişimi I-II

Çocuk Hakları ve Koruma

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Çevre

Çocukla İletişim

Çocukları Tanıma Teknikleri

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık

Meslek Etiği

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

Sanat Etkinliklerini İzleme

Temel Tasarım