» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yavaş, Özdemir, Türk Dünyası Ülkeleri ile BRICS Ülkelerinin Karşılaştırmalı Yeşil Girişimcilik Durum Analizi, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü/Azerbaycan (Ekim 2015)
 • Aker, Emrah ve Yavaş, Özdemir, Türk Dünyası Ülkelerindeki Vergi Oranlarının Girişimcilik Faaliyetlerine Etkisi, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan/Tataristan (Eylül 2014)
 • Yavaş, Özdemir ve Aker, Emrah:Türk Dünyası Ülkelerinin G7 ve BRICS Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Sürdürülebilir Kalkınma Analizi, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan/Tataristan (Eylül 2014)
 • Aker, Emrah; Girgin, Hızır; Yavaş, Özdemir: Girişimcilikte İnovasyonun Önemi: Küresel Bir Analiz, VI. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek/Kırgızistan (Nisan 2014)
 • Yavaş, Özdemir; Girgin, Hızır; Aker, Emrah; Ülkelerdeki Yükseköğretim Düzeyinin Girişimciliğe Etkisi: Küresel Bir Analiz, VI. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek/Kırgızistan (Nisan 2014)
 • Girgin, Hızır ve Yavaş, Özdemir; Kentleşmenin Girişimciliğe Etkileri: Farklı Ülke Gruplarının Karşılaştırılması, 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Almatı- Kazakistan (Haziran 2013)
 • Aktoprak, Seyfi; Yavaş, Özdemir; Aker, Emrah; Kadın Girişimcilikte Cinsiyet Eşitsizliğinin Önemi: Türk Dünyası Ülkeleri ile MENA ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırılması, 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Akmescit-Kırım-Ukrayna (Ağustos 2012)
 • Yavaş, Özdemir ve Yalnızer, Ömer; Girişimcilik Potansiyelinin Belirlenmesinde İnsani Gelişme Endeksi’nin Önemi: Türk Dünyası Ülkeleri ile Seçilmiş Ülke Gruplarının Karşılaştırılması, 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Akmescit-Kırım-Ukrayna (Ağustos 2012)
 • Yavaş, Özdemir ve Karaslar, Serkan; Girişimcilik İçin Şirket Kuruluş Sürelerinin Önemi: Türkiye ile Seçilmiş Ülke Gruplarının Karşılaştırılması, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Manisa (Mayıs 2012)
 • Yavaş, Özdemir ve Demiralay, Tülay ; Gelişmekte Olan Ülkelerde Hizmet Sektöründe Girişimcilik Potansiyeli: Türkiye İle Seçilmiş Ülke Gruplarının Karşılaştırılması, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi & Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ss.139-147, (Basım Yılı 2013) (Mayıs 2012)
 • Yavaş, Özdemir; Serinikli, Nilüfer; Girgin, Hızır; Yerel Yönetimlerde Girişimcilik: Eskişehir Örneği, 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad-Kırgızistan (Haziran 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Yavaş, Özdemir ve Demiralay, Tülay; Sustainable Development and Service Sector, 3rd International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Kapadokya (Haziran 2011)

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Global Pazarlama

Kalite Yönetim Sistemleri

Türkiye Ekonomisi