» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SURİYE’NİN DEVLET KAPASİTESİ SORUNU VE BÖLGESEL STATUS QUO BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN POLİTİKASI (Haziran 2021)
 • 1970’lerden 1990’lara ABD ve Suudi Arabistan İlişkileri: Bir Teorik Tartışma (Haziran 2019)
 • Ö. AKBAL, ABD’xxnin Askeri Güç Uygulamasinin Dönüsümü, Elektronik Siyaset Bilimi Arastirmalari Dergesi, vol. 10, no. 1, pp. 32-44, 1, 2019

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Savaşın Dönüşen Doğasında Amerikan Özel Askeri Şirketleri Mode (Eylül 2021)
 • Hegel'in Devleti ve Modern Uluslararası Politika (Temmuz 2021)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özel Askeri Şirketler ve Sistemdeki Dönüşüm: Amerikan Modelinde Uygulamalar ve Sorunlar (Eylül 2021)
 • ABD’nin Suriye Politikası ve Bölgesel Etkileri (Nisan 2021)
 • Ö. AKBAL, ABD Suudi Arabistan Siyasal Iliskileri: Bir Uluslararasi Politika Teorisi Incelemesi, Uluslararası, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-033-017-5, Nobel, 2019. Basim (Eylül 2019)

» Verdiği Dersler

Sosyoloji

 • Sosyoloji alanının temel kavramaları, disiplinin işlerliği ve sosyal bilimlerin temel yaklaşım biçimlerinin ne olduğu açıklanmaktadır. Öğerencilerin sosyal bilimlerin temel düşünce şekillerine adaptasyonunun sağlanması buna ek olarak kendi alanlarında fayadalanabilecekleri sosyolojiye dayayı bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi temel amaçtır.

  Kaynak Eserler: Auguste Comte, Pozitivizm İlmihali, M.E.G.S.B Yayınları, İstanbul, 1986.
                             Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1987.
                             Gönül İçli, Sosyolojiye Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005.