» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Bayrak Y., Yoruk O, Ates M., 'Synthesis of Graphene Oxide by Modification of Hummers Method and Reduction of GO via Microwave Assisted Method' ICTE'17 International Conference on Energy and Thermal Engıneering, Istanbul, 2017 (Nisan 2017)
  • Bayrak Y., Yoruk O, Ates M., 'GO/TiO2 Nanocomposite Synthesis Via Microwave assisted Method and Supercapacitor Applications' ICTE'17 International Conference on Energy and Thermal Engıneering, Istanbul, 2017 (Nisan 2017)
  • Seren G.,Yoruk O., “Investigate of Aluminium Concentrations in Soil and Sunflower (Helianthus Annuus L.) by ICP-OES in Ergene Field, Turkey” The 36th ISEAC International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Rome, Italy, 2010.
  • Seren G., O. Yoruk, “Determination of manganese in soil and sunflower (Helianthus annuus L.) plant parts after microwave-assisted digestions by ICP-OES” 9th International Symposium on “Metal Elements in Environment, Medicine and Biology” 76-78, Cluj-Napoca, Romania, 2009.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Yörük O. ve G.Şeren “Ergene Havzasında Yetiştirilen Ayçiçek Bitkisinde (Helianthus annuus L.) Kurşun ve Kadmiyum İçeriklerinin ICP-OES ile Tayini, 22. Ulusal Kimya Kongresi, 90, Kıbrıs, 2008.
  • Yörük O. ve G.Şeren “Ergene Havzasında Yetiştirilen Ayçiçek Bitkisinde (Helianthus annuus L.) Bazı Eser Element İçeriklerinin ICP-OES ile Tayini”, 21.Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.
  • Şeren G. ve O.Yörük “Ergene Havzası Toprak Örneklerinde Kurşun ve Kadmiyum İçeriklerinin ICP-OES ile Tayini”, 21.Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007. ser Element İçeriklerinin ICP-OES ile Tayini”, 21.Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.