» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), "Yunanistan'ın Türkiye Algısı Çerçevesinde Oluşan Balkan Politikası", AVRASYA ETÜDLERİ Balkanlar Özel Sayısı, Sayı: 50, 2016/2, 49-72.
 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), N. Aslı Şirin Öner, Dram Sonrası Bosna Mültecilerin Geri Dönüşü Üzerine Bir Alan Araştırması, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2013, 376 sayfa, ISBN: 978-975-255-360-6, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume 2, Sayı/Number 2, Aralık/December 2013, ss. 149-151. (Aralık 2013)
 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), "Yunanistan'da Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Dış Politika Olaylarına Uygulanması", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume 2, Sayı/Number 2, Aralık/December 2013, ss. 27-50. (Aralık 2013)
 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), “The Greek Orthodox Patriarchate of İstanbul and the Heybeliada Theological School (Halki Seminary): History, Discussions and JDP Government’s Policy ”, The Turkish Yearbook of International Relations, Vol. 41 (2010), s. 31–58.
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), “A Critical Evaluation of Greek Foreign Policy towards the Balkans in the Post-Cold War Era”, (ed.) Mahir Aydın-Metin Ünver, Bosnia and Herzegovina: Common History and Multicultural Atmosphere in the Balkans, International Balkan Annual Conference (IBAC) Book Series 3, İstanbul, Anadolu Ofset, Haziran 2015, s. 262-276. (Haziran 2015)
 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), "Enerji Köprüsü Ülke Olma Yolunda Yunanistan'ın Politikası", Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 23-24 Eylül 2014, (ed.) Hasret Çomak ve Mehlika Özlem Ultan, Cilt II, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli, Aralık 2014, s. 840-854, ISBN:978-605-4158-30-0. (Eylül 2014)
 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), "Ekonomik Kriz Döneminde Yunanistan'ın Savunma Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme", I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, (ed). Hasan Vergil, Özcan Sezer, Gökhan Dökmen, Bülent Ecevit Üniversitesi-Makedonya Fon Üniversitesi, Zonguldak, Eylül 2014, ss. 359-366. ISBN: 978-975-92847-8-7 (Eylül 2014)
 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), “Yunanistan-İsrail Yakınlaşmasının Türkiye ve Balkanlara Etkisi”, Uluslararası Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı 8-9 Ekim 2013, Hasret Çomak ve Ayşegül Gökalp Kutlu (ed.), Cilt I, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli, Üniversitesi, Nisan 2014, s. 155-182, ISBN:978-605-4158-25-6. (Ekim 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), "Greek Defense Spending in the Austerity Period", 5th International Balkan Annual Conference (IBAC 2015), The Balkans-Past and Present: Mutual Influences and Interactions, 26-28 November, Sofia. (Kasım 2015)
 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME),“Security Issues in Eastern Mediterranean”, Ankara Workshop on “The Geopolitical Situations on Eurasian Land Mass in the 21st Century”, Co-organized by Chuo University, Tokyo, Japan, Ankara University, Ankara, Turkey, 12-13 September 2008, ASAM: Ankara, Turkey. (Eylül 2008)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Utku KIRLIDÖKME (Outkou KIRLI NTOKME), "Ulus Devlet Oluşturmada Yunanistan Örneği: Büyük Ülkü-Megali İdea", Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cilt 12, Sayı 46, 2010, s. 401-424.
  4
  ATIF

Projeler

 • “Kamuoyu ve Türk Dış Politikası Anketi”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen Tamamlanmış Projede Görev, Ocak 2010. (Ocak 2010)

Sertifikalar

 • Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Proje Çevrimi Yönetimi”, 09–11 Haziran 2008. (Haziran 2008)
 • Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Uzmanlık Kursu”, 01.10.2001–09.01.2002. (Ocak 2002)
 • Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Temel Eğitim Kursu”, 14.03.2001–04.07.2001. (Temmuz 2001)
 • Dış Politika Enstitüsü, “Dış Görev Hazırlık Kursu”, Ocak-Mart 2001. (Mart 2001)

Diğer

 • “Çağdaş Yunanistan’ın 19 Yıllık Makedonya Sorunu”, ”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=273, 22.09.2010. (Eylül 2010)
 • “Yunanistan Ekonomisindeki Son Gelişmeler”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=244, 09.06.2010. (Haziran 2010)
 • “Yunan Ekonomik Krizi Gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının Yunanistan Ziyareti”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=204, 07.05.2010. (Mayıs 2010)
 • “Yunanistan’ın 30 Yıllık AB Üyeliği”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=109, 05.03.2010. (Mart 2010)
 • “Avrupa Birliği Yunanistan’a Destek Olmalı Çağrıları”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=82, 01.02.2010. (Şubat 2010)
 • “Yunan Ana Muhalefet Partisi YDP’de “Koltuk” Değişimi”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=44, 28.12.2009. (Aralık 2009)
 • “Avrupa Birliği: Yunanistan Ekonomisi Sınıfta Kaldı”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=34, 26.11.2009. (Kasım 2009)
 • “Yunanistan Seçimleri: 3. Nesil Papandreu İktidarı”, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi AB Analiz (Elektronik Yayın), http://www.abanaliz.com/haberdetay.asp?ID=5, 20.10.2009. (Ekim 2009)

» Verdiği Dersler

AMT 431 Uluslararası Kuruluşlar (Almanca Mütercim Tercümanlık)

 • 2017-2018 Güz Yarıyılı

BMT 431 Uluslararası Kuruluşlar (Bulgarca Mütercim Tercümanlık)

 • 2017-2018 Güz Yarıyılı