» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • "Empirical Study on Relationship between Foreign Direct Investment and Environmental Taxes: European Union and Turkey", Journal of Environmental Protection and Ecology (ISI), 14(2), 799-808 pp. (Nisan 2013)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Analysis of the Relationship Between Consumer Confidence Index and Credit Card Expenditures in Turkey", International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2017(27) (Aralık 2017)
 • "An Empirical Study Examining Determinants of First Hand Mortgaged House Sales in Turkey", International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2017 (27) (Aralık 2017)
 • "Türkiye’de Cari Açık Sorununun Reel Döviz Kuru ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Açısından Değerlendirilmesi", Maliye Finans Yazıları, 108, 106-120 pp. (Ekim 2017)
 • "Türkiye'de Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi: "Var" mı "Yok" mu İşte Bütün Mesele Bu", Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart 2014, 92, 117-143 pp. (Mart 2014)
 • “Yerel Yönetim İflası ve Türkiye Değerlendirmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 145-164 pp. (Ekim 2013)
 • “Bir Çevre Vergisi Türü Olarak Enerji Vergisi: Fosil Yakıtların Vergilendirilmesi ”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 111-126, 127-144 pp. (Ekim 2013)
 • “Çevre Vergilerinin Yerel Yönetim Düzeyinde Uygulanması: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulaması”, Maliye Finans Yazıları, 27(99), 57-80 pp. (Nisan 2013)
 • “Yerel Yönetim Düzeyinde Mali Kural Uygulaması ve Türkiye Değerlendirmesi”, TİSK Akademi, 6(2), 118-159 pp. (Eylül 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Cost Structure and Financing of Logistics Companies: Present and Future Research Directions", 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, May 12-13, Edirne (Mayıs 2017)
 • "Türkiye'de İlk El İpotekli Konut Satışlarının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma", 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, May 12-13, Edirne (Mayıs 2017)
 • "Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı İle KDV Tahsilatı Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz", 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli (Mart 2017)
 • “Potential Impacts of Basel-II on SMEs”, “The International Economic Conference 14th Edition, Romania Within The EU: Opportunities, Requirements And Perspectives” The “Lucian Blaga” University Of Sibiu, Romania The Faculty Of Economic Sciences, 10-11 May 2007, Sibiu, Romania
 • “EU Fiscal Policies on Process for New Member States”, “The International Economic Conference 14th Edition, Romania Within The EU: Opportunities, Requirements And Perspectives” The “Lucian Blaga” University Of Sibiu, Romania The Faculty Of Economic Sciences, 10-11 May 2007, Sibiu, Romania

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Çevre Vergisinin Yerel Yönetim Düzeyinde Uygulanması: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulaması”, Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Ed. Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011
 • “Effects of Labour Mobilization on Ageing Populations and the Regional Discrepancies of the EU”, 29-45 pp., S.Vettori (Ed.), Ageing Populations and Changing Labour Markets, UK, Gower Publishing, 2010

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “2008 Yılına Girerken Türk Çimento Sektörü”, Çimento İşveren Dergisi (Mart 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Ekonominin Temelleri", Frank F., Bernanke B., Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Sadi Uzunoğlu, Doç.Dr.Gökhan Sönmezler, Arş.Gör.Bahadır Er, Kısaltılmış 2. Basımdan Çeviri, Literaratür Yayınevi (Ekim 2017)
 • “Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Yerel İşletme Vergisi: Avrupa Birliği Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, 229-265 pp., E.Akçaoğlu, İ.S.Akman (Ed.), Prof.Dr.Mualla ÖNCEL’e Armağan, Cilt 1, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2009
 • “Küresel Krizin Sektörel Etkileri”, 129-146 pp., S.Uzunoğlu (Ed.), Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz, İstanbul, Literatür Yayınları, 2009

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • “Türkiye’de Bir Yerel Yönetim Bankası Olarak İller Bankası’nın Yerel Yönetim Finansmanındaki Rolü”, Nice Esin, 2013

Yapılan Hakemlikler

 • International Journal of Public Finance
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Marmara Üniversitesi İİB Dergisi

Sertifikalar

 • SPK İleri Düzey Sertikası (Ocak 2005)
 • SPK Temel Düzey Sertifikası (Ocak 2003)

Diğer

 • Bankalararası Kart Merkezi verilerinden oluşturularak aylık olarak hazırlanan "Bloomberg Kartlarla Sektörel Harcama Endeksi" Basın Bülteni (2013-devam ediyor)
 • “Türkiye’de Cari Açık Sorunu ve Enflasyon Hedeflemesi”, MESS Mercek, (Ocak 2009)
 • “Küresel Krizin Neresindeyiz?”, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı.345, (Aralık 2008)
 • “Küresel Gelişmeler Çerçevesinde Türk Çelik Sektörünün Değerlendirilmesi”, Finans Dünyası, Sayı 223 (Temmuz 2008)
 • “ABD Ekonomisindeki Gelişmeler Türkiye’ye Nasıl Yansıyabilir?” MESS Mercek, (Temmuz 2008)
 • “Global Gelişmeler Çerçevesinde Türk Çelik Sektörünün Değerlendirilmesi”, Finans Dünyası, Sayı 222 (Haziran 2008)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Şubat 2006)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Ocak 2006)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Aralık 2005)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Kasım 2005)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Ekim 2005)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Eylül 2005)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Ağustos 2005)
 • "Ekonomi ve Borsa Yorumu ile İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Teknik Analizi", Global Enerji Dergisi, (Temmuz 2005)
 • Hisse Senedi Analizleri, Ekonomist, Para Dergisi, 2005-2006

» Verdiği Dersler

Bütçe ve Mali Planlama (Doktora Dersi)

Finansal Kurum ve Piyasalar (Yüksek Lisans)

Hazine ve Borç Yönetimi

Kamu Bütçesi ve Finansmanı (Yüksek Lisans)

Kamu Ekonomisi ve Maliye Politikası

Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi (Yüksek Lisans)

Mali Hukuk

Riskten Korunma ve Finansal Türevler (Yüksek Lisans)

Teknik Analiz

Türk Vergi Sistemi

Vadeli Piyasa İşlemleri