» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Sosyo Ekonomik Stratejiler IV Tasarım Stratejileri Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde İzlenen Tasarım Stratejilerine Bir örnek sultan II. Bayezıd Külliyesi -Edirne (Aralık 2017)
 • Sosyo Ekonomik Stratejiler IV Tasarım Stratejileri Tarihi Çevre Korumada Yönetişim:Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Örneği (Aralık 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • II. Internatıonal Strategıc Research Congress 2017 'Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu:Alan yönetimi-Selimiye Camii Alan Yönetimi Örneği' (Eylül 2017)
 • II. Internatıonal Strategıc Research Congress 2017 'Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesine Edirne'den Bir Örnek: Sultan II. Bayezıd Külliyesi (Eylül 2017)
 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu Internatıonal Sınan Symposıum 'Konut Tipindeki Çeşitliliğin Komşuluğa Olan Etkisi' (Nisan 2017)
 • • Erpa İnternational Congress On Education 2016 Sarajevo/Bosna And Herzegovina Yaz Okulu Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi (Haziran 2016)
 • • Edirne Avrupa Kent Örneğinde Mekânsal Sınır İncelenmesi –Border Spatial Analysis İn The Example At Edirne European City-Onur Şuta, Sennur Akansel,9.Uluslararası Sinan Sempozyumu (Nisan 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • • “ Edirne Maarif Su Terazisi ”, Change and Transformation in Edirne Kaleiçi (Edirne Kaleiçi’nde Değişim ve Dönüşüm), Creation of a Cultural Network Consolidator of Two Neighbouring Nations , IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008-2011-2-078 (Kasım 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X.Poster Sunuşları 31 Ekim-2kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 2014 • Edirne Hükümet Konağı Sennur Akansel, Timur Kaprol, Onur Şuta, Aslı Meral Docomomo-Tr (Ekim 2014)
 • • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X.Poster Sunuşları 31 Ekim-2kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 2014 • Edirne Tren Garı Sennur Akansel, Onur Şuta, Aslı Meral S:137 (Ekim 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII. Poster Sunuşları,Kırkpınar Halk Kütüphanesi, Edirne 16-17 Aralık19 Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Samsun, Docomomo-Tr (Aralık 2016)
 • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII. Poster Sunuşları,Trakya Hastanesi Edirne 16-17 Aralık19 Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,Samsun, Docomomo-Tr (Aralık 2016)
 • • Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X.Poster Sunuşları 31 Ekim-2kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 2014 • Edirne Ziraat Bankası Aslı Meral, Onur Şuta S:124 • (Ekim 2014)

Diğer

 • II. Internatıonal Strategıc Research Congress 2017 'Öğrenci Yurdu Mimari Proje Sergisi' (Eylül 2017)
 • Kültür Mirası Atölyesi 'Bir Osmanlı Kenti:Edirne 'Workshop Sergisi (Eylül 2017)
 • Kültür Mirası Atölyesi Workshop Çalışması Atölye Yürütücülüğü (Eylül 2017)
 • 'Edirne Meriç Nehri Kültür Köprüsü' Workshop Atölye Yürütücülüğü (Nisan 2015)

» Verdiği Dersler

Edirne Geleneksel Konut Mimarisi

Konut Tasarımı

Mirari Proje Giriş,1,2,3,4,5,6