» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • E. Gilanli, O. Çetin, The Mediation Role of Supply Chain Practices and Logistics Integration on the Effect of Lean Supply Chain Strategy on Operational Performance, 10.26650/ibr.2023.52.955629, ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, vol. 52, no. 1, pp. 87-106, 2023
 • K. Göncü, O. Çetin, A Decision Model for Supplier Selection Criteria in Healthcare Enterprises with Dematel ANP Method, 10.3390/su142113912, SUSTAINABILITY, vol. 14, no. 21, pp. 16, 2022
 • O. Çetin, M. Knouch, Sustainable Competitive Advantage in Green Supply Chain Management, 10.1007/978-981-10-3212-7_19, SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF ACCOUNTABILITY REPORTING SYSTEMS: A GLOBAL APPROACH, pp. 347-367, 2018
 • Altuğ Nevin Çetin Onur Consumer perception about food safety an empirical investigation, Journal of environmental Protection and Ecology, 2007, Vol.8, İssue 3, p 671-678 (Ocak 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GİLANLI, E., ÇETİN, O., & ALTUĞ, N. Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı ve Lojistik Entegrasyonun Pazara Giriş Hızı Üzerindeki Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8(1), 54-60. (Mart 2019)
 • Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Deming Yönetim Metodu ile Analizi (Aralık 2018)
 • Çetin, O., & Taşdemir, Ö. Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(3), 76-87. (Eylül 2017)
  1
  ATIF
 • Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi: Bir Kamu Kurumunda Ampirik Bir Araştırma (Haziran 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çetin, O, Sert, T., Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, IBANESS, Edirne, 4-5 Mart 2017. (Mart 2017)
 • Akar, N, S. Ünsar, N. Taş, O. Çetin, Kişilik Profili ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi: KOBİ’ler Üzerinde Alan Araştırması, IBANESS, Edirne, 4-5 Mart 2017. (Mart 2017)
 • Kücük, B., O., Cetin, “Comparison of Lean, Agile and Leagile Supply Using Analytic Hierarchy Process”VI. International Logistics & Supply Chain Congress, 6-7, November 2008, İstanbul. (Kasım 2008)
 • Altug, N., O. Çetin, A. Atakiþi, E. Demirel “The Comparison at U.S. and Japanese Joint Ventures”, First Applied Conference with International Participation Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Vol.2, 106-111, Burgas, Bulgaristan, 2005. (Ekim 2005)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Çetin, O., N. Altug, “Supply Chain Management, Lean and Agile Supply Chains”, Balkan Conference of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria Plovdiv, Filibe, 2005. (Temmuz 2005)
 • Altug, N., O. Çetin, “Agile Manufacturing: The Competitive Requirement for 21.st Century Turkey Perspective”, Balkan Conference of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria Plovdiv, Filibe, 2005. (Temmuz 2005)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sustainable Competitive Advantage in Green Supply Chain Management (Mart 2018)
 • Çetin, O, Knouch, M, Yeşil Tedarik Zinciri YÖnetiminde Sürsürülebilir Rekabet Avantajı, Sustainability and Social Responsibility of Accountability Reporting System, Ed. Kıymet Çalıyurt, Roshima Said, 2017. (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetin, O., & Önder, E. (2015). TEDARIKÇI SEÇIMINDE ANALITIK AG SÜRECI YÖNTEMININ KULLANILMASI. Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal, 6(10), 335. (Ocak 2015)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Apak, S., S. SÜZEN, O., ÇETİN, “AB'ye Uyum Sürecinde Çanakkale İli Çevre Sorunlarına Çözüm Önerileri”, Uluslararası Çanakkale Kongresi, İstanbul, 17-19/03/2006. (Mart 2006)
 • Cetin, O., N., ALTUĞ, 2005, "Çevik Üretim" V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 200.5 (Kasım 2005)
  5
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yalın ve Çevik Tedarik Zincirleri “Pazarlamada Güncel Gelişmeler” içinde, Nobel Yayınevi, 2018, Ankara, 1. Baskı, (Aralık 2018)

» Duyurular

19 Mayıs 2024 » 302 Üretim Sistemleri MRP Örnek ve 22.05. 2024 dersi için ödev

19 Mayıs 2024 » 302 MRP Ödev çözümleri 14-1 den 14-7'ye kadar

08 Mayıs 2024 » 302 üretim sistemleri ulaştırma modeli

02 Mayıs 2024 » sağlık kurumlarında tedaraik yön vize sonrası

02 Nisan 2024 » kurumsal kaynak planlaması odev

29 Şubat 2024 » KURUMSAL KAYNAK PLANLLAMA H01 H02 H03 H04 H05 H06 ve ÖDEV

22 Şubat 2024 » sağlık kurumlarında tedatik yönetimi H01 H02 H03 H04