» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Göncü, K.K.; Çetin, O. A Decision Model for Supplier Selection Criteria in Healthcare Enterprises with Dematel ANP Method. Sustainability 2022, 14, 13912. https://doi.org/10.3390/ su142113912 (Ekim 2022)
 • Altuğ, N., O. Çetin, (2007), "Consumer perception about food safety: An empirical investigation", International Journal of Environmental Protection and Ecology, Book 3, Vol.8. (Ocak 2007)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GİLANLI, E., ÇETİN, O., & ALTUĞ, N. Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı ve Lojistik Entegrasyonun Pazara Giriş Hızı Üzerindeki Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8(1), 54-60. (Mart 2019)
 • Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Deming Yönetim Metodu ile Analizi (Aralık 2018)
 • Çetin, O., & Taşdemir, Ö. Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(3), 76-87. (Eylül 2017)
  1
  ATIF
 • Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi: Bir Kamu Kurumunda Ampirik Bir Araştırma (Haziran 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çetin, O, Sert, T., Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, IBANESS, Edirne, 4-5 Mart 2017. (Mart 2017)
 • Akar, N, S. Ünsar, N. Taş, O. Çetin, Kişilik Profili ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi: KOBİ’ler Üzerinde Alan Araştırması, IBANESS, Edirne, 4-5 Mart 2017. (Mart 2017)
 • Kücük, B., O., Cetin, “Comparison of Lean, Agile and Leagile Supply Using Analytic Hierarchy Process”VI. International Logistics & Supply Chain Congress, 6-7, November 2008, İstanbul. (Kasım 2008)
 • Altug, N., O. Çetin, A. Atakiþi, E. Demirel “The Comparison at U.S. and Japanese Joint Ventures”, First Applied Conference with International Participation Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Vol.2, 106-111, Burgas, Bulgaristan, 2005. (Ekim 2005)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Çetin, O., N. Altug, “Supply Chain Management, Lean and Agile Supply Chains”, Balkan Conference of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria Plovdiv, Filibe, 2005. (Temmuz 2005)
 • Altug, N., O. Çetin, “Agile Manufacturing: The Competitive Requirement for 21.st Century Turkey Perspective”, Balkan Conference of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria Plovdiv, Filibe, 2005. (Temmuz 2005)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çetin, O, Knouch, M, Yeşil Tedarik Zinciri YÖnetiminde Sürsürülebilir Rekabet Avantajı, Sustainability and Social Responsibility of Accountability Reporting System, Ed. Kıymet Çalıyurt, Roshima Said, 2017. (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetin, O., & Önder, E. (2015). TEDARIKÇI SEÇIMINDE ANALITIK AG SÜRECI YÖNTEMININ KULLANILMASI. Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal, 6(10), 335. (Ocak 2015)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Apak, S., S. SÜZEN, O., ÇETİN, “AB'ye Uyum Sürecinde Çanakkale İli Çevre Sorunlarına Çözüm Önerileri”, Uluslararası Çanakkale Kongresi, İstanbul, 17-19/03/2006. (Mart 2006)
 • Cetin, O., N., ALTUĞ, 2005, "Çevik Üretim" V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 200.5 (Kasım 2005)
  5
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yalın ve Çevik Tedarik Zincirleri “Pazarlamada Güncel Gelişmeler” içinde, Nobel Yayınevi, 2018, Ankara, 1. Baskı, (Aralık 2018)

» Verdiği Dersler

kalite yönetimi

sağlık himetlerinde üretim yönetimi

süreç analizi ve iyileştirme

tedarik zinciri yönetimi ve lojistik

üretim planlama ve kontrol

üretim sistemleri

üretim yönetimi

» Duyurular

15 Ekim 2019 » Üretim Yönetimi ders iptali ve telafi dersi

15 Ekim 2019 » 16-17 Ekim Süreç Analizi ve İyileştirme Dersleri İptali ve Telafi Dersleri