» Biyografi

18 Mart 1957 İstanbul'daki Fatih İlçesi'nin Karagümrük Semtinde doğdum. Muallim Naci İlkokulu, Mahmutpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi sırasıyla okuduğum okullardır. İTÜ Kimya Fakültesi'nden 1979 da kimya mühendisi 1981 de kimya yüksek mühendisi ünvanlarını aldım. 1980 -1984 arası İTÜ de önce teknisyen sonra da asistan olarak çalıştım. 1983 te Nimet KURANOĞLU ile evlendim. 1984 te oğlum Sami Onur dünyaya geldi ve iki ay sonra ABD ye doktora yapmak üzere gittim.  Doktoram 1984-1989 yıllarını kapsadı. Bu dönemde The Catholic University of America'da Dr. Anthony A. PONARAS ile doktora çalışmamı Organik Kimya Dalı'nda yaptım. 1987 yılında kızım Elif dünyaya geldi. 1989-1990 yıllarında Florida State Üniversitesi'nde Dr. Robert A. HOLTON ile doktora sonrası çalışma yaptım ve 1990 yılının Eylül Ayı'nda Türkiye'ye döndüm. 1990 Aralık ayında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'ne Yardımcı doçent olarak atandım. 1993 te doçent, 2000 yılında profesör ünvanlarını aldım.  18 Yüksek lisans 4 doktora öğrencisi yetiştirdim ve yüzlerce lisans öğrencisine Organik Kimya derslerinde hocalık yaptım. En büyük zevklerimden biri futbol oynamak, diğeri de pul toplamaktır. 2012 yılında Kayseri'de düzenlenen Ulusal Pul Sergisi'nde "Kimya ve Kimyagerler" isimli kolleksiyonum büyük gümüş ödülüne, 2014 yılında Gaziantep'te, 2016'da İzmir'de,  düzenlenen sergilerde "Kimyada Nobel Ödülleri" isimli kolleksiyonum vermey ödülüne, 2017 ve 2019'da Ankara'da ise büyük vermey ödülüne layık görüldü. 2013 yılı Ekim Ayı'nda başlayan dekanlık görevim 19 Ağustos 2016 tarihinde sona erdi. 8 Ocak 2021 tarihinde tekrar verilen dekanlık görevim ise sürmekte. Karagümrük Futbol Takımı'nın taraftarıyım.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Novel synthesis naringenin-benzyl piperazine derivatives prevent glioblastoma invasion by inhibiting the hypoxia-induced IL6/JAK2/STAT3 axis and activating caspase-dependent apoptosis, Ömer Zaim, Oğuzhan Doğanlar, Zeynep Banu Doğanlar, Hafize Özcan, Mohamed M. Zreigh, Kardelen Kurtdere, Bioorganic Chemistry, Volume 129, 2022,106209, https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2022.106209. (Aralık 2022) (Aralık 2022)
 • Suzuki coupling reactions catalyzed by Schiff base supported palladium complexes bearing the vitamin B6 cofactor, Neshat, A., Gholinejad, M., Özcan, H., Khosravi, F., Mobarakeh, A. M., Zaim, Ö., Molecular Catalysis, 2021, 505, 111528. (Nisan 2021)
 • Regioselectivity Patterns in Radical Cyclization of Diosphenol Derivatives with Different Ring Size: A Combined Experimental and DFT Study; Esra Boz, Hafize Özcan, Ömer ZAİM, Nurcan Ş. Tüzün; ChemistrySelect; 2021, 6, 1748-1755. (Şubat 2021)
 • Synthesis, Antimicrobial Activity And Ion Transportation Investigation of Four New [1+1] Condensed Furan And Thiophene Based Cycloheterophane Amides, Betül Erkuş, Hafize Özcan, Ömer Zaim, Journal of Heterocyclic Chemistry, 2020;57:1956-1962. DOI: 10.1002/jhet.3922. (Şubat 2020)
 • Synthesis, Cancer-Selective Antiproliferative and Apoptotic Effects of Some (+/-)-Naringenin Cycloaminoethyl Derivatives, O. Zaim, O. Doganlar, M. M. Zreigh, Z. B. Doganlar & H. Ozcan, Chemistry and Biodiversity, 15, 7, 2018. (Temmuz 2018)
 • Synthesis, reactions and DFT study of tropolone N,N-dimethylthiocarbamate, Zaim, O.; Tüzün, N.S.; Çevik, B.; Özcan, H.; Boz, E. Tetrahedron, 2015, 71, 5391-5398. (Ağustos 2015)
 • Synthesis, structural aspects, antimicrobial activity and ion transportation investigation of four new [2 + 2] condensed 24-membered cycloheterphane peptides;Naz Mohammed Aghatabay • Ozge Parali • Omer Zaim • Caglar Baydar • Basaran Dulger,J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2014, 79, 415-424. (Ağustos 2014)
 • Synthesis, Structural Aspects, Antimicrobial Activity and Ion Transport Investigation of Five New [1+1] Condensed Cycloheterophane Peptides; Ömer Zaim, Naz Mohammed Aghatabay, Mustafa Ulvi Gürbüz, Çağlar Baydar, Başaran Dülger; J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2014, 78, 151-159. (Ocak 2014)
 • A New Deoxygenation Method For Amine-N-Oxides Using Dimethylthio-carbamoyl Chloride; Hafize Çalışkan, Ömer Zaim; Synth. Commun., 2010, 40, 3078-3083.
 • A Convenient Synthesis of 2-Azido and 2-Thiocyanato-2,3-Unsaturated Cyclic Ketones; Mesut Boz, Ömer Zaim, Hilal Esen; Turkish Journal Of Chemistry, 2009, 33, 59-65.
 • Silver Ion-Assisted Ring Expansions in Different Solvent Systems; Mesut Boz, Hafize Çalışkan, Ömer Zaim; Turkish Journal Of Chemistry, 2009, 33, 73-78.
 • Diethoxy-azobis(pyridinium) Salt as Photoinitiator fot Cationic Polymerization: Towards Wavelenght Tunability by Cis-Trans Isomerization; Yasemin Yuksel Durmaz, Ömer Zaim, Yusuf Yağcı; Macromol. Rapid. Commun. 2008, 29, 892-896.
 • Deoxygenation of Pyridine-N-Oxides with Dimethylthiocarbamoyl Chloride, Anthony A.Ponaras, Ömer Zaim; Journal of Heterocyclic Chemistry, 2007, 44, 487.
 • A new Approach to the Ring Opening Reactions of 2,7,7-Trimethyl-3,3-dibromotricyclo[4.1.1.02,4]octane, Zekir Şenol, Ömer Zaim, Metin Balcı; Turkish Journal of Chemistry, 2005, 29, 531.
 • Radical Cyclization of 2-(w-Haloalkylthio)Enones to Thiapolycycloalkanones; Anthony A. Ponaras, Ömer Zaim; Tetrahedron Letters, 2000, 41, 2279.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Furan ve Pirol Halkası İçeren Makrosiklik Amidler, Hafize Çalışkan Özcan, Ömer Zaim, Ömer Gül, 5th EuCheMS Chemistry Congress, İstanbul. (Eylül 2014)
 • Reactions of Some Nitrone Derivatives with Dimethylthiocarbamoyl Chloride, Ozcan C. H. and Zaim O. 11-16 August 2013, IUPAC 44 th World Chemistry Congress, Istanbul, Türkiye, (Ağustos 2013)
 • Purification of Vitamine E from Waste Oil, H. R. Ferhat Karabulut, Ömer Zaim, 40 th. Mid-Atlantic Regional Meeting of American Chemical Society, May 17-21, 2008, Bayside, New York.
 • Synthesis of Polymer Supported Organotin Hydrides And Their Utilization In Cyclization Reactions, Hasan Özyıldırım, Ömer Zaim, International Organic Chemistry Meeting, 2002, Hatay, Turkey.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Anthony A. Ponaras, Ömer Zaim; Dimethylthiocarbamoyl Chloride, “Encyclopedia of Reagents for Organic Sythesis”; John Wiley & Sons, New York 1995, p.2174.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Furan İçeren Bazı Makrosiklik Peptit Ligandların Sentezi (Eylül 2019)
 • Furan İçeren Makrosiklik Peptit Ligandların Sentezi ve Farmakolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Ekim 2018)
 • Tiyofen İçeren Makrosiklik Peptit Ligandların Sentezi ve Farmakolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Ankara (Eylül 2017)
 • Pirol, Furan ve Tiyofen İçeren Makrosiklik Laktonların Sentezi, Trabzon (Eylül 2016)
 • Tropolonun N, N-Dimetiltiyokarbamatının Sentezi Ve Bazı Nükleofillerle Reaksiyonlarının İncelenmesi,Ömer Zaim, Büşra Çevik, Hafize Çalışkan Özcan, 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Ankara (Eylül 2014)
 • Pirol ve Furan İçeren Yeni Makrosiklik Amidler, Hafize Çalışkan Özcan, Ömer Zaim, Ömer Gül, 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Ankara. (Eylül 2014)
 • İki Yeni [2+2] Kondense 24 Üyeli Sikloheterofan Amit Sentezi, Yapısal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi “, Ömer ZAİM, Çağlar BAYDAR, Naz Mohammed AGHATABAY, Özge PARALI, Başaran DÜLGER, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Organik Kimya Poster Sunum Kitabı, 260-261, Fethiye-Muğla, 2012 (Ekim 2012)
 • 4,4'- Azopiridin–1,1'- Dioksitin Aprotik Organik Çözücülerde Çözünebilir Türevlerinin Sentezi, Ömer ZAİM, Betül ERKUŞ, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Organik Kimya Poster Sunum Kitabı, 324, Erzurum, 2011. (Temmuz 2011)
 • 2-(3-İyodobütoksi)-3-Metilsikloheks-2-enon un Sentezi ve Serbest Radikal Reaksiyonunun İncelenmesi, Ömer ZAİM, İsmühan İNCEOĞLU, 16-20 Haziran 2009, Sivas. (Temmuz 2009)
 • Aromatik tert-Amin-N-oksitlerin Dimetiltiyokarbamoil Klorür ile Reaksiyonları, Hafize ÇALIŞKAN, Ömer ZAİM, 6-9 Ekim 2008, Kıbrıs. (Eylül 2008)
 • Dimetiltiyokarbamoil Klorür ile Yeni Reaksiyonlar, Ömer ZAİM, Mesut BOZ, Hafize ÇALIŞKAN, Anthony A. PONARAS, 6-9 Ekim 2008, Kıbrıs. (Eylül 2008)
 • 2-Piridintiyol Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem, Zaim, Ö. ve Ponaras, A. A., 23-27 Ağustos 2007, Malatya.”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, ORG131P nolu Poster Bildiri, Malatya, 2007 (Ağustos 2007)
 • “Amin-N-Oksitlerin Dimetiltiyokarbamoil Klorür ile reaksiyonu”, Çalışkan, H. ve Zaim, Ö. 23-27 Ağustos 2007, Malatya.” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, ORG026P nolu Poster Bildiri , Malatya, 2007. (Ağustos 2007)
 • Piridin N-oksitlerin Dimetiltiyokarbamoil Klorür ile Reaksiyonları, Zaim, Ö. ve Ponaras, A. A., 4-8 Eylül 2006, Kayseri ” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, OKP-47, Kayseri, 2006. (Eylül 2006)
 • 3-Metil Diosfenollerde Enolik Olmayan Oksijenin Tiyokarbamat Aracılığıyla İndirgenmesi, Zaim, Ö. ve Ponaras, A. A., 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası.”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 744, Kuşadası, 2005 (Ekim 2005)
 • Dallanmış Diosfenol ω-haloalkil eterlerde Radikalik Halka Kapanma Reaksiyonları, Boz, M. ve Zaim, Ö., 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası.” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 874, Kuşadası, 2005. (Ekim 2005)
 • Silika Destekli Organokalay Hidrürlerin Sentezine Yönelik Çalışmalar, Zaim, Ö. ve Gökerküçük, G. XVIII Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 1029, Kars, 2004. (Temmuz 2004)
 • Polivinil Alkol Destekli Organokalay Hidrür Reaktifinin Yapımı ve İndirgeme Reaksiyonlarında Kullanımı, Zaim, Ö. ve Çeşme, F. B. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 901, Kars, 2004. (Temmuz 2004)
 • Dibromo Siklopropan Halkasının AgNO3 ve Asetik Asit Sisteminde Açılma Reaksiyonu, Zaim, Ö. ve Çalışkan, H., XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 887, Kars, 2004. (Temmuz 2004)
 • Diosfenol Tiyokarbamatların Azid, Tiyosiyanat, Siyanür ve Siyanat Nükleofilleriyle Yerdeğiştirme Reaksiyonları, Boz, M. ve Zaim, Ö., XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 886, Kars, 2004. (Temmuz 2004)
 • Çekilmiş ve Oksitlenmiş Polietilenin DSC ile incelenmesi, Ahmet Akar, C. Aydoğan, Ömer Zaim, I. Ulusal Makromolekül Simpozyumu, 28-29 Eylül 1983, Ankara.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Pirol, Furan ve Tiyofen İçeren Makrosiklik Peptit Ligantların Sentezi ve Antifungal ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi, Betül ŞAHİN (Ekim 2017)
 • Amin, Piridin, ve Enamin Oksitlerin Dimetiltiyokarbamatlarının reaksiyonları, Hafize ÇALIŞKAN, 2010.
 • Diosfenollerde Yeni Reaksiyonlar: a)Diosfenol Tiyo Karbamatların Cl, Br, I Dışındaki Nükleofillerle Reaksiyonları b)Dallanmış Diosfenol -Haloalkil Eterlerde Radikalik Halka Kapanma Reaksiyonları ve Bölge Seçiciliğin İncelenmesi, Mesut BOZ, 2005.
 • Polimer destekli kalay hidrürlerin sentezi ve radikal halka kapanma reaksiyonlarında etkinliklerinin incelenmesi, Hasan ÖZYILDIRIM, 2000

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Pirol, Furan ve Tiyofen İçeren Makrosiklik Ester ve Tiyoesterlerin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Açıklanması, Anıl DELİORMAN (Ağustos 2016)
 • 2,5-Dihidroksi-1,4-Benzokinon ile Naringeninden Kinon-Flavonoid Bağlı Bileşiklerin Sentezi, Tuğba TUNCELİ (Aralık 2015)
 • Furan, pirol, tiyofen bazlı sikloheterofan amitlerin sentezi ve yapısal özelliklerinin incelenmesi, Ömer Gül, 2014. (Ağustos 2014)
 • Tropolonun N, N-dimetiltiyokarbamatının sentezi ve bazı nükleofillerle reaksiyonlarının incelenmesi, Büşra Çevik, 2014 (Haziran 2014)
 • Bazı Heteroatomlu Makrosiklik Ligantların Sentezi Ve Antifungal Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi, Çağlar BAYDAR, 2012.
 • 4,4’-Azopiridin-1,1’-dioksitin Aprotik Organik Çözücülerde Çözünebilir Türevlerinin Sentezi, Betül ERKUŞ,2010.
 • 2-(3-iyodobütoksi)-3-metilsikloheks-2-enon un Sentezi ve Serbest Radikal Reaksiyonlarının İncelenmesi, İsmühan İNCEOĞLU, 2008.
 • 3,3-Dimetil-1,2-Siklopentandion’un Dimetiltiyokarbamatının Sentezi ve Dimetiltiyokarbamatın Azür ve Tiyosiyanür Nükleofilleriyle Reaksiyonları, Hilal ESEN, 2008.
 • Tırfıl (Üçgül) Bitkisinden Olan Trifolyum Resupinatumdan Izole Edilen Bazı Doğal Bileşiklerin NMR Teknikleri Yardımıyla Yapılarının Açıklanması, Tahir BAKKAL, 2006.
 • Polivinil Alkol Destekli Organokalay Hidrür Reaktifinin Yapımı ve İndirgeme Reaksiyonlarında Kullanımı, Fulya Berna ÇEŞME.
 • Sikloalkenlerden Sentezlenen Geminal Dibromo Siklopropan Halkasının Su, Metanol, Asetik Asit Çözücülerinde Açılma Reaksiyonlarının İncelenmesi, Hafize ÇALIŞKAN, 2004.
 • Silika Destekli Organokalay Bileşiklerinin Sentezi ve Bazı Radikalik Reaksiyonlarda Kullanımı, Günay GÖKERKÜÇÜK.
 • -pinen ve dibromokarben den sentezlenen geminal dibromosiklopropan halkasının, açılma reaksiyon mekanizmasının incelenmesi, Zekir ŞENOL.
 • Bazı sikloalkenlerden sentezlenen geminal dibromosiklopropan halkasının DMF-Asetikasit çözücü sisteminde açılma reaksiyonları, Mesut BOZ.
 • Monomer Modifikasyonu ile Polimer destekli Organokalay Hidrürlerin Sentezi, Abdülaziz ÇELEBİ.
 • Bitkisel Yağ Üretiminde Ele Geçen Atık Vakum Yağından E Vitamini Üretimi, H. R. Ferhat KARABULUT.
 • Alkilsikloheksen Bileşiklerinden Sentezlenen Geminal Dibromosiklopropan Halkasının Açılma Reaksiyonları, Müjgan DURGUT.
 • Bazı Sikloalken Bileşiklerinden Sentezlenen Geminal Dibromosiklopropan Halkasının açılma Reaksiyonları, Hasan ÖZYILDIRIM.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) Üyesi

Editörlük / Yayınlama

 • İleri Organik Kimya Kitap A: Yapı ve Mekanizma 4. Baskıdan Çeviri (Mart 2019)

» Verdiği Dersler

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

 • UV, IR, MNR ve Kütle Spektromerteleri ile deneyler

Organik Reaksiyon Mekanizmaları I ve II

 • Kimyasal bağlar ve yapı, stereokimya, konformasyonal analiz, reaksiyon mekanizmalarının belirlenmesi, nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları, katılma ve eliminasyon reaksiyonları, karbonil grubuna katılmalar, aromatiklik, aromatik halkanın reaksiyonları,elektrosiklik reaksiyonlar, serbest radikal reaksiyonları, fotokimyasal reaksiyonlar.

Sınai Kimya

Sınai Kimya Laboratuvarı