» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ö. SALT, M. AKPINAR, B. M. SAYHAN, B. F. ÖRS, P. DURUKAN, N. BAYKAN, C. KAVALCI, Intrahospital critical patient transport from the emergency department, Archives of Medical Science, vol. 16, no. 2, pp. 337-344, 2, 2020
 • S. ÖZKAN, Ö. SALT, P. DURUKAN, A. SEN, E. BÜLBÜL, A. DUMAN, C. KAVALCI, The relationship among plasma copeptin, carboxyhemoglobin, and lactate levels in carbon monoxide poisoning, Human Experimental Toxicology, vol. 39, no. 3, pp. 311-318, 3, 2020
 • Karbonmonoksit zehirlenmesinde plazma kopeptin, karboksihemoglobin ve laktat seviyeleri arasındaki ilişki (Kasım 2019)
 • Deneysel rat modeliyle oluşturulan mezenterik istemi ve reperfüzyonda sesamin mukoza doku hasarını azaltmaktadır (Haziran 2019)
 • ACİL SERVİSE BAŞVURAN YAŞLI İŞ KAZALARI (Mart 2019)
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, N. KÜÇÜKYAGCI, OCCUPATIONAL INJURIES AMONG THE ELDERLY ADMITTED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT, Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 83-90, 3, 2019
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, N. CAN, T. ÖZGÜRTAS, D. T. YALTA, Sesamin ameliorates mucosal tissue injury of mesenteric ischemia and reperfusion in an experimental rat model, Archives of Medical Science, vol. 15, no. 6, pp. 1582-1588, 6, 2019
 • Hastane içi kritik hasta taşıması (Kasım 2018)
 • Karın ağrısının nadir bir sebebi; acil serviste izole superior mezenterik arter direksiyonu (Eylül 2018)
 • Ratlarda tıkanma sarılığına bağlı bakteriyel translokasyonda bal ve immunonutrisyonun kombine etkisi (Mayıs 2018)
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, E. DUYAR, Isolated superior mesenteric artery dissection in the emergency department: A rare cause of abdominal pain, AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol. 36, pp. 2341-2341, 9, 2018
 • S. OGUZ, Ö. SALT, C. A. IBIS, D. ALBAYRAK, D. T. YALTA, T. SAGIROGLU, C. ERENOGLU, Combined Effectiveness of Honey and Immunonutrition on Bacterial Translocation Secondary to Obstructive Jaundice in Rats: Experimental Study, MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol. 24, no. 4, pp. 3374-3381, 5, 2018
 • Gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda plazma copeptin seviyeleri (Ekim 2017)
 • Ö. SALT, P. DURUKAN, S. OZKAN, R. SARAYMEN, A. SEN, A. M. YURCI, Plasma copeptin levels in the patients with gastrointestinal bleeding, The American Journal of Emergency Medicine, vol. 35, no. 10, pp. 1440-1443, 10, 2017
 • Yaşamı tehdit eden kanamalarda protrombin kompleks konsantreleri (Kasım 2016)
 • Lunat kemiğin avasküler nekrozu; Kienbock hastalığı (Haziran 2016)
  1
  ATIF
 • Trombolitik terapiye karar vermede pulmoner vaskuler obstrüksiyon indeksinin değeri (Mart 2016)
 • B. M. SAYHAN, Ö. SALT, M. A. DEMIR, Prothrombin Complex Concentrates in Life-Threatening Bleeding, Balkan Medical Journal, vol. 33, no. 6, pp. 712-713, 11, 2016
 • M. GÜZEL, I. A. SOYLU, Ö. SALT, K. A. ERENLER, L. TOMAK, A. E. AKSU, A. ERDI, A. BAYDIN, VALUE OF PULMONARY VASCULAR OBSTRUCTION INDEX FOR DETERMINING THROMBOLYTIC THERAPY, ACTA MEDICA MEDITERRANEA, vol. 32, no. 3, pp. 811-815, 3, 2016
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Avascular necrosis of lunate bone: Kienbock disease, The American Journal of Emergency Medicine, vol. 34, no. 6, pp. 11855-11856, 6, 2016
 • Kırmızı hücre dağılımını akut miyokard infaktüsünde bir belirteç olarak kullanabilir miyiz? (Mart 2015)
 • S. M. YILMAZ, B. ISIK, C. KAVALCI, Ö. SALT, C. YEL, B. DEMIRCI, F. YILMAZ, D. TAMER, M. ONGAR, M. ÖZDEMIR, CAN WE USE RED CELL DISTRIBUTION AS A MARKER OF MORTALITY IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTS?, ACTA MEDICA MEDITERRANEA, vol. 31, no. 3, pp. 717-720, 3, 2015
 • Serum I_FABP seviyelerinin akut mezenterik iskemide teşhis değeri (Kasım 2014)
  4
  ATIF
 • Minör kafa travmalı hastalarda Kanada CT kuralları ile New Orleans CT kurallarının karşılaştırılması (Eylül 2014)
  4
  ATIF
 • Kontrast madde ekstravazasyonuna bağlı kompartman sendromu; vaka sunumu (Eylül 2014)
  1
  ATIF
 • Epidural anesteziye bağlı subarahnoid kanama ve pnömosefalus (Ağustos 2014)
  1
  ATIF
 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği ayırıcı tanısında nötrofil jelatiniz ilişkili lipokalinin önemi (Ağustos 2014)
 • Karbonmonoksit zehirlenmesinde istemi modifiye albümin seviyelerinin total oksidan, total antioksidan ve oksidatif stres ile karşılaştırılması (Mayıs 2014)
 • Kardiyopulmoner Arrest hastalarda erken dönem mortaliteyi belirlemede kardiyak ultrasonun faydası (Nisan 2014)
 • Acil servise ağrılı pronasyonla başvuran çocuklarda hiperpronasyon ve supinasyon-pronasyon tekniklerinin karşılaştırılması (Mart 2014)
 • Aortik diseksiyonların atipik sunumları; vaka serisi (Ocak 2014)
 • M. GÜZEL, Ö. SALT, T. M. DEMIR, U. H. AKDEMIR, P. DURUKAN, A. YALÇIN, Comparison of hyperpronation and supination-flexion techniques in children presented to emergency department with painful pronation., Nigerian Journal of Clinical Practice, vol. 17, no. 2, pp. 201-204, 3, 2014
 • P. DURUKAN, M. KOYUNCU, Ö. SALT, C. KAVALCI, S. ÖZKAN, S. MUHTAROGLU, G. KAVALCI, Ç. ÖZDEMIR, A. DÜZGÜN, I. IKIZCELI, Comparison Of Ischemia Modified Albumin Levels With Total Oxidant, Total Antioxidant Status, Oxidative Stress Index In Carbon Monoxide Poisoning, ACTA MEDICA MEDITERRANEA, vol. 30, no. 3, pp. 601-605, 5, 2014
 • E. YURDAKUL, Ö. SALT, P. DURUKAN, F. DUYGULU, Compartment syndrome due to extravasation of contrast material: a case report, The American Journal of Emergency Medicine, vol. 32, no. 9, pp. 11553-11555, 9, 2014
 • C. KAVALCI, G. AKSEL, Ö. SALT, S. M. YILMAZ, A. DEMIR, G. KAVALCI, B. Ö. AKBUGA, E. ALTINBILEK, T. DURDU, C. YEL, P. DURUKAN, B. ISIK, Comparison of the Canadian CT head rule and the new orleans criteria in patients with minor head injury, World Journal of Emergency Surgery, vol. 9, no. 31, pp. 1-5, 4, 2014
 • M. GÜZEL, Ö. SALT, K. A. ERENLER, T. M. DEMIR, A. YALÇIN, Z. DOGANAY, Subarachnoid hemorrhage and pneumocephalus due to epidural anesthesia, The American Journal of Emergency Medicine, vol. 32, no. 8, pp. 9455-9457, 8, 2014
 • S. OZKAN, P. DURUKAN, C. KAVALCI, A. DUMAN, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, A. IPEKCI, Importance of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Differential Diagnosis of Acute and Chronic Renal Failure, Iranian Red Crescent Medical Journal, vol. 16, no. 8, pp. 14133-14133, 8, 2014
 • H. ÇEBIÇCI, Ö. SALT, S. GÜRBÜZ, T. SAHIN, O. M. CUMAOGLU, S. KOYUNCU, ATYPICAL PRESENTATIONS OF AORTIC DISSECTIONS: A CASE SERIES, Acta Medica Mediterranea, vol. 30, no. 1, pp. 85-90, 1, 2014
 • M. GÜZEL, M. E. SÖZÜER, Ö. SALT, I. IKIZCELI, O. AKDUR, C. YAZICI, The Value of the serum I-FABP level for diagnosing acute mesenteric ischemia., SURGERYTODAY, vol. 44, no. 11, pp. 2072-2076, 11, 2014
 • H. ÇEBIÇCI, Ö. SALT, S. GÜRBÜZ, S. KOYUNCU, O. BOL, Benefit of cardiac sonography for estimating the early term survival of the cardiopulmonary arrest patients., Hippokratia, vol. 18, no. 2, pp. 125-129, 4, 2014
 • Travmatik yüzen klavikula (Kasım 2012)
  1
  ATIF
 • Acil serviste nadir bir durum; posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (Kasım 2012)
 • E. YURDAKUL, Ö. SALT, E. UZUN, F. DOGAR, A. GÜNEY, P. DURUKAN, Traumatic floating clavicle., american journal of emergency medicine, vol. 30, no. 9, pp. 3-5, 11, 2012
 • F. M. YETKIN, Ö. SALT, P. DURUKAN, F. F. ERDOGAN, S. ÖZKAN, A rare entity in ED: posterior reversible encephalopathy syndrome., American Journal of Emergency Medicine, vol. 30, no. 9, pp. 1-3, 11, 2012

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ö. SALT, E. DUYAR, B. M. SAYHAN, S. TETIK, A rare cause of acute abdomen rupture of spleen due to malarial infection, Harran Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 2, pp. 410-412, 9, 2019
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Trisiklik antidepresan zehirlenmeleri, Harran Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 1, pp. 167-168, 4, 2019
 • P. DURUKAN, S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, B. TASLIDERE, B. ÖZCAN, B. ÖZCAN, Kronik üzerine akut subdural hematom, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 3, pp. 775-776, 9, 2018
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, Karbonmonoksit intoksikasyonu iliskili atriyal fibrilasyon, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. Ek 1, pp. 322-323, 12, 2018
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, D. N. KAYMAZ, C. KAVALCI, Travma Sonrasinda Interhemisferik Subdural Hematomu Olan Hasta: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 29, no. 2, pp. 148-149, 4, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, I. TEKIN, C. KAVALCI, S. ÖZKAN, Oftalmik zonanin acil sunumu, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 4, pp. 1060-1061, 12, 2018
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, D. N. KAYMAZ, C. KAVALCI, Travma Sonrasinda Interhemisferik Subdural Hematomu Olan Hasta: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 29, no. 2, pp. 148-149, 4, 2018
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, Karbonmonoksit intoksikasyonu iliskili atriyal fibrilasyon, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. Ek 1, pp. 322-323, 12, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, I. TEKIN, C. KAVALCI, S. ÖZKAN, Oftalmik zonanin acil sunumu, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 4, pp. 1060-1061, 12, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, B. TASLIDERE, Ö. SALT, S. YAKAR, S. ÖZKAN, C. KAVALCI, Travma sonrasinda izole triquetrum fraktürü, Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol. 43, no. Ek 1, pp. 333-334, 9, 2018
 • Acil servise ürogenital travma nedeniyle başvuran hastaların analizi ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin incelenmesi (Aralık 2017)
 • S. SÖZEN, Ç. SIMSEK, C. AKPINAR, M. F. G. KUKUL, C. YEL, C. KAVALCI, Ö. SALT, Analysis of the patients admitted to emergency department due to urogenital trauma and investigationof factors that affect mortality, Journal of Acute Disease, vol. 6, no. 2, pp. 70-73, 3, 2017
 • S. YEMENICI, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, A. YILMAZ, Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporlarin Degerlendirilmesi, Journal of Harran University Medical Faculty, vol. 14, no. 3, pp. 179-185, 12, 2017
 • S. SÖZEN, S. ÇELIK, C. AKPiNAR, M. F. G. KUKUL, C. YEL, C. KAVALCI, Ö. SALT, Analysis of the patients admitted to emergency department due to urogenital trauma and investigation of factors that affect mortality, Journal of acute disease, vol. 6, no. 7, pp. 70-73, 2017
 • S. SÖZEN, S. ÇELIK, C. AKPiNAR, M. F. G. KUKUL, C. YEL, C. KAVALCI, Ö. SALT, Analysis of the patients admitted to emergency department due to urogenital trauma and investigation of factors that affect mortality, Journal of acute disease, vol. 6, no. 7, pp. 70-73, 2017
 • P. DURUKAN, I. TEKIN, S. YAKAR, Ö. SALT, N. BAYKAN, S. ÖZKAN, Pnömomediastinum: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 28, no. 4, pp. 275-277, 10, 2017
 • A. DUMAN, Ö. SALT, S. ÖZKAN, P. DURUKAN, M. AVCIL, Demographic characteristics of patients with pulmonary thromboembolism, Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol. 6, no. 1, pp. 10-15, 1, 2015
 • P. DURUKAN, A. DUMAN, S. ÖZKAN, Ö. SALT, L. HASDIRAZ, F. OGUZKAYA, Foreign Body Aspiration from Tracheostomy Inlet, Eurasian Journal of Emergency Medicine, vol. 14, no. 3, pp. 142-144, 9, 2015
 • A. DUMAN, Ö. SALT, S. ÖZKAN, P. DURUKAN, M. AVCIL, Demographic characteristics of patients with pulmonary thromboembolism, Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol. 6, no. 1, pp. 10-15, 3, 2015
 • C. KAVALCI, P. DURUKAN, B. M. SAYHAN, O. ÇIFTÇI, Y. ÇEVIK, O. AKDUR, G. KAVALCi, Ö. SÖGÜT, Ö. SALT, Serum TAU Protein Levels of Stroke Patients, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, vol. 31, no. 31, pp. 1113-1117, 6, 2013
 • C. KAVALCI, P. DURUKAN, B. M. SAYHAN, O. ÇIFTÇI, Y. ÇEVIK, O. AKDUR, G. KAVALCi, Ö. SÖGÜT, Ö. SALT, Serum TAU Protein Levels of Stroke Patients, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, vol. 31, no. 31, pp. 1113-1117, 6, 2013
 • P. DURUKAN, M. KOYUNCU, S. ÖZKAN, Ö. SALT, L. Ö. AVSAROGULLARI, Closed Ankle Dislocation and Separation of Syndesmosis without Associated Fracture, Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, vol. 2, no. 3, pp. 34-36, 1, 2011
 • O. AKDUR, P. DURUKAN, S. ÖZKAN, L. Ö. AVSAROGULLARI, Ö. SALT, I. IKIZCELI, Interpersonal Violence Related Injuries in Central Anatolia, Turkey, The Internet Journal of Emergency Medicine, vol. 6, no. 1, pp. 1-3, 1, 2009
 • O. AKDUR, P. DURUKAN, S. ÖZKAN, L. Ö. AVSAROGULLARI, Ö. SALT, I. IKIZCELI, Interpersonal Violence Related Injuries in Central Anatolia, Turkey, The Internet Journal of Emergency Medicine, vol. 6, no. 1, pp. 1-3, 1, 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • T. CIFTCI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, E. CELIKTURK, AV Block Due to Snake Bite In ED, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • O. KUNCAN, E. DUYAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, PRIMARY AND SECONDARY AORTOENTERIC FISTULAS. TWO CASE REPORTS., THE FIRST SOUTHEAST EUROPEAN CONGRESSOF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE, BELGRADE-SIRBISTAN
 • F. BAYAZIT, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Investigation of Depression of Oncological Patients, 6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ANTALYA-TÜRKIYE
 • M. GÜNES, G. EKUKLU, Ö. SALT, Bir Üçüncü Basamak Saglik Kurumu Acil Servisine Basvuran Kuduz Riskli Temas Olgularinin Degerlendirilmesi, 2.Uluslararasi, 20. Ulusal Halk Sagligi Kongresi
 • O. ÖZISIK, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, The Knowledge Attitude and Behaviours of 112 Emergency Medical Personnel About Electrocardiography, 6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ANTALYA-TÜRKIYE
 • E. DUYAR, O. KUNCAN, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Weil’s Disease, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • B. M. SAYHAN, Ö. SALT, C. DERDIYOK, Hepatorenal Failure Due to Toluene Inhalation, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, E. DUYAR, Incidental diagnosis of isolated superior mesenteric artery dissection in the emergency department, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, pp. 464-464, ANTALYA-TÜRKIYE
 • V. MUMCU, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Evaluaiton of Patients Appyling with Syncope to Emergency Department, 6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ANTALYA-TÜRKIYE
 • F. BAYAZIT, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Investigation of Depression of Oncological Patients, 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine, pp. 194-
 • V. MUMCU, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Evaluaiton of Patients Appyling with Syncope to Emergency Department, 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine, pp. 148-, ANTALYA-TÜRKIYE
 • O. KUNCAN, E. DUYAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, WEIL’S DISEASE, THE FIRST SOUTHEAST EUROPEAN CONGRESSOF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE, BELGRADE-SIRBISTAN
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, KARBONMONOKSIT ZEHIRLENMESI ILISKILI ATRIYEL FIBRILASYON: OLGU SUNUMU, 5thIntercontinentalEmergencyMedicineCongress, 5th International Critical CareAndEmergencyMedicineCongress
 • O. ÖZISIK, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, The Knowledge Attitude and Behaviorus of 112 Emergency Medical Personnel About Electrocardiography, 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine, ANTALYA-TÜRKIYE
 • T. ÇIFTÇI, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, E. ÇELIKTÜRK, ATRIOVENTRICULAR BLOCK DUE TO SNAKE BITE-CASE REPORT, THE FIRST SOUTHEAST EUROPEAN CONGRESSOF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE, BELGRADE-SIRBISTAN
 • D. BAYiNDiRLi, S. MENEKSE, B. ERTAS, Ö. SALT, K. A. YALTA, S. C. ZORKUN, Cancer patients in coronary care unit. A single, tertiary center experience., 34. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya-TÜRKIYE
 • Ö. SALT, Assessment of Knowledge Levels and Attitudes ofPatient Relatives who Admitted to the EmergencyDepartment, 7. TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, EDIRNE-TÜRKIYE
 • Ö. SALT, EVALUATION OF RISK FACTORS FOR RECURRENT EMERGENCY DEPARTMENT VISITS FOR HYPERGLICEMIA IN ELDERLY PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS, 5.INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, ANTALYA-TÜRKIYE
 • T. CIFTCI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, E. CELIKTURK, AV Block Due to Snake Bite In ED, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • E. DUYAR, O. KUNCAN, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Weil’s Disease, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • E. DUYAR, O. KUNCAN, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Weil’s Disease, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, E. DUYAR, Incidental diagnosis of isolated superior mesenteric artery dissection in the emergency department, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, pp. 464-464, ANTALYA-TÜRKIYE
 • B. M. SAYHAN, Ö. SALT, C. DERDIYOK, Hepatorenal Failure Due to Toluene Inhalation, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • S. BAKiRCIVI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Retrospective Analysis of the Patients who were Hospitalized from Emergency Department with the Diagnosis of Acute Pyelonephritis, XIth European Congress of Emergency Medicine
 • A. ÇAKIR, S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Yeni nesil oral antikoagülanlarin kanamakomplikasyonlarina yaklasim ve tedavi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • S. B. SENEM, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, K. ARSLAN, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarctiolnogo, 11. EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ATHENS-YUNANISTAN
 • S. S. BAS, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Evaluation of Traumatic Patients With Alcohol Who Applied to Emergency Department, 9th Asian Conference on Emergency Medicine
 • Ö. S. BAKAR, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Retrospective analyse of the patients with subcaracnoid hemorrhage, XIth European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • M. AKPiNAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, A. MUTLU, Evaluation of Intershift Handover in Emergency Department, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, no. 328, pp. 1-
 • Ç. DERDIYOK, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, O. KUNCAN, T. ÇIFTÇI, E. ÇELIKTÜRK, Leriche Syndrome, 9th Asian Conference on Emergency Medicine
 • N. BAYKAN, S. YAKAR, Ö. SALT, Ö. ÖNAL, S. ÖZKAN, D. N. KAYMAZ, M. MURATOGLU, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with tube thoracotomy in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, N. CAN, T. ÖZGÜRTAS, D. T. YALTA, Sesamin Ameliorates Mucosal Tissue Injury of Mesenteric Ischemia and Reperfusion in an Experimental Rat Model, 11th European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • Ç. DERDIYOK, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, O. KUNCAN, E. ÇELIKTÜRK, Leriche Syndrome, 9th ASIAN CONFERENCE ON EMERGENCY MEDICINE, ANTALYA-TÜRKIYE
 • S. BAKAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Retrospective analyse of the patients with subcaracnoid hemorrhaloggoe, 11. EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ATHENS-YUNANISTAN
 • S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Kronik karin agrisi olan hastalara yaklasimda akutbatina neden olacak patolojilerin göz önündebulundurulmasinin önemi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • S. B. SENEM, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, K. ASLAN, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, Atina-YUNANISTAN
 • S. B. SENEM, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Evaluation of Traumatic Patients with Alcohol Who Applied to EmergencyDepartment, 9th ASIAN CONFERENCE ON EMERGENCY MEDICINE, ANTALYA-TÜRKIYE
 • K. YILDIZ, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Evaluation of Patients Admitted to Emergency Department of Trakya UniversityHealth Center with Acute Pancreatitis Attack, 11. EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ATHENS-YUNANISTAN
 • N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, Ö. ÖNAL, D. N. KAYMAZ, S. ÖZKAN, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with sternal fracture, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, Y. KANTAR, D. N. KAYMAZ, S. ÖZKAN, retrospective analysis of patients over 65 years old who referred to emergency room with trauma, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • Ö. SALT, S. YAKAR, P. DURUKAN, N. BAYKAN, N. TUTAR, Analysis of patients with acute pulmonary thromboembolism after administration of t-PA in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, pp. 28-28, ANTALYA-TÜRKIYE
 • K. Y. YILDIZ, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Evaluation of Patients Admitted to Emergency Department of Trakya University Health Center with Acute Pancreatitis Attack, XIth European Congress of Emergency Medicine, no. 11115
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, P. DURUKAN, izole skapula fraktürü: olgu sunumu, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • K. YILDIZ, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Evaluation of Patients Admitted to Emergency Department of Trakya UniversityHealth Center with Acute Pancreatitis Attack, 11. EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ATHENS-YUNANISTAN
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, P. DURUKAN, izole skapula fraktürü: olgu sunumu, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, P. DURUKAN, izole skapula fraktürü: olgu sunumu, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • Ö. SALT, S. YAKAR, P. DURUKAN, N. BAYKAN, N. TUTAR, Analysis of patients with acute pulmonary thromboembolism after administration of t-PA in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, pp. 28-28, ANTALYA-TÜRKIYE
 • Ö. SALT, S. YAKAR, P. DURUKAN, N. BAYKAN, N. TUTAR, Analysis of patients with acute pulmonary thromboembolism after administration of t-PA in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, pp. 28-28, ANTALYA-TÜRKIYE
 • N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, Ö. ÖNAL, D. N. KAYMAZ, S. ÖZKAN, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with sternal fracture, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • Ç. DERDIYOK, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, O. KUNCAN, T. ÇIFTÇI, E. ÇELIKTÜRK, Leriche Syndrome, 9th Asian Conference on Emergency Medicine
 • S. S. BAS, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Evaluation of Traumatic Patients With Alcohol Who Applied to Emergency Department, 9th Asian Conference on Emergency Medicine
 • A. ÇAKIR, S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Yeni nesil oral antikoagülanlarin kanamakomplikasyonlarina yaklasim ve tedavi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • N. BAYKAN, S. YAKAR, Ö. SALT, Ö. ÖNAL, S. ÖZKAN, D. N. KAYMAZ, M. MURATOGLU, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with tube thoracotomy in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • Ö. S. BAKAR, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Retrospective analyse of the patients with subcaracnoid hemorrhage, XIth European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • N. BAYKAN, S. YAKAR, Ö. SALT, Ö. ÖNAL, S. ÖZKAN, D. N. KAYMAZ, M. MURATOGLU, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with tube thoracotomy in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • S. B. SENEM, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, K. ASLAN, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, Atina-YUNANISTAN
 • M. AKPiNAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, A. MUTLU, Evaluation of Intershift Handover in Emergency Department, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, no. 328, pp. 1-
 • S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Kronik karin agrisi olan hastalara yaklasimda akutbatina neden olacak patolojilerin göz önündebulundurulmasinin önemi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • S. B. SENEM, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, K. ASLAN, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, Atina-YUNANISTAN
 • M. AKPiNAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, A. MUTLU, Evaluation of Intershift Handover in Emergency Department, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, no. 328, pp. 1-
 • S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Kronik karin agrisi olan hastalara yaklasimda akutbatina neden olacak patolojilerin göz önündebulundurulmasinin önemi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, N. CAN, T. ÖZGÜRTAS, D. T. YALTA, Sesamin Ameliorates Mucosal Tissue Injury of Mesenteric Ischemia and Reperfusion in an Experimental Rat Model, 11th European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, N. CAN, T. ÖZGÜRTAS, D. T. YALTA, Sesamin Ameliorates Mucosal Tissue Injury of Mesenteric Ischemia and Reperfusion in an Experimental Rat Model, 11th European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • Ö. SALT, Pre-Course Ultrasound Beginner Advanced, 11 th European Congress on Emergency Medicine, ATINA-YUNANISTAN
 • S. BAKiRCIVI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Retrospective Analysis of the Patients who were Hospitalized from Emergency Department with the Diagnosis of Acute Pyelonephritis, XIth European Congress of Emergency Medicine
 • S. BAKiRCIVI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Retrospective Analysis of the Patients who were Hospitalized from Emergency Department with the Diagnosis of Acute Pyelonephritis, XIth European Congress of Emergency Medicine
 • Ö. SALT, Pre-Course Ultrasound Beginner Advanced, 11 th European Congress on Emergency Medicine, ATINA-YUNANISTAN
 • Ö. SALT, Monitoring critical patient in ED, 4 th Intercontinental Emergency Medicine Congress, ANTALYA-TÜRKIYE
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, Y. KANTAR, D. N. KAYMAZ, S. ÖZKAN, retrospective analysis of patients over 65 years old who referred to emergency room with trauma, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • K. Y. YILDIZ, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Evaluation of Patients Admitted to Emergency Department of Trakya University Health Center with Acute Pancreatitis Attack, XIth European Congress of Emergency Medicine, no. 11115

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Acil Serviste Mekanik Ventilasyon, Uluslararasi, Bölüm: Tartisma ve Anahtar Kavramlar, Basim Türü: Basili, pp. 115-119, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7874-35-1, Hipokrat Yayincilik, 20191. Basim
 • Ö. SALT, Oxford Pratisyen El Kitabi, Uluslararasi, Bölüm: Dermatoloji, Basim Türü: Basili, pp. 587-642, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-9528-22-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20174. Basim
 • Ö. SALT, Oxford Pratisyen El Kitabi, Uluslararasi, Bölüm: Dermatoloji, Basim Türü: Basili, pp. 587-642, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-9528-22-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20174. Basim
 • Ö. SALT, Oxford Pratisyen El Kitabi, Uluslararasi, Bölüm: Dermatoloji, Basim Türü: Basili, pp. 587-642, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-9528-22-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20174. Basim
 • Ö. SALT, S. OGUZ, B. M. SAYHAN, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Agri Yönetimi ve Yaralar, Basim Türü: Basili, pp. 314-341, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Yara Degerlendirmesi, Basim Türü: Basili, pp. 127-153, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • Ö. SALT, S. OGUZ, B. M. SAYHAN, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Agri Yönetimi ve Yaralar, Basim Türü: Basili, pp. 314-341, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Yara Degerlendirmesi, Basim Türü: Basili, pp. 127-153, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • Ö. SALT, S. OGUZ, B. M. SAYHAN, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Agri Yönetimi ve Yaralar, Basim Türü: Basili, pp. 314-341, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Yara Degerlendirmesi, Basim Türü: Basili, pp. 127-153, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • Ö. SALT, TARASCON MEDIKAL ISLEMLER CEP KITABI, Uluslararasi, Bölüm: Gomco Klempi ile Yenidogan Sünneti, Basim Türü: Basili, pp. 101-107, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-335-064-4, NOBEL TIP KITABEVI, 20141. Basim
 • Ö. SALT, Tarascon Medikal Islemler Cep Kitabi, Uluslararasi, Bölüm: Santral Venöz Yol, Basim Türü: Basili, pp. 187-196, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-335-064-4, Nobel Tip Kitabevleri, 20141. Basim
 • P. DURUKAN, Ö. SALT, LANGE GÜNCEL TANI VE TEDAVI ACIL TIP, Uluslararasi, Bölüm: Yaniklar ve Duman Inhalasyonu, Basim Türü: Basili, pp. 822-835, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-975-420-915-0, Nobel Tip Kitabevleri, 20127. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İzoniyazid zehirlenmesinde hemodiyaliz Editöre mektup (Eylül 2019)
 • Akut batının nadir bir sebebi malaryal enfeksiyona bağlı dalak rüptürü (Eylül 2019)
 • Trisiklik antidepresan zehirlenmeleri (Nisan 2019)
 • Acil serviste spontane bakteriyel peritonit şüpheli hastaların analizi (Mart 2019)
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Letter to Editor Hemodialysis for the Treatment of Isoniazid Intoxication, Pamukkale Medical Journal, vol. 12, no. 3, pp. 367-367, 9, 2019
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Analysis of patients with suspected diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis in the emergency department, Annals of Medical Research, vol. 26, no. 4, pp. 584-587, 3, 2019
 • Tip Fakültesi Ögrencilerinin Afetler ve Afet Tibbi Hakkindaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, (Eylül 2018)
 • Acil serviste vardiya devir-tesliminin değerlendirilmesi (Eylül 2018)
 • Kronik Böbrek Yetmezligi Olan Hipertansif Hastada Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu (Eylül 2018)
 • Acil serviste iskemik inme nedeniyle in-tpa alan hastaların değerlendirilmesi (Haziran 2018)
 • Kemik Defekti Olusturulan Ratlarda Chitosan Acetate’in Erken Kemik Iyilesmesi Üzerine Etkisi (Ocak 2018)
 • Ö. SALT, N. BAYKAN, D. N. KAYMAZ, S. YAKAR, H. DÖNMEZ, E. KÖSEOGLU, P. DURUKAN, Evaluation of Patients with Ischemic Stroke Receiving iv t-PA in the Emergency Department, Eurasian Journal of Emergency Medicine, vol. 17, no. 2, pp. 50-54, 6, 2018
 • P. DURUKAN, S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, B. TASLIDERE, B. ÖZCAN, B. ÖZCAN, Kronik üzerine akut subdural hematom, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 3, pp. 775-776, 9, 2018
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, Karbonmonoksit intoksikasyonu iliskili atriyal fibrilasyon, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. Ek 1, pp. 322-323, 12, 2018
 • E. ARSLAN, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Tip Fakültesi Ögrencilerinin Afetler ve Afet Tibbi Hakkindaki Bilgi, Tutum veDavranislarinin Degerlendirilmesi, Anatolian Journal of Emergency Medicine, vol. 1, no. 1, pp. 5-10, 9, 2018
 • Ö. SALT, Ç. DERDIYOK, B. M. SAYHAN, Kemoterapiye Bagli Gelisen El-Ayak Sendromu Olgusu, Anatolian Journal of Emergency Medicine, vol. 1, no. 2, pp. 27-29, 12, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, B. TASLIDERE, Ö. SALT, S. YAKAR, S. ÖZKAN, C. KAVALCI, Travma sonrasinda izole triquetrum fraktürü, Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol. 43, no. Ek 1, pp. 333-334, 9, 2018
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, D. N. KAYMAZ, C. KAVALCI, Travma Sonrasinda Interhemisferik Subdural Hematomu Olan Hasta: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 29, no. 2, pp. 148-149, 4, 2018
 • E. GÜLER, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, M. ÇIFTDEMIR, N. CAN, Kemik Defekti Olusturulan Ratlarda Chitosan Acetate’in Erken Kemik Iyilesmesi Üzerine Etkisi, Harran Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 18-24, 1, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, I. TEKIN, C. KAVALCI, S. ÖZKAN, Oftalmik zonanin acil sunumu, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 4, pp. 1060-1061, 12, 2018
 • Nargile içimi sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi; iki vaka sunumu (Aralık 2017)
 • Pnömomediastinum: Olgu Sunumu (Ekim 2017)
 • Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi (Eylül 2017)
 • S. YEMENICI, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, A. YILMAZ, Acil Serviste Du¨zenlenen Adli Raporlarin Degerlendirilmesi, Harran Üniversitesi Tip Faku¨ltesi Dergisi, vol. 14, no. 3, pp. 179-186, 12, 2017
 • P. DURUKAN, I. TEKIN, S. YAKAR, Ö. SALT, N. BAYKAN, S. ÖZKAN, Pnömomediastinum: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 28, no. 4, pp. 275-277, 10, 2017
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, S. ÖZKAN, Carbonmonoxide Intoxication After Narghile Smoking: Two Case Presentations, Ankara Medical Journal, vol. 17, no. 4, pp. 305-307, 12, 2017
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, S. ÖZKAN, nargile içimi sonrasi gelisen karbon monoksit intoksikasyonu: iki vaka sunumu, ankara medical journal, vol. 17, no. 4, pp. 305-307, 11, 2017
 • Alt ekstremite fraktürü sonrası yağ embolisi sendromu (Ekim 2016)
 • B. M. SAYHAN, Ö. SALT, M. ÖZCAN, V. MUMCU, B. FILIZAY, Fat Embolism Syndrome after Lower Extremity Fracture, JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, vol. 7, no. 4, pp. 64-66, 10, 2016
 • Fekal Oral Yolla Bulasan Enfeksiyonlar veKorunma Yollari, (Eylül 2015)
 • A. S. DOGAN, Ö. SALT, Fekal Oral Yolla Bulasan Enfeksiyonlar veKorunma Yollari, Türkiye Klinikleri Infectious Diseases Special Topics, vol. 8, no. 1, pp. 53-58, 9, 2015
 • P. DURUKAN, A. DUMAN, S. ÖZKAN, Ö. SALT, L. HASDIRAZ, F. OGUZKAYA, Foreign Body Aspiration from Tracheostomy Inlet, Eurasian Journal of Emergency Medicine, vol. 14, no. 3, pp. 142-144, 9, 2015
 • İlişkili kırık olmaksızın kapalı ayak bileği dislokasyonu ve sindesmozis ayrışması (Ocak 2011)
 • P. DURUKAN, M. KOYUNCU, S. ÖZKAN, Ö. SALT, L. Ö. AVSAROGULLARI, Closed Ankle Dislocation and Separation of Syndesmosis without Associated Fracture, Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, vol. 2, no. 3, pp. 34-36, 1, 2011
 • Datura inoksia çayına bağlı zehirlenme (Nisan 2010)
  1
  ATIF
 • S. ÖZKAN, Ö. SALT, A. IPEKCI, A. DÜZGÜN, I. IKIZCELI, Poisoning Due to Datura Inoxia Tea, Journal of Emergency Medicine Case Reports, vol. 1, no. 2, pp. 11-13, 4, 2010

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ö. SALT, Acil Servise Hipoglisemi ile Basvuran Diabetik Yasli Hastalarin Degerlendirilmesi, Aydin Multidisipliner Endokrin Günleri, Aydin-TÜRKIYE
 • N. BAYKAN, S. YAKAR, Ö. SALT, Ö. ÖNAL, S. ÖZKAN, D. N. KAYMAZ, M. MURATOGLU, P. DURUKAN, Retrospective Analysis of the Patients with Tube Toracostomy in Emergency Department, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, ANTALYA-TÜRKIYE
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, P. DURUKAN, Izole Skapula Fraktürü:Olgu Sunumu, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, ANTALYA-TÜRKIYE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Türkiye Acil Tıp Derneği 4. Trakya Acil Tıp Günleri, İstanbul 20-22 Aralık 2019 Psikiyatrik aciller paneli (Davetli Konuşmacı) (Aralık 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • HASTANE ÖNCESİ ACİL TIP VE PARAMEDİK (Aralık 2019)
 • Orijinal Eser Adı: Mechanical Ventilation in Emergency Medicine Orijinal ISBN: 978-3-319-98409-4 Susan R. Wilcox, Ani Aydin Evie G. Marcolini Springer International Publishing AG. Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Ömer SALT, Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN Hipokrat Yayınevi 2019 ISBN: 978-605-7874-35-1 Bölüm 11 Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Yaşanan Sorunların Tespiti (Kasım 2019)
 • Orijinal Eser Adı: MechanicalVentilation in Emergency Medicine Orijinal ISBN: 978-3-319-98409-4 Susan R. Wilcox, Ani Aydin Evie G. Marcolini Springer International Publishing AG. Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Ömer SALT, Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN Hipokrat Yayınevi 2019 ISBN: 978-605-7874-35-1 Bölüm: Terminoloji ve Terimler (5-13) (Kasım 2019)
 • Bütüncül Tıp Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi (Kasım 2019)
 • TATD Güncel İlk Yardım Kılavuzu (Ekim 2019)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi erişkin acil servisinde ileus tanısı alan hastaların değerlendirilmesi (Aralık 2019)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Eğitimi Projesi (Kasım 2019)
 • Trakya Üniversıtesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenme Eğitimi Projesi (Eylül 2019)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kontrast Maddeye Bagli Gelisen Akut Böbrek Hasarinda Carnosic Acid’in Koruyucu Etkinliginin Arastirilmasi, Radyolojik görüntülemelerde kontrast madde kullanimi ile doku görünürlügünün artirilmasi ve taniya daha dogru ve kolay ulasilmasi amaçlanmaktadir. Ancak bu durum beraberinde kontrast madde nefropatisini (CI-AKI) de getirmektedir ve özellikle kronik böbrek hasari olanlar olmak üzere birçok hasta grubu risk altindadir. Kontrast madde nefropatisinin önlenmesine yönelik olarak prosedür öncesi normal salin solüsyonu ile intravenöz hidrasyon basta olmak üzere N-asetilsitein kullanimi, nefrotoksik ajanlardan kaçinilmasi, düsük osmolaliteli veya noniyonik isoosmolal kontrast ajanlarin kullanimi, statinler, askorbik asid ve teofilin kullanimi gibi birçok önleyici veye tedavi edici metod ve ilaç kullanilmaktadir. Ancak tüm bunlara ragmen hastane ile iliskili nefropatide 12 oraniyla CI-AKI 3. sirada yeralmaktadir. Carnosic acid birçok hastaligin tedavisinde kullanilan bitkisel bazli bir kimyasal bilesiktir. Diabetik nefropatide iyilestirici etkileri siçanlar üzerinde ortaya konan bu bilesigin CI-AKI de etkinligi kanitlanabilirse morbiditenin ve tedavi maliyetlerinin azalmasi saglanabilecektir., Baslangiç Tarihi: 04.03.2019, Bitis Tarihi : 04.02.2020,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Acil Tip Anabilim Dali Teknik Altyapi Gelistirme Projesi, Bu projenin amaci Tip fakültesi Acil servisine hem hizmet hem de egitim kalitesinin artirilmasina, ayni zamanda 3. Seviye acil servis kriterlerinin saglanmasi amaciyla gerekli tibbi malzeme ve ekipmanlarin teminidir. Mekanik gögüs kompresyonu cihazinin temini ile kardiyopulmoner resusitasyon kalitesinin atririlmasi ve sag kalim oranlarinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.Transport ventilatörü temini ile özellikle entübe hastalarin hastane içi transportunda yasanan sikintilarin ortadan kaldirilmasi, bu hastalarin daha etkin ve daha güvenli sekilde acil servisten nakli hedeflenmektedir.Biyomikroskop temini ile acil servise gözde yabanci cisim ya da agri, görme kaybi ile basvuran hastalarin tanilarinin hizlandirilmasi ve tedaviye yardimci olunmasi hedeflenmektedir.Tüm bu hedeflere ilave olarak belirtilen ekipman ve cihazlarin temini ile hem acil servisimizin 3. Seviye olarak devamina katki saglanacak, hem de gerek arastirma görevlisi gerekse tip fakültesi ögrencilerinin egitimlerine büyük katki saglanabilecektir., Baslangiç Tarihi: 09.09.2019, Bitis Tarihi : 29.05.2020,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Egitici Egitimi ve Probleme Dayali Ögrenme Egitimi Projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Ögretim üyelerinin Egitici Egitimi ve robleme dayali ögrenme hususunda egitim almalarinin saglanmasi, Baslangiç Tarihi: 14.05.2018, Bitis Tarihi : 25.06.2019,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Egitici Egitimi ve Probleme Dayali Ögrenme Egitimi Projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi ögretim üyelerinin güncel egitim metodlarini ögrenmesi ve probleme dayali ögrenme hususunda gerekli egitimleri almasi için gerçeklestirilen proje, Baslangiç Tarihi: 14.05.2018, Bitis Tarihi : 25.06.2019,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Egitici Egitimi ve Probleme Dayali Ögrenme Egitimi Projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi ögretim üyelerinin güncel egitim metodlarini ögrenmesi ve probleme dayali ögrenme hususunda gerekli egitimleri almasi için gerçeklestirilen proje, Baslangiç Tarihi: 14.05.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, 2. Ulusal Trakya Acil Tip Gunleri Sempozyumu Duzenleme Destegi Projesi, Acil Tip alaninda bilimsel toplanti düzenlenmesi, Baslangiç Tarihi: 21.08.2017, Bitis Tarihi : 05.10.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, 2. Ulusal Trakya Acil Tip Gunleri Sempozyumu Duzenleme Destegi Projesi, Acil Tip alaninda bilimsel toplanti düzenlenmesi, Baslangiç Tarihi: 21.08.2017, Bitis Tarihi : 05.10.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Ulusal Tip Egitimi Akreditasyonu Hazirlik Projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesinin Tip Egitimi Programlari Degerlendirme ve Akreditasyon Dernegi tarafindan ulusal düzeyde akredite edilmesi amaciyla gerekli sartlarin saglanmasi amaciyla gerçeklestirilen proje, Baslangiç Tarihi: 24.10.2017, Bitis Tarihi : 12.09.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Diğer

 • E. DUYAR, Ö. SALT, PARAMEDIK, Ulusal, Bölüm: Hastane Öncesi Ultrason Kullanimi, Basim Türü: Basili, pp. 181-191, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-625-7106-01-6, Akademisyen Kitabevi, 20201. Basim
 • Acil Serviste Mekanik Ventilasyon (Aralık 2019)
 • Acil Serviste Mekanik Ventilasyon (Aralık 2019)
 • Ö. SALT, TATD Güncel Ilk Yardim Kilavuzu, Ulusal, Bölüm: Delici Yaralanmalarda Ilk yardim, Basim Türü: Basili, pp. 209-220, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7874-16-0, Hipokrat Yayincilik, 20191. Basim
 • Ö. SALT, E. DUYAR, Acil Serviste Mekanik Ventilasyon, Ulusal, Bölüm: Terminoloji ve Terimler, Basim Türü: Basili, pp. 5-13, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7874-35-1, Hipokrat Yayincilik, 20191. Basim
 • Ö. SALT, E. DUYAR, Acil Serviste Mekanik Ventilasyon, Ulusal, Bölüm: Giris, Basim Türü: Basili, pp. 1-5, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7874-35-1, Hipokrat Yayincilik, 20191. Basim
 • Ö. SALT, Bütüncül Tip Birinci Basamakta ve Aile Hekimliginde Güncel Tani-Tedavi, Ulusal, Bölüm: Hiperkalsemik Kriz ve Tedavisi, Basim Türü: Basili, pp. 680-683, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7578-54-9, Ankara Nobel Tip Kitabevleri, 20191. Basim
 • Ö. SALT, HASTANE ÖNCESI ACIL TIP VE PARAMEDIK, Ulusal, Bölüm: TEMEL INSAN ANATOMISI VE FIZYOLOJISI, Basim Türü: Basili, pp. 257-279, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-605-7607-11-9, ISTANBUL TIP KITABEVLERI, 20191. Basim
 • Ö. SALT, Acil Serviste Mekanik Ventilasyon, Ulusal, Bölüm: Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Yasanan Sorunlarin Tespiti, Basim Türü: Basili, pp. 97-101, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7874-35-1, Hipokrat Yayincilik, 20191. Basim
 • Ö. SALT, Cander Acil Tip Temel Basvuru Kitabi, Ulusal, Bölüm: Dermatolojik Aciller, Basim Türü: Basili, pp. 2131-2142, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4949-73-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20161. Basim
 • Ö. SALT, Cander Acil Tip Temel Basvuru Kitabi, Ulusal, Bölüm: Dermatolojik Aciller, Basim Türü: Basili, pp. 2131-2142, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4949-73-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20161. Basim
 • Ö. SALT, Cander Acil Tip Temel Basvuru Kitabi, Ulusal, Bölüm: Dermatolojik Aciller, Basim Türü: Basili, pp. 2131-2142, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4949-73-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20161. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Bas Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 45-53, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Sinüs Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 255-259, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Nazal Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 199-203, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • Ö. SALT, P. DURUKAN, C. KAVALCI, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Obstetrik Acil USG II, Basim Türü: Basili, pp. 203-223, TÜRKIYE-Anakara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Göz Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 159-165, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Nazal Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 199-203, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Bas Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 45-53, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Sinüs Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 255-259, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • Ö. SALT, P. DURUKAN, C. KAVALCI, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Obstetrik Acil USG II, Basim Türü: Basili, pp. 203-223, TÜRKIYE-Anakara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Sinüs Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 255-259, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Göz Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 159-165, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Nazal Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 199-203, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Bas Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 45-53, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • Ö. SALT, TARASCON MEDIKAL ISLEMLER CEP KITABI, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, NOBEL TIP KITABEVI, 20141. Basim
 • P. DURUKAN, Ö. SALT, LANGE GÜNCEL TANI VE TEDAVI ACIL TIP, Ulusal, Bölüm: Yaniklar ve Duman Inhalasyonu, Basim Türü: Basili, pp. 822-835, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-975-420-915-0, Nobel Tip Kitabevleri, 20127. Basim
 • P. DURUKAN, Ö. SALT, LANGE GÜNCEL TANI VE TEDAVI ACIL TIP, Ulusal, Bölüm: Yaniklar ve Duman Inhalasyonu, Basim Türü: Basili, pp. 822-835, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-975-420-915-0, Nobel Tip Kitabevleri, 20127. Basim