» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Karbonmonoksit zehirlenmesinde plazma kopeptin, karboksihemoglobin ve laktat seviyeleri arasındaki ilişki (Kasım 2019)
 • Deneysel rat modeliyle oluşturulan mezenterik istemi ve reperfüzyonda sesamin mukoza doku hasarını azaltmaktadır (Haziran 2019)
 • ACİL SERVİSE BAŞVURAN YAŞLI İŞ KAZALARI (Mart 2019)
 • Hastane içi kritik hasta taşıması (Kasım 2018)
 • Karın ağrısının nadir bir sebebi; acil serviste izole superior mezenterik arter direksiyonu (Eylül 2018)
 • Ratlarda tıkanma sarılığına bağlı bakteriyel translokasyonda bal ve immunonutrisyonun kombine etkisi (Mayıs 2018)
 • Gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda plazma copeptin seviyeleri (Ekim 2017)
 • Yaşamı tehdit eden kanamalarda protrombin kompleks konsantreleri (Kasım 2016)
 • Lunat kemiğin avasküler nekrozu; Kienbock hastalığı (Haziran 2016)
  1
  ATIF
 • Trombolitik terapiye karar vermede pulmoner vaskuler obstrüksiyon indeksinin değeri (Mart 2016)
 • Kırmızı hücre dağılımını akut miyokard infaktüsünde bir belirteç olarak kullanabilir miyiz? (Mart 2015)
 • Serum I_FABP seviyelerinin akut mezenterik iskemide teşhis değeri (Kasım 2014)
  4
  ATIF
 • Minör kafa travmalı hastalarda Kanada CT kuralları ile New Orleans CT kurallarının karşılaştırılması (Eylül 2014)
  4
  ATIF
 • Kontrast madde ekstravazasyonuna bağlı kompartman sendromu; vaka sunumu (Eylül 2014)
  1
  ATIF
 • Epidural anesteziye bağlı subarahnoid kanama ve pnömosefalus (Ağustos 2014)
  1
  ATIF
 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği ayırıcı tanısında nötrofil jelatiniz ilişkili lipokalinin önemi (Ağustos 2014)
 • Karbonmonoksit zehirlenmesinde istemi modifiye albümin seviyelerinin total oksidan, total antioksidan ve oksidatif stres ile karşılaştırılması (Mayıs 2014)
 • Kardiyopulmoner Arrest hastalarda erken dönem mortaliteyi belirlemede kardiyak ultrasonun faydası (Nisan 2014)
 • Acil servise ağrılı pronasyonla başvuran çocuklarda hiperpronasyon ve supinasyon-pronasyon tekniklerinin karşılaştırılması (Mart 2014)
 • Aortik diseksiyonların atipik sunumları; vaka serisi (Ocak 2014)
 • Travmatik yüzen klavikula (Kasım 2012)
  1
  ATIF
 • Acil serviste nadir bir durum; posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (Kasım 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • P. DURUKAN, S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, B. TASLIDERE, B. ÖZCAN, B. ÖZCAN, Kronik üzerine akut subdural hematom, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 3, pp. 775-776, 9, 2018
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, Karbonmonoksit intoksikasyonu iliskili atriyal fibrilasyon, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. Ek 1, pp. 322-323, 12, 2018
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, D. N. KAYMAZ, C. KAVALCI, Travma Sonrasinda Interhemisferik Subdural Hematomu Olan Hasta: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 29, no. 2, pp. 148-149, 4, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, I. TEKIN, C. KAVALCI, S. ÖZKAN, Oftalmik zonanin acil sunumu, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 4, pp. 1060-1061, 12, 2018
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, D. N. KAYMAZ, C. KAVALCI, Travma Sonrasinda Interhemisferik Subdural Hematomu Olan Hasta: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 29, no. 2, pp. 148-149, 4, 2018
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, Karbonmonoksit intoksikasyonu iliskili atriyal fibrilasyon, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. Ek 1, pp. 322-323, 12, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, I. TEKIN, C. KAVALCI, S. ÖZKAN, Oftalmik zonanin acil sunumu, Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 4, pp. 1060-1061, 12, 2018
 • P. DURUKAN, N. BAYKAN, B. TASLIDERE, Ö. SALT, S. YAKAR, S. ÖZKAN, C. KAVALCI, Travma sonrasinda izole triquetrum fraktürü, Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol. 43, no. Ek 1, pp. 333-334, 9, 2018
 • Acil servise ürogenital travma nedeniyle başvuran hastaların analizi ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin incelenmesi (Aralık 2017)
 • S. YEMENICI, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, A. YILMAZ, Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporlarin Degerlendirilmesi, Journal of Harran University Medical Faculty, vol. 14, no. 3, pp. 179-185, 12, 2017
 • S. SÖZEN, S. ÇELIK, C. AKPiNAR, M. F. G. KUKUL, C. YEL, C. KAVALCI, Ö. SALT, Analysis of the patients admitted to emergency department due to urogenital trauma and investigation of factors that affect mortality, Journal of acute disease, vol. 6, no. 7, pp. 70-73, 2017
 • S. SÖZEN, S. ÇELIK, C. AKPiNAR, M. F. G. KUKUL, C. YEL, C. KAVALCI, Ö. SALT, Analysis of the patients admitted to emergency department due to urogenital trauma and investigation of factors that affect mortality, Journal of acute disease, vol. 6, no. 7, pp. 70-73, 2017
 • P. DURUKAN, I. TEKIN, S. YAKAR, Ö. SALT, N. BAYKAN, S. ÖZKAN, Pnömomediastinum: Olgu Sunumu, Gazi Medical Journal, vol. 28, no. 4, pp. 275-277, 10, 2017
 • P. DURUKAN, A. DUMAN, S. ÖZKAN, Ö. SALT, L. HASDIRAZ, F. OGUZKAYA, Foreign Body Aspiration from Tracheostomy Inlet, Eurasian Journal of Emergency Medicine, vol. 14, no. 3, pp. 142-144, 9, 2015
 • A. DUMAN, Ö. SALT, S. ÖZKAN, P. DURUKAN, M. AVCIL, Demographic characteristics of patients with pulmonary thromboembolism, Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol. 6, no. 1, pp. 10-15, 3, 2015
 • C. KAVALCI, P. DURUKAN, B. M. SAYHAN, O. ÇIFTÇI, Y. ÇEVIK, O. AKDUR, G. KAVALCi, Ö. SÖGÜT, Ö. SALT, Serum TAU Protein Levels of Stroke Patients, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, vol. 31, no. 31, pp. 1113-1117, 6, 2013
 • P. DURUKAN, M. KOYUNCU, S. ÖZKAN, Ö. SALT, L. Ö. AVSAROGULLARI, Closed Ankle Dislocation and Separation of Syndesmosis without Associated Fracture, Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, vol. 2, no. 3, pp. 34-36, 1, 2011
 • O. AKDUR, P. DURUKAN, S. ÖZKAN, L. Ö. AVSAROGULLARI, Ö. SALT, I. IKIZCELI, Interpersonal Violence Related Injuries in Central Anatolia, Turkey, The Internet Journal of Emergency Medicine, vol. 6, no. 1, pp. 1-3, 1, 2009
 • O. AKDUR, P. DURUKAN, S. ÖZKAN, L. Ö. AVSAROGULLARI, Ö. SALT, I. IKIZCELI, Interpersonal Violence Related Injuries in Central Anatolia, Turkey, The Internet Journal of Emergency Medicine, vol. 6, no. 1, pp. 1-3, 1, 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • T. CIFTCI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, E. CELIKTURK, AV Block Due to Snake Bite In ED, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • E. DUYAR, O. KUNCAN, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Weil’s Disease, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • E. DUYAR, O. KUNCAN, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Weil’s Disease, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • Ö. SALT, B. M. SAYHAN, E. DUYAR, Incidental diagnosis of isolated superior mesenteric artery dissection in the emergency department, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, pp. 464-464, ANTALYA-TÜRKIYE
 • B. M. SAYHAN, Ö. SALT, C. DERDIYOK, Hepatorenal Failure Due to Toluene Inhalation, The First South East European Congress of Emergency and Disaster Medicine, Belgrade-SIRBISTAN
 • K. YILDIZ, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Evaluation of Patients Admitted to Emergency Department of Trakya UniversityHealth Center with Acute Pancreatitis Attack, 11. EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, ATHENS-YUNANISTAN
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, P. DURUKAN, izole skapula fraktürü: olgu sunumu, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • S. YAKAR, N. BAYKAN, Ö. SALT, P. DURUKAN, izole skapula fraktürü: olgu sunumu, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • Ö. SALT, S. YAKAR, P. DURUKAN, N. BAYKAN, N. TUTAR, Analysis of patients with acute pulmonary thromboembolism after administration of t-PA in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, pp. 28-28, ANTALYA-TÜRKIYE
 • Ö. SALT, S. YAKAR, P. DURUKAN, N. BAYKAN, N. TUTAR, Analysis of patients with acute pulmonary thromboembolism after administration of t-PA in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, pp. 28-28, ANTALYA-TÜRKIYE
 • N. BAYKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, Ö. ÖNAL, D. N. KAYMAZ, S. ÖZKAN, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with sternal fracture, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • Ç. DERDIYOK, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, O. KUNCAN, T. ÇIFTÇI, E. ÇELIKTÜRK, Leriche Syndrome, 9th Asian Conference on Emergency Medicine
 • S. S. BAS, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Evaluation of Traumatic Patients With Alcohol Who Applied to Emergency Department, 9th Asian Conference on Emergency Medicine
 • A. ÇAKIR, S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Yeni nesil oral antikoagülanlarin kanamakomplikasyonlarina yaklasim ve tedavi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • N. BAYKAN, S. YAKAR, Ö. SALT, Ö. ÖNAL, S. ÖZKAN, D. N. KAYMAZ, M. MURATOGLU, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with tube thoracotomy in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • Ö. S. BAKAR, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, Retrospective analyse of the patients with subcaracnoid hemorrhage, XIth European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • N. BAYKAN, S. YAKAR, Ö. SALT, Ö. ÖNAL, S. ÖZKAN, D. N. KAYMAZ, M. MURATOGLU, P. DURUKAN, retrospective analysis of patients with tube thoracotomy in emergency department, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • S. B. SENEM, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, K. ASLAN, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, Atina-YUNANISTAN
 • M. AKPiNAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, A. MUTLU, Evaluation of Intershift Handover in Emergency Department, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, no. 328, pp. 1-
 • S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Kronik karin agrisi olan hastalara yaklasimda akutbatina neden olacak patolojilerin göz önündebulundurulmasinin önemi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • S. B. SENEM, B. M. SAYHAN, Ö. SALT, K. ASLAN, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, A Rare Cause of Acute Abdominal Pain: Splenic and renal Infarction, Atina-YUNANISTAN
 • M. AKPiNAR, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, A. MUTLU, Evaluation of Intershift Handover in Emergency Department, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, no. 328, pp. 1-
 • S. TETIK, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Kronik karin agrisi olan hastalara yaklasimda akutbatina neden olacak patolojilerin göz önündebulundurulmasinin önemi, 6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, N. CAN, T. ÖZGÜRTAS, D. T. YALTA, Sesamin Ameliorates Mucosal Tissue Injury of Mesenteric Ischemia and Reperfusion in an Experimental Rat Model, 11th European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, N. CAN, T. ÖZGÜRTAS, D. T. YALTA, Sesamin Ameliorates Mucosal Tissue Injury of Mesenteric Ischemia and Reperfusion in an Experimental Rat Model, 11th European Congress of Emergency Medicine, Atina-YUNANISTAN
 • Ö. SALT, Pre-Course Ultrasound Beginner Advanced, 11 th European Congress on Emergency Medicine, ATINA-YUNANISTAN
 • S. BAKiRCIVI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Retrospective Analysis of the Patients who were Hospitalized from Emergency Department with the Diagnosis of Acute Pyelonephritis, XIth European Congress of Emergency Medicine
 • S. BAKiRCIVI, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Retrospective Analysis of the Patients who were Hospitalized from Emergency Department with the Diagnosis of Acute Pyelonephritis, XIth European Congress of Emergency Medicine
 • Ö. SALT, Pre-Course Ultrasound Beginner Advanced, 11 th European Congress on Emergency Medicine, ATINA-YUNANISTAN
 • Ö. SALT, Monitoring critical patient in ED, 4 th Intercontinental Emergency Medicine Congress, ANTALYA-TÜRKIYE
 • N. BAYKAN, P. DURUKAN, Ö. SALT, S. YAKAR, Y. KANTAR, D. N. KAYMAZ, S. ÖZKAN, retrospective analysis of patients over 65 years old who referred to emergency room with trauma, 4. INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 4. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, antalya-TÜRKIYE
 • K. Y. YILDIZ, Ö. SALT, B. M. SAYHAN, Evaluation of Patients Admitted to Emergency Department of Trakya University Health Center with Acute Pancreatitis Attack, XIth European Congress of Emergency Medicine, no. 11115

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ö. SALT, Oxford Pratisyen El Kitabi, Uluslararasi, Bölüm: Dermatoloji, Basim Türü: Basili, pp. 587-642, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-9528-22-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20174. Basim
 • Ö. SALT, Oxford Pratisyen El Kitabi, Uluslararasi, Bölüm: Dermatoloji, Basim Türü: Basili, pp. 587-642, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-9528-22-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20174. Basim
 • Ö. SALT, S. OGUZ, B. M. SAYHAN, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Agri Yönetimi ve Yaralar, Basim Türü: Basili, pp. 314-341, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Yara Degerlendirmesi, Basim Türü: Basili, pp. 127-153, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • Ö. SALT, S. OGUZ, B. M. SAYHAN, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Agri Yönetimi ve Yaralar, Basim Türü: Basili, pp. 314-341, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim
 • B. M. SAYHAN, S. OGUZ, Ö. SALT, YARA BAKIMI TEMELLERI UYGULAMA ESASLARI, Uluslararasi, Bölüm: Yara Degerlendirmesi, Basim Türü: Basili, pp. 127-153, TÜRKIYE-, ISBN978-4511-1304-4, Reaktif Yayincilik, 20163. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İzoniyazid zehirlenmesinde hemodiyaliz Editöre mektup (Eylül 2019)
 • Akut batının nadir bir sebebi malaryal enfeksiyona bağlı dalak rüptürü (Eylül 2019)
 • Trisiklik antidepresan zehirlenmeleri (Nisan 2019)
 • Acil serviste spontane bakteriyel peritonit şüpheli hastaların analizi (Mart 2019)
 • Tip Fakültesi Ögrencilerinin Afetler ve Afet Tibbi Hakkindaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, (Eylül 2018)
 • Acil serviste vardiya devir-tesliminin değerlendirilmesi (Eylül 2018)
 • Kronik Böbrek Yetmezligi Olan Hipertansif Hastada Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu (Eylül 2018)
 • Acil serviste iskemik inme nedeniyle in-tpa alan hastaların değerlendirilmesi (Haziran 2018)
 • Kemik Defekti Olusturulan Ratlarda Chitosan Acetate’in Erken Kemik Iyilesmesi Üzerine Etkisi (Ocak 2018)
 • Nargile içimi sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi; iki vaka sunumu (Aralık 2017)
 • Pnömomediastinum: Olgu Sunumu (Ekim 2017)
 • Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi (Eylül 2017)
 • Alt ekstremite fraktürü sonrası yağ embolisi sendromu (Ekim 2016)
 • Fekal Oral Yolla Bulasan Enfeksiyonlar veKorunma Yollari, (Eylül 2015)
 • İlişkili kırık olmaksızın kapalı ayak bileği dislokasyonu ve sindesmozis ayrışması (Ocak 2011)
 • Datura inoksia çayına bağlı zehirlenme (Nisan 2010)
  1
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Türkiye Acil Tıp Derneği 4. Trakya Acil Tıp Günleri, İstanbul 20-22 Aralık 2019 Psikiyatrik aciller paneli (Davetli Konuşmacı) (Aralık 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • HASTANE ÖNCESİ ACİL TIP VE PARAMEDİK (Aralık 2019)
 • Orijinal Eser Adı: Mechanical Ventilation in Emergency Medicine Orijinal ISBN: 978-3-319-98409-4 Susan R. Wilcox, Ani Aydin Evie G. Marcolini Springer International Publishing AG. Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Ömer SALT, Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN Hipokrat Yayınevi 2019 ISBN: 978-605-7874-35-1 Bölüm 11 Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Yaşanan Sorunların Tespiti (Kasım 2019)
 • Orijinal Eser Adı: MechanicalVentilation in Emergency Medicine Orijinal ISBN: 978-3-319-98409-4 Susan R. Wilcox, Ani Aydin Evie G. Marcolini Springer International Publishing AG. Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Ömer SALT, Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN Hipokrat Yayınevi 2019 ISBN: 978-605-7874-35-1 Bölüm: Terminoloji ve Terimler (5-13) (Kasım 2019)
 • Bütüncül Tıp Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi (Kasım 2019)
 • TATD Güncel İlk Yardım Kılavuzu (Ekim 2019)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi erişkin acil servisinde ileus tanısı alan hastaların değerlendirilmesi (Aralık 2019)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Eğitimi Projesi (Kasım 2019)
 • Trakya Üniversıtesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenme Eğitimi Projesi (Eylül 2019)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Egitici Egitimi ve Probleme Dayali Ögrenme Egitimi Projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi ögretim üyelerinin güncel egitim metodlarini ögrenmesi ve probleme dayali ögrenme hususunda gerekli egitimleri almasi için gerçeklestirilen proje, Baslangiç Tarihi: 14.05.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, 2. Ulusal Trakya Acil Tip Gunleri Sempozyumu Duzenleme Destegi Projesi, Acil Tip alaninda bilimsel toplanti düzenlenmesi, Baslangiç Tarihi: 21.08.2017, Bitis Tarihi : 05.10.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Ulusal Tip Egitimi Akreditasyonu Hazirlik Projesi, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesinin Tip Egitimi Programlari Degerlendirme ve Akreditasyon Dernegi tarafindan ulusal düzeyde akredite edilmesi amaciyla gerekli sartlarin saglanmasi amaciyla gerçeklestirilen proje, Baslangiç Tarihi: 24.10.2017, Bitis Tarihi : 12.09.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Diğer

 • Acil Serviste Mekanik Ventilasyon (Aralık 2019)
 • Acil Serviste Mekanik Ventilasyon (Aralık 2019)
 • Ö. SALT, Cander Acil Tip Temel Basvuru Kitabi, Ulusal, Bölüm: Dermatolojik Aciller, Basim Türü: Basili, pp. 2131-2142, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4949-73-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20161. Basim
 • Ö. SALT, Cander Acil Tip Temel Basvuru Kitabi, Ulusal, Bölüm: Dermatolojik Aciller, Basim Türü: Basili, pp. 2131-2142, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4949-73-1, Istanbul Tip Kitabevleri, 20161. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Nazal Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 199-203, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Bas Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 45-53, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Sinüs Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 255-259, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • Ö. SALT, P. DURUKAN, C. KAVALCI, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Obstetrik Acil USG II, Basim Türü: Basili, pp. 203-223, TÜRKIYE-Anakara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Sinüs Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 255-259, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Göz Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 159-165, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Nazal Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 199-203, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • C. KAVALCI, Ö. SALT, Acil ve Kritik Hasta USG II, Ulusal, Bölüm: Baki Noktasinda Bas Acil USG, Basim Türü: Basili, pp. 45-53, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9942-37-9, Akademisyen Tip Kitabevi, 20151. Basim
 • Ö. SALT, TARASCON MEDIKAL ISLEMLER CEP KITABI, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, NOBEL TIP KITABEVI, 20141. Basim
 • P. DURUKAN, Ö. SALT, LANGE GÜNCEL TANI VE TEDAVI ACIL TIP, Ulusal, Bölüm: Yaniklar ve Duman Inhalasyonu, Basim Türü: Basili, pp. 822-835, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-975-420-915-0, Nobel Tip Kitabevleri, 20127. Basim
 • P. DURUKAN, Ö. SALT, LANGE GÜNCEL TANI VE TEDAVI ACIL TIP, Ulusal, Bölüm: Yaniklar ve Duman Inhalasyonu, Basim Türü: Basili, pp. 822-835, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-975-420-915-0, Nobel Tip Kitabevleri, 20127. Basim