» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Erbasan, O. (2023). Teaching sequential text writing at primary school by using the read-to-write strategy. International Journal of Progressive Education, 19(5), 14-25. doi: 10.29329/ijpe.2023.603.2 (ERIC) (Ekim 2023)
 • Erbasan, Ö. & Dedeoğlu, H. (2023). Yazma stratejileri ile özel yetenekli öğrencilerin bilgilendirici metin yazma becerilerinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 16(3), 641-673. DOI: 10.30831/akukeg.1257444 (Temmuz 2023)
 • Çiftçi, S., Sağlam, A., & Erbasan, Ö., (2023). Evaluation of the support education room primary school Turkish activity book prepared for gifted ones in the context of the revised Bloom’s taxonomy. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(2), 125-136. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/jegys.1267904 (Education Full Text H.W. Wilson Database) (Haziran 2023)
 • Dedeoğlu, H. & Erbasan, Ö. (2023). Seeking a Solution for Summer Reading Loss . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(2), 70-85. doi:10.29329/epasr.2023.548.4 (ERIC) (Haziran 2023)
 • Koca, S., Şenol, F. B., Erbasan, Ömer, & Aktepe, G. E. (2023). Children’s rights: Comparison of the consciousness levels of gifted and non-gifted children. Southeast Asia Early Childhood Journal, 12(1), 70–78. https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.1.6.2023 (ERIC) (Nisan 2023)
 • Şenol, F. B., Koca, S., & Erbasan, Ö. (2023). Gifted children’s social problem solving skills, social competence and school adjustment. Journal of Gifted Education and Creativity, 10(1), 33-43. (Education Full Text H.W. Wilson Database) (Mart 2023)
 • Erbasan, Ö., & Erbasan, Ü. (2022). Okuma güçlüğü çeken ikinci sınıf öğrencisinin akıcı okuma becerisinin geliştirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 11(4):729-737 (H. W. Wilson Databases Education Full Text) (Aralık 2022)
 • Sağlam, A., Yüksel, İ. & Erbasan, Ö. (2021), Development of Verbal Games Achievement Test of Primary School 3rd Grade Science Lesson “Let’s Know About Substance” Unit. In: Education Quarterly Reviews, Vol.4 Special Issue 1: Primary and Secondary Education, 481-496. (ERIC) (Nisan 2021)
 • Erbasan, Ö., & Erbasan, Ü. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 113-125. (Education Full Text, H. W. Wilson) (Ocak 2020)
 • Erbasan, Ö. & Erkol, M. (2019). Examination of primary school teachers’ environmental literacy levels. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(2), 311-324. DOI: https://doi.org/10.33200/ ijcer.566198 (ERIC) (Aralık 2019)
 • Erkol, M. & Erbasan, Ö. (2018). Öğretmenlerin çevre eğitimi öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 810-825 . DOI: 10.17556/erziefd.446125 (Education Full Text, H.W. Wilson) (Aralık 2018)
 • Selanik-Ay, T. & Erbasan, Ö. (2016). Sınıf öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal of Education and Future, 0(10), 35-50. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jef/issue/24512/259769 (ESCI) (Temmuz 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Erbasan, Ö. (15-17 Eylül 2023). Views of primary school teachers on instruction in writing informative text. Sivas II. International Conference on Scientific and Innovation Research, Sivas. (Eylül 2023)
 • Erbasan, Ö. (19-20 Eylül 2023). İlkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. 12. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Türkiye. (Eylül 2023)
 • Erbasan, Ö. (22-24 Eylül 2023). İlkokulda okuma alışkanlığı kazandırma hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ege 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir. (Eylül 2023)
 • Sağlam, A., Çiftçi, S., Erbasan, Ö. (17-19 Aralık 2022). Özel yetenekliler için hazırlanan destek eğitim odası ilkokul Türkçe etkinlik kitabının yenilenmiş Bloom taksonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Ases IV. International Conference On Social Sciences, Eskişehir. (Aralık 2022)
 • Sağlam, A., Erbasan, Ö. Yüksel, İ. (25-26 Kasım 2022). Rol model olarak Akşemseddin: özel yetenekli öğrenciler üzerine metaforik bir çalışma. Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu, Bolu. (Kasım 2022)
 • Sağlam, A., Sağlam, G. T., Erbasan, Ö. (14-17 Kasım 2022). Okuduğunu anlama çalışmalarında şiirin yeri. 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kemer. (Kasım 2022)
 • Dedeoğlu, H., Erbasan, Ö. (12-14 Kasım 2021). Yaz okuma kaybı ve bir çözüm arayışı. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Online. (Kasım 2021)
 • Koca N., Erbasan, Ö. (21-24 Mart 2019). Kırsal kesimde yaşayan çocukların gözüyle geri dönüşüm. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar. DOI NO: 978-605-170-272-8 (Mart 2019)
 • Erkol, M., Erbasan, Ö., Kışoğlu, M. (21-24 Mart 2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının FETEMM eğitimine yönelik tutumları. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar. DOI NO: 978-605-170-272-8 (Mart 2019)
 • Erkol, M., Kışoğlu, M., Erbasan, Ö. (22-25 Kasım 2018). Research of STEM awareness of pre-service science teachers in terms of various variables. I. International Symposium On Contemporary Education And Social Sciences (ISCESS), Antalya. DOI NO:978-605-68886-2-5 (Kasım 2018)
 • Erkol, M., Erbasan, Ö. (28-30 Eylül 2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının incelenmesi. II. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar. DOI NO:978-605-170-235-3 (Eylül 2018)
 • Erkol, M., Erbasan, Ö. (28-30 Eylül 2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenmesi. II. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar. DOI NO: 978-605-170-235-33 (Eylül 2018)
 • Erbasan, Ö., Erkol, M., Kıvrak, E. (26-28 Nisan 2018). Öğretmenlerin alternatif ölçme - değerlendirme bilgi düzeylerinin incelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss 507-514), Muğla. E-ISBN 978-605-82661-3-1. (Nisan 2018)
 • Erkol, M., Erbasan, Ö., Kıvrak, E. (26-28 Nisan 2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığı öz-yeterlik algıları. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 303-309), Muğla. E-ISBN 978-605-82661-3-1. (Nisan 2018)
 • Kıvrak, E., Erbasan, Ö., Erkol, M. (26-28 Nisan 2018). Üniversite öğrencilerinin su kullanımı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla. DOI NO:978-605-82661-2-4 (Nisan 2018)
 • Erbasan, Ö., Erkol, M.(03-05 Kasım 2017). Sınıf öğretmenlerinin çevre bilgilerinin ve çevre davranışlarının incelenmesi. I. International Symposium On Social Sciences And Educational Research, Antalya. DOI NO:978-605-320-802-0 (Kasım 2017)
 • Erkol, M., Erbasan, Ö., Aydoğdu, B. (14-16 Eylül 2017). Sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının incelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak. DOI NO:978-605-67840-2-6 (Eylül 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Erbasan, Ö. & Coşkun, İ. (2023). Türkçe öğretiminde sorunlar ve çözüm arayışları. Ömer Solak ve İbrahim Coşkun (Ed.), Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkçemiz (ss. 199-218) içinde. Paradigma Akademi. (Ekim 2023)
 • Erbasan, Ö. & Sağlam, A. (2023). Türkçe eğitiminde oyunla öğretim. Serpil Timurkaan Akçınar (Ed.), Oyunla Öğretime Geleneksel ve Teknolojik Yaklaşımlar (ss. 71-90) içinde. Efeakademi Yayınları. (Ekim 2023)
 • Erbasan, Ö. (2023). İlkokulda çocuk kitapları ve dergileri ile okuma kültürü. Sinan Sönmez (Ed.), Eğitim Bilimleri Alanında Gelişmeler 1 (ss. 279-296). Platanus Yayınevi. (Ekim 2023)
 • Erbasan, Ö., Sağlam, A., & Yüksel, İ. (2023). 10. ve 12. yüzyıl arası akıl yürütmeci bilim insanları buluşları ve eserleri. Mehmet Yılmaz, Yunus Özen, İbrahim Yüksel ve Ferhat Karakaya (Ed.), Akıl Yürütmeci Bilim İnsanları, Buluşları ve Eserleri içinde (ss. 41-70). Palme Yayınevi. (Ocak 2023)
 • Sağlam, A., & Erbasan, Ö. (2021). Mart ayı, bilim ve akıl yürütme. Mehmet Yılmaz, İbrahim Yüksel ve Erhan Şahin (Ed.), 365 Günde Bilim ve Akıl Yürütme içinde (ss. 91-122). Nobel. ISBN: 978-625-439-853-7. (Aralık 2021)
 • Erbasan, Ö. (2021). Toplumla bağlantılar kurmak. Hakan Dedeoğlu (Ed.), Anaokulundan Ortaokula Sorgulamaya Dayalı 25 Öğrenme Stratejisi: Dil ve Sosyal Bilgiler Derslerini Bütünleştirme içinde (ss. 45-90). Vizetek. ISBN: 978-605-7523-54-9. (Mayıs 2021)
 • Erbasan, Ö., & Yüksel, İ. (2021). İleri dönüşüm yöntemi ile zekâ oyunları tasarlama. Hakan Kurt, İbrahim Yüksel ve Muhammed Ali Savaş (Ed.), Temel Eğitimde Zekâ Oyunları ile Eğlenerek Öğreniyorum: 2. Sınıf Örneği içinde (ss. 23-46). Nobel. ISBN : 978-625-439-414-0. (Mayıs 2021)
 • Sağlam, A., & Erbasan, Ö. (2021). Zekâ oyunlarının eğitimdeki önemi ve ilkokul 2. sınıf dersleriyle ilişkisi. Hakan Kurt, İbrahim Yüksel ve Muhammed Ali Savaş (Ed.), Temel Eğitimde Zekâ Oyunları ile Eğlenerek Öğreniyorum: 2. Sınıf Örneği içinde (ss. 1-22). Nobel. ISBN : 978-625-439-414-0. (Mayıs 2021)
 • Erbasan, Ö. (2022). Hikâye anlama öğretimi için temel stratejiler. Hakan Dedeoğlu (Ed.). Anaokulundan Ortaokula Öğrenciler için Araştırmaya Dayalı 50 Strateji: Okuryazarlık Gelişiminin Desteklenmesi içinde (ss. 139-147). Vizetek. ISBN: 978-605-7523-32-7. (Ağustos 2020)
 • Erbasan, Ö. (2019). Singapur eğitimine dair değerlendirme. Bilal Duman ve Sabri Sidekli (Ed.), Eğitimde Araştırmalar Kitabı içinde (ss. 228-257). Eğiten Kitap. ISBN: 978-605-7754-65-3. (Aralık 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Erbasan, Ö. (2023). Bilgilendirici metin yazma üzerine yürütülen araştırmaların eğilimleri . Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (12), 1170-1183. DOI: 10.51531/korkutataturkiyat.1343661 (Eylül 2023)
 • Sağlam, A. & Erbasan, Ö. & Çiftçi, S. (2022). BİLSEM sınıf öğretmenliği çerçeve programının yaratıcı düşünme becerileri bağlamında değerlendirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (29), 193-205. DOI: 10.29000/rumelide.1164058 (Ağustos 2022)
 • Erbasan, Ö., & Erkol, M. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin İncelenmesi . OPUS International Journal of Society Researches, 15(24), 2443-2471. DOI: 10.26466/opus.619973 (ULAKBİM) (Nisan 2022)
 • Erbasan, Ö. & Sağlam, A. (2020). Okuma güçlüğü olan evde eğitim öğrencisinin okuma becerilerinin geliştirilmesi. Temel Eğitim, 2(1), 14-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/temelegitim/issue/54384/738335 (Ocak 2022)
 • Dedeoğlu, H., & Erbasan, Ö. (2021). İlkokul 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi eğitim materyalleri portalına ilişkin bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 993-1014. (ULAKBİM). (Nisan 2021)
 • Dedeoğlu, H. & Erbasan, Ö. (2021). Siyah ambalajlı çocuk ve gençlik kitapları: Türkiye'de çocuk edebiyatı ve sansür. Edebi Eleştiri Dergisi , 5(1), 1-17. DOI:10.31465/eeder.849952 (ULAKBİM) (Mart 2021)
 • Yaşar, M.C., Erbasan, Ö., Akçeşme, B., Korkmaz, Ç., Gedik, H. (2018). Sınıf öğretmenlerinin çocuğa yönelik cinsel istismar tutumlarının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 73(1), 1-16. (Aralık 2018)
 • Ocak, İ. & Erbasan, Ö. (2017). 4. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumları ve epistemolojik inançları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 187-207. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akusosbil/issue/34128/378518 (Aralık 2017)
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. (Turkish). Journal Of International Social Research, 9(45), 626-637. doi:10.17719/jisr.20164520642 (Index Copernicus) (Ağustos 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Anadolu Journal of Educational Sciences International (Eylül 2023)
 • International Journal of Education & Literacy Studies (IJELS) (Ağustos 2023)
 • International Journal of Education Technology and Science (IJETS) (Ağustos 2023)
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Temmuz 2023)

Ödüller

 • Başarı Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı (Mart 2023)
 • Başarı Belgesi, Afyonkarahisar Valiliği (Mart 2023)
 • Ödül, Milli Eğitim Bakanlığı (Haziran 2022)
 • Başarı Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı (Haziran 2022)
 • Başarı Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı (Ocak 2022)
 • Üstün Başarı Belgesi, İscehisar Kaymakamlığı (Aralık 2021)
 • Başarı Belgesi, Afyonkarahisar Valiliği (Eylül 2021)
 • Teşekkür Belgesi, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Haziran 2021)
 • TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Finali (2021), "Dönüşümün yeni hali: İleri dönüşüm" isimli projede danışman olarak bölge ikinciliği (Mayıs 2021)
 • Başarı Belgesi, İscehisar Kaymakamlığı (Mayıs 2019)
 • Teşekkür Belgesi, İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Eylül 2018)
 • Başarı Belgesi, İscehisar Kaymakamlığı (Haziran 2014)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-A)

TÜBİTAK 2023 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Finali, Gıda İsrafının Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı ve Bir Mobil Uygulama Önerisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-B)

TÜBİTAK 2022 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Finali, Coğrafyamix oyunu ile coğrafya öğretimi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Çalışlar Şehit Halil Kemal Efendi Ortaokulu

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-A)

TÜBİTAK 2022 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Finali, Sözde-bilim inanışı ile aşı tereddütü ilişkisinin incelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-A)

TÜBİTAK 2021 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Finali, Taştan medeniyete: atık mermerlerin değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-B)

TÜBİTAK 2021 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Finali, Dönüşümün yeni hali: İleri dönüşüm
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Çalışlar Şehit Halil Kemal Efendi Ortaokulu

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2204-B)

TÜBİTAK 2021 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Finali, Afyonkarahisar yöresi deyim ve atasözlerinin resfebe ile öğretimi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Çalışlar Şehit Halil Kemal Efendi Ortaokulu

Ulusal » Diğer » Diğer (Zafer Kalkınma Ajansı)

İscehisar Kendin Yap Atölyesi, 2019 Yılı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2242)

TÜBİTAK 2019 Yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları İzmir Bölge Finali, Zekâ oyunlarının öğrencilerin zihinsel becerilerine etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Anadolu Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimine Olan Yönelimlerinin, Farkındalıklarının ve Tutumlarının İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)

Öğretmenlerin Çevre Eğitimi Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Afyon Kocatepe Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Çocuk Edebiyatı

İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Öğretmenlik Uygulaması 1