» Biyografi

1968 Samsun-Bafra doğumludur. 1986 yılında İstanbul Alibeyköy Lisesinden mezun olmuştur. 1990 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini, 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Proses Bilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Investigation of models of the yarn-bobbin drying process by determination of their parameters using genetic algorithm (Haziran 2017)
 • Cihan A., Hacıhafızoğlu O. ve Kahveci, K., “Energy-Exergy Analysis and Modernization Suggestions for A Combined-Cycle Power Plant” International Journal of Energy Research, 30/2, 115-126, 2006.
 • Cihan A., Kahveci K. ve Hacıhafızoğlu O., “Modelling of Intermittent Drying of Thin Layer Rough Rice” Journal of Food Engineering, 79/1, 293-298, 2007.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A., Kahveci K., de Lima A.G.B., “A Liquid Diffusion Model for Thin-Layer Drying of Rough Rice”, European Food Research and Technology, 226/4, 787-793, 2008.
 • Cihan A., Kahveci K., Hacıhafızoğlu O. ve de Lima A.G.B., “A Diffusion Based Model For Intermittent Drying of Rough Rice”, Heat and Mass Transfer, 44/8, 905-911, 2008.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A. ve Kahveci K., “Mathematical modelling of drying of thin layer rough rice”, Food and Bioproducts Processing, 86/4, 268-275, 2008.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A., Kahveci K. ve Korkmaz C., “Diffusion model for thin layer drying process of corn”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 223/4, 233-241, 2009.
 • Hacıhafızoğlu O., “Energy-exergy analysis of gas turbine cycle in a combined cycle power plant”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27/1, 123-138, 2011.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cihan A., Hacıhafızoğlu O. ve Kahveci K., “Exergy Analysis for A Combined-Cycle Power Plant”, International Scientific Conference, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria 18-19 November Vol: I, I-88-89, 2004.
 • Cihan A., Hacıhafızoğlu O. ve Kahveci K., “Modernization Suggestions for A Combined-Cycle Power Plant”, Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul,Turkey May 18-20, 419-424, 2005.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A. ve Kahveci K., “Convective Air Drying Behaviours of Thin-Layer Corn”, International Scientific Conference, AMTECH’07, Technical University of Gabrovo, Bulgaria 23-24 November, Vol: II, II-193-197, 2007.
 • Öztuna S., Kahveci K. ve Hacıhafızoğlu O., “Using of Heat Pumps in Buildings and Energy-Economic Analysis of Ground Source Heat Pump Application”, International Scientific Conference, UNITECH’09 Proceedings, Gabrovo, Bulgaria 20-21 November, Vol: II, II-529-533, 2009.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A., Kahveci K. ve Yılmaz S., “Continuous and Intermittent Drying Behavior of Thin Layer Corn”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5) Denizli, Turkey 27-30 June, pp. 75, 2010.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A. ve Kahveci K., “Finite Element Simulation of Drying of Rough Rice”, 6th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-5-7 July 2010), Paris, France: Defect and Diffusion Forum Vols. 312-315 (2011) pp. 860-864.
 • Akyol E., Akyol U., Hacıhafızoğlu O., Kahveci K. and Cihan A. “Effect of Drying Air Pressure on Wool Bobbin Drying Process” Proceedings of the 9th IASME / WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE '11), ISBN: 978-1-61804-026-8, pp. 444-447, Florence, Italy, August 23-25, 2011.
 • Hacıhafızoğlu O., Kahveci K., Cihan A. and Akyol E. “Finite Element Simulation of Thin Layer Drying of Corn” Proceedings of the 9th IASME / WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE '11), ISBN: 978-1-61804-026-8, pp. 288-293, Florence, Italy, August 23-25, 2011.
 • Susantez Ç., Kahveci K., Cihan A. and Hacıhafızoğlu O. “Natural Convection of Water-Based CuO Nanofluids in an Enclosure with a Heat Conducting Solid Circular Cylinder at the Center”, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, pp. 653-664, İzmir, Turkey, 28-30 June 2012.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Hacıhafızoğlu O., Kahveci K. ve Öztuna S., “Kombine Çevrimli Bir Güç Santralinde Türbin Giriş Sıcaklığının Ekserji Verimine Etkisi”, ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, s. 1090-1094, Sivas, 2009.
 • Cihan A. ve Hacıhafızoğlu, O., “Çeltiğin Kurutulmasının Optimum Şartlarının Araştırılması”, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu. Isı, Tesisat ve Enerji Bildirileri, s. 23-29, Balıkesir, 1995.
 • Cihan A. ve Hacıhafızoğlu O., “Çeltiğin Peryodik Kuruma Kinetiği”, Uluslararası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK’95, Cilt I, s. 1377, Ankara, 1995.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A. ve Kahveci K., “Çeltiğin Kuruma Davranışının Değişik Modellerle Simülasyonu”, ULIBTK’05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt II, s. 554-558, Trabzon, 2005.
 • Cihan A., Akyol U. ve Hacıhafızoğlu O., “Bir Birleşik Güç Santralinde Kompresör Giriş Havasının Soğutulmasının Santral Verimi Üzerine Etkisi”, III. Ege Enerji Sempozyumu ve sergisi, s. 529-535, Muğla, 2006.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A. ve Korkmaz C., “Mısırın Kuruma Davranışının Değişik Teorik Modellerle Simülasyonu”, ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt I, s. 122-125, Kayseri, 2007.
 • Cihan A., Susantez Ç., Kahveci K., Hacıhafızoğlu O. “Su Bazlı CuO Nanoakışkan İçeren Bir Uzun Kapalı Ortamda Doğal Taşınım” Anadolu Enerji Sempozyumu, 22-24 Haziran 2011, s.653-661, Elazığ.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A., Kahveci K., Susantez Ç. “Kombine Çevrimli Bir Güç Santralinde Gaz Türbini Çevriminin Termodinamik Analizi” Anadolu Enerji Sempozyumu, 22-24 Haziran 2011, s.469-475, Elazığ.
 • Hacıhafızoğlu O., Cihan A., Kahveci K., Susantez Ç. “Mısırın Kuruma Davranışının Değişik Geometriler Yardımıyla Simülasyonu” ULIBTK’11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, s.491-495, Zonguldak.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Karagöz F., “Kombine Çevrimli Bir Güç Santralinin Enerji ve Ekserji Analizinin Yapılması” Trakya Üniversitesi, 2011.
 • Yılmaz S., “Mısırın Dinlendirmeli Kuruma Davranışının İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi, 2010.
 • Akyol E., “Yün İplik Bobinlerinin Kuruma Davranışının İncelenmesi” Trakya Üniversitesi, 2011.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası Üyeliği
 • Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunlar Derneği
 • Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • - International Journal of Food Science & Technology - Heat and Mass Transfer - International Journal of Energy Research - Journal of Agricultural Science and Technology - Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology - Scientific Research and Essays - Journal of The Franklin Institute - Journal of Engineering and Technology Research - Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Projeler

 • “Kombine Çevrimli Bir Güç Santralinin Enerji ve Ekserji Analizinin Yapılması”, Proje Yürütücüsü, TÜBAP-2009/103 (12/07/2011).
 • “Hamitabat Enerji Santralinin Ekserji Analizi”, Yardımcı Araştırmacı, TÜBAP-385 (14/01/2003).

Ödüller

 • Process Industries Division of the Institution of Mechanical Engineers tarafından IMechE 2009 Ludwig Mond Prize (London-England)

» Verdiği Dersler

İklimlendirme (Bölüm Seçmeli)

Proje I

Proje II

Proje III

Soğutma Sistemleri (Bölüm Seçmeli)

Termodinamik

» Duyurular

12 Mayıs 2014 » Mazeret Sınavları