» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özofagus, duodenum ve anal atrezi birlikteliği görülen yenidoğana cerrahi yaklaşım (Nisan 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Superior mezenterik arter sendromlu hastada laparoskopik duodenojejunostomi (Ekim 2019)
 • Çocukta pankreas tümörlerinin nadir bir türü; solid pseudopapiller tümör (Ekim 2018)
 • Nekrotizan enterokolitte cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi (Ekim 2018)
 • Çocuklarda en sık özofagus yabancı cismi olan madeni paranın çıkarılmasında iki farklı yöntemin karşılaştırılması (Ekim 2018)
 • Testis torsiyonuna ilişkin deneyimlerimiz (Ekim 2017)
 • Sakrokoksigeal Teratom Eksizyonu Sonucu Oluşan Defektin Kapatılmasında Vakum Yardımlı Kapama Tedavisinin Etkisi (Ekim 2017)
 • Doğumsal Duodenal Tıkanıklıkların Cerrahi Tedavisinde İki Farklı Ameliyat Tekniği Sonuçlarının Karşılaştırılması (Ekim 2017)
 • Tubularized incised urethroplasty ameliyatı yapılan distal tip hipospadias hastalarında spongioplastinin fistül oluşumu üzerine etkisi (Mayıs 2017)
 • Laparoskopik transperitoneal üreteropelvik bileşke darlığı onarımı; Ön bulgular (Ekim 2016)
 • Spinal musküler atrofili çocuk hastada appendiks epiploika torsiyonu (Ekim 2016)
 • Nörolojik engelli çocuklarda laparoskopik Nissen fundoplikasyonu sonuçları gerçekten yüz güldürücü müdür? (Ekim 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Tip 2 Diyabet hastalarında mikroalbüminüri ve kan elektrolit değerleri (Mayıs 2010)
 • Kafeinin el becerisine etkisinin Annett testi kullanılarak değerlendirilmesi (Mayıs 2009)
 • Türkiye'de antibiyotik direnci (Mayıs 2008)

Yapılan Hakemlikler

 • Laparoscopic Reduction of Intussusception in Children in Restricted Environment: Our Initial Experience Supports Timely Resort to Minimally Invasive Surgery (Ekim 2018)

» Duyurular

05 Haziran 2019 » Yeterlilikler