» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Sakarya University Journal of Education ISSN 2146-7455Volume: 3;Issue: 2;Start page: 6; Date: 2013; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Sosyal ve Akademik Uyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Şubat 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Aladağ, Ö.(2004), “Teaching Reading In the Secondary Schools.”; “Theory and Practice of TESOL” III. International ELT Conference, Trakya Üniversitesi, Edirne.(Poster Bildiri)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Aladağ Ö. (2002), “ Edirne ve Turizm” Avrupa Konseyi Fon Yaratma ve Bilgilendirme Sempozyumu (Poster Bildiri), Ankara (Ocak 2002)

Yapılan Hakemlikler

  • Proofreader of Journal of Balkan Libraries Vol. 1, 2014 ISSN 2148 – 077X