» Eğitim Durumu

» Verdiği Dersler

Etkili ve Güzel Konuşma

İletişim

Meslek Etiği

Radyo Programcılığı

Röportaj

Toplumsal Cinsiyet ve Medya