» Biyografi

Eskişehir doğumlu. Lisansını İngilizce Öğretmenliği, Yüksek lisansını Tasavvuf ve Doktorasını Kelam Anabilim Dallarında tamamladı. Gelenekselciler ve İslam adlı bir kitabı yayınlandı. Frithjof Schuon, Seyyid Hüseyin Nasr, J.  Esposito, Max Weber gibi çeşitli yazarların kitaplarını Türkçeye çevirdi. Ayrıca Cummings, Pound ve Blake’den yaptığı şiir çevirileri edebiyat dergilerinde yayınlandı. Dil ve müzik, dilin kökeni ve dini söylemdeki belirleyiciliği, Batıdaki ihtidalarda Tasavvufun rolü gibi konular üzerine çalışmaktadır.

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. KOLTAS, Çagdas Bir Akademik Tefsir Örnegi Olarak ”The Study Quran” ve Ele Aldigi Bazi Tasavvufî Terimler, PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, vol. 4, no. 1, 2, 2018
 • BULGARİSTAN’DA BEKTAŞİLİK- ELMALI BABA DERGAHI’NA AİT 16. YY TARİHLİ BİR VESİKÂNIN NEŞRİ (Mart 2017)
 • N. KOLTAS, The Bektashi Order In Bulgaria- A 16th Century Document On Elmali (Elmalu) Baba Dargah, Türk Kültürü ve Haci Bektas Veli Arastirma Dergisi, no. 81, 2017
 • N. KOLTAS, The Bektashi Order In Bulgaria- A 16th Century Document On Elmali (Elmalu) Baba Dargah, Türk Kültürü ve Haci Bektas Veli Arastirma Dergisi, no. 81, 2017
 • N. KOLTAS, MUHAMMED IBN ABDÜLCEBBÂR IBNÜ L HASAN EN NIFFERÎ DE VAKFE NIN ÖNEMI VE MA RIFET ILE ILIMDEN ÖNCELIGI, Sufi Arastirmalari, vol. 7, no. 14, 2016
 • MUHAMMED İBN ABDÜLCEBBÂR İBNÜ’L-HASAN EN-NİFFERÎ’DE VAKFE’NİN ÖNEMİ VE MA’RİFET İLE İLİMDEN ÖNCELİĞİ
 • N. KOLTAS, ULUSLARARASI OSMANLI ILIM DÜSÜNCE VE SANAT DÜNYASINDA BALKANLAR SEMPOZYUMU, Istanbul Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2015
 • N. KOLTAS, The Making of the City of Virtues a Traditional Perspective on Restoring Values among People, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 152, pp. 253-257, 10, 2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Uluslararası İslam ve Sanat Sempozyumu, "Gelenekselci Perspektiften Sanat ve Maneviyat", Antalya (Kasım 2014)
 • Uluslararası Konya Sempozyumu, "Metafizik ve Şehir" (Kasım 2014)
 • Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, "Gelenekte Değer ve Erdem Hiyerarşisi- Teorik Bir Yaklaşım", Erzurum (Haziran 2014)
 • ERPA, International Congress On Education, "The Making of the City of Virtues-a Traditional Perspective on Restoring Values among People" (j.sbspro.2014.09.189) (Haziran 2014)
 • N. KOLTAS, Gelenekte Deger Erdem Hiyerarsisi Teorik Bir Yaklasim, Uluslararasi Insani Degerlerin Yeniden Insasi Sempozyumu, vol. 3, pp. 357-366
 • N. KOLTAS, Gelenekçi Perspektiften Sanat ve Maneviyat, Islam ve Sanat Sempozyumu
 • N. KOLTAS, Balkanlar’da Tasavvufun Yayilisini Hizlandiran Etmenler: Reaksiyoner Bir Tavir Olarak Bogomilizm, Osmanli Ilim, Düsünce ve Sanat Dünyasinda Balkanlar Milletlerarasi Tartismali Ilmî Toplanti
 • Balkanlarda Tasavvufun Yayılışını Hızlandıran Etmenler- Reaksiyoner Bir Tavır Olarak Bogomilizm ve Melamilik, Uluslararası Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Edirne 2014
 • N. KOLTAS, Sophia Perennis as a Means of Salvation for the Future The Role of Traditionalist School in Muslim Intellectual Life, World Philosophy Day Congress, TAHRAN-IRAN
 • Koltas, N. (2010) “Sophia Perennis as a Means of Salvation for the Future: The Role of Traditionalist School in Muslim Intellectual Life”, World Philosophy Day Congress (Nov. 21-23), 2010-Tehran (in Persian and English)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • N. KOLTAS, Attachment, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , Edebiyat Dergisi Publications, 20171. Basim
 • N. KOLTAS, Antik Inançlar ve Modern Hurafeler, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, Insan Yayinlari, 20161. Basim
 • Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr: Professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq İbnül-Ərəbi Simpoziumunun materialları: 9-11 oktyabr, 2009. Bakı / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red. heyəti: V. M. Məmmədəliyev [et al.]; tərc. N. Koltaş[et al.]; red. N. A. Paşayeva [et al.].- Bakı: Elm, 2010.- 624 s.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nurullah Koltaş, Tasavvufta Bir Taarruf ve Mükâşefe İmkânı Olarak Cezbe, Marife, Yıl 17, Sayı 1, Yaz 2017 (Temmuz 2017)
 • N. KOLTAS, Tasavvufta Bir Taarruf ve Mükâsefe Imkani Olarak Cezbe, Marife: Dini Arastirmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], vol. 17, no. 1, pp. 121-135, 2017
 • Hayalî Bilginin Tabir İmkânı-Muhammed b. Abdulcebbâr en-Nifferî’nin Rü’yet Ve Gaybet Hakkındaki Görüşleri (Temmuz 2016)
 • N. KOLTAS, The Possibility of Traversing the Imaginal Knowledge Remarks of Muhammad b Abd al Jabbâr al Niffarî on Vision Ru yah and Absence Ghaybah, Bozok Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 10, pp. 165-183, -TÜRKIYE, 12, 2016
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Uluslararası Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar Sempozyumu
 • Darlly Jones, ‘Görme’den Kavrayış’a-Fotoğraf Felsefesi Üzerine, çev. Nurullah Koltaş, Makalat, Konya, Kasım 1999, ss. 89-108. (Kasım 1999)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Abdülcebbâr en-Nifferî, Mevâkıf, çev. Nurullah Koltaş, Büyüyen Ay Yayınları (Mayıs 2017)
 • Martin Lings, Gerçek Bilgi, çev. Nurullah Koltaş, Nefes Yayınları
 • "Qınalızāda’s Akhlāq-ı Alāī as a Path to Global Morality", Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri, ed. İbrahim Hakan Karataş, Öncü Eğitimciler Derneği, İstanbul 2016
 • Martin Lings, Antik İnançlar&Modern Hurafeler, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları
 • İstanbul'un 100 Divânesi
 • Seyyid Hüseyin Nasr, Gülşen-i Hakikat, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, İstanbul 2015 (Eylül 2015)
 • Varlık ve İdrak, İbrahim Kalın, çev. Nurullah Koltaş, Klasik Yayınları, İstanbul 2015 (Ocak 2015)
 • Klasik Öykülerde Erdemler-3, d-eğitim Yayınları, İstanbul 2014 (Eylül 2014)
 • Klasik Öykülerde Erdemler-1, d-eğitim Yayınları, İstanbul 2014 (Eylül 2014)
 • Endülüs’ten Avrupa’ya: Yeniden Dönüşüm ve Düşünmenin Kodları, Hece Dergisi, Batı Medeniyeti Özel Sayısı (Haziran 2014)
 • William Faulkner, Mektuplar (Aralık 2013)
 • Hamid Algar, Nakşibendîlik, 'Nakşibendîliğin Genel Tarihi', çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları (Ağustos 2013)
 • Adonis, Sufizm & Sürrealizm, çev. Nurullah Koltaş İnsan Yayınları, 2013
 • Gelenekselci Ekol ve İslam, İnsan Yayınları, Mayıs 2013
 • William Chittick, Seyyid Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2012.
 • Jean Lous Michon- Roger Gaetani, Aşk ve Hikmet Yolu-Tasavvuf, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2012
 • Roy Jackson, İslam'da 50 Önemli İsim, çev. Nurullah Koltaş, Ayrıntı Yayınları, 2012
 • Emetullah Armstrong, Sınır Değildir Gökyüzü, çev. Nurullah Koltaş, Eşik Yayınları, 2011
 • East and West: Common Spiritual Values, Scientific-Cultural Links, International Ibn al-Arabi Symposium Dedicated to the 70th Birthday of Professor Aida Imanguliyeva, translated by Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, İstanbul 2010.
 • Selections From Great Works Of Mawlana Jalal Al-din Rumi, trans. By Nurullah Koltas, Rumi Yayınları, 2007
 • Frithjof Schuon, Yansımalar, çev. Nurullah Koltaş, Hece Yayınları, Ankara-2006
 • John Renard, İslam'ın Yedi Kapısı, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2006
 • Erke, Ülkü, The Universe Whirls : The Mawlawihanas Miniatures, trans. By Nurullah Koltas, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006
 • H. A. L. Craig, Ben Bilal: İslam'ın İlk Müezzininin Hikâyesi, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2004
 • Seyyid Hüseyin Nasr, Yol Şiirleri, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2003.
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Sözlüğü, haz. Halil Uysal, çev. Taceddin Uzun-Nurullah Koltaş-İshak Doğan, Uysal Yayınları, 1996

Editörlük / Yayınlama

 • İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi, İnsan Yayınları
 • Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, ed. Nurullah Koltas, English-Turkish Edition (Temmuz 2013)
 • Kur’an ve Hadis Sohbetleri, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)
 • Faziletli Ameller ve Rükünleri, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)
 • El-Gunye Li-Tâlibî Tarîki’l-Hak, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)
 • Tasavvuf ve Tarikat Adabı, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Bulgaristan Yunanistan ve Makedonya da Bektasilik, Baslangiç Tarihi: 19.10.2015, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor

Diğer

 • N. KOLTAS, Mevâkif, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Büyüyen Ay, 20171. Basim
 • N. KOLTAS, Gerçek Bilgi (Yakin Risalesi), Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Nefes, 20171. Basim
 • N. KOLTAS, Mevâkif, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Büyüyen Ay, 20171. Basim

» Duyurular

18 Kasım 2015 » TASAVVUFİ DÜŞÜNCEDE VARLIK ÖZET

26 Ekim 2015 » Lisans Sınıfları Tasavvuf Dersi 5. Hafta Okuma Metni

19 Ekim 2015 » Lisans Sınıfları Tasavvuf Dersi 4. Hafta Okuma Metni

19 Ekim 2015 » Lisans Sınıfları Tasavvuf Dersi 3. Hafta Okuma Metni

05 Ekim 2015 » Lisans Sınıfları Tasavvuf Dersi 2. Hafta Okuma Metni