» Biyografi

Eskişehir doğumlu. Lisansını İngilizce Öğretmenliği, Yüksek lisansını Tasavvuf ve Doktorasını Kelam Anabilim Dallarında tamamladı. Gelenekselciler ve İslam adlı bir kitabı yayınlandı. Frithjof Schuon, Seyyid Hüseyin Nasr, J.  Esposito, Max Weber gibi çeşitli yazarların kitaplarını Türkçeye çevirdi. Ayrıca Cummings, Pound ve Blake’den yaptığı şiir çevirileri edebiyat dergilerinde yayınlandı. Dil ve müzik, dilin kökeni ve dini söylemdeki belirleyiciliği, Batıdaki ihtidalarda Tasavvufun rolü gibi konular üzerine çalışmaktadır.

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. KOLTAS, Çagdas Bir Akademik Tefsir Örnegi Olarak ”The Study Quran” ve Ele Aldigi Bazi Tasavvufî Terimler, PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, vol. 4, no. 1, 2, 2018
 • N. KOLTAS, The Bektashi Order In Bulgaria- A 16th Century Document On Elmali (Elmalu) Baba Dargah, Türk Kültürü ve Haci Bektas Veli Arastirma Dergisi, no. 81, 3, 2017
 • N. KOLTAS, MUHAMMED IBN ABDÜLCEBBÂR IBNÜ L HASAN EN NIFFERÎ DE VAKFE NIN ÖNEMI VE MA RIFET ILE ILIMDEN ÖNCELIGI, Sufi Arastirmalari, vol. 7, no. 14, 2016
 • N. KOLTAS, ULUSLARARASI OSMANLI ILIM DÜSÜNCE VE SANAT DÜNYASINDA BALKANLAR SEMPOZYUMU, Istanbul Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2015
 • N. KOLTAS, The Making of the City of Virtues a Traditional Perspective on Restoring Values among People, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 152, pp. 253-257, 10, 2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N. KOLTAS, Dogu Irfaninin Amerika’daki Izdüsümleri: New England Transandalistleri ve Tasavvufî Siir, Ibn Haldun Üniversitesi-Islam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu
 • Uluslararası İslam ve Sanat Sempozyumu, "Gelenekselci Perspektiften Sanat ve Maneviyat", Antalya (Kasım 2014)
 • Uluslararası Konya Sempozyumu, "Metafizik ve Şehir" (Kasım 2014)
 • Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, "Gelenekte Değer ve Erdem Hiyerarşisi- Teorik Bir Yaklaşım", Erzurum (Haziran 2014)
 • ERPA, International Congress On Education, "The Making of the City of Virtues-a Traditional Perspective on Restoring Values among People" (j.sbspro.2014.09.189) (Haziran 2014)
 • N. KOLTAS, Gelenekçi Perspektiften Sanat ve Maneviyat, Islam ve Sanat Sempozyumu
 • N. KOLTAS, Gelenekte Deger Erdem Hiyerarsisi Teorik Bir Yaklasim, Uluslararasi Insani Degerlerin Yeniden Insasi Sempozyumu, vol. 3, pp. 357-366
 • N. KOLTAS, Gelenekçi Perspektiften Sanat ve Maneviyat, Islam ve Sanat Sempozyumu
 • N. KOLTAS, Balkanlar’da Tasavvufun Yayilisini Hizlandiran Etmenler: Reaksiyoner Bir Tavir Olarak Bogomilizm, Osmanli Ilim, Düsünce ve Sanat Dünyasinda Balkanlar Milletlerarasi Tartismali Ilmî Toplanti
 • N. KOLTAS, Sophia Perennis as a Means of Salvation for the Future The Role of Traditionalist School in Muslim Intellectual Life, World Philosophy Day Congress, TAHRAN-IRAN

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • N. KOLTAS, Tasavvuf Tarihi, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Ketebe, 20201. Basim
 • N. KOLTAS, One Thousand and One Days-18 Services in Mawlawiyya, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-975-17-4369-5, Konya Valiligi Il Kültür ve Turizm Müdürlügü, 20191. Basim
 • N. KOLTAS, Amerika’nin Tasavvufu Kesfi, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , ISBN978-975-574-885-6, Insan, 20181. Basim
 • N. KOLTAS, Attachment, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , Edebiyat Dergisi Publications, 20171. Basim
 • N. KOLTAS, Antik Inançlar ve Modern Hurafeler, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, Insan Yayinlari, 20161. Basim
 • Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr: Professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq İbnül-Ərəbi Simpoziumunun materialları: 9-11 oktyabr, 2009. Bakı / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red. heyəti: V. M. Məmmədəliyev [et al.]; tərc. N. Koltaş[et al.]; red. N. A. Paşayeva [et al.].- Bakı: Elm, 2010.- 624 s.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. KOLTAS, Çagdas Bir Akademik Tefsir Örnegi Olarak ”The Study Quran” ve Ele Aldigi Bazi Tasavvufî Terimler, PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, vol. 4, no. 1, 2, 2018
 • N. KOLTAS, Tasavvufta Bir Taarruf ve Mükâsefe Imkani Olarak Cezbe, Marife: Dini Arastirmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], vol. 17, no. 1, pp. 121-135, 2017
 • N. KOLTAS, The Possibility of Traversing the Imaginal Knowledge Remarks of Muhammad b Abd al Jabbâr al Niffarî on Vision Ru yah and Absence Ghaybah, Bozok Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 10, pp. 165-183, -TÜRKIYE, 12, 2016
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Uluslararası Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar Sempozyumu
 • Darlly Jones, ‘Görme’den Kavrayış’a-Fotoğraf Felsefesi Üzerine, çev. Nurullah Koltaş, Makalat, Konya, Kasım 1999, ss. 89-108. (Kasım 1999)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Abdülcebbâr en-Nifferî, Mevâkıf, çev. Nurullah Koltaş, Büyüyen Ay Yayınları (Mayıs 2017)
 • Martin Lings, Gerçek Bilgi, çev. Nurullah Koltaş, Nefes Yayınları
 • "Qınalızāda’s Akhlāq-ı Alāī as a Path to Global Morality", Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri, ed. İbrahim Hakan Karataş, Öncü Eğitimciler Derneği, İstanbul 2016
 • İstanbul'un 100 Divânesi
 • Seyyid Hüseyin Nasr, Gülşen-i Hakikat, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, İstanbul 2015 (Eylül 2015)
 • Varlık ve İdrak, İbrahim Kalın, çev. Nurullah Koltaş, Klasik Yayınları, İstanbul 2015 (Ocak 2015)
 • Klasik Öykülerde Erdemler-3, d-eğitim Yayınları, İstanbul 2014 (Eylül 2014)
 • Klasik Öykülerde Erdemler-1, d-eğitim Yayınları, İstanbul 2014 (Eylül 2014)
 • Endülüs’ten Avrupa’ya: Yeniden Dönüşüm ve Düşünmenin Kodları, Hece Dergisi, Batı Medeniyeti Özel Sayısı (Haziran 2014)
 • William Faulkner, Mektuplar (Aralık 2013)
 • Hamid Algar, Nakşibendîlik, 'Nakşibendîliğin Genel Tarihi', çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları (Ağustos 2013)
 • Adonis, Sufizm & Sürrealizm, çev. Nurullah Koltaş İnsan Yayınları, 2013
 • Gelenekselci Ekol ve İslam, İnsan Yayınları, Mayıs 2013
 • William Chittick, Seyyid Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2012.
 • Jean Lous Michon- Roger Gaetani, Aşk ve Hikmet Yolu-Tasavvuf, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2012
 • Roy Jackson, İslam'da 50 Önemli İsim, çev. Nurullah Koltaş, Ayrıntı Yayınları, 2012
 • Emetullah Armstrong, Sınır Değildir Gökyüzü, çev. Nurullah Koltaş, Eşik Yayınları, 2011
 • East and West: Common Spiritual Values, Scientific-Cultural Links, International Ibn al-Arabi Symposium Dedicated to the 70th Birthday of Professor Aida Imanguliyeva, translated by Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, İstanbul 2010.
 • Selections From Great Works Of Mawlana Jalal Al-din Rumi, trans. By Nurullah Koltas, Rumi Yayınları, 2007
 • Frithjof Schuon, Yansımalar, çev. Nurullah Koltaş, Hece Yayınları, Ankara-2006
 • John Renard, İslam'ın Yedi Kapısı, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2006
 • Erke, Ülkü, The Universe Whirls : The Mawlawihanas Miniatures, trans. By Nurullah Koltas, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006
 • H. A. L. Craig, Ben Bilal: İslam'ın İlk Müezzininin Hikâyesi, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2004
 • Seyyid Hüseyin Nasr, Yol Şiirleri, çev. Nurullah Koltaş, İnsan Yayınları, 2003.
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Sözlüğü, haz. Halil Uysal, çev. Taceddin Uzun-Nurullah Koltaş-İshak Doğan, Uysal Yayınları, 1996

Editörlük / Yayınlama

 • İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi, İnsan Yayınları
 • Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, ed. Nurullah Koltas, English-Turkish Edition (Temmuz 2013)
 • Kur’an ve Hadis Sohbetleri, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)
 • Faziletli Ameller ve Rükünleri, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)
 • El-Gunye Li-Tâlibî Tarîki’l-Hak, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)
 • Tasavvuf ve Tarikat Adabı, Abdülkâdir Geylânî , çev. Doç. Dr. Osman Güman, Gelenek Yayınları, İstanbul (Mayıs 2013)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Bulgaristan Yunanistan ve Makedonya da Bektasilik, Baslangiç Tarihi: 19.10.2015, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor

Diğer

 • N. KOLTAS, Islâmî Ilimlerde Isârî Yorum ve Te’vil Gelenegi, Ulusal, Bölüm: Beyân’dan Matla’a Bir Anlam Arayisi Olarak Tasavvufî Tefsir, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-625-7918-80-0, Sonçag Akademi, 20201. Basim
 • N. KOLTAS, ÎSÂ NÛREDDIN (FRITHJOF SCHUON), Ulusal, Basim Türü: Basili+Elektronik, TÜRKIYE-, TDV Islam Ansiklopedisi, 20201. Basim
 • N. KOLTAS, ”Bir Baska Hayata Karsi”-1980 Sonrasi Islamci Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve Isimler, Ulusal, Bölüm: Abdülkadir es-Sufi Martin Lings, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-389-347-9, IDP-Konya Büyüksehir Belediyesi Kültür Yayinlari, 20191. Basim
 • N. KOLTAS, Mevâkif, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Büyüyen Ay, 20171. Basim
 • N. KOLTAS, Gerçek Bilgi (Yakin Risalesi), Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Nefes, 20171. Basim
 • N. KOLTAS, DOGU DAN BATI YA DÜSÜNCENIN SERÜVENI, Ulusal, Bölüm: RENÉ GUÉNON (SEYH ABDÜLVAHID YAHYA), Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Insan, 20151. Basim
 • N. KOLTAS, DOGU DAN BATI YA DÜSÜNCENIN SERÜVENI 10 Cilt, Ulusal, Bölüm: TITUS BURCKHARDT (SIDI IBRAHIM IZZEDDIN), Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Insan, 20151. Basim
 • N. KOLTAS, Dawrân i Âlâm Samâ, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, The Metropolitan Municipality of Konya, 20141. Basim
 • N. KOLTAS, Mektuplar, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Hece, 20141. Basim

» Duyurular

24 Mart 2020 » Tasavvuf II- 7. Hafta

19 Ekim 2015 » Lisans Sınıfları Tasavvuf Dersi 4. Hafta Okuma Metni

19 Ekim 2015 » Lisans Sınıfları Tasavvuf Dersi 3. Hafta Okuma Metni

05 Ekim 2015 » Lisans Sınıfları Tasavvuf Dersi 2. Hafta Okuma Metni