» Biyografi

Prof. Dr. Nurten Çetin, 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden Prof.Dr. Abdülkadir Özcan'ın danışmanlığında hazırladığı "Belgrad'ın Vukuat-ı Sahihası" konulu tezi ile mezun oldu. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında, Yrd. Doç. Dr. Elçin Macar'ın danışmanlığında hazırladığı "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre 1914 Osmanlı Yunan Nüfus Mübadelesi Girişimi" konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okutmanı olarak göreve başladı. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında, Prof. Dr. Osman Akandere'nin danışmanlığında hazırladığı "Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa" konulu tezi ile doktor unvanını aldı. Bu çalışma Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 2016 tarihinde yayımlandı. 2012 Yılında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TC. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak atandı. 20 Ekim 2017 tarihinde Doçent unvanını aldı.  2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Asli üyeliğine seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Ekim 2017'de  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevine, 14 Kasım 2018'de Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine atandı ve  halen  bu görevi  sürdürmektedir. 25 Aralık 2019 tarihinde atandığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim kurulu üyesidir. (2017-Şubat 2023) 2 Şubat 2023 tarihinde Profesör unvanını aldı. 17 Mart 2023 tarihinde Tarih Bölüm Başkanlığına atandı. II. Meşrutiyet Dönemi, Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi ile ilgili yayınları bulunmakta olup bu konulardaki  çalışmalarına devam etmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 1927 Türk-Yunan Bayrak Olayı ve TBMM'deki Yansımaları, TBMM'nin Açılışının 100. Yılı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2021. (Aralık 2021)
 • "İttifak Devletlerinin Romanya'yı Taksim Plan ve Projeleri", Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslarası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2019 , ss.423-442. (Aralık 2019)
 • "Mütareke Döneminde Harikzedegan Komisyonu ve Faaliyetleri", Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı:I. Dünya Savaşı'nın Sonu, Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, Kahramanmaraş 24-26 Ekim 2018. (Ekim 2018)
 • "Balkan Savaşlarının Orta Anadolu Vilâyetlerine Etkisi, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale. (Ekim 2016)
 • "Balkan Savaşlarında İzmit'te Seferberlik Uygulamaları", Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, İzmit 2015. (Nisan 2016)
 • "Berlin'de Bir Osmanlı Sefiri Ahmet Tevfik Paşa (1843-1936)", I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya 2010. (Nisan 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • İşgal Altında Edirne, İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Doğu Trakya Paneli, Türk Tarih Kurumu, Ankara 23 Kasım 2022. (Kasım 2022)
 • "Milli Mücadele'de Uzunköprü", Her Yönüyle Uzunköprü Sempozyumu, Ekim 2022. (Ekim 2022)
 • "Açıksöz Gazetesi'nde İzmir (1919-1921), 3. Ululslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 9-13 Eylül 2018, Kozaklı-Nevşehir. (Eylül 2018)
 • "Balkan Savaşlarının Anadolu Dışındaki Yerlerde Yarattığı Etkiler", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 9-13 Mayıs 2018, Mardin, Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreçte Avusturya-Macaristan İle Sırbistan İhtilafı", "Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" Budapeşte-Macaristan. (Kasım 2016)
 • "İstanbul Amerikan Kız Koleji ve Kolej'in Müslüman Kadın Algısı (1908-1918)", V. Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (1-3 Nisan 2016), Canik-Samsun. (Nisan 2016)
 • "Milli Mücadele'de Kıbrıs Türk Kamuoyu", Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu, 11-13 Nisan 2016, Lefkoşe-Kıbrıs. (Nisan 2016)
 • "Romanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na Girişi ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri", Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozymu, İzmir 12-14 Kasım 2015. (Kasım 2015)
 • "Bulgarların Doğu Rumeli'yi İşgali Karşısında Almanya'nın Tutumu", II. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 14-17 Kasım 2013, Julius-Maximilians-Universtat, Würzburg-Almanya. (Kasım 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Cantürk Genç, Fransız Diplomatik Belgelerinde Balkanlar, 2022- (Haziran 2022)
 • Emre Elmas, "Periferi'de Sanayileşme ve Modernizm Osmanlı Devlet Fabrikalarının Kuruluşu (1825-1875), 2015-2021. (Temmuz 2015)
 • Şenay Öztürk Yılmaz, "XVI. ve XVII. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde İpek (Pec), (2013) (Aralık 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çisem Çoşkuntuna, "Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri", 2016- (Haziran 2016)
 • Büşra Çakar, "1914-1918 Osmanlı Bulgar İlişkileri", 2016- (Nisan 2016)
 • Büşra Nazlı Özgül, "Avusturya-Macaristan'ın Balkan Politikası (1911-1913)", 2016- (Mart 2016)
 • Sezen Sevgil, "Edirne Milletvekili Mehmet Şeref Aykut ve I. TBMM'deki Faaliyetleri", Edirne 2016. (Şubat 2016)
 • Pınar Fırat, "1914-1918 Osmanlı-Yunan Münasebetleri", 2015- (Nisan 2015)
 • Çağdaş Yüksel, NATO ve Türkiye'nin Dış Politikasına Etkileri (1949-1974), Edirne 2013.
 • İrem Uzun, Cumhuriyet Döneminde Edirne'de Sağlık ve Sosyal Yardım Faliyetleri (1923-1945), 2022-

Editörlük / Yayınlama

Yapılan Hakemlikler

 • Gazi Akademik Bakış Dergisi (Haziran 2022)
 • Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, (Temmuz 2017)
 • Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, (Mart 2017)
 • Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, C 16 , S 33, Aralık 2016. (Aralık 2016)
 • History Studies, C 8, S 16, Haziran 2016. (Haziran 2016)
 • History Studies (Aralık 2015)
 • History Studies (Eylül 2014)

» Verdiği Dersler

Atatürk Döneminde Yapılan Sosyo Kültürel İnkılâplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Fikir Hareketleri I-II, 2014-2015,2015-2016-2017.

 • Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Fikir Hareketleri I-II, 2014-2015, 2016-2017.

Milli Mücadele Dönemi Türk-Ermeni İlişikleri I

Milli Mücadele Hükümetleri I-II, 2015-2016-2017

Osmanlıca

Tarihe Giriş

Türk Dış Politikası I-II, 2015-2016-2017

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlkeleri

Uluslararası Kurumlar ve Türkiye

XX. Yüzyılda Bir Balkan Şehri: Edirne I-II