» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Israfil I. Guseinov, Zekayi Andıç, Bahtiyar A. Mamedov and Nurşen Seçkin Görgün "Use of Lined-up Auxiliary Functions in the Evaluation of Overlap Integrals over Integer and Non-integer n Slater Type Orbitals" Results in Physics 12 ( 2019) 298-301; doi.org/10.1016/j.rinp.2018.11.047 (Mart 2019)
 • Nurşen Seçkin Görgün, İsrafil I. Guseinov, Ramazan Aydın, "The use of quantum damping self-frictional theory in a study of hydrogen-like atomic energies and forces" Results in Physics, 11(2018) 128-130, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2018.08.037 (Aralık 2018)
 • Nurşen Seçkin Görgün, "On the fast evaluation of three-center nuclear attraction integrals using one-range addition theorems for Slater functions", Physica Scripta Vol:87, No: 6 (2013) 065301 (Mayıs 2013)
 • Israfil I. Guseinov, N. Seckin Gorgun, "Accurate and fast evaluation of three-center nuclear attraction integrals of Coulomb-Yukawa like correlated interaction potentials and Slater type orbitals", Bull Chem Soc Jpn Vol.86, No.1, 31-36 (2013)
 • Israfil I. Guseinov, N. Seçkin Görgün, "Calculation of multicenter electric field gradient integrals over Slater-type orbitals using unsymmetrical one-range addition theorems", J Mol Model (2011) 17:1517–15244.
 • Israfil I. Guseinov, N. Seckin Gorgun, and Nimet Zaim, "Calculation of multicentre nuclear attraction integrals over Slater-type orbitals using unsymmetrical one-range addition theorems", Chin. Phys. B Vol. 19, No. 4 (2010) 0431013.
 • G A Kerimov and N Seckin-Gorgun, "On scattering systems related to the SO(2, 1) group: II", J. Phys. A: Math. Gen. 35 (2002) 6659–66732.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Nurşen Seçkin Görgün "Evaluation of Overlap Integrals over Noninteger Slater Type Orbitals Using One-Range Addition Theorems of Self-Frictional Exponential Type Orbitals "EJONS V-International Conference on Mathematics-engineering- Natural &Medical Sciences November 22-25, 2018 ,629-635, ISBN 978-605-7510-80-8

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Nurşen Seçkin Görgün, "Calculation of screening parameters using quantum self-frictional theory and virial theorem" Turkish Physical Society 34. International Physics Congress, September 5-9, 2018, Bodrum/ Turkey (Eylül 2018)
 • Nurşen Seçkin Görgün ‘Calculation of Kinetic Energy Integrals over Noninteger Slater Type Orbitals Using One-Range Addition Theorems of Self-Frictional Nonrelativistic Scaler Orbitals' Turkish Physical Society 33. International Physics Congress September 6-10 2017 (Eylül 2017)
 • Nurşen Seçkin Görgün 'Use of One-Range Addition Theorems of Self-Frictional ψ^((p_l^*)) Exponential Type Orbitals in Calculation of Overlap Integrals over Noninteger Slater Type Orbitals' Turkish Physical Society 33.International Physics Congress September 06-10 2017 (Eylül 2017)
 • Nurşen Seçkin Görgün ‘Calculation of Overlap Integrals over Noninteger Slater Type Orbitals Using One-Range Addition Theorems of Noninteger Slater Type Orbitals ', ‘3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), May 03-07 2017, Budapest / Hungary. (Mayıs 2017)
 • Nurşen Seçkin Görgün; "Evaluation of Kinetic Energy Integrals over Slater Type Orbitals using Complete Orthonormal Sets of Modified Self-frictional Exponential Type orbitals in Standard Convention"; ‘2nd International Congress on the World of Thecnology and Advanced Materials (WITAM-2016) 28 September-02 October 2016 Kırşehir/Turkey (Eylül 2016)
 • Nurşen Seçkin Görgün ‘Use of one-center one-range addition theorems of Guseinov's in calculation of overlap integrals with noninteger n Slater type orbitals’ Turkish Physical Society 32. International Physics Congress September 6-9 2016, Bodrum / Turkey (Ağustos 2016)
 • Nurşen Seçkin Görgün and Begüm Baloğlu "Calculation of kinetic energy integrals of complete sets of exponential type orbitals in standard convention and noninteger n STOs", Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, September 02-05, 2013, İstanbul / Turkey.
 • Nurşen Seçkin Görgün and Emel Yapar "Calculation of atomic nuclear attraction integrals of exponential type orbitals in standard convention and Coulomb-Yukawa like potentials ", Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, September 02-05, 2013, İstanbul / Turkey.
 • Nurşen Seçkin Görgün, "Evaluation of overlap, kinetic energy and nuclear attraction atomic integrals over Slater type orbitals using exponential type orbitals in standard convention", Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, September 02-05, 2013, İstanbul / Turkey.
 • Israfil I. Guseinov, Nursen Seçkin Görgün, “Use of one-range addition theorems for Slater type orbitals in the accurate and fast evaluation of three-center nuclear attraction integrals of Coulomb-Yukawa like correlated interaction potential”, ‘Molecular Electronic Structure at Troy, (MEST 2012) September 9-12, 2012, Çanakkale / Turkey.
 • Nurşen Seçkin Görgün, "Evaluation of multicenter integrals of Slater type orbitals and Coulomb-Yukawa like correlated interaction potentials using one-range addition theorems", XVIIth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics (QSCP-XVII)’ August 19-25, 2012, Turku / Finland.
 • Nurşen Seçkin Görgün, “Evaluation of multicenter integrals of Slater type orbitals and Coulomb-Yukawa like electric field gradient potentials using their one-range addition theorems”, XVIth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics (QSCP-XVI)’ September 11-18, 2011, Kanazawa / Japan.
 • Nurşen Seçkin Görgün, "Evaluation of three-center nuclear attraction integrals of Slater type orbitals and Coulomb potential", Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, September 06-09, 2011, Bodrum / Turkey.
 • N. SEÇKİN GÖRGÜN, "Use of Unsymmetrical One-Range Addition Theorems in Calculation of Multicentre Electric Field Gradient Integras over Slater Type Orbitals", Fifteenth International workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics (QSCP-XV) 31 Agust-5 September 2010, Magdalene Collage, Cambridge / England.
 • N. SEÇKİN GÖRGÜN, "Calculation of Electric Field Gradient Integrals over Slater Type Orbitals", Turkish Physical Society 26th International Physical Congress, September 24-27, 2009, Bodrum / Turkey.
 • N. ZAİM, N. SEÇKİN GÖRGÜN, “Use of One-Range Addition Theorems in Calculation of Multicenter Nuclear Attraction Integrals over Slater Type Orbitals”, 7th BPU General Conference, September 9-13, 2009, Alexandroupolis / Greece.
 • Seçkin Görgün N., “Application of one-and two center spin-spin nuclear attraction integrals over Slater type orbitals”, Turkish Physical Society 25th International Physical Congress, August 25-29, 2008, Bodrum / Turkey.
 • N. SEÇKİN GÖRGÜN, ‘SO(2,1) Grubuna Bağlı Bir Boyutlu Saçılma Sistemlerinin Cebirsel Davranışı’, Turkish Physical Society 24th International Physical Congress, August 28-31, 2007, Malatya / Turkey.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nurşen SEÇKİN GÖRGÜN and Fikret IŞIK, "Algebraic Treatment of Scattering via the Manning-Rosen Potential Related to the SO(2, 1)", Turk J Phys,31 (2007) , 179–190.
 • Nurşen SEÇKİN GÖRGÜN, "MANNING ROSEN POTANSİYEL SAÇILMASININ CEBİRSEL YAKLAŞIMI", Trakya Univ J Sci, 5(2): 149-157, 2004.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • N. Seçkin Görgün, "SO(2,1) Simetri Grubuna Bağlı Saçılma Sistemleri: Relativistik Olmayan Coulomb Problemi", Atom- Molekül ve Çekirdek Sistemlerinin Yapıları ve Spektrumları Çalıştayı, 08-09 Temmuz 2005, Çanakkale /Türkiye.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Nurşen Seçkin Görgün ve Hatice Kır, "Kesirli Slater tipi orbitalleri içeren öz-sürtünme örtme integrallerinin hesaplanması" ,ADIM FİZİK GÜNLERİ V,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Eskişehir/Türkiye (Nisan 2016)
 • Nurşen SEÇKİN GÖRGÜN ve Fikret IŞIK, "SO(2,1) Grubuna Bağlı Manning-Rosen Potansiyel Saçılması", Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, 25-31 Mayıs 2005, Erzurum / Türkiye.
 • N. Seçkin Görgün, ''SO(2,1) Grubuna Bağlı Saçılma Sistemleri'', Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi, 11-14 Eylül 2002, Isparta /Türkiye.
 • G.A. Kerimov ve N. Seçkin Görgün, ''SO(2,1) Grubuna Bağlı Natanzon Tipi Potansiyeller''., Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 2000, Elazığ /Türkiye.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Kesirli İndisli Slater Fonksiyonlarını İçeren Öz-Sürtünme Örtme İntegrallerinin Hesaplanması (Hatice KIR-2016) (Temmuz 2016)
 • Slater Tipi Orbitaller Üzerinden Kinetik Enerji İntegrallerinin Hesabında Standart Konvensiyondaki Üstel Tipli Tam Ortonormal Baz Fonksiyonlarının Kullanılması (Begüm BALOĞLU-2016) (Şubat 2016)
 • Elektronik Yapı Hesabında Ortaya Çıkan Örtme İntegrallerinin Hesaplanması (Emre BÖLEN-2015) (Nisan 2015)
 • Slater Tipi Orbitaller Üzerinden Çok Merkezli Çekirdeğe Çekim İntegrallerinin Hermityenlik Özelliklerinin İncelenmesi (Ece TEPELİ-2015) (Şubat 2015)
 • Tam ve kesirli indisli Coulomb-Yukawa benzeri potansiyelleri içeren atomik çekirdek çekim integrallerinde üstel tipli standart konvensiyon baz fonksiyonlarının kullanılması (Emel Yapar-2014) (Haziran 2014)
 • Kuasirelativistik Yaklaşımda Ortaya Çıkan Spin-Spin İntegrallerinin Hesaplanması’ (İlknur ERGEN- 2011)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği
 • Türk Fizik Derneği

Projeler

 • ‘Hartree-Fock-Roothaan Yöntemi ile Bazı Atomların Temel Durum Enerjilerinin Hesaplanmasında Tam Ortonormal Üstel Tipli Standart Konvensiyon Baz Fonksiyonlarının Kullanılması " (2013, Proje Yürütücüsü)
 • ‘Yeniden Düzenlenmiş Tek Bölgeli Toplama Teoremlerini Kullanarak Slater Tip Atom Orbitalleri ve Korelasyon Etkileşme Potansiyellerini İçeren Tek Elektronlu Çok Merkezli İntegrallerinin Hesaplanması" (2012, Proje Yürütücüsü)
 • "Kuasirelativistik Yaklaşımda Ortaya Çıkan Spin-Spin İntegrallerinin Hesaplanması" (2010, Proje Yürütücüsü)
 • "Tek Bölgeli Toplama Teoremlerini Kullanarak Slater Tipi Atom Orbitalleri Üzerinden Çekirdeğe Çekim ve Elektronlararası İtme Moleküler İntegrallerinin Hesaplanması"’ (2009, Proje Yürütücüsü)
 • ''Topolojik Kuantum Mekaniksel Olaylar'' (1993, Proje Yardımcısı)

» Verdiği Dersler

Analiz I, Analiz II, Analiz III, Analiz IV /Fizik Bölümü

Diferansiyel denklemler/Eğitim Fak.

Fizik I, Fizik II /Ortak Zorunlu Dersler

Fizikte Matematik Metotları II (DR)/ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

Lineer Cebir/ Fizik Bölümü

Matematiksel Metotlar I(YL)/Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı

Relativistik Kuantum Mekaniği (YL) / Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı