» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Altınel Ö. Türksoy N. Üçüncü Yaş Turizminin Sağlık Turizmi İçindeki Yeri ve Önemi, VI. IBANESS, Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi, OHRİD/ MAKEDONYA (Ekim 2017)
 • Türksoy N., Altınel Ö. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Turizme Etkisi: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Örneği, VI. IBANESS Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi, OHRİD/ MAKEDONYA (Ekim 2017)
 • Türksoy N., Altınel Ö., Gaygusuz Ç. G., Turizmin Doğal Çevreye Etkileri, V. IBANESS Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi- KIRKLARELİ- TÜRKİYE (Eylül 2017)
 • Altınel Ö., Türksoy N, Engelli Bireyler ve Engelsiz Konaklama İsletmeleri, V. IBANESS ULUSLARARASI Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi – KIRKLARELİ- TÜRKİYE (Eylül 2017)
 • Altınel Ö., Türksoy N., Konaklama İsletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, IV. IBANESS Uluslararası Balkan ve Yakin Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, RUSSE/ BULGARİSTAN (Nisan 2017)
 • Türksoy N., Altınel Ö., Saroz Körfezi’nde Su Sporlari Turizminin Bölge Turizmine Etkisi, IV. IBANESS Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi – RUSSE/ BULGARİSTAN (Nisan 2017)
 • Turksoy N., Erdoğan S. Gala Gölü Milli Parkı’nın Rekreasyonel Olarak Değerlendirilmesi, Recreational Assessment of Gala Lake National Park, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series- EDİRNE/TÜRKİYE (Mart 2017)
 • Türksoy N., Altınel Ö.(2016) ‘Yerel Gastronominin Turizm Tanıtımında Yeri: Keşan Satır Et Örneği’ , International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series, S. 295, Prilep,Macedonia. (Kasım 2016)
 • Hurma H., Türksoy N., İnan Ç. (2016) ‘The Role of Tourism Activities in Rural Development’ Turizm aktivitelerinin Kırsal kalkınmadaki Rolü' International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series, S.413, Prilep, MACEDONIA. (Kasım 2016)
 • TURKSOY N., KUBAŞ A. 2016 'Kuzey Saroz Körfezi’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi', International Balkan and Near Eastern Social Science Conference Series, Plovdiv, BULGARİA. (Mart 2016)
 • Turksoy N., 2015. Kuzey Saroz Bölgesinde Kırsal Turizm Faaliyetlerinden Yararlanma Olanakları, I Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Vol.III s.1, Konya (Mayıs 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çekmez N., 2010. Malkara İlçesi Gözsüz Köyü Mücavir Alanında Yapılacak Olan Göletin Kırsal Turizm Açısından Katkısı, Malkara Değerleri Sempozyumu, 18-19 Eylül 2010, Malkara. (Eylül 2010)

Diğer

 • Kuzey Saroz Bölgesinin Ekonomik Gelişmesinde Ekoturizmden Yararlanma Olanakları, 2009, Tekirdağ. Yüksek Lisans tezi

» Verdiği Dersler

Çevre Koruma

Dekorasyon Hizmetleri

Ekoturizm

Genel Muhasebe

Kat Hizmetleri

Kat Kontrolü

Kongre ve Fuar Yönetimi

Maliyet Muhasebesi

Meslek Etiği

Otelcilik Otomasyon Sistemleri

Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı

Turizm Coğrafyası-I-II

 • Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin tarihi ve turistik yerlerini tanımak

Turizm Ekonomisi

 • Turizmin ekonomik etkileri, turizm talebi ve turizm arzı