» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Sosyal Dışlanmanın Avrupa Sosyal Şartı İçerisindeki Yeri ve Önemi
  • Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Paysal Gelişimi (2006-2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Balkanlar’da Osmanlı Tımar Sistemi ve Tahrir Defterlerinin İlişkisi
  • Refah Devletinin (Arizi) Sorunları ve Sürdürülebilirlik
  • Refah Devleti Kapsamında Türkiye’de Transfer Harcamalarının Gelişimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarıyla Orta Gelir Tuzağından Çıkış
  • Refah Devleti Uygulamaları: Almanya- Japonya ve Türkiye
  • Değişen ve Gelişen Dünyada Sosyal Koruma

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Vergide Kamusal Anlamda Zordan Kolaya Dönüşüm: Türkiye Örneği
  • Dünya’da ve Türkiye’de Kadın İşgücünün Dünü ve Bugünü

» Verdiği Dersler

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi

Dış Ticaret İşlemleri II

Genel Muhasebe

Hizmet Pazarlaması

İhracat Teknikleri

İşletme Yönetimi II

Pazarlama Mevzuatı

Şirketler Muhasebesi

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmetlere Giriş

Ticaret Hukuku