» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sosyal Dışlanmanın Avrupa Sosyal Şartı İçerisindeki Yeri ve Önemi
 • Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Paysal Gelişimi (2006-2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ekonomik Küreselleşme ve Yoksulluk İlişkisi
 • Balkanlar’da Osmanlı Tımar Sistemi ve Tahrir Defterlerinin İlişkisi
 • Refah Devletinin (Arizi) Sorunları ve Sürdürülebilirlik
 • Refah Devleti Kapsamında Türkiye’de Transfer Harcamalarının Gelişimi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarıyla Orta Gelir Tuzağından Çıkış
 • Refah Devleti Uygulamaları: Almanya- Japonya ve Türkiye
 • Değişen ve Gelişen Dünyada Sosyal Koruma

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Vergide Kamusal Anlamda Zordan Kolaya Dönüşüm: Türkiye Örneği
 • Dünya’da ve Türkiye’de Kadın İşgücünün Dünü ve Bugünü

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Göç ve Göç Türküleri Müzik ve Fotoğraf Kültür Sanat Etkinliği
Proje Türü : Kültürel     Görev : Araştırmacı     Kurum : Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

» Verdiği Dersler

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi

Dış Ticaret İşlemleri II

Engellilerle Sosyal Hizmet

Genel Muhasebe

Hizmet Pazarlaması

İhracat Teknikleri

İşletme Yönetimi II

Maliye Politikası I

Maliye Politikası II

Pazarlama Mevzuatı

Şirketler Muhasebesi

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmetlere Giriş

Sosyal Sorunlar

Temel Hukuk

Ticaret Hukuku