» Biyografi

Nur Cebeci 22.08.1979 tarihinde Zonguldak’ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamlamıştır.  1997-2002 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim görmüş ve bölüm birinci olarak mezun olmuştur. 2002 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık alanı Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi’dir. 2007 yılında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen aynı bölümde çalışmaktadır. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cebeci, N. (2016). Prospective teachers’ beliefs about micro-teaching. International association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics, ELT Research Journal, 5(1), 60-71, ISSN:2146-9814 (Mayıs 2016)
 • Cebeci, N. , Arık, A. , Canaslan, H. & Fazlıoğlu, Y. (2022). THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY . International Journal of Quality in Education , 6 (2) , 45-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijqe/issue/70157/1125498
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2017). The catalyst role of teacher: from the perspective of prospective teachers. International association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics, ELT Research Journal 6(2), 193-204. Turkey ISSN:2146-9814
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G., (2017) The description of a course: Community Service in the education Faculties at Universities in Turkey. 12.th International Balkan Education and Science Congress - Education for Life, Work and Well-Being, 28-29 September, Trakya University, Nessebar, Bulgaria

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cebeci, N. Fazlıoğlu, Y. (2019). The Schooling and Inclusion In Special Education. The 14th International Balkan Congress for Education and Science, 5-7 September, 2019 in Ohrid, Macedonia (full paper published)
 • Cebeci, N. (2016). The Use of Technology as a Tool Language Interaction in EFL Classes. IVth International Humanities and Social Sciences conference, 19-22 May, Berlin/Germany. (Mayıs 2016)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2016) The Pros and Cons of Poetry Use in ELT Classes: Suggestions for an Effective Language Teaching Class via use of Poetry. 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, 4-7 May, Edirne, Turkey. [ISBN:978-975-374-191-0] (Mayıs 2016)
 • Cebeci, N. (2015). The Attitudes of Undergraduate Students at Preschool Education Department towards Foreign Language Teaching /Learning. (Sözlü Sunum) 5th International Conference on Research in Education-ICRE. Meeting the Opportunities and challenges of Educational Research: “Multidisciplinary Approach to Educational Research”, 8-10 October, 2015 Edirne, Turkey. [ISBN 978-605-320-242-4] (Ekim 2015)
 • Cebeci,N. (2014).“Dilbilim Kuramları ve Kuramların Uygulama Boyutu: Bir Dizi Film Betimlemesi: Kadın İsterse” (Sözlü sunum) 9th International Balkan Education and Science Congress” 16-18 Ekim,2014. Edirne/Turkey (Ekim 2014)
 • Cebeci,N (201).“A Sample Study: Teaching English to Very Young Learners at Kindergartens in Edirne” (Sözlü Sunum)The 8th International ELT Research Conference” Innovative Approaches to Research in ELT”, 15-17 Mayıs, 2014. Çanakkale/Turkey (Mayıs 2014)
 • Can We Use Poems in ELT Classrooms? Then, How? (Mayıs 2014)
 • Güvendir, E., Ögeyik, M. C. & Cebeci, N. “Brain development and early childhood foreign language education”, The 7th International ELT Research Conference “ Philosophical Perspectives in ELT Research” Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale,Turkey. (Nisan 2012)
 • Cebeci, N. Creating Awareness Towards Life Long Learning. III. International Congress of Educational Research. 4-7 May,2011 Girne, Cyprus (Mayıs 2011)
 • Yıldız I. G., Cebeci, N. “Semiotics In Teaching English” International Scientific Conference Under The Heading Sience, Education, Time As Our Concern Smolyon/Bulgaria 30.11.2007- 01.12.2007. (Aralık 2007)
 • Cebeci, N. Yıldız, I. G. “Comparision And Contrast Of Pragmatics And Semantics” International Scientific Conference Under The Heading Sience, Education, Time As Our Concern Smolyon/Bulgaria 30.11.2007- 01.12.2007. (Aralık 2007)
 • Guvendir, E., Erdem, N. “The Awareness of CEF”. The Language Policy and The EU and European University Education. St. Cyril and St. Methodius University Veliko Turnovo. Bulgaria. 5-7 October 2005. (Konferans kitapçığında tam metin ISBN 10:954-736-142-2) (Ekim 2005)
 • ERDEM, N; “Activities For Young Learners”; The 4th International ELT Research Conference, Çanakkale Onsekiz Mart University: 26 – 28 Mayıs 2005 (Çalıştay ) (Mayıs 2005)
 • TÜTÜNİŞ, B.; ERDEM, N.: “Use of Multiple Inteligences and Puppet Show Teaching in Young Learner Classes”; 2004/International ELT Conference, 3-5 Eylül 2004 İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE (Çalıştay) (Eylül 2004)
 • ERDEM, N.; “How to Teach Reading to Young Learners”; III. International ELT Conference, 11-13 Haziran 2004 Trakya Üniversitesi, Edirne, TÜRKİYE (yayınlanan poster bildiri özeti ISBN: 975-374-061-1) (Haziran 2004)
 • ERDEM, N; KUMLU, D: “How to Teach Young Learners”; II. International ELT Conference 20-22 Haziran 2003 Trakya Üniversitesi, Edirne, TÜRKİYE (Poster Bildiri) (Haziran 2003)
 • TÜTÜNİŞ, B.; KUMLU, D.; ERDEM, N.: “Foreign Language Teaching Settings as a Means of Cultural Transmission”; International ELTC-2003 Conference, 17-18 Nisan 2003 Işık Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE (Poster Bildiri) (Nisan 2003)
 • YÜKSEL, G.; ERDEM, N.; BİLMİŞ, A.; ŞIK, E.: “Poems in Action”, I. International Balkan ELT Conference, 14-16 Haziran 2002, Trakya Üniversitesi, Edirne. (Poster Bildiri) (Haziran 2002)
 • Cebeci Nur,Coşgun Ögeyik Muhlise (2018). The reflections of freshman students towards extensive reading project. Globelt 2018 Conference. An International Conference on teaching and Learning English as an Additional Language (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Okul Öncesi Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Erken Yaşta Yabanc Dil Öğretimine/Öğrenimine karşı Tutumları (Ekim 2015)
 • Kuram ve uygulamanın Kesişmesi (Nisan 2015)
 • Cebeci, N. (2015).Eclipsing Theory and Practice” (Sözlü Sunum) IATEFL TTEd SIG International Conference: The Journey From Input to Interaction in English Language Learning., 22-26 Nisan-2015. Gaziantep/Turkey
 • Cebeci, N. (2017). Teaching English to Very Young Learners Through storytelling SBATEYL- 2017: The International Conference on Teaching Languages to Young Learners, Ephesus, TURKEY
 • Cebeci, N. Ögeyik, M.C. (2017) Brain-compatible Activities for Very Young Learners. SBATEYL- 2017: The International Conference on Teaching Languages to Young Learners, Ephesus, TURKEY
 • Cebeci, N. (2017). Teacher as a Catalyst: Prospective Teachers’ Perspective. Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. 22-25 June. Varna-Bulgaria
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G., (2017) The description of a course: Community Service in the education Faculties at Universities in Turkey. 12.th International Balkan Education and Science Congress - Education for Life, Work and Well-Being, 28-29 September, Trakya University, Nessebar, Bulgaria
 • Cebeci, N., Ogeyik, M.,C. (2018). The Reflections of Fresheman students Towards Extensive Reading Project. Globelt 2018 Conference. An International Conference on teaching and Learning English as an Additional Language. 10-13 May-Belgrade/Serbia
 • Ogeyik, M., C., Cebeci, N. (2018). Strategies-based Instruction and Teacher Training. 10th International ELT Research Conference.25-27 April 2018.Antalya/Turkey
 • Selvili, F., Cebeci, N.(2018). Foreign Language Learners’ Use of Coordinators in Writing. Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 24-27 July, Riga, Latvia.
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2018). Impact of Parental Education on Very Young Learners’ Achievement. 2nd International Conference Research in Applied Linguistics (ICRAL), 11-12 October, Malatya, Turkey.
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2018). Attitudes of Freshman Students Towards Writing: Sample of Trakya University ELT Department . Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 24-27 July, Riga, Latvia.
 • Yıldız, I. G., Cebeci, N. (2018). Yabancı Dil Öğretiminde Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnine Eleştirel Bir Bakış. Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 24-27 July, Riga, Latvia.
 • Cebeci, N. Fazlıoğlu, Y. (2019). The Schooling and Inclusion In Special Education. The 14th International Balkan Congress for Education and Science, 5-7 September, 2019 in Ohrid, Macedoni

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2019). Effective Revision Activity Suggestions for the Teachers of Young Learners. Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education-, 2019 Trakya Üniversitesi Yayınları, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı, Yayın no:216, 194-201.
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2016) The Pros and Cons of Poetry Use in ELT Classes: Suggestions for an Effective Language Teaching Class via use of Poetry. 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, 4-7 May, Edirne, Turkey. [ISBN:978-975-374-191-0]
 • Ögeyik,M.C., Cebeci, N. , Doğruer, S., Akyay, E. (2010). “The Categories of Learning Theories in a Holistic Perspective and Foreign Language Education” In Le,T,Le,Q and Short, M (eds) Language and Literacy Education in a Challenging World- ISBN: 987-1-61761-198-8 New York: Nova Publishing.
 • Selvili, F., Cebeci, N., Keskin, U.S. (2019). Foreign Language Learners’ Use of Coordinators in Writing. Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education-, 2019 Trakya Üniversitesi Yayınları, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı, Yayın no:216, 194-201. ISBN-978-975-374-246-7
 • Cebeci,N. (2018). The Impact of Grammatical Aspects on Cognition Level in Foreign Language Learning Process. Psycholinguistics and Cognition in Language Processing, IGI Global book series Advances in Linguistics and Communication Studies, 68-86, USA.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Erken Çocuklukta Yabancı Dil Öğretimi (Kasım 2014)

Projeler

 • Ögeyik, M.C., Güvendir, E., Cebeci, N. (2014).Okul Öncesi Dönemde Çocukların Bilişsel Gelişimi Açısından Yabancı Dil Öğretimi (Teaching English to Very Young Learners for Cognitive Development), Trakya Üniversitesi, TÜBAP, Proje Yardımcısı

Diğer

 • Cebeci, N. ve Görevli Öğrencilerle “Topluma Hizmet Uygulamaları Etkinlikleri” Semineri 10.05.2012 Eğitim Fakültesi Dekanlığı
 • Cebeci, N. ve Görevli Öğrencilerle “Topluma Hizmet Uygulamaları Etkinlikleri” Semineri 10.05.2011 Eğitim Fakültesi Dekanlığı
 • Cebeci, N. The Effectiveness of TBLT on Vocabulary Competence. (Seminer) 27 Ekim 2006, Trakya Üniversitesi, Eğim Fakültesi Dekanlığı Edirne
 • Cebeci, N. Avrupa Dil Politikaları Işığında Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler. 04.04.2006, Beykent Koleji

» Verdiği Dersler

Öğretmenlik Uygulaması

Topluma Hizmet Uygulamaları