» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Özbek, M., Özkan, N. and Çamur-Elipek (2017). "Freshwater and Brackish Amphipods (Crustacea: Amphipoda) from Turkish Thrace Region (Including Çanakkale Province) (Aralık 2017)
 • Özkan, N. and Akıska, S. (2017). "A new larval record of Demicryptochironomus Lenz,1941 (Diptera, Chironomidae) for the Turkish fauna". Turkish Journal of Zoology, 41: 181-184. doi: 10.3906/zoo-1511-38 (Ocak 2017)
 • Karlıkaya, C., İnce, H. and Özkan N. (2012). "Mapping the Tobacco Retailers in Edirne, Turkey". Balkan MedJ, 29: 386-390.
 • Özbek, M. and Özkan, N. (2011). "Dikerogammarus istanbulensis sp. n., A New Amphipod Species from Turkey (Crustacea: Amphipoda) with a Key for the Genus". Zootaxa 2813: 55-64.
 • Çamur-Elipek, B., Arslan, N., Kirgiz, T., Öterler, B., Güher, H. and Özkan, N. (2010). "Analysis of Benthic Macroinvertebrates in Relation to Environmental Variables of Lake Gala, a National Park of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences". 10: 235-243.
 • Özbek, M. and Özkan, N. (2010). "Amathillina cristata Sars 1894, a Ponto – Caspian Amphipod genus newly recorded from Turkey (Amphipoda: Gammaridae)". Zooloji in the Middle East, 50, 148-150.
 • Özkan N., Moubayed-Breil J. and Camur-Elipek B. (2010). “Ecological Analysis of Chironomid Larvae (Diptera, Chironomidae) in Ergene River Basin (Turkish Thrace). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences”, 10 (1): 93-99.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hacet, N. and Özkan, N. (2013). "Odonata larvae from Kapidağ Peninsula and Marmara Island in Turkey (Anisoptera: Aeschnidae, Gomphidae, Cordulegastridae, Libellulidae)". Notulae Odonatologicae, Vol. 8, No.2 : 17-36.
 • Özkan, N. and Elipek, B. (2007). "Relationships Between Chrinomid Communities(Diptera:Chironomidea) and Environmental Paramaters in Sazlidere Stream (Turkish Thrace)". Tiscia 36, 29-34.
 • Özkan, N. and Elipek, B. (2006). "The Dynamics of Chironomidae Larvae (Diptera) and The Water Quality in Meric River (Edirne/Turkey)". Tiscia 35, 49-54.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özkan N. (2017). “Edirne İlinde Romanların Yaşam Koşulları ve Geri Dönüşüme Etkisi”. V. Interna????onal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 23-24 September 2017, Kırklareli, Turkey (Oral Presentation) p. 582-592. (Eylül 2017)
 • Özkan N. (2017). “Trakya Bölgesinde Bazı Fabrikaların Atık su Arıtma Tesislerinin İncelenmesi”. Berlin International Social Sciences and Humanities Conference (IARSP), Berlin Germany (Oral Presentation), p. 60. (18-21 May 2017)
 • Yıldız S., Zeybek M., Özkan N. (2016). “The Influence of Leaf Litter on The Distribution of Aquatic Oligochaetes in Tunca River (Edirne-Turkey)”. Symposium on European Biodiversity, 23-27 May 2016, Antalya, Türkiye (Oral Presentation).
 • Ozkan N. (2010). “Effect of School, Private Teaching Institution and Special Course on Student Selection Examination (OSS)”. The 4th International Conference on Advanced and Systematic Research, Croatia, Zagreb, November 11-13, p. 341-346.
 • Özkan, N. (2015) "Edirne İli Ortaöğretim Okullarında Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Materyallerini Kullanma Durumları". 5th International Conference on Research in Education-ICRE, ULEAD, 8-10 October, Edirne, Turkey.
 • Özkan, N. (2015) "Problem Çözme Yöntemlerinin Biyolojik Düşünceye Etkisi". 5th International Conference on Research in Education-ICRE, ULEAD, 8-10 October, Edirne, Turkey.
 • Özkan, N. (2014). “Özel Okul İle Devlet Okulunun Öğrencilerin Görüşüne Dayalı Olarak Eğitim Yönünden Karşılaştırılması”, 9th International Balkan Education and Science Conference, 16-18 October , Edirne, Turkey.
 • Özbek, M., Özkan, N., Çamur-Elipek, B. (2013). “Freshwater Amphipod Species of Turkish Thrace Region. XVth International Colloquium on Amphipoda, 2-7 Sept. Szczawnica, Poland.
 • Ozkan N. (2011). “The Difficulties That Science Teachers Face in the Process of Experimental Applications in Science Lessons”, VI. International Balkan Congress for Education and Science in Ohrid, Republic of Macedonia, September 30 – October 1, p. 312-319.
 • Ozkan N. (2009). “The Contributions of Biology to Humanity and its Education”. Uluslararası 5. Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne-Türkiye, 1-3 Ekim 2009, s. 427-430.
 • Ozkan N. (2009). “A General Look to Science Teachers Use of Daily Materials in Science Courses”. Uluslararası 5. Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne-Türkiye, 1-3 Ekim 2009, s. 423-426

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Özkan, N. (2017) “Tunca Nehrinde (Edirne / Türkiye) Trichoptera ve Ephemeroptera (Insecta) Faunasının Değişik Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşturmalarının İncelenmesi”, III. Internatıonal Zoology and Technology Congress, 12-15 July, AFYON. (Temmuz 2017)
 • b) Özkan N. (2016). “A new larval record for Turkey: Lipiniella moderata Kalugina, 1970 (Diptera, Chironomidae)”. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 1-4 2016, Rome, Italy (Oral Presentation). s. 61. (Eylül 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özkan N. (2017). "Çevre Eğitimi". Editörler: Prof. Dr. Hikmet Asutay; Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, 485-497. Trakya Üniversitesi, ISBN: 978-975-374-213-9. EDİRNE (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özbek, M., Öztürk H.H. ve Özkan, N. (2015). "Marmara ve Paşalimanı adaları ile Kapıdağ Yarımadası içsularının Gammaridae (Amphipoda) faunası". Ege J Fish Aqua Sci 32(4): 213-216. (Aralık 2015)
 • Çamur- Elipek, B., Güher, H., Kırgız, T. and Özkan, N. (2012). "A comparative study on larval chironomid limnofauna (Insecta, Diptera) of some lakes in İğneada (Kırklareli, Turkey)”. Review of Hydrobiology, 5,1: 57-70.
 • Özbek, M. ve Özkan, N. (2017). “Gökçeada içsularının Amphipoda (Crustacea: Malacostraca) faunası”. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1): 63-67. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.1.09
 • Özkan, N. (2007). “Chironomidae (Diptera) Larvae of Çanakkale Region and Their Distribution”, Trakya Univ J Sci, 8(2): 123-132.
 • Özkan, N. “Tekirdağ İli Saray İlçesi Köylerinde Çiftçilerin Buğday Zararlısı Sünenin Biyolojik Mücadele Bilgileri Üzerine Bir Araştırma”. Trakya Univ J Sci, 12 (2): 63-76 (2011).
 • Çamur- Elipek, B. and Özkan, N. (2012 ).“Contributions to Distribution of Turkish Freshwater Isopods (Crustacea: Isopoda)”. Trakya Üniversitesi, Journal of Natural Sciences, 13 (2), 95-100.
 • Özkan, N. (2012 ).“Avşa (Türkeli) ve Paşalimanı Adaları Larval Chironomidae (Diptera) Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma”. Trakya Üniversitesi, Journal of Natural Sciences, 13 (2), 61-73.
 • Özkan, N. (2012). “Kapıdağ Yarımadası Larval Chironomidae (Diptera) Türlerinin Tespitine Yönelik Bir Ön Çalışma”. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, Cilt/Volume 28, Sayı/Issue 2: 35-40.
 • Özkan, N. (2012). “Öğrencilerin Üniversiteye Hazırlanırken Ailelerin Karşılaştıkları Güçlükler”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 1 (87-101), Ocak..
 • Türkmen, G. ve N. Özkan, (2011). “Larval Ephemeroptera records from Marmara Island and Kapıdağ Peninsula (North-Western Turkey) with new record of Baetis milani Godunko, Prokopov & Soldan 2004”, Review of Hydrobiology, 4,2: 99-113.
 • Özkan, N. (2011). “Marmara Adası Larval Chironomidae (Diptera) Faunasının Tespiti ve Yayılışları”, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 2: 47-53.
 • Karlıkaya, C. ve Özkan, N. (2011). “Gençlik ve Spor Bayramında Dumansız Hava Sahası”. Trakya Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt. 13, Sayı. 1, 231-241.
 • Özkan, N. (2011). “Günümüz Biyoloji Eğitiminin Önemi”. Trakya Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt. 13, Sayı. 1, 222-230.
 • Özkan, N. (2010). “The Role of Families in the Achievement of Students at Secondary Education”. Trakya Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt. 12, Sayı. 2, Volume. 12, No. 2. 262-271.
 • Özkan, N. (2010). “Trakya Bölgesi Larval Chironomidae (Diptera) Türleri”. Trakya Uni. J. Sci. 11 (1) :7-13.
 • Özkan N. (2009). “Chironomidae (Diptera) and Gammaridae (Amphipoda) Fauna in Dupnisa Cave (Sarpdere Village, Demirköy, Kırklareli)”. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 1: 07–10.
 • Özkan, N. (2007) “Larvae of Çanakkale Region and Their Distribution”. Trakya Uni. J. Sci. 8 (2) :123-132.
 • Özkan, N. (2006) “Fauna of Chironomid (Chironomidae; Diptera) in Turkish Thrace Region (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul and Çanakkale)”. Journal of Fisheries and Aguatic Sciences. Vol.23, No.1-2.125-132.
 • Özkan, N. (2006). “The Larval Chironomidae (Diptera) Fauna of Gökçeada (Imbroz)” , G. U. Journal of Science.Vol. 19, No. 2. 69-75, Ankara.
 • Özkan, N. (2006). “The Larval Chironomidae (Diptera) Fauna of Bozcaada (Tenedos)”. G. U. Journal of Science.Vol. 19, No. 2. 57–67, Ankara.
 • Özkan, N., (2002). “Five New Chironomidae (Diptera) Species for the Turkish Fauna”. Tr. Jr. of Zoology, 26: 183-188.
 • Özkan, N. ve Kırgız, T. (1995). “Edirne Bölgesi Chironomidae (Diptera) Larvaları ve Yayılışları”. Doğa Tr. Jr. of Zoology, 19: 51 – 58.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Hacet, N. ve Özkan, N., (2012). “Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası’ndan (Marmara Bölgesi) Larval Odonata Kayıtları” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 1004-1005, İZMİR.
 • Özkan, N., (2012). “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin geri dönüşüm bilgileri üzerine bir ön araştırma”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 853-854, İZMİR..
 • Özkan, N., (2012). “Kırklareli ili Babaeski ilçesinin bazı köylerinde çiftçilerin kimyasal mücadele bilgileri üzerine bir araştırma”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 852-853, İZMİR.
 • Özkan, N. ve S. Ahiska, (2012). “Türkiye Faunası için Demicryptochironomus Lenz, 1941 (Diptera, Chironomidae)’in Yeni Bir Kaydı”. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Sayfa 143, ISPARTA.
 • Karlıkaya, C., İnce, H. ve Özkan, N., (2011). “Tütün Atlası: Edirne’nin Tütün Satış Noktalarının Sayı ve Dağılımı”. 5.Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 102. 8-11 Mayıs 2011, KOCAELİ.
 • Özkan, N., (2010).“Orman Yangınları Sonucu Bölgenin Geleceği”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, DENİZLİ.
 • Özkan, N., (2010). “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevre Duyarlıkları ve Çevre Bilincine İlişkin Görüşleri”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, DENİZLİ.
 • Karlıkaya C. ve Özkan N., (2010). “Toplumun Sigara Karşıtı Eğitiminde Bir 19 Mayıs Etkinliği”, 4. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi , 9-12 Haziran, s. 134, ELAZIĞ.
 • Özkan, N., (2008). “Trakya Bölgesi Chrinomidae(Diptera) Larval Türleri”, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi,23-27 Haziran, TRABZON.
 • Özkan, N., (2006). “Dupnisa Mağarası (Sarpdere Köyü, Demirköy, Kırklareli) ve Yakın Çevresi Chironomidae (Diptera) ve Gammaridae (Amphipoda) Türleri”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 286. 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN.
 • Özkan, N., (2006). “Çanakkale Bölgesi Chironomidae (Diptera) Larvaları ve Yayılışları”, 275. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN.
 • Özkan, N., (2006).“Trakya Bölgesi (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale) Chironomid (Chironomidae; Diptera) Türlerinin Tespiti”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 274. 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hacet, N. ve Özkan, N. (2017) “Türkiye'nin Kuzeybatısından Cordulegastridae ve Gomphidae (Insecta: Odonata) Familyaları Türlerinin Larval Kayıtları”, XIII. Uluslar arası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül, EDİRNE. (Eylül 2017)
 • Özkan, N. ve Güner, U. (2017) “Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Potamon ibericum (Bieberstein, 1808) (Arthropoda, Crustacea)’un Kolonizasyonu”, XIII. Uluslar arası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül, EDİRNE. (Eylül 2017)
 • Özkan, N. (2017) “Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Tatlısu Sülüğü Erpobdella octoculata Linnaeus, 1758 (Annelida: Hirudinida)’nın Kolonizasyonu”, XIII. Uluslar arası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül, EDİRNE. (Eylül 2017)
 • Özbek, M., Öztürk, H. H., Kurtul, I., ve Özkan, N. (2014). “Kapıdağ Marmara Yarımadasında Dağılım Gösteren Amphipoda (Crustacea) Faunası”, VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. BURSA.
 • Özkan, N. (2014) “Edirne Tunca Nehrinde Bentik Makroomurgasızların Değişik Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşturmalarının İncelenmesi”, VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos, BURSA.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özkan N. (2016). "Biyolojik Evrim (Canlı Türlerinin Ortaya Çıkışı, Teoriler ve Modern Sentez)". Editörler: Prof. Dr. Cansu Filik İşçen & Prof. Dr. Lütfullah Türkmen; Evrim, Bölüm 2, 33-61. Lisans Yayıncılık, ISBN: 978-605-5044-81-7. İSTANBUL. (Eylül 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çalışkan, S. Edirne İli Ortaöğretim Okullarında Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Materyallerini Kullanma Durumları - TÜBAP – 2010/78

Yapılan Hakemlikler

 • "ZOO-1705-56” kodlu makale (Cryptochetidae (Diptera): first record of the family from Turkey ) (Türk Zooloji Dergisi). (Ağustos 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri" başlıklı çalışma. (Kasım 2016)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, "Hizmetöncesi Öğretmen Eğitiminde FETEMM Eğitimi Uygulamaları: Tasarım Temelli Fen Eğitimi" başlıklı çalışma. (Kasım 2016)
 • Review of Hydrobiology (Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi) dergisi. (Kasım 2016)
 • “EgeJFAS_201641” kodlu makale (Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences). (Temmuz 2016)
 • "EgeJFAS_201604” kodlu makale (Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences). (Mart 2016)
 • Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Projeler

 • Sökmen, M., Ahıska, S., Özkan, N., Nohut, S. ve Volga, C. Uzungöl (Trabzon) Bentik Omurgasızlarında Taksonomik İncelemeler ve Kirlilik Parametrelerinden Ağır Metallerin Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması, 1058-----2010.111.002.6, Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP, (2014).
 • Özkan, N., Edirne Tunca Nehrinde Bentik Macroomurgasızların Değişik Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşturmalarının İncelenmesi - TÜBAP – 2011/30, (2014).
 • Özkan, N. ve Çalışkan, S. Edirne İli Ortaöğretim Okullarında Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Materyallerini Kullanma Durumları - TÜBAP – 2010/78, 29 sayfa (2012).
 • Özkan, N., Trakya Bölgesi (Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale) Chironomid (Chironomidae; Diptera) Türlerinin Tespiti. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri - TÜBAP – 320, 17+65 sayfa (2003).

Ödüller

 • Ecological Analysis of Chironomid Larvae (Diptera, Chironomidae) in Ergene River Basin (Turkish Thrace). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10 (1): 93-99. (2010). Makaleye TÜBİTAK, ULAKBİM tarafından yayın teşvik ödülü.

Sertifikalar

 • Interreg IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, 13-14 Ekim 2015. (PARTNERSHIP)
 • Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı-01, Edirne-2012

Diğer

 • 5th International Conference on Research in Education-ICRE, ULEAD, 8-10 October 2015, Edirne, Turkey. Oturum Başkanlığı
 • 5th International Conference on Research in Education-ICRE, ULEAD, 8-10 October 2015, Edirne, Turkey. Oturum Başkanlığı
 • V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA. Oturum başkanlığı .
 • The 5th International Balkan Education and Science Congress, Uluslar arası Kongrede oturum başkanlığı

» Verdiği Dersler

Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

Çevre Bilimi

Evrim

Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Öğretimi (Yüksek Lisans)

Fen Bilgisinde Çevre Eğitimi (Yüksek Lisans)

Fen Bilgisinde Güncel Konular

Genel Biyoloji I

Genel Biyoloji II

Genel Biyoloji Laboratuarı I

Genel Biyoloji Laboratuarı II

Genetik

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Limnoloji

Öğretmenlik Uygulamaları

Okul Deneyimi I, II

Preparasyon Teknikleri

Sağlık ve Trafik Eğitimi

Topluma Hizmet Uygulamaları

Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri (Yüksek Lisans)