» Biyografi

Nurcan Özkan Edirne’de doğdu. Üniversite öğrenimini Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını da Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Zooloji ve Limnoloji alanında tamamlamıştır. Lisanstan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ayaş Lisesi (Ankara), Demirköy Ortaokulu, Melahat Kilimci Lisesi ve Edirne Lisesi’nde Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Daha sonra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve devam etmektedir. Limnoloji, çevre ve eğitim konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Özkan N. (2022). Trakya Bölgesi Chironomidae (Diptera) Larval Faunası. 1-265, ISBN: 978-625-8118-01-8, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, ÇANAKKALE. (Mart 2022)
  • Özkan N. (2021). Research & Reviews in Science and Mathematics - I. Editors: Prof. Dr. Hasan Akgül and Prof. Dr. Alparslan Dayangaç. Chapter 7: Dynamics of Chironomidae (Diptera) Larval in Oğulpaşa Stream (Edirne/Turkey), p. 121-138, ISBN • 978-625-8075-30-4, Gece Publishing, Çankaya / Ankara / TR. (Aralık 2021)
  • Özkan N. (2021). INSAC Academic Developments on Natural and Engineering Sciences. Editörler: Doç. Dr. Sadık Alper Yıldızel and Doç. Dr. Aydın Ruşen. Chapter 03: Examining the Perspectives of the Students Who Attending Secondary School against the Environment, p. 53-76, ISBN: 978-625-7502-17-7, Duvar Kitabevi, Kemeraltı-Konak/İzmir. (Ekim 2021)
  • Özkan N. (2021). Programlanabilen Eğitim. Editörler: Levent Vural, Sevinç Sakarya Maden, Hikmet Asutay, Gül Kurum, Farmagül Gürbüz. Fen Eğitiminde Portfolyodan Öğrenci Değerlendirilmesinde Faydalanma, 133-157, ISBN: 978-625-8009-37-8, Paradigma Akademi, Çanakkale. (Ekim 2021)
  • Özkan N. (2021). Research & Reviews in Science and Mathematics. Editors: Prof. Dr. Hasan Akgül and Prof. Dr. Murat Kütük. Investigation of Chironomidae (Diptera) Fauna in Oğulpaşa Stream (Edirne/Turkey), p. 31-53, ISBN • 978-625-8002-41-6, Gece Publishing, Çankaya / Ankara / TR. (Eylül 2021)
  • Özkan N. (2019). Eğitimde Yeni Yönelimler. Editör: Hikmet Asutay, Sevinç Sakarya Maden, Muhlise Coşkun Ögeyik; Trakya Bölgesinde Bulunan Bazı Fabrikaların Atıksuları ile Atıksu Arıtma Tesislerinin Araştırılması, 202-211. Trakya Üniversitesi Yayın No: 217, ISBN (Yayın) No: 978-975-374-245-0, EDİRNE. (Ekim 2019)
  • Özkan N. (2017). "Çevre Eğitimi". Editörler: Prof. Dr. Hikmet Asutay; Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, 485-497. Trakya Üniversitesi, ISBN: 978-975-374-213-9. EDİRNE (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Özkan N. (2020). Biyolojik 3. Bölüm 9: Biyolojik Evrim, Canlı Türlerinin Ortaya Çıkışı, Teoriler ve Modern Sentez, Editörler: Prof. Dr. Cansu Filik İşçen & Prof. Dr. Osman Gülnaz; Lisans Yayıncılık, ISBN: 978-605-9498-88-3, 291-324, İSTANBUL. (Ocak 2020)
  • Özkan N. (2018). Biyolojide Özel Konular, Bölüm 19: Evrim. Editör: Prof. Dr. Gülay Ekici; , Paradigma Akademi Yayınları- Akademik Kitaplar; ISBN: 978-605-2292-49-5, 649-695, İSTANBUL. (Eylül 2018)
  • Özkan N. (2016). Evrim. Bölüm 2: Biyolojik Evrim (Canlı Türlerinin Ortaya Çıkışı, Teoriler ve Modern Sentez)". Editörler: Prof. Dr. Cansu Filik İşçen & Prof. Dr. Lütfullah Türkmen; Lisans Yayıncılık, ISBN: 978-605-5044-81-7, 33-61, İSTANBUL. (Eylül 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Yapılan Hakemlikler

Ödüller

Sertifikalar

Diğer

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP)

“Uzungöl (Trabzon) Bentik Omurgasızlarında Taksonomik İncelemeler ve Kirlilik Parametrelerinden Ağır Metallerin Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması”
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Eğitim Teknolojisi Araçlarıyla Desteklenen Çevre Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığına Etkisinin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

Dr. Öğr. Üys. Nurcan Özkan'ın Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi)

“Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirme Projesi Biyolojik Parametre İzleme Projesi”.
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : DSİ

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

YRD. DOÇ. DR. NURCAN ÖZKAN’IN PERFORMANS PUANI DEĞERLENDİRME DESTEK PROJESİ
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer

Edirne Tunca Nehrinde Bentik Macroomurgasızların Değişik Yaprak Paketlerinde Koloni Oluşturmalarının İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

Edirne İli Ortaöğretim Okullarında Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Materyallerini Kullanma Durumları
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

Trakya Bölgesi Kırklareli İstanbul ve Çanakkale Chironomid (Chironomidae: Diptera) Türlerinin Tespiti
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

» Verdiği Dersler

Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

Çevre Bilimi

Evrim

Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Öğretimi (Yüksek Lisans)

Fen Bilgisinde Çevre Eğitimi (Yüksek Lisans)

Fen Bilgisinde Güncel Konular

Genel Biyoloji I

Genel Biyoloji II

Genel Biyoloji Laboratuarı I

Genel Biyoloji Laboratuarı II

Genetik

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Limnoloji

Öğretmenlik Uygulamaları

Okul Deneyimi I, II

Preparasyon Teknikleri

Sağlık ve Trafik Eğitimi

Topluma Hizmet Uygulamaları

Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri (Yüksek Lisans)