» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A3(20) Metin, N. (2012). Determining of Threat Perceptions Affecting Direction of the US Defense Expenditures by Using Ordinal Regression Models. Quality & Quantity, 46 (4), 1297-1309.
 • A3(10) Guris, S., Metin, N. and Caglayan, E. (2009). Choosing the Share Bond by Using Qualitative Dependent Variable Models in Turkey. Quality & Quantity, 43 (3), 431–439.
 • A3(14) Metin, N. and Apak, S. (2009). The Impact of Purchasing Power Parity on Auto Foreign Trade. Quality & Quantity, 43 (6), 1025–1037.
 • A3(10) Guris, S., Metin, N. and Caglayan, E. (2007). The Brand Choice Model of Wine Consumers: A Multinomial Logit Model. Quality & Quantity, 41 (3), 447–460.
 • A3(4) Kubaş, A., Yilmaz, F., Aktaş, Y. and Metin, N. (2005). Analysis of Visitor Decision Making System When Visiting Natural Recreation Sites by Multinomial Logit Model. Quality & Quantity, 39(5), 615–623.
 • A3(14) Metin, N., Kubas, A., Hurma, H. and Erbay, E.R. (2003). Pesticide Usage and Effects on the Environment in Thrace Region. Journal of Environmental Protection and Ecology, 4 (2), 328-333. (9 November 2002, 5th International Conference of Balkan Environmental Association (BENA) “Transboundary Pollution” Session IV, Belgrad, Yugoslavia).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A6a(8.4) Metin, N. ve Apak, S. (2013). Determinants of Automobile Exports in Turkey. European Journal of Social Sciences, 37 (3), 320-327.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A12a(8) Metin, N. (11-13 June 2004). Profit Models for Turkish Banks. International Conference, The Challenges for Science and Education in the Globalization Context, Bourgas Free University, 390-395.
 • A12a(5.6) Kubas, A., Metin, N. and Erbay, E. R. (2001). Analysis of Industry Firms Discharging Wastewater in Thrace Region. Transboundary Pollution, 4th International Conference of the Balkan Environmental Association (BENA), Edirne.
 • A12a(5.6) Oguzhan, A., Metin, N. and Aytac, A. (13-16 September 2000). Estimation of Bank Mergers with Logit Model. METU IV. International Economics Congress, Ankara.
 • A12a(1.6) Kubas, A., Inan, I. H., Azabagaoglu, M. O. and Metin, N. (8-11 September 1999). Evaluation with Cluster Analysis of Environmental Effects of Textile, Leather and Oil Industry in Thrace Region. METU III. International Economics Congress, Ankara.
 • A12a(2.4) Inan, I. H., Kubas, A. and Metin, N. (1998). The Foundation Probabilities of the Purification Establishments for the Textile Firms Located in Thrace Region. Volume 1, 305-310, The Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in The Mediterranean Region, University of Bosphorus, ISBN:975-518-115-6, Istanbul.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • C4b(5) 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. Kongre Başkanlığı.
 • C4d(3) 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. Oturum Başkanlığı.
 • C4d(3) 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. Oturum Başkanlığı.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A2a(30) Metin, N. (2013). Economic and Social Issues in the Middle East and North African Countries. Nilgün Çil Yavuz, (Ed.), The Factors Affecting the Rule of Law in the Middle East and North Africa (Chapter 8, 149-174). New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-62948-160-9.
 • A2a(30) Metin, N. (2013). Economic and Social Issues in the Middle East and North African Countries. Nilgün Çil Yavuz, (Ed.), The Determinants of Economic Freedom in the Middle East and North Africa (Chapter 6, 107-124). New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-62948-160-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • B4(10) Metin, N. (2010). Seçmenlerin Siyasi Tercihi Modeli. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 362-387.
 • B6(5.6) Metin, N., Gaytancioğlu, O., Kubaş, A. ve Azabağaoğlu, M. Ö. (Ağustos 2003). Türkiye’de Bitkisel Yağ Sektörünün Sorunları ve Karışım Sıvı Yağ Tüketiminde Yaşanan Gelişmeler. Dünya Gıda Dergisi, 96-97, İstanbul.
 • B6(4) Gaytancioğlu, O. ve Metin, N. (Ekim 2002). Türkiye Prinç Tüketiminin Genel Boyutları ve Tüketici Düzeyinde Yapılan Bir Araştırmanın Sonuçları. Dünya Gıda Dergisi, 81-87, İstanbul.
 • B6(1.6) Kubaş, A., Gaytancioğlu, O., Tavil, S., Metin, N. ve Azabağaoğlu, M. Ö. (Ekim 1999). Trakya Bölgesinde Şekerpancarı Üretimi ve Şeker Sanayinin Durumu. Karınca Kooperatif Postası Dergisi, 27-31, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, ISSN:1300-1450, Ankara.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • B9a(3) İnan, İ. H., Metin, N. (25-27 Mayıs 1995). Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Anket Değerlendirilmesi. Macintosh Üzerinde Akademik Uygulamalar, 137-147, Akdeniz Üniversitesi, ISBN: 975-7666-33-5, Antalya.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • C8a(3) (2012). TÜFE ve ÜFE Bilgilendirme Paneli. Düzenleyen: Ekonometri Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesi ve TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü.
 • C8a(3) (2011). EBSCOhost Veri Tabanları Eğitim Semineri. Ekonometri Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesi.
 • C8a(3) (2010). Sosyo-Ekonomik Gelişme ve İstatistik Paneli. Ekonometri Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesi. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • B3b(4) Metin, N. (2013). Ampirik Bir Projenin Uygulanması. Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt II. (Çeviri Ed. E. Çağlayan). Ankara: Nobel. Bölüm 19, s. 226-252.
 • B3b(4) Metin, N. (2013). Matris Cebirinin Özeti. Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt I. (Çeviri Ed. E. Çağlayan). Ankara: Nobel. EK D, s. 536-546.
 • B3b(4) Metin, N. (2013). Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin. Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt I. (Çeviri Ed. E. Çağlayan). Ankara: Nobel. Bölüm 3, s. 68-116.
 • B3b(4) Metin, N. (2013). Basit Regresyon Modeli. Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt I. (Çeviri Ed. E. Çağlayan). Ankara: Nobel. Bölüm 2, s. 21-67.
 • B1a(20) Metin, N. (2013). Avrupa Ülkelerinde Ekonomik Özgürlüğün Panel Veri Modelleri ile Analizi. İstanbul: Der’in Yayınları. ISBN 9786055500832.
 • B1a(14) Çaglayan, E. ve Metin, N. (2005). Marmara Bölgesinde Şarap Tüketimini Etkileyen Faktörler-Multinominal ve Sıralı Logit Modelleri. İstanbul: Der’in Yayınları. ISBN 975646357-0.
 • B3b(4) Metin, N. (Dizgide). Rassal Açıklayıcı Değişkenler ve Momente-Dayalı Tahmin. Ekonometrinin İlkeleri (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 10, s. 400-445.
 • B3b(4) Metin, N. (Dizgide). Eşanlı Denklemler Modelleri. Ekonometrinin İlkeleri (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 11, s. 446-473.
 • B3b(4) Metin, N. (Dizgide). Rassal Açıklayıcı Değişkenler ve Momente-Dayalı Tahmin. Ekonometrinin İlkeleri için EViews Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 10, s. 257-291.
 • B3b(4) Metin, N. (Dizgide). Eşanlı Denklemler Modelleri. Ekonometrinin İlkeleri için EViews Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 11, s.313-324.
 • B3b(4) Metin, N. (Dizgide). Panel Veri Modelleri. Ekonometrinin İlkeleri için EViews Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 15, s. 350-385.
 • B3b(4) Metin, N. (Dizgide). Panel Veri Modelleri. Ekonometrinin İlkeleri için Stata Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 15, s. 442-488.
 • B3b(4) Metin, N. (Dizgide). Öngörü, Uyum İyiliği ve Modelleme Sorunları. Ekonometrinin İlkeleri (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 4, s.130-166.
 • B3b(0) Metin, N. (Dizgide).Rassal Açıklayıcı Değişkenler ve Momente-Dayalı Tahmin. Ekonometrinin İlkeleri için Stata Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 10, s 319-356.
 • B3b(0) Metin, N. (Dizgide). Eşanlı Denklemler Modelleri. Ekonometrinin İlkeleri için Stata Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 11, s.357-384.
 • B3b(0) Metin, N. (Dizgide).Nitel ve Sınırlı Bağımlı Değişkenler. Ekonometrinin İlkeleri için EViews Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 16, s.386-421.
 • B3b(0) Metin, N. (Dizgide).Nitel ve Sınırlı Bağımlı Değişkenler. Ekonometrinin İlkeleri için Stata Kullanımı (Çeviri Ed. N. Ç. Yavuz). İstanbul: Bilim Teknik. Bölüm 16, s.489-546.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • H2(5) Gören, Kemal Burçin. (2012). Veri Zarflama Analizi ile Kanola Bitkisinin Üretim Maliyetleri ve Ekonomik Verimliliğinin Ölçülmesi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • H2(5) Tipiş, Ömer. (2012). Özel ve Kamu Bankalarında Psikolojik Şiddet Boyutlarının İstatistiksel Tekniklerle Analizi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • C3b(5) Yayın Kurulu Üyeliği. 2012-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi. Trakya Üniversitesi.
 • C3b(5) Yayın Kurulu Üyeliği. 2010-2012-Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • C7b(3) Yayın Kurulu Üyeliği. 2012- günümüz. Social Sciences Research Journal.
 • Bologna Üyesi Trakya Üniversitesi
 • Stratejik Plan Komisyon Üyesi (2013-2017)
 • İstatistik Mezunları Üyesi (2002).Türkiye.
 • Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (2006-günümüz) Ekonometri Derneği Türkiye
 • Fakülte Kurulu Üyesi (2009-günümüz) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Trakya Üniversitesi
 • Enstitü Genel Kurul Üyesi (2009-günümüz) Sosyal Bilimler Enstitüsü Trakya Üniversitesi
 • Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012) Sosyal Bilimler Enstitüsü Trakya Üniversitesi
 • Bilim Kurulu Üyesi (2010) Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu
 • Bilim Kurulu Üyesi (2010) Çorlu Değerleri Sempozyumu
 • Bilim Kurulu Üyesi (2011-günümüz) Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
 • Stratejik Plan Birim Temsilcisi (2008-2013)
 • Stratejik Plan Çalışma Grubu Üyesi (2008-2013)
 • Stratejik Plan Kurul Üyesi (2008-2013)
 • Stratejik Plan Komisyon Üyesi (2008-2013)

Editörlük / Yayınlama

 • C7a(5) 2012- günümüz. Social Sciences Research Journal.
 • C3a(10) 2012-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi. Trakya Üniversitesi.
 • C3a(10) 2010-2012-Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Yapılan Hakemlikler

 • C4e(3) 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.
 • C4e(3) 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.
 • C4e(3) 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.
 • C7c(2) TÜBİTAK.
 • C7c(2) Ekonometri ve İstatistik Dergisi
 • C7c(2) 2012- günümüz. Social Sciences Research Journal
 • C3c(3) International Journal of Wine Business Research
 • C7c(2) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi Trakya Üniversitesi
 • C3c(3) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • C2c(5) Applied Economics

Projeler

 • G5(5) Midilli, M. N. (2012). Eğitimi Etkileyen Faktörler ve Bankacılık Sektöründe Eğitimin Önemi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) Sefer, N. (2012). İşletmelerde İşgören İhtiyacı ve Bu İhtiyacın Karşılanma Süreci. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) Açmalı, F. (2012). Döviz Kurlarının Otomotiv Sektörüne Etkileri. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) Çalışkan, E. (2012). Değişim Mühendisliği. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) Akbıyık, B. (2012). Türkiye Enerji Piyasasının İncelenmesi ve Enerji Fiyatlandırmasının Esasları. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) İpek, Z. (2012). Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadelede Kullanılan Yöntemlerin Sosyal Güvenlik Sistemine Etkileri. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) Gören, K. B. (2012). Veri Zarflama Analizi ile Kanola Bitkisinin Üretim Maliyetleri ve Ekonomik Verimliliğinin Ölçülmesi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. TÜBAP Tezli Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) Tipiş, Ö. (2012). Özel ve Kamu Bankalarında Psikolojik Şiddet Boyutlarının İstatistiksel Tekniklerle Analizi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. TÜBAP Tezli Yüksek Lisans Proje Danışmanı.
 • G5(5) Metin, N. (2012). Türkiye’de Siyasal Yapı & Trakya ve İstanbul'daki Seçmenlerin Özellikleri, Siyasal Düşünceleri ve Siyasal Tercihlerinin Modellenmesi. TÜBAP.
 • G1(20) Metin, N. (2009). The Role of the United States in International System since 1945 and Determining of Threat Perceptions Affecting Direction of the Defense Expenditures by Using Ordinal Regression Models. STANFORD University & TUBITAK: 1059B19.
 • G2(8) (2004). La Integracion Economica en la Frontera Norte El Colegio de la Frontera Norte.Tijuana/Meksika. Projede Görev Alma.
 • G4(10) Metin, N. (1995). Çok Amaçlı Tarım Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Tekirdağ Örneği.Türk Kooperatifçilik Kurumu.
 • G4(10) (1992). Ayçiçeği Tohumluğu Pazar Araştırması Özel Sektör Firması için Güney Marmara ve Trakya'nın tamamını kapsayan toplam 155 köyde gerçekleştirilen araştırma. Projede Görev Alma.
 • G4(10) 2013-2017 Stratejik Plan. Trakya Üniversitesi (2013). Projede Görev Alma.
 • G4(10) 2008-2012 Stratejik Plan. Trakya Üniversitesi (2008). Projede Görev Alma.

Ödüller

 • F9(10) Gören, K. B. (2012). Veri Zarflama Analizi ile Kanola Bitkisinin Üretim Maliyetleri ve Ekonomik Verimliliğinin Ölçülmesi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. TÜBAP.
 • F9(10) Tipiş, Ö. (2012). Özel ve Kamu Bankalarında Psikolojik Şiddet Boyutlarının İstatistiksel Tekniklerle Analizi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. TÜBAP.
 • F9(10) Metin, N. (2012). Türkiye’de Siyasal Yapı & Trakya ve İstanbul’daki Seçmenlerin Özellikleri, Siyasal Düşünceleri ve Siyasal Tercihlerinin Modellenmesi. TÜBAP.
 • F1(40) Metin, N. (2012). Determining of Threat Perceptions Affecting Direction of the US Defense Expenditures by Using Ordinal Regression Models. Quality and Quantity, 46 (4), 1297-1309. TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü.
 • F1(40) Guris, S., Metin, N. and Caglayan, E. (2009). Choosing the Share Bond by Using Qualitative Dependent Variable Models in Turkey. Quality and Quantity, 43 (3), 431–439. TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü.
 • F1(40) Metin, N. and Apak, S. (2009). The Impact of Purchasing Power Parity on Auto Foreign Trade. Quality and Quantity, 43 (6), 1025–1037. TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü.
 • F1(40) Guris, S., Metin, N. and Caglayan, E. (2007). The Brand Choice Model of Wine Consumers: A Multinomial Logit Model. Quality and Quantity, 41 (3), 447–460.TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü.
 • F1(40) TÜBİTAK Uluslararası Ödül No: 1059B19 (2007).
 • F1(40) Kubaş, A., Yilmaz, F., Aktaş, Y. and Metin, N. (2005). Analysis of Visitor Decision Making System When Visiting Natural Recreation Sites by Multinomial Logit Model. Quality and Quantity, 39(5), 615–623. TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü.
 • F8(10) Metin, N. (1995). Çok Amaçlı Tarım Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Tekirdağ Örneği. Türk Kooperatifçilik Kurumu Ödülü.

Diğer

 • B8(2.8) Metin, N., Gaytancioğlu, O. (2002). Pirinç Tüketimi ve Tüketici Tercihleri. Market Dergisi, 4/68, 108-109, ISSN 1302-0609, İstanbul.

» Verdiği Dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans-Beykent Üniversitesi)

Ekonometri (Lisans-Marmara Üniversitesi)

Ekonometri I (Lisans-Trakya Üniversitesi)

Ekonometri II (Lisans-Trakya Üniversitesi)

Ekonometri Semineri (Lisans-Trakya Üniversitesi)

Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları (Yüksek Lisans-Trakya Üniversitesi)

Ekonometrik Methodlar I (Yüksek Lisans-Trakya Üniversitesi)

Ekonometrik Methodlar II (Yüksek Lisans-Trakya Üniversitesi)

İstatistik I (Lisans-Trakya Üniversitesi)

İstatistik II (Lisans-Trakya Üniversitesi)

Mikroekonometri (Lisans-Marmara Üniversitesi)

Seminer (Yüksek Lisans-Trakya Üniversitesi)

Uygulamalı Ekonometri I (Lisans-Trakya Üniversitesi)

Uygulamalı Finansal Ekonometri (Yüksek Lisans-Trakya Üniversitesi)

Uygulamalı Makroekonometri (Yüksek Lisans-Trakya Üniversitesi)

Uygulamalı Mikroekonometri (Yüksek Lisans-Trakya Üniversitesi)