» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Kartal Ç., Ekici N., Ağırman H. N. (2021) Development of Female Gametophyte in Gladiolus italicus Miller (Iridaceae) (Aralık 2021)
 • Ekici N. (2014) Microsporogenesis, pollen mitosis and pollen tube growth in Gagea villosa (Liliaceae). Biologia, section Botany. 69(10): 1323-1330. (Ekim 2014)
 • Ekici. N. (2014) Development of Female Gametophyte in Gagea villosa. Cytology-Japan Mendel Society 79(1): 69-77. (Mart 2014)
 • Ekici N., Dane F., Olgun G. (2013) Ultrastructure of Central Cell in Female Megagametophyte of Castilleja wightii Elmer (Scrophulariaceae)", Acta Biologica Hungarica 64 (3): 319-327.
 • Ekici N. & Dane F. (2012, October) Some histochemical features of anther wall of Leucojum aestivum (Amaryllidaceae) during pollen development. Biologia, Section Botany 67(5): 857-866.
 • Ekici N. & Dane F. (2012) Ultrastructural studies on the sporogeneous tissue and anther wall of leucojum aestivum (Amaryllidaceae) in different developmental stages. Annals of the Brazilian Academy of Sciences 84(4): 951-960.
 • Dane F. & Ekici N. (2011, June) Pollen tube growth of Paeonia tenuifolia l. (Paeoniaceae) in vitro and in vivo. Bangladesh Journal of Botany. 40(1): 93-95.
 • Ekici N., Dane F., Olgun G. (2009) Ultrastructural features of Mimulus aurantiacus (Scrophulariaceae) pollen tubes in vivo. Annals of the Brazilian Academy of Sciences 81(1): 29-37.
 • Ekici N. & Dane F. (2008) Cytological and histological studies on female gametophyte of Leucojum aestivum (Amaryllidaceae). Biologia, Section Botany 63(1): 67-72.
 • Dane F., Olgun G. & Ekici N. (2007): Ultrastructure of endothelium in Penstemon gentianoides Poir. (Scrophulariaceae) at mature embryo sac phase", Acta Biologica Hungarica. 58 (2): 225-233.
 • Ekici N. & Dane F. (2004): Polarity during sporogenesis and gametogenesis in plants. Biologia, Bratislava, Section Cellular and Molecular Biology. 59 (6): 687-696.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ekici N. & Dane F. (2009) Calcium oxalate crystals during development of male and female gametophyte in Leucojum aestivum (Amaryllidaceae). Journal of Applied Biological Sciences. 3(1): 15-18.
 • Mamedova L., Kanter M., Güner S.S., Bulut E., Mercantepe T., Metin I., Huseyinova G.,Aktaş C. and Ekici N. (2008) Study of ultrastructural changes on the cochleae caused by various intonations used in classical music. Asian Journal of Cell Biology, 3(2): 72-79.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Huseyinov M., Huseyinova G., Güner S.S. (2008) Effects of various intervals applied in classical music on the ultrastructure of reflector nerve and muscle terminals (A musical, medical, biological and experimental study) Asian Journal of Cell Biology, 3(1): 41-46.
 • Aksoy D.Ö., Ekici N., Dane F. (2008) Mitotic changes in root meristems of Lens culinaris treated with fusilade (fluazifop-p-butyl). Asian Journal of Cell Biology 3(1) 34-40.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Huseyinov M., Huseyinova G. & Kanter M. (2007) An Ultrastructural Study on the Effects of Different Musical Timbres on the Skeletal Muscle Cells (Musical, Medical, Biological and Experimental Study), Asian Journal of Cell Biology, 2(2):43-49.
 • Ekici N., Dane F., Mamedova L., Metin I., Huseyinov M. (2007) The effects of different musical elements on root growth and mitosis in onion (Allium Cepa) root apical meristem (Musical, Biological & Experimental Study). Asian Journal of Plant Sciences. 6(2): 369-373.
 • Ekici N. & Dane F. (2007) Calcium oxalate crystals in floral organs of Galanthus sp. (Amaryllidaceae) Asian Journal of Plant Sciences. 6(3): 508-512.
 • Dane F., Ekici N., Kalebaşı Aktaş, Y. (2006): The effect of waste water on root growth and mitosis in onion (Allium cepa) root apical meristem. Asian Journal of Plant Sciences. 5(2):331-334.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Koç, M. T., Dane, F. ve Ekici, N. (2022, Ağustos). Avrupa Türkiye'sindeki Dört Viola L. (Violaceae) Türü Üzerinde Karşılaştırmalı Anatomik Araştırmalar. IV. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı AGBIOL 2022 (s. 322). (Ağustos 2022)
 • Aslıhan OSMANOĞLU, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Eylem BAYIR, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Hasan ÖZYILDIRIM, Hüsnüye DURMAZ, Murat ÇELTEK, Musa ULUDAĞ, Nuran EKİCİ, Şefika TEKİN, Yılmaz ÇAKICI. “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Ziyaretçiler Bağlamında Değerlendirilmesi, 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (Eylül 2018)
 • Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Murat ÇELTEK, Hüsnüye DURMAZ, Nuran EKİCİ, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Aslıhan OSMANOĞLU, Hasan ÖZYILDIRIM, Şefika TEKİN, Musa ULUDAĞ, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE. “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Proje Ekibi Bağlamında Değerlendirilmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. (Eylül 2018)
 • Ekici N. (2012) Personal development of biology teachers. Education in the Modern European Environment, Book of Abstracts, ISBN: 978-953-7210-55-7. Opatija, Hırvatistan.
 • Dane F. & Ekici N. (2009). Delphinium balcanicum (Ranunculaceae): a contribution to the flora of Turkey. – In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Pp. 217–219. Institute of Botany, Sofya, Bulgaristan.
 • Dane F. & Ekici N. (2009) An investigation into in vitro and in vivo pollen tube growth of Paeonia tenuifolia. 5th Balkan Botanical Congress, Book of Abstracts, 116. Belgrad, Sırbistan.
 • Durmaz H. & Ekici N. (2008) An experience on project-based learning in the education faculty. Contemporary intentions in education. Proceedings of IV International Scientific Conference, vol. 1, 223-231. Ohrid, Makedonya
 • Ekici N. & Durmaz H. (2008) Learning how scientists work with application of Project example. Contemporary intentions in education. Proceedings of IV International Scientific Conference, Vol. 1,449-454. Ohrid, Makedonya
 • Ekici N. (2008) Learning biology like a scientist during laboratuary work. Proceedings of Pedagogy and knowledge society, vol. 2, 79-83. Zadar, Hırvatistan
 • Ekici N. & Dane F. (2007) Developmental stages of female gametophyte of Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Proceedings of Science education and time as our concern, Part III Biology and Chemistry. 33. Smolyan , Bulgaristan
 • Ekici N. Dane F. (2006) Calcium oxalate crystals during development of male and female gametophyte in Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Proceedings of IV Balkan Botanical Congress 125. Sofya, Bulgaristan.
 • Ekici N. & Dane F. (2006) Microsporogenesis In Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Proceedings of IV Balkan Botanical Congress 125. Sofya, Bulgaristan.
 • Dane F., Olgun G., Ekici N. (2006) Ultrastructural Features Of Mimulus aurantiacus Curtis (Section Diplacus Gray, subtribe Gratioleae, Scrophulariaceae) Pollen Tube In Vivo., Proceedings of IV Balkan Botanical Congress 122. Sofya, Bulgaristan.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 9.th International Balkan Education and Science Congress (Edirne-Türkiye, 2014)
 • Education in the Modern European Environment (Opatija-Hırvatistan, 2012)
 • 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (İzmir-Türkiye, 2012)
 • 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Antalya-Türkiye, 2011)
 • 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Denizli-Türkiye, 2010)
 • The First Meeting of the Project “Adult Motivation with Nature Sports” (Edirne-Türkiye, 2009)
 • 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Trabzon-Türkiye, 2008)
 • IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education” (Ohrid-Makedonya, 2008)
 • The 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research (Zadar-Hırvatistan, 2008)
 • Jubilee Scientific Conference with International Participation Under the Heading “Science, Education and Time as Our Concern” (Smolyan-Bulgaristan, 2007)
 • 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Eskişehir-Türkiye, 2007)
 • IV. Balkan Botanical Congress (Sofya-Bulgaristan, 2006)
 • Jubilee National Scientific Conference with International Participation “20 Years Union of Scientists in Bulgaria-Branch Smolyan” (Smolyan-Bulgaristan, 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çolak N. & Ekici N. (2023) Cyto-embryological Studies in Male Gametophyte of Matthiola incana (L.) R. Br. In "New Frontiers in Natural Science and Mathematics" Ed. Yılmaz M. Duvar Yayınları (Ekim 2023)
 • Önder E. & Ekici N. (2023) Analysis of Secondary School Science Textbooks in terms of Material Availability and Teachers' Opinions on the Use of Materials. In "New Frontiers in Natural Science and Mathematics" Ed. Yılmaz M. Duvar Yayınları (Ekim 2023)
 • Ekici N. (2021) Biyoteknolojinin Fen Eğitimindeki Yeri
 • Ekici N. (2017) Fen Eğitiminde Biyolojide Özel Konular - Kök Hücre Teknolojisi
 • Ekici N. & Dane F. (2012) Microsporogenesis, pollen mitosis and in vitro pollen tube growth in Leucojum aestivum (Amaryllidaceae). BOTANY, ED. John Mworia, Chapter 8, 173-190. INTECH, Rijeka, HIRVATİSTAN, ISBN: 979-953-307-502-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dalgıç Ö., Bozkurt G., Ekici N., Algüneş Ç. (2001) Larenks kanseri etiyolojisinde immunogenetik faktörlerin rolü. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(2): 111-116.
 • Dalgıç Ö., Bozkurt G., Ekici N., Algüneş Ç. (2001) Larenks kanserinin immunogenetik orijini. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(2): 93-99.
 • Bozkurt G., Ekici N., Dalgıç Ö., Algüneş Ç. (2001) Ankilozan spondilitisli hastalarda HLA-B27 antijeni dağılımı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(1): 37-42.
 • Ekici N., Bozkurt G., Dalgıç Ö., Tüzün B., Algüneş Ç. (2001) Atopik dermatitli vakalarda HLA antijenlerinin dağılımı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(1): 3-8.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Topuz N. & Ekici N. (2023) İşbirlikli Öğrenme, Kavramsal Değişim Yaklaşımı, Fen Başarısı, Tutum, Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme UFBMEK 2023, Kars (Eylül 2023)
 • Ekici N. (2012) Gagea villosa’da (Liliaceae) polen canlılığı ve in vitro polen çimlenmesinin incelenmesi. Uluslararası katılımlı 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özetler Kitabı. 602-603. İzmir.
 • Dane F., Ekici N., Olgun G. (2011) Penstemon gentianoides’ de (Scrophulariaceae) dişi gametofitte merkezi hücrenin ince yapısı. Uluslararası katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Özetler Kitabı. 268-269. Antalya-Kemer.
 • Ekici N., Dane F., Olgun G. (2011) Penstemon gentianoides Poir. de (Scrophulariaceae) sinergid hücrelerinin ince yapısı. Uluslararası katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Özetler Kitabı. 266-267. Antalya-Kemer.
 • Ekici N. & Dane F. (2010) Farklı gelişim evrelerinde Leucojum aestivum’un anter çeperinin ve sporogen dokunun ince yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özetler Kitabı. 360-361. Denizli.
 • Ekici N. (2008) Leucojum aestivum’da (Amaryllidaceae) polen gelişimi sırasında anter çeperinin bazı histokimyasal özelliklerinin incelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özetler Kitabı. 432. Trabzon.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Hüseyinov M., Hüseyinova G., Kanter M. (2007) Farklı tip müzikal balansların iskelet kası hücrelerine etkisinin ultrastrüktürel olarak incelenmesi (Müzikal, tıbbi, biyolojik ve deneysel çalışma). Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 186, Eskişehir.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Hüseyinov M., Hüseyinova G., Kanter M. (2007) Sekunda ve kvarta müzik entonasyonlarının reflektör sinir ve kas terminallerine etkisinin elektron mikroskopi yöntemi ile incelenmesi (Müzikal, tıbbi, biyolojik ve deneysel çalışma). Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 185, Eskişehir.
 • Dane F., Ekici N., Olgun G. (2007) Castilleia wightii Elmer’de (Scrophulariaceae) dişi megagametofitte merkezi hücrenin ince yapısı. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 187, Eskişehir.
 • Ekici N., Aksoy (Dalgıç) Ö., Dane F., Olgun G. (2007) Leucojum aestivum L.’un (Amaryllidaceae) anterlerindeki sporogen dokunun ve polen ana hücrelerinin (PAH) ince yapısının incelenmesi. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 184, Eskişehir.
 • Ekici N. & Dane F. (2006) Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae) ‘un Polen Sterilitesi ve in vitro Polen Çimlenmesinin İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 176, Kuşadası, Aydın.
 • Dane F., Olgun G., Ekici N. (2005) Penstemon gentianoides Poir.’in (Scrophulariaceae) Olgun Embriyo Kesesi Evresinde Endotelyum ve Antipod Hücrelerinin İnce Yapısı. Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 22-24 Haziran 2005, Uluslararası Katılımlı, Bildiriler Kitabı, TÜBİTAK MAM, 262-263, Kocaeli.
 • Bozkurt G., Dalgıç Ö., Ekici N., Algüneş Ç. (2000) Homo Sapiens’lerin Klonlanması. Gen Teknolojisi Uygulamaları Sempozyumu. İzmir.
 • Bozkurt G., Hatipoğlu O. N., Oğuz F. S., Türe M., Dalgiç Ö., Ekici N., Algüneş Ç. (2000) Aktif Akciğer Tüberkiloz Hastalığı ile HLA-DRB1* Allel Birlikteliği. Gen Teknolojisi Uygulamaları Sempozyumu. İzmir.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Gebze, Türkiye, 2005)
 • IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi (İzmir-Türkiye, 2000)
 • Gen Teknolojisi Uygulamaları Sempozyumu (İzmir-Türkiye, 2000)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Biyolojide Özel Konular -Bölüm Adı: Yakın Çevremizdeki Organizmalar (Virüsler, Tek Hücreliler, Funguslar, Akarlar, Böcekler) ve Bunların Sağlığa Etkileri (Eylül 2018)
 • Fen Eğitiminde Biyolojide Özel Konular, Bölüm adı:Kök Hücre Teknolojisi (2017)
 • Ekici N. (2010) Kalıtım (Kalıtım İle İlgili Temel Bilgiler). Editörler: M. Zeki Yıldırım & Hasan Genç; Genel Biyoloji, Bölüm 8, 181-219. Lisans Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 9786054350094, İSTANBUL.
 • Ekici N. (2010) Kök Hücre Teknolojisi. Editör: Fikriye Polat; Biyolojide Özel Konular, Bölüm 4, 79-100. Pegem Akademi, ISBN (Yayın) No: 9786053640608, ANKARA.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Hemşirelerin Biyoteknolojiye Yönelik Tutumları - Devam Ediyor
 • COVID-19’un Hemşireler Üzerinde Psikolojik Etkileri - Ilda Topçiu
 • Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Deneysel Etkinliklerde Kullanılan Araç-Gereçlerin Ulaşılabilirlik Düzeyleri İle Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - Ezgi Önder
 • Nazlıcan Çolak, Matthiola incana (L.) R. Br.’nın erkek gametofinde sitolojik ve embriyolojik çalışmalar, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)/BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
 • “Kavramsal değişim yaklaşımı, işbirlikli öğrenme, fen başarısı, kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme ve tutum” -Nilay Topuz
 • "Trakya Bölgesi’nde Bulunan Viola L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar"- Müge Türkoğlu

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Elektron Mikroskopi Derneği
 • Tıbbi Biyoloji Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Cell Biology

Yapılan Hakemlikler

 • BMC Plant Biology (2023)
 • B P International (2023)
 • Journal of Pharmaceutical Research International (2021)
 • Cytologia (2021)
 • Biodiversitas, Journal of Biological Diversity (2019)
 • Flora (2018)
 • International Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants (2017)
 • Acta Zoologica Bulgarica (2017)
 • Microbiological Research (2017)
 • Scientific Reports (2017)
 • The Journal of Horticultural Science & Biotechnology (2016)
 • Caryologia (2014)
 • Biocontrol Science & Technology (2014)
 • Plant Systematics and Evolution (2013)
 • Plant Systematics and Evolution (2012)
 • African Journal of Biotechnology (2011)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu'nun Kurulması -Araştırmacı (2013-Devam)
 • TÜBİTAK Proje No: 117B200 -Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor - Atölye Lideri
 • 2014 yılı performans puanı talep ve kullanımı projesi (2015/211)
 • Trakya Bölgesi’nde Bulunan Viola L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar, 2013-2014. (TÜBAP 2013/63) - Yardımcı Araştırmacı
 • “Gagea villosa (Bieb.) Duby’ da (Liliaceae) sitolojik ve sitoembriyolojik çalışmalar” 2010-2013. (TÜBAP 2010-114) - Yönetici (Eylül 2013)
 • “Leucojum aestivum L.’da sitolojik ve sitoembriyolojik çalışmalar” 2006-2008 (Doktora Tezi Projesi, TÜBAP NO: 723) – Yardımcı Araştırmacı

Ödüller

 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2014 -Başvuru No: 328785
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2014 -Başvuru No: 319901
 • -Trakya Üniversitesi 2013 Yılı Özendirme Ödülü (14 Mart 2013 tarih ve 4/6 sayılı Senato Kararı) (Mart 2013)
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2012 -Başvuru No: 287702
 • -Trakya Üniversitesi 2008 Yılı Yıllık Yayın Performans Ödülü (14 Mayıs 2009 tarih ve 11/7 sayılı Senato Kararı) (Mayıs 2009)
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2009 -Başvuru No: 198518
 • - EFOD "Su içinde üç çığlık" Fotoğraf Yarışması Sergileme Ödülü - Mayıs 2008 (Mayıs 2008)
 • -Trakya Üniversitesi 2007 Yılı Yıllık Yayın Performans Ödülü (08 Mayıs 2008 tarih ve 9/1 sayılı Senato Kararı) (Mayıs 2008)
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2008 -Başvuru No: 171043
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2007 -Başvuru No: 153380

Diğer

 • Günalan B., Deveci B., Kabasakal H., Adalı M. K., Tosun L., Ekici N., Yılmaz O. , Giran S., Topçuoğlu T. (2009) Süpürge, çat orada çat burada, çat kapı arkasında, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Belgesel Atölyesi Fotoğraf Albümü. Edirne Ticaret Borsası Kültür Yayını, Edirne Gazetecilik ve Matbaacılık.

» Verdiği Dersler

Beslenme ve Sağlık

Bitki Hücre Metabolizması - YL

Bitkilerde Elektron Mikroskopi Yöntemleri -YL

Biyoloji 1

Biyoloji 3

Biyolojide Özel Konular

Gen Anlatımı - YL

Genel Biyoloji - I

Genel Biyoloji Laboratuvarı -II

Genetik ve Biyoteknoloji

Mesleki İngilizce

Moleküler Bitki Embriyolojisi -YL