» Biyografi

   1974 yılında Edirne'de doğdu. İlköğrenimini Şükrüpaşa İlkokulu'nda, Orta Öğrenimini Edirne Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde yaptı. 1997-2000 yılları arasında aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 1998-2000 yılları arasında aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001-2002 yıllarında Özel Güçlü Eğitim Dershanesi’nde Biyoloji Öğretmeni olarak görev yaptı. 2006 yılında Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Halen Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. 2013 yılı itibarıyle, yayınlarına yapılmış 26 atıfı bulunmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ekici N., Dane F., Olgun G. (2013) Ultrastructure of Central Cell in Female Megagametophyte of Castilleja wightii Elmer (Scrophulariaceae)", Acta Biologica Hungarica 64 (3): 319-327.
 • Ekici N. (2014) Microsporogenesis, pollen mitosis and pollen tube growth in Gagea villosa (Liliaceae). Biologia, section Botany. 69(10): 1323-1330.
 • Ekici. N. (2014) Development of Female Gametophyte in Gagea villosa. Cytology-Japan Mendel Society 79(1): 69-77.
 • Ekici N. & Dane F. (2004): Polarity during sporogenesis and gametogenesis in plants. Biologia, Bratislava, Section Cellular and Molecular Biology. 59 (6): 687-696.
 • Dane F., Olgun G. & Ekici N. (2007): Ultrastructure of endothelium in Penstemon gentianoides Poir. (Scrophulariaceae) at mature embryo sac phase", Acta Biologica Hungarica. 58 (2): 225-233.
 • Ekici N. & Dane F. (2008) Cytological and histological studies on female gametophyte of Leucojum aestivum (Amaryllidaceae). Biologia, Section Botany 63(1): 67-72.
 • Ekici N., Dane F., Olgun G. (2009) Ultrastructural features of Mimulus aurantiacus (Scrophulariaceae) pollen tubes in vivo. Annals of the Brazilian Academy of Sciences 81(1): 29-37.
 • Dane F. & Ekici N. (2011, June) Pollen tube growth of Paeonia tenuifolia l. (Paeoniaceae) in vitro and in vivo. Bangladesh Journal of Botany. 40(1): 93-95.
 • Ekici N. & Dane F. (2012, October) Some histochemical features of anther wall of Leucojum aestivum (Amaryllidaceae) during pollen development. Biologia, Section Botany 67(5): 857-866.
 • Ekici N. & Dane F. (2012) Ultrastructural studies on the sporogeneous tissue and anther wall of leucojum aestivum (Amaryllidaceae) in different developmental stages. Annals of the Brazilian Academy of Sciences 84(4): 951-960.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dane F., Ekici N., Kalebaşı Aktaş, Y. (2006): The effect of waste water on root growth and mitosis in onion (Allium cepa) root apical meristem. Asian Journal of Plant Sciences. 5(2):331-334.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Huseyinov M., Huseyinova G. & Kanter M. (2007) An Ultrastructural Study on the Effects of Different Musical Timbres on the Skeletal Muscle Cells (Musical, Medical, Biological and Experimental Study), Asian Journal of Cell Biology, 2(2):43-49.
 • Ekici N., Dane F., Mamedova L., Metin I., Huseyinov M. (2007) The effects of different musical elements on root growth and mitosis in onion (Allium Cepa) root apical meristem (Musical, Biological & Experimental Study). Asian Journal of Plant Sciences. 6(2): 369-373.
 • Ekici N. & Dane F. (2007) Calcium oxalate crystals in floral organs of Galanthus sp. (Amaryllidaceae) Asian Journal of Plant Sciences. 6(3): 508-512.
 • Mamedova L., Kanter M., Güner S.S., Bulut E., Mercantepe T., Metin I., Huseyinova G.,Aktaş C. and Ekici N. (2008) Study of ultrastructural changes on the cochleae caused by various intonations used in classical music. Asian Journal of Cell Biology, 3(2): 72-79.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Huseyinov M., Huseyinova G., Güner S.S. (2008) Effects of various intervals applied in classical music on the ultrastructure of reflector nerve and muscle terminals (A musical, medical, biological and experimental study) Asian Journal of Cell Biology, 3(1): 41-46.
 • Aksoy D.Ö., Ekici N., Dane F. (2008) Mitotic changes in root meristems of Lens culinaris treated with fusilade (fluazifop-p-butyl). Asian Journal of Cell Biology 3(1) 34-40.
 • Ekici N. & Dane F. (2009) Calcium oxalate crystals during development of male and female gametophyte in Leucojum aestivum (Amaryllidaceae). Journal of Applied Biological Sciences. 3(1): 15-18.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ekici N. Dane F. (2006) Calcium oxalate crystals during development of male and female gametophyte in Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Proceedings of IV Balkan Botanical Congress 125. Sofya, Bulgaristan.
 • Ekici N. & Dane F. (2006) Microsporogenesis In Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Proceedings of IV Balkan Botanical Congress 125. Sofya, Bulgaristan.
 • Dane F., Olgun G., Ekici N. (2006) Ultrastructural Features Of Mimulus aurantiacus Curtis (Section Diplacus Gray, subtribe Gratioleae, Scrophulariaceae) Pollen Tube In Vivo., Proceedings of IV Balkan Botanical Congress 122. Sofya, Bulgaristan.
 • Ekici N. & Dane F. (2007) Developmental stages of female gametophyte of Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Proceedings of Science education and time as our concern, Part III Biology and Chemistry. 33. Smolyan , Bulgaristan
 • Durmaz H. & Ekici N. (2008) An experience on project-based learning in the education faculty. Contemporary intentions in education. Proceedings of IV International Scientific Conference, vol. 1, 223-231. Ohrid, Makedonya
 • Ekici N. & Durmaz H. (2008) Learning how scientists work with application of Project example. Contemporary intentions in education. Proceedings of IV International Scientific Conference, Vol. 1,449-454. Ohrid, Makedonya
 • Ekici N. (2008) Learning biology like a scientist during laboratuary work. Proceedings of Pedagogy and knowledge society, vol. 2, 79-83. Zadar, Hırvatistan
 • Dane F. & Ekici N. (2009). Delphinium balcanicum (Ranunculaceae): a contribution to the flora of Turkey. – In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Pp. 217–219. Institute of Botany, Sofya, Bulgaristan.
 • Dane F. & Ekici N. (2009) An investigation into in vitro and in vivo pollen tube growth of Paeonia tenuifolia. 5th Balkan Botanical Congress, Book of Abstracts, 116. Belgrad, Sırbistan.
 • Ekici N. (2012) Personal development of biology teachers. Education in the Modern European Environment, Book of Abstracts, ISBN: 978-953-7210-55-7. Opatija, Hırvatistan.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 9.th International Balkan Education and Science Congress (Edirne-Türkiye, 2014)
 • IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi (İzmir-Türkiye, 2000)
 • Gen Teknolojisi Uygulamaları Sempozyumu (İzmir-Türkiye, 2000)
 • 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Gebze, Türkiye, 2005)
 • IV. Balkan Botanical Congress (Sofya-Bulgaristan, 2006)
 • Jubilee National Scientific Conference with International Participation “20 Years Union of Scientists in Bulgaria-Branch Smolyan” (Smolyan-Bulgaristan, 2006)
 • Jubilee Scientific Conference with International Participation Under the Heading “Science, Education and Time as Our Concern” (Smolyan-Bulgaristan, 2007)
 • 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Eskişehir-Türkiye, 2007)
 • 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Trabzon-Türkiye, 2008)
 • IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education” (Ohrid-Makedonya, 2008)
 • The 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research (Zadar-Hırvatistan, 2008)
 • The First Meeting of the Project “Adult Motivation with Nature Sports” (Edirne-Türkiye, 2009)
 • 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Denizli-Türkiye, 2010)
 • 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Antalya-Türkiye, 2011)
 • Education in the Modern European Environment (Opatija-Hırvatistan, 2012)
 • 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (İzmir-Türkiye, 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ekici N. & Dane F. (2012) Microsporogenesis, pollen mitosis and in vitro pollen tube growth in Leucojum aestivum (Amaryllidaceae). BOTANY, ED. John Mworia, Chapter 8, 173-190. INTECH, Rijeka, HIRVATİSTAN, ISBN: 979-953-307-502-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dalgıç Ö., Bozkurt G., Ekici N., Algüneş Ç. (2001) Larenks kanseri etiyolojisinde immunogenetik faktörlerin rolü. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(2): 111-116.
 • Dalgıç Ö., Bozkurt G., Ekici N., Algüneş Ç. (2001) Larenks kanserinin immunogenetik orijini. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(2): 93-99.
 • Bozkurt G., Ekici N., Dalgıç Ö., Algüneş Ç. (2001) Ankilozan spondilitisli hastalarda HLA-B27 antijeni dağılımı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(1): 37-42.
 • Ekici N., Bozkurt G., Dalgıç Ö., Tüzün B., Algüneş Ç. (2001) Atopik dermatitli vakalarda HLA antijenlerinin dağılımı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(1): 3-8.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bozkurt G., Dalgıç Ö., Ekici N., Algüneş Ç. (2000) Homo Sapiens’lerin Klonlanması. Gen Teknolojisi Uygulamaları Sempozyumu. İzmir.
 • Bozkurt G., Hatipoğlu O. N., Oğuz F. S., Türe M., Dalgiç Ö., Ekici N., Algüneş Ç. (2000) Aktif Akciğer Tüberkiloz Hastalığı ile HLA-DRB1* Allel Birlikteliği. Gen Teknolojisi Uygulamaları Sempozyumu. İzmir.
 • Dane F., Olgun G., Ekici N. (2005) Penstemon gentianoides Poir.’in (Scrophulariaceae) Olgun Embriyo Kesesi Evresinde Endotelyum ve Antipod Hücrelerinin İnce Yapısı. Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 22-24 Haziran 2005, Uluslararası Katılımlı, Bildiriler Kitabı, TÜBİTAK MAM, 262-263, Kocaeli.
 • Ekici N. & Dane F. (2006) Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae) ‘un Polen Sterilitesi ve in vitro Polen Çimlenmesinin İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 176, Kuşadası, Aydın.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Hüseyinov M., Hüseyinova G., Kanter M. (2007) Farklı tip müzikal balansların iskelet kası hücrelerine etkisinin ultrastrüktürel olarak incelenmesi (Müzikal, tıbbi, biyolojik ve deneysel çalışma). Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 186, Eskişehir.
 • Mamedova L., Metin I., Ekici N., Hüseyinov M., Hüseyinova G., Kanter M. (2007) Sekunda ve kvarta müzik entonasyonlarının reflektör sinir ve kas terminallerine etkisinin elektron mikroskopi yöntemi ile incelenmesi (Müzikal, tıbbi, biyolojik ve deneysel çalışma). Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 185, Eskişehir.
 • Dane F., Ekici N., Olgun G. (2007) Castilleia wightii Elmer’de (Scrophulariaceae) dişi megagametofitte merkezi hücrenin ince yapısı. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 187, Eskişehir.
 • Ekici N., Aksoy (Dalgıç) Ö., Dane F., Olgun G. (2007) Leucojum aestivum L.’un (Amaryllidaceae) anterlerindeki sporogen dokunun ve polen ana hücrelerinin (PAH) ince yapısının incelenmesi. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özetler Kitabı, 184, Eskişehir.
 • Ekici N. (2008) Leucojum aestivum’da (Amaryllidaceae) polen gelişimi sırasında anter çeperinin bazı histokimyasal özelliklerinin incelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özetler Kitabı. 432. Trabzon.
 • Ekici N. & Dane F. (2010) Farklı gelişim evrelerinde Leucojum aestivum’un anter çeperinin ve sporogen dokunun ince yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özetler Kitabı. 360-361. Denizli.
 • Dane F., Ekici N., Olgun G. (2011) Penstemon gentianoides’ de (Scrophulariaceae) dişi gametofitte merkezi hücrenin ince yapısı. Uluslararası katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Özetler Kitabı. 268-269. Antalya-Kemer.
 • Ekici N., Dane F., Olgun G. (2011) Penstemon gentianoides Poir. de (Scrophulariaceae) sinergid hücrelerinin ince yapısı. Uluslararası katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Özetler Kitabı. 266-267. Antalya-Kemer.
 • Ekici N. (2012) Gagea villosa’da (Liliaceae) polen canlılığı ve in vitro polen çimlenmesinin incelenmesi. Uluslararası katılımlı 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özetler Kitabı. 602-603. İzmir.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ekici N. (2010) Kalıtım (Kalıtım İle İlgili Temel Bilgiler). Editörler: M. Zeki Yıldırım & Hasan Genç; Genel Biyoloji, Bölüm 8, 181-219. Lisans Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 9786054350094, İSTANBUL.
 • Ekici N. (2010) Kök Hücre Teknolojisi. Editör: Fikriye Polat; Biyolojide Özel Konular, Bölüm 4, 79-100. Pegem Akademi, ISBN (Yayın) No: 9786053640608, ANKARA.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • "Trakya Bölgesi’nde Bulunan Viola L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar"- Müge Türkoğlu
 • “Kavramsal değişim yaklaşımı, işbirlikli öğrenme, fen başarısı, kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme ve tutum” -Nilay Topuz

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Elektron Mikroskopi Derneği
 • Tıbbi Biyoloji Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • Caryologia (2014)
 • Biocontrol Science & Technology (2014)
 • Plant Systematics and Evolution (2013)
 • African Journal of Biotechnology (2011)
 • Plant Systematics and Evolution (2012)

Projeler

 • “Gagea villosa (Bieb.) Duby’ da (Liliaceae) sitolojik ve sitoembriyolojik çalışmalar” 2010-2013. (TÜBAP 2010-114) - Yönetici
 • Trakya Bölgesi’nde Bulunan Viola L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar, 2013-Devam. (TÜBAP 2013/63) - Yardımcı Araştırmacı
 • Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu'nun Kurulması -Araştırmacı (2013-Devam)
 • “Leucojum aestivum L.’da sitolojik ve sitoembriyolojik çalışmalar” 2006-2008 (Doktora Tezi Projesi, TÜBAP NO: 723) – Yardımcı Araştırmacı

Ödüller

 • -Trakya Üniversitesi 2013 Yılı Özendirme Ödülü (14 Mart 2013 tarih ve 4/6 sayılı Senato Kararı) (Mart 2013)
 • -Trakya Üniversitesi 2008 Yılı Yıllık Yayın Performans Ödülü (14 Mayıs 2009 tarih ve 11/7 sayılı Senato Kararı) (Mayıs 2009)
 • - EFOD "Su içinde üç çığlık" Fotoğraf Yarışması Sergileme Ödülü - Mayıs 2008 (Mayıs 2008)
 • -Trakya Üniversitesi 2007 Yılı Yıllık Yayın Performans Ödülü (08 Mayıs 2008 tarih ve 9/1 sayılı Senato Kararı) (Mayıs 2008)
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2014 -Başvuru No: 328785
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2014 -Başvuru No: 319901
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2007 -Başvuru No: 153380
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2008 -Başvuru No: 171043
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2009 -Başvuru No: 198518
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2012 -Başvuru No: 287702

Diğer

 • Günalan B., Deveci B., Kabasakal H., Adalı M. K., Tosun L., Ekici N., Yılmaz O. , Giran S., Topçuoğlu T. (2009) Süpürge, çat orada çat burada, çat kapı arkasında, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Belgesel Atölyesi Fotoğraf Albümü. Edirne Ticaret Borsası Kültür Yayını, Edirne Gazetecilik ve Matbaacılık.

» Verdiği Dersler

Bitkilerde Elektron Mikroskopi Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Biyolojide Özel Konular

Gen Anlatımı (Yüksek Lisans)

Genel Biyoloji Laboratuvarı-II

Genel Biyoloji-I

Genetik ve Biyoteknoloji

Mesleki İngilizce

Moleküler Bitki Embriyolojisi (Yüksek Lisans)

Müze ve Eğitim

Sağlık ve Trafik Eğitimi