» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The effects of fat distribution and some adipokines on insulin resistance. (Haziran 2016)
 • Investigation of insulin resistance gene polymorphisms in patients with differentiated thyroid cancer. (Mayıs 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • MR da yanlış pozitiflikler (Ocak 2017)
 • Suspect microcalcifications on MRI findings (Kasım 2016)
 • Difuzyon MRI, Multiparametric MRI, Abbreveiated MRI (Nisan 2016)
 • Meme Difuzyon MRG (Ocak 2016)
 • MR da yanılgılar (Kasım 2014)
 • meme Kanserlerinde Radyolojik Patolojik Korelasyon (Ekim 2014)
 • Erken evre meme kanserine yaklaşım (Nisan 2014)
 • Aksilla Görüntülemesi (Nisan 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme: BIRADS Raporlama (Aralık 2014)

» Verdiği Dersler

DİREK GRAFİLER

MEME rADYOLOJISI

MEMEDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI

RADYOLOJIK ANATOMI