» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • . Imaging findings of axillary cystic lymphangioma in adult. (Temmuz 2017)
 • The effects of fat distribution and some adipokines on insulin resistance. (Haziran 2016)
 • Investigation of insulin resistance gene polymorphisms in patients with differentiated thyroid cancer. (Mayıs 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The Radiological Diagnosis of Inflammatory Benign Breast Lesions (Kasım 2017)
 • Unilateral Silent Sinus Syndrome Presenting With Long Term Unilateral Nasal Obstruction (Kasım 2017)
 • Sinonasal Rhabdomyosarcoma in an Adult Patient: A Case Report (Kasım 2017)
 • Tuberculosis Mastitis (Kasım 2017)
 • Subareolar Abscess That Mimics Breast Carcinoma; Case Report (Kasım 2017)
 • Psoas Muscle Metastasis from Cervical Carcinoma: Diagnostic Features on Diffusion-Eeighted MRı (Kasım 2017)
 • Intaductal papilloma in childhood (Kasım 2017)
 • Fat Necrosis of the Breast; Diagnostic Imaging Features (Kasım 2017)
 • Giant Retroperitoneal Liposarkoma with Scrotal Herniation (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Evaluation of Axillary Lymph Node (Ekim 2017)
 • Evaluation of Axillary Lymph Node

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Meme Kanserlerinde ADC ile Prognostik Faktörler, Sağkalım ve Neoangiogenezis İlişkisi (Kasım 2017)
 • Meme Kanserlerinde ADC ile Prognostik Faktörler, Sağkalım ve Neoangiogenezis İlişkisi

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • MR da yanlış pozitiflikler (Ocak 2017)
 • Suspect microcalcifications on MRI findings (Kasım 2016)
 • Difuzyon MRI, Multiparametric MRI, Abbreveiated MRI (Nisan 2016)
 • Meme Difuzyon MRG (Ocak 2016)
 • MR da yanılgılar (Kasım 2014)
 • meme Kanserlerinde Radyolojik Patolojik Korelasyon (Ekim 2014)
 • Erken evre meme kanserine yaklaşım (Nisan 2014)
 • Aksilla Görüntülemesi (Nisan 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme: BIRADS Raporlama (Aralık 2014)

» Verdiği Dersler

DİREK GRAFİLER

MEME rADYOLOJISI

MEMEDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI

RADYOLOJIK ANATOMI