» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • H. Arda, M. Soykan, A. Sarı, N.P. Turker, S. Leventer, Effects of heavy metal mixture on DNA damage and gene expressions of heat shock proteins in leaf tissues of Helianthus annuus, Toxicology Letters, Volume 258, Suplement, 16 September 2016, Page S199. (Eylül 2016)
 • M. Aybeke, N.P. Turker, S. Leventer, P.A. Mimiroğlu, Effects of olive mill wastewaters on total DNA and gene expressions of heat shock proteins, antioxidant enzymes and glutathione mechanisms in Sunflower plants, Toxicology Letters, Volume 258, Suplement, 16 September 2016, Page S198. (Eylül 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N.P. Turker , Z.B. Doganlar. The determination of interaction between naringin and different chemotherapy agents in neuroblastoma (N1E-115) and astrocyte cell lines (C15-3). Vienna, AUSTRALIA (Eylül 2017)
 • H. Arda, M. Soykan, A. Sarı, N.P. Turker, S. Leventer, Effects of heavy metal mixture on DNA damage and gene expressions of heat shock proteins in leaf tissues of Helianthus annuus, Eurotox 2016, Sevilla-Spain.
 • M. Aybeke, N.P. Turker, S. Leventer, P.A. Mimiroğlu, Effects of olive mill waste waters on total DNA and gene expressions of heat shock proteins, antioxidant enzymes and glutathione mechanisms in Sunflower plants, Eurotox 2016, Sevilla-Spain.
 • O. Doganlar, M.Kasit, Z. B. Doganlar, N.P. Turker, The anticancer proporties of salicylic acid, naringin and their mixtures on human colon cancer cell line (ht29) IV. International Congress of the Molecular Biology 27-29.11. 2015 (Kasım 2015)
 • A. Bostancı, N.P. Turker, The anticancer effect of l-dopa, gallic acid and mixtures of these substances on rattus norvegicus brain cancer cell line (C6), Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 2017, Konya.
 • N.P. Turker, A. Bostancı, Effects of plant-derived component trans ferulic acid, resveratrol and combination on rat brain cancer Glioma (C6) cell lines, Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 2017, Konya.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • K. Gökçe, N. G. İşkan, N. P. Türker, M. Kaşit EVALUATING COMBINED EFFECT OF NARINGIN AND SALICYLIC ACID ON COLON CANCER CELL CULTURE. Turkish Med. Stud. J. 2017; 4: 17-24 DOI: 10.4274/tmsj.2017.04.02.0001 (Nisan 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Titanyumdioksit nanopartiküllerinin, T/G HA VSMC (aort düz kas) hücreleri üzerinde yarattığı oksidatif stresin qRT-PCR yöntemi ile belirlenmesi. (Eylül 2017)
 • Titanyum dioksit Nanopartiküllerinin Aort Düz Kas Hücre Serisi (T/G HA VSMG) Üzerinde Apoptotik Etkileri / Apoptotic Effects of Titanium dioxide Nanoparticles on Aortic Smooth Muscle Cell Lineage (T/G HA VSMG) (Eylül 2017)
 • Oğuzhan Doğanlar, Zeynep Banu Doğanlar, Kıymet Tabakçıoğlu, Meryem Ayşenur Meraklı, Maide Kaşit, N. Pelin Türker, İnvitro kan kültüründe ağır metal miks genotoksisite ilişkisinde quercetin ve naringin flavonoidlerinin koruyucu rolü 2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi 17-19 Nisan 2015
 • Oğuzhan Doğanlar, N. Pelin Türker, Zeynep Banu Doğanlar, Maide Kaşit , İnsan kolon kanseri hücre hattında octopamin, naringin, p-coumaric asit ve karışımlarının antikanser etkileri XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ 27-30 EKİM 2015, ÖLÜDENİZ / FETHİYE (Ekim 2015)

Projeler

 • Nöroblastom ve Astrosit Hücre Hatlarında Naringin ve Farklı Kemoterapi Ajanları Arasındaki Etkileşimin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, BAP Proje No: TUBAP 2016/231.
 • Er Stres İndüklenmiş Ht-29 Kolon Kanser Hücre Serisinde Nf-Kb İnhibitörü İle Birlikte Uygulanan Naringinin Mitokondrial Apoptoz Sinyal Yolağindaki Rolü, Yardımcı Araştırmacı, BAP Proje: TUBAP 2016/42.

Sertifikalar

 • Kalite İç Denetçi Sertifikası
 • ICP-MS Kullanım Sertifikası
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
 • Flow Cytometry Kullanım Sertifikası
 • i-CELLigence Kullanım Sertifikası
 • DNA Dizi Analizi Eğitim Sertifikası
 • Real-Time PCR Eğitim Sertifikası
 • Hücre Kültürü Eğitim Sertifikası