» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SERINIKLI Nilüfer, INAN I Hakkı (2011). Küreselleşme Sürecinde Tarım Kooperatifleri Ve Küreselleşmenin Tarım Kooperatiflerine Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 1(17), 19-27.
 • SERINIKLI Nilüfer, HAKKI I Hakkı (2007). Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliginin Ekonomik Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3), 237-248.
 • SERINIKLI NILÜFER (2016). KADIN YOKSULLUGUNU ÖNLEMEDE GIRISIMCILIGIN ÖNEMI: KADIN KOOPERATIFLERI VE MIKRO KREDI UYGULAMALARI. BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
 • SERINIKLI NILÜFER (2016). Demografik Özellikler Açısından Çalısanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 455-473.
 • SERINIKLI Nilüfer, KUMKALE Ilknur (2012). Türkiye’deki Kooperatif Üst Örgütlerinin (Bölge Birliklerinin) Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 269-290.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ERDAS Hüseyin,SERINIKLI Nilüfer (2016). The Significance of Entrepreneurship in Women’s Poverty as a Result of Globalization. 2nd International Conference on Social Sciences &EducationResearch (Özet Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2016). Edirne Toplum Merkezlerinden Hizmet Alan Yoksul Kadınların Ekonomik Olarak Güçlenmesinde Kooperatiflerin Önemi: Bir Alan Arastırması. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Seri (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, Serinikli R Sahin (2016). Corporate Socıal Responsıbılıty Awareness Of Cooperatıves. Humanities and Social Sciences Conference (Özet Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2015). Edirne Ili Toplum Merkezlerinden Hizmet Alan Kadınların El Emeklerinin Degerlendirilmesinde Kooperatif Girisimin Önemi. Uluslararası -Disiplinlerarası Kadın Arastırmaları Kongresi (Özet Bildiri/)
 • Inan I Hakkı,SERINIKLI Nilüfer, Basaran burçin (2015). Küresellesme Sürecinde Krizlere Karsı Kooperatifler. 21.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, “Küresellesme Sürecinde Ekonomi- Siyaset-Toplum Ve Kooperatifçilik” (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2015). Türkiye’deki Tüketim Kooperatiflerinde Benchmarking Tekniginin Uygulanabilirligi. 21.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, “Küresellesme Sürecinde Ekonomi-Siyaset-Toplum Ve Kooperatifçilik” (Tam Metin Bildiri/)
 • BASARAN Burçin, SERINIKLI Nilüfer (2013). Alman Hükümeti’nin Türkiye’de Üretici Örgütlenmesine Katkıları; Önder Çiftçi Projesi Örnegi. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk Alman Iliskileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, BASARAN Burçin (2013). Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Gelismesine Alman Raiffeisen Tarım Kredi Kooperatiflerinin Etkisi. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk Alman Iliskileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2012). Kadın Yoksullugunda Kadın Emegini Degerlendirme Vakfı’nın (KEDV) Rolü. 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, KUMKALE Ilknur (2012). Türkiye’de ki Ev Kadınlarının Girisimcilik Örnegi: Kadın Kooperatifleri. 4. Uluslararası GirisimcilikKongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • INAN Ismail Hakkı, SERINIKLI Nilüfer (2011). Küresel Krizler Ve Türkiye’de Küresel Krizi Önlemede Kooperatiflerin Rolü. 20. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, KUMKALE Ilknur (2011). Kırsal Kalkınmada Kadının Girisimcilik Rolü: Kiraz Ilçesi Yaglar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örnegi. 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • YAVAS Özdemir, SERINIKLI Nilüfer, GIRGIN Hızır (2010). Yerel Yönetimlerde Girisimcilik: Eskisehir Örnegi. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI NILÜFER (2010). Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Kooperatiflerle Pazarlanması: Trakya Yaglı Tohumlar Tarım Satıs Kooperatifleri Birligi (Trakya Birlik) Örnegi. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SERINIKLI NILÜFER (2016). Çalısanların Örgütsel Baglılık Düzeylerinin Demografik Özellikler Açısından Incelenmesi. Trakya Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülte Dergisi, 5(2), 166- 187.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SERINIKLI Nilüfer (2008). Edirne Köy Kalkınma Ve Diger Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliginin Bilanço Analizi. VIII. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa (Tam Metin Bildiri/)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

Agro-Turizm Kadın Kooperatiflerinin Kırsal Kadın Emeginin Degerlendirilmesindeki Rolü: Edirne Ili Kırsalındaki Kadınların Kooperatif Kurma Potansiyelleri
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Genel İşletme

Genel Kooperatifçilik

Girşimcilik

İktisada Giriş

Kooperatif İşletmeciliği

Kooperatif Mevzuatı

Kooperatiflerde Finansman

Kooperatiflerde Yönetim

Küreselleşme ve Kooperatifler

Makro Ekonomi

Mikro Ekonomi

Pazarlama İlkeleri

Yönetim ve Organizasyon