» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SERINIKLI Nilüfer, INAN I Hakkı (2011). Küreselleşme Sürecinde Tarım Kooperatifleri Ve Küreselleşmenin Tarım Kooperatiflerine Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 1(17), 19-27.
 • SERINIKLI Nilüfer, HAKKI I Hakkı (2007). Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliginin Ekonomik Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3), 237-248.
 • SERINIKLI NILÜFER (2016). KADIN YOKSULLUGUNU ÖNLEMEDE GIRISIMCILIGIN ÖNEMI: KADIN KOOPERATIFLERI VE MIKRO KREDI UYGULAMALARI. BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
 • SERINIKLI NILÜFER (2016). Demografik Özellikler Açısından Çalısanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 455-473.
 • SERINIKLI Nilüfer, KUMKALE Ilknur (2012). Türkiye’deki Kooperatif Üst Örgütlerinin (Bölge Birliklerinin) Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 269-290.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • SERINIKLI NILÜFER, ÇALISANLARIN IS STRESININ ISTEN AYRILMA NIYETINE ETKISINDE IS TATMINININ ARACILIK ROLÜ, 18. Uluslararasi Isletmecilik Kongresi, no. 18, pp. 1647-1660, Osmaniye-TÜRKIYE
 • ERDAS Hüseyin,SERINIKLI Nilüfer (2016). The Significance of Entrepreneurship in Women’s Poverty as a Result of Globalization. 2nd International Conference on Social Sciences &EducationResearch (Özet Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2016). Edirne Toplum Merkezlerinden Hizmet Alan Yoksul Kadınların Ekonomik Olarak Güçlenmesinde Kooperatiflerin Önemi: Bir Alan Arastırması. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Seri (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, Serinikli R Sahin (2016). Corporate Socıal Responsıbılıty Awareness Of Cooperatıves. Humanities and Social Sciences Conference (Özet Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2015). Edirne Ili Toplum Merkezlerinden Hizmet Alan Kadınların El Emeklerinin Degerlendirilmesinde Kooperatif Girisimin Önemi. Uluslararası -Disiplinlerarası Kadın Arastırmaları Kongresi (Özet Bildiri/)
 • Inan I Hakkı,SERINIKLI Nilüfer, Basaran burçin (2015). Küresellesme Sürecinde Krizlere Karsı Kooperatifler. 21.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, “Küresellesme Sürecinde Ekonomi- Siyaset-Toplum Ve Kooperatifçilik” (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2015). Türkiye’deki Tüketim Kooperatiflerinde Benchmarking Tekniginin Uygulanabilirligi. 21.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, “Küresellesme Sürecinde Ekonomi-Siyaset-Toplum Ve Kooperatifçilik” (Tam Metin Bildiri/)
 • BASARAN Burçin, SERINIKLI Nilüfer (2013). Alman Hükümeti’nin Türkiye’de Üretici Örgütlenmesine Katkıları; Önder Çiftçi Projesi Örnegi. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk Alman Iliskileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, BASARAN Burçin (2013). Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Gelismesine Alman Raiffeisen Tarım Kredi Kooperatiflerinin Etkisi. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk Alman Iliskileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer (2012). Kadın Yoksullugunda Kadın Emegini Degerlendirme Vakfı’nın (KEDV) Rolü. 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, KUMKALE Ilknur (2012). Türkiye’de ki Ev Kadınlarının Girisimcilik Örnegi: Kadın Kooperatifleri. 4. Uluslararası GirisimcilikKongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • INAN Ismail Hakkı, SERINIKLI Nilüfer (2011). Küresel Krizler Ve Türkiye’de Küresel Krizi Önlemede Kooperatiflerin Rolü. 20. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI Nilüfer, KUMKALE Ilknur (2011). Kırsal Kalkınmada Kadının Girisimcilik Rolü: Kiraz Ilçesi Yaglar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örnegi. 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • YAVAS Özdemir, SERINIKLI Nilüfer, GIRGIN Hızır (2010). Yerel Yönetimlerde Girisimcilik: Eskisehir Örnegi. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)
 • SERINIKLI NILÜFER (2010). Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Kooperatiflerle Pazarlanması: Trakya Yaglı Tohumlar Tarım Satıs Kooperatifleri Birligi (Trakya Birlik) Örnegi. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • SERİNİKLİ, NİLÜFER (2021). Endüstri 4.0 Sürecinde İşletmelerin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlükleri. Doç. Dr. Yüksel Akay ÜNVAN (Edi). İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler. Cetinje-Montenegro: IVPE.
 • SERINIKLI NILÜFER, (2020). "Changing Entrepreneurship in the Era of Digitalization: Digital Entrepreneurship in Turkey". Edi.Fanny Saruchera, ADVANCED PERSPECTIVES ON GLOBAL INDUSTRY TRANSITIONS AND BUSINESS OPPORTUNITIES (IGI Global), ABD: IGI GLOBAL.
 • YUMUK GÜNAY GÜLSEVIM, SERINIKLI NILÜFER, (2020). "Kurumsal Sosyal Sorumluluk". Prof Dr. A. Sinan ÜNSAR (Edi.), Yönetimde Güncel Konular, Paradigma Akademi, Çanakkale-TÜRKIYE (Haziran 2020)
 • SERINIKLI NILÜFER, (2020). "Transformation of Business With Digital Processes". Ümit HACIOĞLU (Edi), Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, ABD: IGI Global
 • SERINIKLI NILÜFER, (2020). "TRANSFORMATION OF HUMAN RESOURCES IN DIGITALIZATION: Y, Z AND ALPHA GENERATIONS". Cüneyt Akar ve Hakan Kapucu (Edit.). Challenges in Business and Life Sciences (IJOPEC), London-INGILTERE: IJOPEC Publication.
 • SERINIKLI NILÜFER, "Kadın Girişimciliği ve Kadın Kooperatifleri".DOÇ. DR. İLKNUR KUMKALE (Edi). Kadının İş Yaşamı ve Etik, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SERINIKLI NILÜFER, Covid 19 Salgin Sürecinde Örgütsel Degisim: Uzaktan/Evden Çalisma Modeli, Firat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 277-288, 2021
 • SERINIKLI NILÜFER, Üniversite Ögrencilerinin Cam Tavan Algilari ile Bes Faktör Kisilik Özellikleri Iliskisi, BALKAN VE YAKIN DOGU SOSYAL BILIMLER DERGISI, vol. 7, no. 1, pp. 16-28, 2021
 • SERINIKLI NILÜFER, KARA MUSTAFA, Çalisanlarin Algilanan Örgütsel Desteginin Is Performansina Etkisinde Örgütsel Degisime Açikligin Araci Rolü, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol. 55, no. 4, pp. 2380-2398, 2020
 • SERINIKLI NILÜFER, Saglik Çalisanlarinda Is Özerkligi ve Is Performansi Arasindaki Iliskide Örgütsel Sinizm ve Yasam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculugu, ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI (ISARDER), vol. 12, no. 2, pp. 1693-1711, 2020
 • SERINIKLI NILÜFER, Çalisanlarin Örgütsel Destek Algilarinin Is Tatminlerine Etkisinde Is Stresinin Aracilik Rolü, Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 585-597, 2019
 • SERINIKLI NILÜFER, Is Stresinin Isten Ayrilma Niyetine Etkisinde ÖrgütselBagliligin Aracilik Rolü, Business and Economics Research Journal (Berjournal), vol. 10, no. 4, pp. 915-928, 2019
 • SERINIKLI NILÜFER, ÖRGÜTSEL BAGLILIGIN ÇALISANLARIN ISTE KALMA NIYETINE ETKISI: IS TATMINININ ARACILIK ROLÜ, IGDIR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, vol. 2, no. 18, pp. 377-399, 2019
 • SERINIKLI NILÜFER, ENDÜSTRI 4.0’IN ÖZEL, KAMU VE KOOPERATIF SEKTÖRLERINE ETKISI, Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 23, pp. 1607-1621, 2018
 • SERINIKLI NILÜFER, ÇALISANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAGLILIKLARI ILE ILISKISI, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 31, pp. 285-301, 2018
 • SERINIKLI NILÜFER, Kooperatifçilik ve Ahi Birlikleri, Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 680-689, 2017
 • SERINIKLI NILÜFER (2016). Çalısanların Örgütsel Baglılık Düzeylerinin Demografik Özellikler Açısından Incelenmesi. Trakya Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülte Dergisi, 5(2), 166- 187.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SERINIKLI NILÜFER, Y KUSAGI ÇALISANLARININ ÖRGÜTSEL ÖZDESLESMELERININ IS PERFORMANSLARINA ETKISINDE ISTEN AYRILMA NIYETLERININ ARACI ROLÜ, 7. Örgütsel Davranis Konresi, no. 7, pp. 1132-1143, Burdur-TÜRKIYE
 • SERINIKLI NILÜFER, KOOPERATIF YÖNETIM KURULU ÜYELERININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI, 26. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI, no. 26, pp. 540-549, Trabzon-TÜRKIYE
 • SERINIKLI Nilüfer (2008). Edirne Köy Kalkınma Ve Diger Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliginin Bilanço Analizi. VIII. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa (Tam Metin Bildiri/)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

Agro-Turizm Kadın Kooperatiflerinin Kırsal Kadın Emeginin Degerlendirilmesindeki Rolü: Edirne Ili Kırsalındaki Kadınların Kooperatif Kurma Potansiyelleri
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Genel Kooperatifçilik

Girişimcilik

Kooperatif İşletmeciliği

Küreselleşme Sürecinde İşletmeler

Örgütsel Davranış

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Yönetim ve Organizasyon