» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N. EPÇELI, S. MADEN, Akreditasyon Sürecinde Almanca, Bulgarca Ve Ingilizce Hazirlik Egitimi Programlarini Iyilestirme Çalismalari -Trakya Üniversitesi Örnegi -, 2. Uluslararasi Bilimsel Arastirmalar Kongresi, Mardin-TÜRKIYE
 • G. KORKMAZER, N. EPÇELI, Internet Çeviri Programlarinin Güvenilirligi Üzerine Bir Arastirma, 2. Uluslararasi Bilimsel Arastirmalar Kongresi, Mardin-TÜRKIYE
 • N. EPÇELI, G. KORKMAZER, DaF Kompakt A1-B1 Almanca Ders Kitabind Alman Kültürünün Almanca Konusulan Ülkelere (D-A-CH-L) Göre Aktarimi, USOS 2017 1st International Congress on Social Sciences, Granada-ISPANYA
 • G. KORKMAZER, N. EPÇELI, Yaz Tatilinin Ikinci Yabanci Dil Olarak Almanca Ögrenme Sürecine Etkileri, USOS 2017 1st International Congress on Social Sciences, Granada-ISPANYA
 • N. EPÇELI, G. KORKMAZER, DaF Kompakt A1-B1 Almanca Ders Kitabinda Alman Kültürünün Almanca Konusulan Ülkelere (D-A-CH-L) Göre Aktarimi, I. International Conress on Social Sciences, MALAGA-ISPANYA
 • Almanca Hazırlık Sınıfları Öğrencilerinin Yıllar İçinde Öğrenme Stillerindeki Değişimin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi - I. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyat Kongresi -Edirne (Mart 2016)
 • N. EPÇELI, Similarities in English and German Words and Their Role in Translation and Language Learning, 11th International Balkan Education and Science Conference - The Future of Education and Education for the Future, Porec-HIRVATISTAN
 • N. EPÇELI, Almanca Hazirlik SiniflariÖgrencilerinde Yillar Içinde ÖgrenmeStillerindeki Degisimin KarsilastirmaliOlarak Degerlendirilmesi, 1. Uluslararasi Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyati Kongresi, vol. 1, no. 1, pp. 900-904, EDIRNE-TÜRKIYE
 • Web Tabanlı Eğitim Materyalleri İle Özyönetimli Öğrenme Çerçevesinde Yabancı Dil Öğrencilerinin İnternete Erişimleri - Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya (Mayıs 2010)
 • N. EPÇELI, Özyönetimli Ögrenme Çerçevesinde Yabanci Dil Ögrencilerinin Internete Erisimi, II. Uluslararasi Egitim Arastirmalari Kongresi, vol. 1, no. 2, pp. 1410-1419, Antalya-TÜRKIYE
 • N. EPÇELI, Almanca Örneginde Ingilizce Disindaki Yabanci Dil Bölümlerinde Okuyan Ögrencilerde Çok Dilliligin Önemine Dair Farkindalik Yaratmak, I. Uluslararasi Egitim Kongresi, vol. 2, no. 5, pp. 114-, Edirne-TÜRKIYE

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • English for Employability / Pearson (Mart 2019)
 • 1. Deutschlehrertagung Edirne (1. Almanca Öğretmenler Günü Edirne) (Ekim 2017)
 • Yaz Tatilinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenme Sürecine Etkileri, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Eylül 2017)
 • DaF kompakt A1-B1 Almanca Ders Kitabında Alman Kültürünün Almanca Konuşulan Ülkelere (D-A-CH-L) Göre Aktarımı, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017) (Eylül 2017)
 • Similarities in English and German Words and their Role in Translation and Language Learning, 11th International Balkan Education and Science Congress, Porec, Croatia (Ekim 2016)
 • Sprachliches und kulturelles Lernen in der Deutschlehrerausbildung – von der Vorbereitungsklasse zum Fachstudium - DAAD İstanbul (Kasım 2015)
 • Almanca Hazırlık Sınıflarında Yeni Perspektifler - Ankara Goethe Enstitüsü (Ekim 2013)
 • Almanca Hazırlık Sınflarında Sorunlar ve Yeni Perspektifler, İzmir Goethe Enstitüsü tarafından Almanya Marburg Üniverstesinde düzenlenen seminer (Şubat 2013)
 • Almanca Hazırlık Sınflarında Sorunlar ve Yeni Perspektifler, İzmir Goethe Enstitüsü (Eylül 2012)
 • Literatur im DaF-Unterricht - Leicht gemacht! - Almanca Öğretmenleri Semineri - Erivan (Temmuz 2010)
 • Erfahrungsbericht zur Erstellung und Anwendung von digitalen länderspezifischen DaF-Materialien im Rahmen von studienvorbereitenden Sprachkursen an der Trakya Universität - Goethe Enstitüsü, Selanik (Mayıs 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İnternet Çeviri Programlarının Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma (Mayıs 2018)
 • Akreditasyon Sürecinde Almanca, Bulgarca Ve İngilizce Hazırlık Eğitimi Programlarını İyileştirme Çalışmaları -Trakya Üniversitesi Örneği - (Mayıs 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 12. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı - Siirt Üniversitesi, Siirt (Ekim 2018)
 • 11. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara (Ekim 2017)
 • 10. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı - Yaşar Üniversitesi, İzmir (Ekim 2016)
 • 8. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı - Erciyes Üniversitesi, Kayseri (Ekim 2014)
 • 7. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı - Anadolu Üniversitesi, Eskişehir (Ekim 2013)

Editörlük / Yayınlama

 • Hammer Seyahatnamesi - İstanbul’dan Bursa ve Uludağ’a Gidiş ve İznik-İzmit Üzerinden Dönüş (Ağustos 2020)
 • Chris Wickham - Ortaçağ'da Avrupa - İngilizceden çeviri (Aralık 2019)
 • N. EPÇELI, Arap-Islam Bilimler Tarihi Cilt 1 KUR’AN BILIMLERI • HADIS TARIH • FIKIH • KELÂM • TASAVVUF, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, PROF. DR. FUAT SEZGIN ISLAM BILIM TARIHI ARASTIRMALARI VAKFI YAYINLARI, 20181. Basim
 • N. EPÇELI, Arap-Islam Bilimler Tarihi Cilt 17 Edebiyat: Eğlendirici ve Eğitici Edebiyat, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Arastirmalari Vakfi, 20181. Basim
 • N. EPÇELI, Arap-Islam Bililer Tarihi Cilt 16 EDEBIYAT: SIIR SANATI, BELÂGAT VE EDEBIYAT KURAMI, SIIR KITAPLARI, ANTOLOJILER, NESIR, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Prof. Dr. Fuat Sezgin Islam Bilim Tarihi Arastirmalari Vakfi Yayinlari, 20181. Basim
 • N. EPÇELI, Büyük Frederik Antimakyavel Nikola Makyavel in Prens Adli Eserine Dair Bir Elestiri Denemesi, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-9787-53-6, Yeditepe Yayinevi, 20171. Basim
 • Büyük Frederik Antimakyavel, Almancadan Çeviri (Haziran 2016)
 • Eco-C Yeterlikler Kitabı II - Almancadan çeviri (Ocak 2014)
 • Eco-C Yeterlikler Kitabı I - Almancadan çeviri (Ocak 2014)
 • Farewell - The Diary of a Martyr in the Gallipoli Campaign - İngilizceye çeviri (Nisan 2013)
 • İnsanın Evrimi - Josef H. Reichholf - Almancadan Çeviri (Ocak 2013)
 • N. EPÇELI, Farewell A Turkish Officer s Diary of the Gallipoli CampaignTegmen Ibrahim Naci, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , ISBN978-605-5200-18-3, Yeditepe Yayinevi, 2013
 • Franz Taeschner - Anadolu Yol Ağı - Almancadan Çeviri (Eylül 2012)
 • Hester Donaldson Jenkins: Pargalı İbrahim Paşa - İngilizceden çeviri (Eylül 2011)
 • J.W. Zinkeisen: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VII - Almancadan çeviri (Eylül 2011)
 • J.W. Zinkeisen: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI - Almancadan çeviri (Eylül 2011)
 • J.W. Zinkeisen: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - Almancadan çeviri (Eylül 2011)
 • J.W. Zinkeisen: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Almancadan çeviri (Eylül 2011)
 • J.W. Zinkeisen: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Almancadan çeviri (Eylül 2011)
 • J.W. Zinkeisen: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Almancadan çeviri (Eylül 2011)
 • J.W. Zinkeisen: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I Almancadan çeviri (Eylül 2011)
 • N. EPÇELI, J W Zinkeisen Osmanli Imparatorlugu Tarihi IV, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-6054052-68-4, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, J W Zinkeisen Osmanli Imparatorlugu Tarihi V, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-6054052-69-1, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Pargali Ibrahim Pasa Kanuni nin Veziriazami Hester Donaldson Jenkins, Ulusal, TÜRKIYE-, ISBN978-605-4052-60-8, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • Hans Joachim Störig: Dünya Felsefe Tarihi - Almancadan çeviri (Ekim 2010)
 • Erhan Afyoncu: Das Osmanische Reich Unverhüllt - Almancaya çeviri (Ağustos 2010)
 • N. EPÇELI, Osmanli Kaynaklarina göre Anadolu Yol Agi, Ulusal, Basim Türü: Basili , ISBN9786055506148, Bilge, 2010
 • Competition and Regulation in Turkish Electricity Market - İngilizceye çeviri (Haziran 2009)
 • Yoga - Bireyin Doğuşu - Osho - İngilizceden Çeviri (Ocak 2009)
 • N. EPÇELI, Güç Istenci, Ulusal, Basim Türü: Basili , ISBN978-975-468-904-4, Say, 2009
 • Nietzsche: İnsanca Pek İnsanca II - Almancadan çeviri (Ekim 2008)
 • Nietzsche: Güç İstenci - İngilizceden çeviri (Mayıs 2008)
 • N. EPÇELI, Insanca Pek Insanca 2, Ulusal, Basim Türü: Basili , ISBN9789754687590, Say, 2008
 • N. EPÇELI, Das Osmanische Reich Unverhüllt, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN9789756480816, Yeditepe, 2008
 • N. EPÇELI, Ottoman Empire Unveiled, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN9789756480809, Yeditepe, 2008
 • Ali Karaca: Reformen in der Türkei zugunsten der armenischen Bevölkerung (bis hin zur geheimen Besetzung) und wahre Fakten über die Umsiedlung bzw. die sogenannte „Deportatıon“ (1878 - 1915) (Ocak 2006)
 • Nicolae Iorga: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - Almancadan çeviri (Haziran 2005)
 • Nicolae Iorga: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Almancadan çeviri (Haziran 2005)
 • Nicolae Iorga: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Almancadan çeviri (Haziran 2005)
 • Nicolae Iorga: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Almancadan çeviri (Haziran 2005)
 • Nicolae Iorga: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I - Almancadan çeviri (Haziran 2005)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, T.Ü. Yabanci Diller Yüksekokulu Akreditasyon Projesi, T.Ü. Yabanci Diller Yüksekokulunun akredite edilmesi, Baslangiç Tarihi: 02.07.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor

Ödüller

 • Türkiye Yazarlar Birliği 2005 Yılı En İyi Çeviri Ödülü (Temmuz 2006)

Diğer

 • G. KORKMAZER, N. EPÇELI, Modern Dönemde Edebiyat, Egitim, Iktisat ve Mühendislik, Ulusal, Bölüm: B-Okul Öncesinden Üniversiteye Egitim: Internet Çeviri Programlarinin Güvenirligi Üzerine Bir Arastirma, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 579-592, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7501-35-6, Berikan Yayinevi /Ankara, 20181. Basim
 • N. EPÇELI, Insanin Evrimi Bes Milyon Yillik MaceraJosef H Reichholf, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-02-0313-4, Say Yayinlari, 2014
 • Almanca Hazırlık Sınıfları Yıl Sonu Gösterisi / Koordinatörlük (Mayıs 2013)
 • N. EPÇELI, J W Zinkeisen Osmanli Imparatorlugu Tarihi IV, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-6054052-68-4, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Osmanli Imparatorlugu Tarihi VIJ W Zinkeisen, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-6054052-70-7, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Osmanli Imparatorlugu Tarihi IIJ W Zinkeisen, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-6054052-66-0, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Osmanli Imparatorlugu Tarihi VIIJ W Zinkeisen, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-4052-71-4, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Pargali Ibrahim Pasa Kanuni nin Veziriazami Hester Donaldson Jenkins, Ulusal, TÜRKIYE-, ISBN978-605-4052-60-8, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Dünya Felsefe Tarihi Vedadan Tractatus a H J Störig, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-02-0023-2, Say Yayinlari, 2011
 • N. EPÇELI, Osmanli Imparatorlugu Tarihi IIIJ W Zinkeisen, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-6054052-67-7, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, J W Zinkeisen Osmanli Imparatorlugu Tarihi V, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-6054052-69-1, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Osmanli Imparatorlugu Tarihi IJ W Zinkeisen, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-4052-65-3, Yeditepe Yayinevi, 2011
 • N. EPÇELI, Osmanli Kaynaklarina göre Anadolu Yol Agi 2 Cilt Franz Taeschner, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-5506-14-8, BILGE KÜLTÜR SANAT, 2010
 • N. EPÇELI, Osmanli Kaynaklarina göre Anadolu Yol Agi, Ulusal, Basim Türü: Basili , ISBN9786055506148, Bilge, 2010
 • N. EPÇELI, Güç Istenci, Ulusal, Basim Türü: Basili , ISBN978-975-468-904-4, Say, 2009

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

T.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKREDİTASYON PROJESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : T.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

» Verdiği Dersler

Çeviri Eleştirisi

Çeviri Kuram ve Yöntemleri

Çeviri Tarihi

Dil Geliştirme

Dilbilgisi

Duyduğunu Anlama Becerileri

Konuşma Becerileri

Okuma Becerileri

Yazma Becerileri