» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • N. TOSUN, C. MIHCI. An Examination of Digital Parenting Behavior in Parents with Preschool Children in the Context of Lifelong Learning. (Eylül 2020)
 • N. Tosun, C. Mihci, An Examination of Digital Parenting Behavior in Parents with Preschool Children in the Context of Lifelong Learning, 10.3390/su12187654, SUSTAINABILITY, vol. 12, no. 18, pp. , 2020
 • N. Tosun, G. Kurubacak, H. Altinpulluk, Augmented Reality Implementations, Requirements, and Limitations in the Flipped-Learning Approach, 10.4018/978-1-5225-2110-5.ch013, MOBILE TECHNOLOGIES AND AUGMENTED REALITY IN OPEN EDUCATION, pp. 262-280, 2017
 • N. Tosun, Cyberbully and Victim Experiences of Pre-service Teachers, 10.13187/ejced.2016.15.136, EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION, vol. 15, no. 1, pp. 136-146, 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. TOSUN, M. ALTINÖZ, E. ÇAY, T. ÇİNKILIÇ, S. GÜLSEÇEN, T. YILDIRIM, M. A. AYDIN, B. METİN, Z. A. REİS, N. ÜNLÜ. A swot analysis to raise awareness about cyber security and proper use of social media: Istanbul sample (Şubat 2020)
 • ALTINÖZ, M., TOSUN, N., ÇİNKILIÇ, T., ÇAY, E. SİBER GÜVENLİK VE BİLİNÇLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI DERSİ PİLOT UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Journal of Continuous Vocational Education and Training, Cilt:2, Sayı:1, 1-15. (Temmuz 2019)
 • N. TOSUN, Social Networks as a Learning and Teaching Environment and Security in Social Networks, Journal of Education and Training Studies, vol. 6, no. 11a, pp. 194-208, 11, 2018
 • N. TOSUN, Implementation Of Web 2.0-Supported Flipped Learning In The Learning Management Systems Course: An Experience From Turkey, The Malaysian Online Journal of Educational Management (MOJEM), 12, 2017
 • N. TOSUN, Cyberbully and Victim Experiences of Preservice Teachers, European Journal of Contemporary Education, vol. 15, no. 1, pp. 136-146, 3, 2016
 • A. GEÇER, N. TOSUN, Adaptation of Internet Ethical Attitude Scale to University Students Comparison of Internet Ethical Attitudes According to Students Departments, European Scientific Journal, vol. 11, no. 31, pp. 437-456, 11, 2015
 • N. TOSUN, The Effects Of The Habits Of Playing Computer Games On The Aggression Levels Of Student Teachers, International Journal Of Academic Research, vol. 6, no. 2, pp. 201-214, 3, 2014
 • N. TOSUN, BÖTE Bölümü Ögrencilerinin Proje Tabanli Topluma Hizmet Uygulamalari Dersine Iliskin Görüslerinin Incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 961-980, 9, 2014
 • N. TOSUN, A Study On Reading Printed Books Or E Books Reasons For Student Teachers Preferences, The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol. 13, no. 1, pp. 21-28, 1, 2014
 • N. TOSUN, The Effect Of Computer And The Internet On The Reading Habit Of Teacher Candidates, Egitim Bilimleri ve Uygulama, vol. 11, no. 21, pp. 89-93, 6, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N. TOSUN, C. MIHCI. An Examination Of Digital Parenting Behavior In Parents With Preschool Children In The Context Of Lifelong Learning. ICLEL 2020, Sakarya. (Temmuz 2020)
 • M. A. ALTINÖZ, M., ÇAY, E., ÇİNKILIÇ, E., TOSUN, N., METİN, B., AYDIN. SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYLARI: SÜREÇ VE SONUÇLAR. FATİH ETZ 2018, Ankara. (Kasım 2018)
 • N. TOSUN, I. A. MESE, C. TEZCAN, Trakya Üniversitesi’nde Uzaktan EgitimUygulamalari: 2017 Yili Degerlendirmesi, VII. InternaOonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series
 • N. TOSUN, E. SAHIN, Maker Hareketi ve Türkiye’deki Uygulamalar, FUTURE LEARNING 2018
 • N. TOSUN, Social Networks as a Learning and Teaching Environment and Security in Social Networks, 4 Th International Conference On Lifelong Education And Leadership For All, pp. 124-
 • TOSUN, N. YÜKSEKÖĞRETİMDE WEB 2.0 UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. FATİH ETZ 2017, Ankara. (Kasım 2017)
 • N. TOSUN, E. AHMETOGLU, E. Y. AKSIN, OKUL ÖNCESI ÖGRETMENLERI VE ÖGRETMEN ADAYLARININFATIH PROJESINE YÖNELIK GÖRÜSLERININ INCELENMESI, 3rd International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology- ICDET
 • N. TOSUN, A. GEÇER, Ögretmen Adaylarinin Internet Etigi Algilari ve Kontrol Odagi Algilari Arasindaki Iliskinin Incelenmesi, 8. Uluslararasi Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu
 • N. TOSUN, A. ÖZDOGAN, Bulut Bilisim Teknolojisinin Dünü Bugünü ve Gelecegine Bakis, 1st International Educational TechnologiesTeacher Education Symposium, Trabzon-TÜRKIYE
 • N. TOSUN, Görme Ve Isitme Engelli Bireyler Için Güncel Bilisim Teknolojileri Ve Bu Teknolojilere Erisimde Yasanan Zorluklar, Uluslararasi Katilimli Engelsiz Bilisim 2013 Sempozyumu, Istanbul-TÜRKIYE
 • N. Tosun, The Effect Of The Internet And Mobile Phones On The Habit Of Teacher Candidates' Using Turkish Language As Written Language, 10.1016/j.sbspro.2012.09.562, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION - INTE 2012, vol. 55, pp. 766-775, 2012
 • N. TOSUN, The Effect of the Internet and Mobile Phones on the Habit of Teacher Candidates Using Turkish Language As Written Language, 3rd. International Conference on New Horizons in Education, Prag-ÇEK CUMHURIYETI

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • N. TOSUN, G. KURUBACAK. Learning Analytics In Open And Distance Education: Advantages And Disadvantages. Educational Policy and Research, Krakow, 2018. (Nisan 2018)
 • N. TOSUN, G. KURUBACAK, RECENT RESEARCHS IN EDUCATION, Uluslararasi, Bölüm: The Cultural Dynamics of Open and Distance Learning, Basim Türü: Basili, INGILTERE-, Cambridge Scholars Publishing, 20181. Basim
 • N. TOSUN, Mobile Technologies and Augmented Reality in Open Education, Uluslararasi, Bölüm: Augmented Reality Implementations, Requirements and Limitations in Flipped Learning Approach, Basim Türü: Basili+Elektronik , IGI Global, 20171. Basim
 • N. TOSUN, Current Advances in Education, Uluslararasi, Bölüm: New Generation Technologies in Open and Distance Learning, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 155-171, BULGARISTAN-Sofia, ISBN978-954-07-4134-5, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 20161. Basim
 • N. TOSUN, Multidisciplinary Perspectives On Education, Uluslararasi, Bölüm: Student-Teachers' Exploration Of Various Variables Of Being Cyber Bullies Or Victims, Basim Türü: Basili , ISBN978-1-4438-6009-3, Cambridge Scholar Publishing (CSP), 20141. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer

 • N. TOSUN, WEB GRAFIK TASARIM, Ulusal, Bölüm: Açik Kaynak Kodlu Web Grafik Tasarim Araçlari, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Eskisehir, Anadolu Üniversitesi Yayinlari, 20171. Basim
 • N. TOSUN, WEB GRAFIK TASARIM, Ulusal, Bölüm: Web Grafik Tasariminin Gelisimi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Eskisehir, Anadolu Üniversitesi Yayinlari, 20171. Basim

» Verdiği Dersler

Açık ve Uzaktan Öğrenme (Fakülte Ortak Seçmeli)

Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Temellei (BÖTE Tezli Yüksek Lisans)

Bilgisayar Destekli Eğitim (Lisans)

Bilgisayar I (Lisans)

Bilgisayar II (Lisans)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Özel Konular (Lisans)

Çocuk ve Ebeveynler İçin Güvenli İnternet Kullanımı (Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans)

Dijital Ebeveynlik (Okul Ö. Öğretmenliği Doktora)

Engelli Eğitiminde Açık ve Uzaktan Öğrenme (Engelli Çalışmaları Doktora)

Öğrenme Yönetim Sistemleri (Lisans)

Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji ve Bilişim (Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans)

Teknoloji Temelli Öğrenmede Eğilimler ve Uygulamalar (BÖTE Tezli Yüksek Lisans)

Teknoloji, Çevre ve Toplum (Lisans)

Uzaktan Eğitim (Lisans)