» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • CuO Nanopartikülleri ile İşlem Gören Boyanmamış ve Boyalı Yünlü Kumaşların Antioksidan, Antibakteriyel ve UV Dirençli Aktiviteleri (Haziran 2017)
  • TiO2, ZnO ve Ag Nanomalzemelerinin Denim Kumaşa Uygulanması (Mayıs 2016)
  • CdSe Nanometaller: kinetikler, termodinamik, antioksidan aktivite ve Denim kumaşa uygulanması.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yeşil Ceviz Kabuğu Boyalı Yünlerin Renk, Antimikrobiyal Aktivite ve Haslık Değerlerine İlişkin Bir Araştırma

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • PASTAL RENK FARKLILIKLARININ TESPİTİNDE EL SPEKTROFOTOMETRESİNİN KULLANIMI
  • ZnO ve Ag Nanomalzemeleri: Denim Kumaş Üzerindeki Uygulamalar (Mayıs 2016)
  • Pazırık Halısından Günümüze Uzanan EL Dokuma Halıcılığı Desenleri (Nisan 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • DEMİR SİKLOHEKKANÜDİKARBOKSİLİK ASİTİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİ VE SU VE ORGANIK AŞAMALARDA EKSTRAKSİYONDA pH ETKİSİNİN İNCELENMESİ

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Tekstil Teknolojisi Programı Boya Atölyesi Geliştirilmesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

DEĞİŞİK BOYUTLARDA BAZI METAL OKSİT KRİSTALLERİNİ KULLANARAK DENİM (KOT) KUMAŞLARIN YAPISAL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Boya Teknolojisi

Çevre Koruma

İşletme Yönetimi

Kalite Güvence ve Standartları

Kimyasal Kirlenme

Kimyasal Testler

Makinelerle Terbiye

Meslek Etiği

Selülozun boyanması I

Selülozun Boyanması II

Sentetiklerin Boyanması

Sentetiklrin Ön Terbiyesi

Tekstil Mamullerine Apre İşlemleri