» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ALTAN SARIKAYA N, ÖZ S, ÖZTÜRK S. RUHSAL YÖNDEN RİSK ALTINDA OLAN KADINLARIN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. KOCAELİ/TÜRKİYE (Ekim 2017)
 • ÖZ S, ALTAN SARIKAYA N. ÇALIŞAN ANNE OLMAK: ZORLANMIŞ ANNE SENDROMU.2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. KOCAELİ/TÜRKİYE (Ekim 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Psikolojik Sağlamlıkta Duyguların Rolü. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. 12-14 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 Nisan 2017 İstanbul, Türkiye (Nisan 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Okullardaki Akran Zorbalığının Psikolojik Etkisi. III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21-22 Nisan 2017, pp. 336-337 (Nisan 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Siber Zorbalığın Gençler Üzerindeki Psikososyal Etkileri. III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21-22 Nisan 2017, pp. 338-339 (Nisan 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Sağlık Alanındaki Şiddet Mağdurları. II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul Türkiye, 3-4 Eylül 2015, pp.81-82 (Eylül 2015)
 • Sarıkaya Altan N. Şiddetin Görünmeyen Yüzü: Engellilerde Şiddet. II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul,Türkiye 3-4 Eylül 2015, pp.81-82 (Eylül 2015)
 • Altan N, Oguz S. Effect of Passive Music Therapy On Sleep Quality Among Nursing Home Residents, Horatio European Psychiatric Nursing Congress. İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, pp.33-33 (Kasım 2013)
 • Bahçecik N, Gürdoğan Paslı E, Özçelik S, Dolu N, Altan N. Hastaların Sağlık Durumları İle İlgili Bilgi Alma Haklarının Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3-6 Kasım 2010, ss.11-11. (Kasım 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sarıkaya Altan N, Ayhan H, Sukut H. Farklı Gruplarda Dans ve Haraket Terapisinin Kullanımı ve Etkileri. JAREN 2017; 3(1): 1-5 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1001 (Mayıs 2017)
 • Sarıkaya Altan, N, Sukut Ö, Ayhan H. "Alzheimer Hastalarında Görülen Davranışsal Sorunları Yönetme." JAREN 2017; 3(1): 33-38 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1007 (Mayıs 2017)
 • Sarıkaya Altan N, Yıldız, S., & Erkaya, H. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi. JAREN 2017;3(1):9-12. doi: 10.5222/jaren.2017.009 (Ocak 2017)
 • Sarıkaya Altan N & Oguz S. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Pasif Müzikoterapinin Uyku Kalitesine Etkisi. Journal of Psychiatric Nursing 2016;7(2):55–60. Doi: 10.5505/phd.2016.05900 (Nisan 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Sarıkaya Altan N. Şiddet Olaylarının Toplum Üzerine Psikolojik Etkisi. 2. Ulusal Şiddeti Anlama Kongresi. İstanbul, Türkiye, 23-25 Mart 2017 (Mart 2017)
 • Aydoğan Y, Akkaya M, Altan Sarıkaya N, Çömez T, Buzlu S. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Romantik Yakın İlişki Şiddet Algısı Ve Şiddeti Kabul Etme Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22-26 Nisan 2015, ss.429-429 (Nisan 2015)
 • Ak Y, Güzel S, Çömez T, Altan Sarıkaya N, Buzlu S. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Damgalamaya İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye 22-26 Nisan 2015, ss.427-427 (Nisan 2015)
 • Yıldız S, Alıç H, Altan N, Buzlu S. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,Trabzon, Türkiye, 1-3 Mayıs 2014, ss.42-42 (Mayıs 2014)
 • Ardıç A, Kutlu S, Kurt S, Altan N, Ünsar S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Cilt Kanseri Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26-27 Nisan 2012, ss.22-22 (Nisan 2012)
 • Türk S, Altan N, Dolu, N. Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Kurumlarından Yararlanma Durumları, 1. Ulusal Genel Tıp Öğrencileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17-19 Kasım 2009, ss.3-3. (Kasım 2009)
 • Altan N, Çetin B, Kurtuluş Z, Pınar R. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Uyku Hijyeni Programının Uyku Kalitesine Etkisi, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-27 Haziran 2008, ss.44-44. (Haziran 2008)
 • Pınar R, Yıldız H, Dolu N, Altan N, Türk S. Gençlerde Yaşam Doyumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2007, ss.1-1. (Eylül 2007)
 • Ercan N, Altan N, Özivgen B, Çetin A, Çetin B, Udum B, Atış İ. Bir Devlet Üniversitesinde Öğrenim Gören Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Metabolik Sendroma Yatkınlıkları, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007, ss.2-2., (Haziran 2007)
 • Altan N. Üniversite Öğrencilerinde Ağrı ve Ağrı Kesici Kullanımı, 9. Ulusal Genel Tıp Öğrenci Kongresi, Bursa, Türkiye, 23-25 Mart 2007, ss.66-66. (Mart 2007)
 • Yıldız H., Türk S, Dolu N, Altan N. Halkımızın Ağrı Kesici Kullanımına İlişkin Tutumları, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006, ss.1-1 (Eylül 2006)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-27 Haziran 2008 (Haziran 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İnfertilite Hemşireliği El Kitabı-IVF Uygulamasında Kötü Haber Verme syf:149-154 -Nobel Tıp Kitapevi (Temmuz 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Psikiyatri Hemşireliği Derneği (Ocak 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • JAREN / Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Şubat 2017)

Ödüller

 • 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-27 Haziran 2008, Üçüncülük ödülü. (Haziran 2008)
 • 1. Ulusal Genel Tıp Öğrencileri Kongresi, Antalya, 17-19 Kasım 2006, Jüri Özel Ödülü. (Kasım 2006)

Sertifikalar

 • 15-16 Mayıs 2017 tarihinde Trakya Üniversitesinde düzenlenen Evidence-Based Nursıng Research Workshop: Internatıonal Artıcle Publıshıng Process Wıth Edıtor’s Perspectıve çalıştayına katılmıştır. (Mayıs 2017)
 • 12 Kasım 2012-13 Şubat 2015 tarihlerinde Yeniden Sağlık Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Prof. Dr. Kültegin Ögel yönetiminde “Motivasyonel Görüşme Tekniği” eğitimini tamamlamıştır. (Şubat 2015)
 • 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Padem Psikoloji tarafından düzenlenen Dr. Perin Yolaç yönetiminde ‘Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla Klinik Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Beceri Eğitimi’ eğitimini tamamlamıştır. (Kasım 2014)
 • 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sosyal Farkındalık ve Dezavantajlı Bireylerle İletişim’ eğitimini tamamlamıştır.
 • 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Türk İşaret Dili 1. Seviye’ eğitimini tamamlamıştır.
 • 17-18 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’ eğitimi tamamlanmıştır. (Nisan 2013)
 • 4-5 Nisan 2008 tarihlerinde SANERC tarafından düzenlenen ‘Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu’na’ katılmıştır. (Nisan 2008)
 • 8 Nisan 2007 tarihinde Türk Kalp Vakfı tarafından düzenlenen ‘Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Hemşireliği Kursu’na’ katılmıştır. (Nisan 2007)

Diğer

 • 07-10 Eylül 2005 tarihlerinde düzenlenen 3. Ulusal-10 Uluslararası Hemşirelik Kongresi’nde ‘Kadınlık Halleri Drama Gösterimi’ (Eylül 2015)
 • 15 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesi tarafından 4. Florence Nihtingale Bilim Günleri kapsamında düzenlenen ‘Kardiyak Rehabilitasyon Sempozyumu’na’ katılmıştır. (Haziran 2015)
 • 17 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesi tarafından 3. Florence Nihtingale Bilim Günleri kapsamında düzenlenen ‘Kadın Sağlığını Etkileyen İnfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu’na’ katılmıştır. (Nisan 2015)
 • Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi (2012/2017) (Ocak 2012)
 • 25-27 Haziran 2008 tarihlerinde düzenlenen 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nde ‘Liderlerimiz Belgesel Drama Gösterimi’ (Haziran 2008)
 • 16-17 Mayıs 2006 tarihlerinde düzenlenen Marmara Tıp Öğrenci Kongresi’nde ‘Sanal Aşk Drama Gösterimi’ (Mayıs 2006)
 • Ocak 2005 - Haziran 2007 MARSEV tarafından M.Ü. Haydarpaşa Kampüsü’nde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında yer alan ve A.B. tarafından desteklenen Gençlerin Üreme Sağlığı Projesi’nde Lider Öğrenci (Ocak 2005)

» Verdiği Dersler

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ