» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altan Sarıkaya N, Öz S, Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. (2018). Gender And Social Issues Part in Paradigms And Understanding Social Issues, pp. (Eylül 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Öztürk S, Altan Sarıkaya N, Öz S. ‘Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Hizmet Alan Hastaların Yeti Yitimi ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri ile Öznel iyileşme Algıları’ V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Türkiye, pp. 38 (20-23.11.2018) (Oral Brief Presentation). (Kasım 2018)
 • Altan Sarıkaya N, Öztürk S, Öz S, Elmas S. ‘Klinik Hemşirelerinin Duygusal Tepkisellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri’ V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Türkiye, pp. 38 (20-23.11.2018) (Oral Brief Presentation). (Kasım 2018)
 • Öz S, Altan Sarıkaya N, Öztürk S. ‘Psikiyatri Hastalarının Ailelerinin Yalnızlık Algıları ve Psikolojik İyilik Halleri’ V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Türkiye, pp. 38 (20-23.11.2018) (Oral Brief Presentation). (Kasım 2018)
 • Öz S, Altan Sarıkaya N, Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. 'The relationship between weight-related body perception in pregnancy and acceptance of pregnancy' 6 th İnternational Conference on Advance Nursing Pratice.21-22.09.2018. Paris p:38 (Haziran 2018)
 • Küçükkaya B,Kahyaoğlu Süt H,Öz S, Altan Sarıkaya N. 'The Relationship Between Dyadic Adjustment And Prenatal Attachment In Pregnancy' 6 th İnternational Conference on Advance Nursing Pratice.21-22.09.2018. Paris p:37 (Haziran 2018)
 • Sarıkaya Altan N, Kara D, Osman N. Ergenlerin Madde Bağımlılığından Korunmada Öz Yeterlik Düzeyleri İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28-30 Nisan 2018, pp.137 (Nisan 2018)
 • Altan Sarıkaya N, Öz S, Öztürk S. Ruhsal Yönden Risk Altında Olan Kadınların Kendini Toparlama Gücü İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. Kocaeli/Türkiye (Ekim 2017)
 • Öz S, Altan Sarıkaya N. Çalışan Anne Olmak: Zorlanmış Anne Sendromu.2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. Kocaeli/Türkiye (Ekim 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Psikolojik Sağlamlıkta Duyguların Rolü. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. 12-14 Mayıs 2017 (Mayıs 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi. 26-29 Nisan 2017 İstanbul, Türkiye (Nisan 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Okullardaki Akran Zorbalığının Psikolojik Etkisi. III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21-22 Nisan 2017, pp. 336-337 (Nisan 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Siber Zorbalığın Gençler Üzerindeki Psikososyal Etkileri. III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21-22 Nisan 2017, pp. 338-339 (Nisan 2017)
 • Sarıkaya Altan N. Sağlık Alanındaki Şiddet Mağdurları. II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul Türkiye, 3-4 Eylül 2015, pp.81-82 (Eylül 2015)
 • Sarıkaya Altan N. Şiddetin Görünmeyen Yüzü: Engellilerde Şiddet. II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul,Türkiye 3-4 Eylül 2015, pp.81-82 (Eylül 2015)
 • Altan N, Oguz S. Effect of Passive Music Therapy On Sleep Quality Among Nursing Home Residents, Horatio European Psychiatric Nursing Congress. İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, pp.33-33 (Kasım 2013)
 • Bahçecik N, Gürdoğan Paslı E, Özçelik S, Dolu N, Altan N. Hastaların Sağlık Durumları İle İlgili Bilgi Alma Haklarının Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3-6 Kasım 2010, ss.11-11. (Kasım 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Burcu Küçükkaya,B., Kahyaoğlu Süt, H., Öz, S. Altan Sarıkaya, N. (2020). 'Gebelik Döneminde Çiftler Arası Uyum ve Prenatal Bağlanma Arasındaki İlişki'. ACU Sağlık Bil Derg 2020; Cilt:11, Sayı:1, Sayfa: 102-110 (Ocak 2020)
 • Sarıkaya Altan N,, Öz, S., Öztürk, S. (2019). ‘Ruhsal Yönden Risk Altında Olan Kadınların Kendini Toparlama Gücü İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki’. Kriz Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Sayfa:44-55. (Temmuz 2019)
 • Sarıkaya Altan N,, Çömez İkican T. (2019). ‘Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Romantik Yakın İlişki Şiddetini Kabul Etme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler’. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, Sayfa:114-120 (2019; 22(2):114-120). (Haziran 2019)
 • Sarıkaya Altan N, Öztürk S. (2018). ‘Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Hastalarda Yaşamın Anlamı’. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, Sayfa:78-84 (SAUHSD 2018; 1(1):78-84). (Aralık 2018)
 • Sarıkaya Altan N, Ayhan H, Sukut H. Farklı Gruplarda Dans ve Haraket Terapisinin Kullanımı ve Etkileri. JAREN 2017; 3(1): 1-5 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1001 (Mayıs 2017)
 • Sarıkaya Altan, N, Sukut Ö, Ayhan H. "Alzheimer Hastalarında Görülen Davranışsal Sorunları Yönetme." JAREN 2017; 3(1): 33-38 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1007 (Mayıs 2017)
 • Sarıkaya Altan N, Yıldız, S., & Erkaya, H. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi. JAREN 2017;3(1):9-12. doi: 10.5222/jaren.2017.009 (Ocak 2017)
 • Sarıkaya Altan N & Oguz S. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Pasif Müzikoterapinin Uyku Kalitesine Etkisi. Journal of Psychiatric Nursing 2016;7(2):55–60. Doi: 10.5505/phd.2016.05900 (Nisan 2016)
 • Çömez T, Altan Sarıkaya N. (2017). ‘Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireyleri Damgalamaya İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları’. Journal of Academic Research in Nursing. Cilt: 3, Sayı: 3, Sayfa: 145-152 (JAREN 2017; 3(3): 145-152) (DOI: doi: 10.5222/jaren.2017.145) (eISNN:2149-9306)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaya M, Koyunoğlu Y, Sarıkaya Altan N. ‘Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Romantik İlişkilerindeki Duygusal Kıskançlık Düzeyleri ve Baş Etme Yöntemleri’18. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, Afyonkarahisar, ss.200 (P:40)(25-27 Nisan 2019) (Poster Bildiri). (Nisan 2019)
 • Koyunoğlu Y, Kaya M, Sarıkaya Altan N. ‘Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişki’ 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, Afyonkarahisar, ss.199 (P:39)(25-27 Nisan 2019) (Poster Bildiri). (Nisan 2019)
 • Erdem R, Oktay A, Öz S, Sarıkaya Altan N. ‘Hemşirelik Mesleğinin Toplumdaki İmajı’ 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, Çanakkale, ss.147 (P:005)(4-6Nisan 2018) (Poster Bildiri) (Nisan 2018)
 • Hayta R, Ercan B, Sarıkaya Altan N. ‘Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sırasında Yaşadıkları Stres İle Duygusal Tepkisellik Düzeyleri Arasındaki İlişki’ 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, Çanakkale, ss.289, (P:151)(4-6Nisan 2018) (Poster Bildiri) (Nisan 2018)
 • Osman B, Kara D, Sarıkaya Altan N, ‘Hemşirelik Öğrencilerinin Öznel Sıkıntılarını Açma Düzeyleri İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki’17. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, Çanakkale, ss.133, (SS:100)(4-6Nisan 2018) (Sözel Bildiri) (Nisan 2018)
 • Ercan B, Hayta R, Sarıkaya Altan N. ‘Klinik Deneyim Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin Olumsuz Değerlendirilme Korkusu İle Öz Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişki’ 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, Çanakkale, ss.34, (SS:001)(4-6Nisan 2018) (Sözel Bildiri) (Nisan 2018)
 • Pehlivan Ç, Şeker G, Sarıkaya Altan N, Öz S. ‘Hemşirelik Öğrencilerinin Olumlu Düşünme Beceri Düzeyleri İle Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişki’ 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, Çanakkale, ss. 49, (SS:016)(4-6Nisan 2018) (Sözel Bildiri) (Nisan 2018)
 • Sarıkaya Altan N. Şiddet Olaylarının Toplum Üzerine Psikolojik Etkisi. 2. Ulusal Şiddeti Anlama Kongresi. İstanbul, Türkiye, 23-25 Mart 2017 (Mart 2017)
 • Aydoğan Y, Akkaya M, Altan Sarıkaya N, Çömez T, Buzlu S. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Romantik Yakın İlişki Şiddet Algısı Ve Şiddeti Kabul Etme Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22-26 Nisan 2015, ss.429-429 (Nisan 2015)
 • Ak Y, Güzel S, Çömez T, Altan Sarıkaya N, Buzlu S. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Damgalamaya İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye 22-26 Nisan 2015, ss.427-427 (Nisan 2015)
 • Yıldız S, Alıç H, Altan N, Buzlu S. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,Trabzon, Türkiye, 1-3 Mayıs 2014, ss.42-42 (Mayıs 2014)
 • Ardıç A, Kutlu S, Kurt S, Altan N, Ünsar S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Cilt Kanseri Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26-27 Nisan 2012, ss.22-22 (Nisan 2012)
 • Türk S, Altan N, Dolu, N. Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Kurumlarından Yararlanma Durumları, 1. Ulusal Genel Tıp Öğrencileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17-19 Kasım 2009, ss.3-3. (Kasım 2009)
 • Altan N, Çetin B, Kurtuluş Z, Pınar R. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Uyku Hijyeni Programının Uyku Kalitesine Etkisi, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-27 Haziran 2008, ss.44-44. (Haziran 2008)
 • Pınar R, Yıldız H, Dolu N, Altan N, Türk S. Gençlerde Yaşam Doyumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2007, ss.1-1. (Eylül 2007)
 • Ercan N, Altan N, Özivgen B, Çetin A, Çetin B, Udum B, Atış İ. Bir Devlet Üniversitesinde Öğrenim Gören Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Metabolik Sendroma Yatkınlıkları, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007, ss.2-2., (Haziran 2007)
 • Altan N. Üniversite Öğrencilerinde Ağrı ve Ağrı Kesici Kullanımı, 9. Ulusal Genel Tıp Öğrenci Kongresi, Bursa, Türkiye, 23-25 Mart 2007, ss.66-66. (Mart 2007)
 • Yıldız H., Türk S, Dolu N, Altan N. Halkımızın Ağrı Kesici Kullanımına İlişkin Tutumları, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006, ss.1-1 (Eylül 2006)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-27 Haziran 2008 (Haziran 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İnfertilite Hemşireliği El Kitabı-IVF Uygulamasında Kötü Haber Verme syf:149-154 -Nobel Tıp Kitapevi (Temmuz 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Psikiyatri Hemşireliği Derneği (Ocak 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • JAREN / Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Şubat 2017)

Ödüller

 • 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-27 Haziran 2008, Üçüncülük ödülü. (Haziran 2008)
 • 1. Ulusal Genel Tıp Öğrencileri Kongresi, Antalya, 17-19 Kasım 2006, Jüri Özel Ödülü. (Kasım 2006)

Sertifikalar

 • PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM KATILIM BELGESİ (Haziran 2020)
 • COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ (Haziran 2020)
 • İYİLEŞMEK MÜMKÜN EĞİTİM PROGRAMI KATILIM BELGESİ (Haziran 2020)
 • Psiko-Onkoloji Eğitimi- Prof. Dr. Sedat Özkan 19-20 Ekim 2019 Hümante Psikiyatri tıp Merkezi (Ekim 2019)
 • 15-16 Mayıs 2017 tarihinde Trakya Üniversitesinde düzenlenen Evidence-Based Nursıng Research Workshop: Internatıonal Artıcle Publıshıng Process Wıth Edıtor’s Perspectıve çalıştayına katılmıştır. (Mayıs 2017)
 • 12 Kasım 2012-13 Şubat 2015 tarihlerinde Yeniden Sağlık Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Prof. Dr. Kültegin Ögel yönetiminde “Motivasyonel Görüşme Tekniği” eğitimini tamamlamıştır. (Şubat 2015)
 • 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Padem Psikoloji tarafından düzenlenen Dr. Perin Yolaç yönetiminde ‘Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla Klinik Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Beceri Eğitimi’ eğitimini tamamlamıştır. (Kasım 2014)
 • 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sosyal Farkındalık ve Dezavantajlı Bireylerle İletişim’ eğitimini tamamlamıştır.
 • 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Türk İşaret Dili 1. Seviye’ eğitimini tamamlamıştır.
 • 17-18 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’ eğitimi tamamlanmıştır. (Nisan 2013)
 • 4-5 Nisan 2008 tarihlerinde SANERC tarafından düzenlenen ‘Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu’na’ katılmıştır. (Nisan 2008)
 • 8 Nisan 2007 tarihinde Türk Kalp Vakfı tarafından düzenlenen ‘Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Hemşireliği Kursu’na’ katılmıştır. (Nisan 2007)
 • Sanat Terapisi Eğitimi
 • Masal Terapisi Eğitimi

Diğer

 • “Onkoloji Alanında Psikososyal Sorunlar ve Baş etme Yöntemleri” Onkoloji Hemşireliği Kursu, Konuşmacı (Onkoloji Hemşireliği Derneği ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İşbirliği) (Edirne) (15:15-15:45 oturumu) (26 Ekim 2019) (Ekim 2019)
 • 07-10 Eylül 2005 tarihlerinde düzenlenen 3. Ulusal-10 Uluslararası Hemşirelik Kongresi’nde ‘Kadınlık Halleri Drama Gösterimi’ (Eylül 2015)
 • 15 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesi tarafından 4. Florence Nihtingale Bilim Günleri kapsamında düzenlenen ‘Kardiyak Rehabilitasyon Sempozyumu’na’ katılmıştır. (Haziran 2015)
 • 17 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesi tarafından 3. Florence Nihtingale Bilim Günleri kapsamında düzenlenen ‘Kadın Sağlığını Etkileyen İnfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu’na’ katılmıştır. (Nisan 2015)
 • Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi (2012/2017) (Ocak 2012)
 • 25-27 Haziran 2008 tarihlerinde düzenlenen 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nde ‘Liderlerimiz Belgesel Drama Gösterimi’ (Haziran 2008)
 • 16-17 Mayıs 2006 tarihlerinde düzenlenen Marmara Tıp Öğrenci Kongresi’nde ‘Sanal Aşk Drama Gösterimi’ (Mayıs 2006)
 • Ocak 2005 - Haziran 2007 MARSEV tarafından M.Ü. Haydarpaşa Kampüsü’nde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında yer alan ve A.B. tarafından desteklenen Gençlerin Üreme Sağlığı Projesi’nde Lider Öğrenci (Ocak 2005)
 • Uğurlu N, Kostakoğlu N, Ağca D, Tekin L. (2018) “Psikiyatri Hastalarının Uyku Hijyeni Eğitimi Öncesi ve Sonrası Uyku Durumlarının Belirlenmesi” Journal of Psychiatric Nursing. Cilt:9 Sayı:1 Sayfa:23-28 (e-ISSN 2149-374X) (Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Pasif Müzikoterapinin Uyku Kalitesine Etkisi başlıklı çalışmaya atıf yapılmıştır – Kaynak 24)
 • Duru Aşiret G. (2018). ‘Effect of reminiscence therapy on the sleep quality of the elderly living in nursing homes: A randomized clinical trial’ European Journal of Integrative Medicine Cilt,:20, Sayfa:1-5 (https://doi.org/10.1016/j.eujim.2018.03.007) (Effect of passive music therapy on sleep quality in elderly nursing home residents başlıklı çalışmaya atıf yapılmıştır- Kaynak 6)

» Verdiği Dersler

GİRİŞKENLİK

HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM/ Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

İLETİŞİM

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

PSİKOLOJİK KURAMLAR/ Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I / Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II / Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi