» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TÜRK DİLİNDE RETORİK SORU (Aralık 2020)
 • GÜNAY NESRIN (2015). Yahya Kemal ve Attila Ilhan'ın Siirlerinde Yol ve Yolculuk Metaforları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 47-68.
 • GÜNAY NESRIN (2015). Türk Dilinde Es Anlamlılık ve "Gönül, Yürek, Kalp" Kelimeleri “GÖNÜL, YÜREK, KALP” KELIMELERI. Türkbilig Türkoloji Arastırmaları Dergisi(29), 121-146.
 • GÜNAY NESRIN (2014). Türkçe’de -(A/I)r Biçimbiriminin Kiplik Anlam Alanları. International Journal of Language Academy, 2(4), 529-545., Doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.171
 • KAYA GÜNAY NESRIN (2006). Türkçede Bildirme Kiplerinde Zarf Kullanımlarına Dayalı Anlam Özellikleri. Türk Dili Arastırmaları Yıllıgı Belleten(2004 / 2), 89-98.
 • Kaya GÜNAY Nesrin, YÜksel Gülru (1999). Kitabe-i Seng-i Mezar I, II, III Üzerine Bir Inceleme. Türk Dili(566), 164-169.
 • Kaya Günay Nesrin, Yüksel Gülru (1997). Isim-Fiillerin Türkçe ve Ingilizce’deki Kullanılıs Özellikleri. Türk Dili(550), 299-304.
 • Kaya Günay Nesrin (1997). Mukaddimetü’l Edeb’in Edirne Selimiye Kütüphanesi’ndeki Muhtasar Bir Nüshası. Türk Kültürü(405), 59-61.
 • Kaya Günay NESRIN (2002). Bogaç Han Destanı’nın Metindilbilmsel Yaklasımla Çözümlemesi”, Türk Dili. Türk Dili(607), 272-283.
 • Kaya Günay Nesrin (2003). Dede Korkut Destanları’nda Manzum Kısımların Siirsel Özellikleri”,. Türkbilig(5), 65-85.
 • Kaya Günay Nesrin (2003). Dede Korkut Destanları’nda Manzum Kısımların Siirsel Özellikleri”,. Türkbilig(5), 65-85.
 • Kaya Günay Nesrin (2004). A Comparison of Turkish adjectival verbs with the suffixes –an and –r. Sofia University / Contrastive Linguistics, 29(3), 63-72.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • GÜNAY NESRIN (2015). Saltukname'nin Sözdizimi Özellikleri. 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 221-228. (Tam metin bildiri)
 • GÜNAY NESRIN (2012). TÜRKÇEDE GENIS ZAMAN KIPI ÜZERINE ANLAMSAL VE ISLEVSEL BIR INCELEME. 12. ULUSLARARASI DIL,YAZIN VE DEYISBILIM SEMPOZYUMU, 747-751. (Tammetin bildiri)
 • GÜNAY NESRIN (2011). ÇEKIMLI FIILLERIN ZAMAN BILDIRIMINI BELIRLEMEDE ETKEN OLAN UNSURLAR. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 295-304. (Tam metin bildiri)
 • Kaya Günay Nesrin (2004). Tendencies of Using of Inverted Sentence in Turkish Accordingto Form of Expression and Inverted Sentence in Contemporary Grammar Teaching. 2ndInternational Balkan Education Congress Searching Excellence in Education, 159-165. (Tam metin bildiri)
 • Kaya Günay Nesrin (2003). Development Writing Skills at Primary School. First Balkan Conference Education Global Identity an Cultural Diversity(3), 47-51. (Tam metin bildiri)
 • Duran Sema, Kaya Günay Nesrin (2008). The Effect of The Mass Media on the Language Development of Children. Contemporary Intentions in Education, 2, 183-188. (Tam metin bildiri)
 • Duran Sema, Kaya Günay Nesrin (2007). The Usage of ‘Essays’ to Enhance Student’s CriticalReading Skills in Turkish Language Teaching. Fourth Balkan Congress Education Balkans Europe(2), 233-237.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Türk Dilinde Retorik Soru (Şubat 2020)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kırklareli Babaeski Ağızlarının Söz Dizimi Özellikleri (Aralık 2021)
 • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Nigar Hanım'ın Şiirlerinde Aşk (Ekim 2021)
 • Türkçede Bir Söylem Belirleyicisi Olarak Acaba (Aralık 2020)
 • Muhtasar Mukaddimetü'l-Edeb (Inceleme-Metin-Indeks) (2015)., GÜNAY NESRIN, Parafiks Kitap, Basım sayısı:2, ISBN:978-605-9036-34-4
 • Arif Nüsha-i Alem ve Serhü'l-Adem (Inceleme-Metin-Dizin) (2015)., GÜNAY NESRIN, Parafiks Kitap, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9036-35-1
 • Türkçenin Egitimi-Ögretimine Yönelik Çalısmalar, Bölüm adı:(Türkçede Bir Kiplik Isaretleyicisi Olarak -(y)Abil- ve Ögretimi Üzerine) (2015)., GÜNAY NESRIN, PegemAkademi, Editör:Mustafa Volkan Coskun, Nilgün Açık Önkas, Nigar Ipek Egilmez vd., Basım sayısı:1, ISBN:978-605-318-149-1
 • Defin, Bölüm adı:(Kutadgu Bilig'de Ölüm Kavramı) (2012)., Kaya Günay Nesrin, Tarihçi Kitabevi, Editör:Emine Gürsoy Naskali, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4534-17-3.
 • Çagdas Bilimle Isıgında Oguz Kagan Destanı, Bölüm adı:(Dilbilim Bakımından Oguz Kagan Destanı) (2014)., GÜNAY NESRIN, Kripto, Editör:Ali Rıza Özdemir, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4991-15-0

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kaya Günay Nesrin (2003). Islevsel Dilbilgisiyle Bir Öykü Incelemesi: Lüzumsuz Adam. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 55-63.
 • Kaya Günay Nesrin (1999). Türkçe ve Ingilizce’de Yapılan Fonksiyon ve Anlam Yanlıslarının Metin Baglamlı Bosluk Doldurma (Cloze) Testi Uygulanarak Saptanması. Anadili Dergisi (10), 410-420.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaya Günay Nesrin (2003). Karsılastırmalı Anlam Alanları Incelemesi. I. Edirne Kültür Arastırmaları Sempozyumu Bildirileri, 167-178.
 • GÜNAY NESRIN,COSKUN IBRAHIM,DURAN BAYTAR SEMA (2007). Ögretmen Adaylarının Ilkokuma-Yazma Ögretimi Dersi ve Ilkögretim Birinci Sınıftaki Ses Temelli Cümle Yöntemine Dayalı Ilkokuma-Yazma Etkinlikleri Hakkındaki Beklentileri ve Algılayıs Düzeyleri. IV. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Sempozyumu, 770-774.

» Verdiği Dersler

Alan Eğitimi Seçmeli: Kelime Öğretimi

Dil Bilgisi Öğretimi

Dilbilimi

Genel Dil Bilimi

Kıpçak Türkçesi I-II (Dr.)

Metindilbilimi

Öğretmenlik Uygulaması 1-2

Topluma Hizmet Uygulamaları

Türk Dil Bilgisi 3

Türk Dil Bilgisi 4

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

Türk Dilinin Bugünkü Problemleri (YL)

Türkçede Söz Dizimi (YL)