» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İbni Haldun'un Gözüyle Kamu Maliyesi Yaklaşımı (Şubat 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • More Education Less Poverty (Ekim 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türkiye'nin Dış Politikasında Dış Ticaret: Siyasal, Ekonomik ve Mali Süreç Açısından Değerlendirme (2010-2020) (Şubat 2022)
 • Türkiye'de Yaşanan Krizlerin Emek ve Sermaye İlişkisi Üzerinden Etkisi ve Sürecin Değerlendirilmesi (2010-2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkiye'de 1990 Yılından Sonra Uygulanan Vergi Politikaları ve Kriz Etkisi (Ocak 2012)
 • İbni Haldun ve Asabiyet Sorgulaması (Şubat 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Asabite&Mülk&Devlet İlişkileri: İbni Haldun'dan Günümüze Doğu-Batı Sorgulaması (Eylül 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler, "İbni Haldun'da ve Mukaddimede Genel Çizgileriyle İktisadi-Mali Davranış, Olay ve Yapıların Yeri"

» Verdiği Dersler

Devlet Borçları

 • 2014-2015 Güz Dönemi
  2015-2016 Güz Dönemi
  2016-2017 Güz Dönemi

Eğitim ve Sağlık Ekonomisi

 • 2018-2019 Güz Dönemi
  2019-2020 Güz Dönemi
  2020-2021 Güz Dönemi
  2021-2022 Güz Dönemi
  2022-2023 Güz Dönemi

Kamu Maliyesinde Yeni Yaklaşımlar

 • 2013-2014 Bahar Dönemi
  2017-2018 Güz Dönemi

Kamu Tercihi Teorisi

 • 2013-2014 Bahar Dönemi
  2015-2016 Bahar Dönemi
  2017-2018 Bahar Dönemi
  2018-2019 Bahar Dönemi
  2019-2020 Bahar Dönemi
  2020-2021 Bahar Dönemi
  2021-2022 Bahar Dönemi

Küresel Kamusal Mallar

 • 2018-2019 Güz Dönemi
  2019-2020 Güz Dönemi
  2020-2021 Güz Dönemi
  2021-2022 Güz Dönemi
  2022-2023 Güz Dönemi

Mali Sosyoloji

 • 2014-2015 Güz Dönemi
  2015-2016 Güz Dönemi
  2016-2017 Güz Dönemi
  2017-2018 Güz Dönemi
  2018-2019 Güz Dönemi
  2019-2020 Güz Dönemi
  2020-2021 Güz Dönemi
  2021-2022 Güz Dönemi

Maliye Politikası I

 • 2014-2015 Güz Dönemi
  2015-2016 Güz Dönemi
  2016-2017 Güz Dönemi

Maliye Politikası II

 • 2013-2014 Bahar Dönemi
  2014-2015 Bahar Dönemi
  2015-2016 Bahar Dönemi
  2016-2017 Bahar Dönemi

Maliye Tarihi

 • 2017-2018 Bahar Dönemi

Özelleştirme ve Deregülasyon

 • 2015-2016 Bahar Dönemi
  2017-2018 Bahar Dönemi
  2020-2021 Bahar Dönemi

Politik İktisat

 • 2013-2014 Bahar Dönemi
  2014-2015 Bahar Dönemi
  2015-2016 Bahar Dönemi
  2016-2017 Bahar Dönemi
  2018-2019 Bahar Dönemi
  2019-2020 Bahar Dönemi
  2020-2021 Bahar Dönemi
  2021-2022 Bahar Dönemi

Regülasyon Ekonomisi

 • 2014-2015 Güz Dönemi
  2016-2017 Güz Dönemi