» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Özveren N., Özalp Ş., Ünver T., Aytuğar E. Comparative evaluation of OnyxCeph3tm software and Demirjian method for estimating dental age of 6–13 year-old children. 25th International Association of Paediatric Dentistry (IAPD), Glasgow, UK, 1-4 July 2015.
  • Ulusoy A.T., Zencirli İ., Özveren N. Revascularization of immature necrotic teeth with platelet pellet: case series. 18th World Congress on Dental Traumatology, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2014.
  • Özveren N., Sarı M.E., Taşkan M.M., Koyutürk A.E. Complicated crown root fractures treated using reattachment procedure: a case report. 18th World Congress on Dental Traumatology, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2014.
  • Güler D., Sarı M.E., Yılmaz M.Z., Bekar E., Güler Ş., Demirel N. Multiple eruption cysts: a case report. 101st Congress of FDI, Istanbul, Turkey, 28-31 August 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Ulusoy A.T., Yazıcı İ., Önder H., Demirel N. Yüksek çürük riskine sahip çocuk hastalarda risk faktörlerinin ve çürük durumunun değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2012;13 (2): 13-20.
  • Neslihan Özveren, Şerife Özalp. Tek Köklü ve Tek Kanallı Alt Süt 1. Molar Dişlerin Endodontik Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases 2015;1(3):209-12.
  • Nihan Gönüol, Sezin Özer, Neslihan Demirel. Giomer yapıdaki akışkan kompozit ve adeziv sistemin Sınıf V kavitelerde mikrosızıntı açısından değerlendirilmesi. Acta Odontol Turc 2014;31(1):18-22.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Özveren N., Özalp Ş. Tek köklü ve tek kanallı alt süt 1. molar dişlerin endodontik tedavisi: vaka raporu. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13-15 Kasım 2014.
  • Özveren N., Özalp Ş. Fluorid içerikli üç farklı restoratif materyalin başlangıç çürükleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KKTC, 2-5 Kasım 2015.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • Türk Pedodonti Derneği - TPD