» Biyografi

03.12.1982 tarihinde Edirne’de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Edirne’de tamamladım. 2000 yılında başlamış olduğum Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun oldum. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İngilizce öğretmeni olarak göreve başladım. Aralık 2008’de Trakya Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümü’ne bağlı okutman kadrosuna atandım. Mayıs 2013’te Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Halen Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım.   

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • MADEN, S., ERE, N. & YİĞİT, C. (2009). Yükseköğretim Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Seviye Tespit (Yeterlik) Sınavlarının Karşılaştırılması ve Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEF) Ölçütlerine Uygunluklarının Araştırılması. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (First International Congress of Educational Research: Trend and Issues in Educational Research.) 1–3 Mayıs 2009. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale. (Bildiri kitabında tam metni yayınlanmış olan bildiri). (Mayıs 2009) (Mayıs 2009)

Projeler

 • Özdüzenleme Yeterliliğinin İngilizce Yazma Başarısı ile İlişkisi (Mayıs 2013)

Diğer

 •  Seminer: "Autonomy and Teacher Training for the 21st Century Skills" (Prof. Dr. Birsen Tütüniş), 16 Kasım 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Seminer: “Teaching in a Non-English Spoken Environment: Past, Present and Future” ve “Recent Trends in ELT” (YDS Akademi & Oxford Üniversitesi Yayınevi – Turgut Turunç, Christopher Sheen), 26 Nisan 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Çevrimiçi seminer: “English Language Assessment in Higher Education: Improving Practice” (British Council – Victoria Clark, Barry O’Sullivan, Jamie Dunlea), 28 Kasım 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Seminer: “How Would You Know That EFL Learners Know What They Know?” (Oxford Üniversitesi Yayınevi – Turgut Turunç), 18 Haziran 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Eğitim: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Programı, 22-23 Ocak 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Seminer: “Teaching Grammar and Productive Skills” ve “Using Technology in Language Classes” (Oxford Üniversitesi Yayınevi – Alan Scott), 12 Haziran 2013, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Sempozyum: 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Seminer: “21st Century Learning and Motivation” (Pearson & Longman Yayınevi – Kristina Smith), 19 Haziran 2012, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Seminer: “Teaching Grammar” ve “Getting into the Mood” (Oxford Üniversitesi Yayınevi - Elna Coetzer), 15 Mayıs 2012, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Seminer: “Encouraging Students to Write Well in English” (Pearson & Longman Yayınevi – Kristina Smith), 14 Haziran 2011, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Konferans: “Eclipsing Expectations” konulu 2. Uluslararası Dil Eğitimi Konferansı, 2-4 Haziran 2011, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 •  Seminer: “Strategy Training in Writing – Creating Independence through Writing Strategies” (Vildan Çal), 5 Mart 2011, British Council, İstanbul.
 •  Seminer: “Teaching Reading Skills in a University Context” (Pearson & Longman Yayınevi – Kristina Smith), 29 Haziran 2010, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Seminer: “Using Stories and Jokes in the Classroom” (Cambridge Üniversitesi Yayınevi– Devrim Özdemir), 22 Haziran 2010, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Konferans: “American Culture and EFL Teaching in Turkey” (Columbia University Summer Institute & Sabancı Üniversitesi), 15-19 Haziran 2009, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 •  Seminer: “USBEM Digital Learning and International English Qualifications” (City & Guilds), 11 Mayıs 2009, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 •  Konferans: “Moving Forward Together in Language Teaching” konulu 4. ELT Konferansı, 21 Mart 2009, Edirne Koleji, Edirne.
 •  Seminer: Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Semineri, 3-7 Eylül 2007, Tekirdağ.
 •  Konferans: “Four Language Skills and the Good Old Grammar- All for One, One for All” konulu 9. ELT Konferansı, 2 Nisan 2005, Kültür Koleji, İstanbul.
 •  Seminer: “Testing Foreign Language Skills”, 10 Mayıs 2004, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

» Verdiği Dersler

Dilbilgisi, Okuma Becerileri, Duyduğunu Anlama Becerileri, Yazma Becerileri, Konuşma Becerileri, Dil Geliştirme

Mesleki İngilizce (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Yabancı Dil I-II

Yazma Becerileri, Dil Geliştirme (İngilizce Öğretmenliği & Mütercim-Tercümanlık)