» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • MADEN, S., ERE, N. & YİĞİT, C. (2009). Yükseköğretim Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Seviye Tespit (Yeterlik) Sınavlarının Karşılaştırılması ve Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEF) Ölçütlerine Uygunluklarının Araştırılması. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (First International Congress of Educational Research: Trend and Issues in Educational Research.) 1–3 Mayıs 2009. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale. (Bildiri kitabında tam metni yayınlanmış olan bildiri). (Mayıs 2009) (Mayıs 2009)

» Verdiği Dersler

Dilbilgisi, Okuma Becerileri, Duyduğunu Anlama Becerileri, Yazma Becerileri, Konuşma Becerileri, Dil Geliştirme

Mesleki İngilizce (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Yabancı Dil I-II

Yazma Becerileri, Dil Geliştirme (İngilizce Öğretmenliği & Mütercim-Tercümanlık)