» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Makroekonomik Kırılganlık Göstergeleri: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme (Mayıs 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yabancı Sermayeli Bankaların Örgütlenme Şekilleri ve Ev Sahibi Ülkede Oluşturabilecekleri Avantajlar ile Dezavantajlar

» Verdiği Dersler

Ekonomi

Ekonomik Sistemler

İktisada Giriş

İktisat Tarihi

Mikro Ekonomi

Türk İktisat Tarihi

Uluslararası İktisat