» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Projeler

Uluslararası » IPA BG-TR Sınır Ötesi Programı » Diğer (European Union Interreg –IPA CBC)

CrossBorder Regions Collaborate for BLUE GROWTH (BLUE GROWTH COLLABs)
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : AVRUPA BİRLİĞİ

Uluslararası » IPA BG-TR Sınır Ötesi Programı » Diğer (European Union Erasmus+ Strategic Partnership Programme,)

Get Together-Practical Tools for Youth Engagement,
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : AVRUPA BİRLİĞİ

Ulusal » Trakya Kalkınma Ajansı » Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI-ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİLERİN PAYININ ARTIRILMASI-Katma değeri yüksek üretim yapısın geçiş)

Edirne ilindeki yöresel ürünlerin diyet alternatiflerinin üretilmesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : ARSLANZADE

Ulusal » Diğer » Diğer

Yüksek hidrostatik basınç ile geleneksel badem ezmesinin raf ömrünün uzatılması,
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi