» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kur’ân’ı Kerim’de Geçen Kalb-İ Selim Üzerine Bir Araştırma (Sosyal Bilimler Dergisi-SOBİDER, Sayı: 13, Malatya) (Ağustos 2017)
 • Kur'an'ı Kerim’de Ebter Kavramı ve Düşündürdükleri (Sosyal Bilimler Dergisi-SOBİDER, Sayı: 11, Malatya) (Haziran 2017)
 • Kur’an’ı Kerim’e Göre Hz. İbrahim’in Kurban Etmek İstediği Oğlu Meselesi (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 50, Sinop) (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • Kur'an'ı Kerim’de Kevser Kavramı (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 48, Sinop) (Şubat 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 07-09 Mayıs 2014. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne. s. 709-712. (Mayıs 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kuranı Kerimin Işığında Yetimliği Yeniden Okumak Metin, Tefsir ve Yansımalar, Tibyan Yayıncılık, Çanakkale 2011.
  1
  ATIF
 • Kuranı Kerimde İstikamet Kavramı,Tibyan Yayıncılık, Çanakkale 2010
  2
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kur’ân’ın İçki Yasağının Tedriciliği (Kelam Araştırmaları Sayı: 9:2, Yıl: 2011)
  6
  ATIF
 • Kur‘an’ı Kerim'de Kendilerine “Yazıklar Olsun” Denilenler (Kelam Araştırmaları Sayı: 9:1, Yıl: 2011)
  2
  ATIF
 • Kur’an’da Meysir Kavramı ve Günümüzdeki Bazı Kumar Türlerinin Bu çerçevede Değerlendirilmesi (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10 Sayı 3/2010, Samsun)
  8
  ATIF
 • Devlet Başkanı İle İlgili Hususlar 1 (Arapçadan Çeviri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:34, Yıl: 2010, Erzurum)
  2
  ATIF
 • Kur’ân’ı Kerim’de Dâbbe (DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXXI, Yıl: 2010, İzmir)
  4
  ATIF
 • Kur’ân’ı Kerim’de A’râf Ve A’râf Halkı (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10 Sayı 1/2010, Samsun)
  9
  ATIF
 • “Ekâme” Fiili Ve Türevlerinin Arap Dili ve Kur’an’daki Anlam Boyutları,(EKEV Akademi Dergisi Sayı 42, Yıl 2010, Erzurum)
 • Arap Dilindeki Diğer Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Olarak Kame Fiil Kökü Ve Türevlerinin Kur’an’daki Anlam Boyutları (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Yıl 2009, Erzurum)
 • Muhammed Abduh’un İslam İnancını Savunması (İngilizceden Çeviri, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXVIII, Yıl: 2008, İzmir)
  1
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hz. Peygamber ve Güven Toplumu(Edirne-Havsa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (Edirne-Süloğlu Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2015)
 • Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (Edirne-Havsa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2015)
 • Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (Edirne-Lalapaşa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2013)
 • Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (Edirne-Enez Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yaman AYOOB, el-Errânî'nin eL-Kâfiye fî Şehi'ş-Şafiye Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili. Danışman: Prof. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Eylül 2019)
 • Mustafa ERKEK, Kur'an-ı Kerim ve Zamanın İzafiliği, Danışman: Doç. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Haziran 2018)
 • Adnan AZZI, Hacı Baba İbn İbrahim Et-Tusutî’nin Hulasatü’l-İrab Fi Şerhı’l-Misbâh Adlı Eserinin Tahkiki, Danışman: Doç. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Ağustos 2017)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi,Trakya Üniversitesi (Lisans)

Günümüz Tefsir Problemleri, Trakya Üniversitesi (Lisans)

İletişim, Trakya Üniversitesi (Ön Lisans)

Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Klasik Tefsir Metinleri 1-2, Trakya Üniversitesi (Y. Lisans)

Konulu Tefsir Çalışmaları 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Konulu Tefsir, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Kur'an Okuma ve Tecvid (Trakya Üniversitesi (Lisans)

Kur'an Tarihi, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Meslek Etiği, Trakya Üniversitesi (Ön Lisans)

Seminer, Trakya Üniversitesi (Y. Lisans)

Tefsir 1-2, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Tefsir Metinleri I-II, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Tefsir Problemleri, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Tefsir Usulü 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Tefsir Usulü ve Tarihi 1-2, Trakya Üniversitesi (Lisans)

» Duyurular

08 Ekim 2021 » Tefsir 1" Dersi Vizesi Kapsamı

14 Eylül 2021 » Seçmeli "Kur'an Tarihi" Dersi Kaynak Kitap Tavsiyesi (Lisans)

14 Eylül 2021 » Tefsir I Dersi Bazı Dua Ayetleri ve Mealleri (40 Ayet)

14 Eylül 2021 » "Tefsir 1" Dersi Kaynak Kitap Tavsiyesi (Lisans)

14 Eylül 2021 » "Tefsir I" Dersi Arapça Metinler