» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kur’ân’ı Kerim’de Geçen Kalb-İ Selim Üzerine Bir Araştırma (Sosyal Bilimler Dergisi-SOBİDER, Sayı: 13, Malatya) (Ağustos 2017)
 • Kur'an'ı Kerim’de Ebter Kavramı ve Düşündürdükleri (Sosyal Bilimler Dergisi-SOBİDER, Sayı: 11, Malatya) (Haziran 2017)
 • Kur’an’ı Kerim’e Göre Hz. İbrahim’in Kurban Etmek İstediği Oğlu Meselesi (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 50, Sinop) (Haziran 2017)
  2
  ATIF
 • Kur'an'ı Kerim’de Kevser Kavramı (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 48, Sinop) (Şubat 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 07-09 Mayıs 2014. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne. s. 709-712. (Mayıs 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kuranı Kerimin Işığında Yetimliği Yeniden Okumak Metin, Tefsir ve Yansımalar, Tibyan Yayıncılık, Çanakkale 2011.
  1
  ATIF
 • Kuranı Kerimde İstikamet Kavramı,Tibyan Yayıncılık, Çanakkale 2010
  2
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kur’ân’ın İçki Yasağının Tedriciliği (Kelam Araştırmaları Sayı: 9:2, Yıl: 2011)
  6
  ATIF
 • Kur‘an’ı Kerim'de Kendilerine “Yazıklar Olsun” Denilenler (Kelam Araştırmaları Sayı: 9:1, Yıl: 2011)
  2
  ATIF
 • Kur’an’da Meysir Kavramı ve Günümüzdeki Bazı Kumar Türlerinin Bu çerçevede Değerlendirilmesi (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10 Sayı 3/2010, Samsun)
  8
  ATIF
 • Devlet Başkanı İle İlgili Hususlar 1 (Arapçadan Çeviri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:34, Yıl: 2010, Erzurum)
  2
  ATIF
 • Kur’ân’ı Kerim’de Dâbbe (DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXXI, Yıl: 2010, İzmir)
  4
  ATIF
 • Kur’ân’ı Kerim’de A’râf Ve A’râf Halkı (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 10 Sayı 1/2010, Samsun)
  9
  ATIF
 • “Ekâme” Fiili Ve Türevlerinin Arap Dili ve Kur’an’daki Anlam Boyutları,(EKEV Akademi Dergisi Sayı 42, Yıl 2010, Erzurum)
 • Arap Dilindeki Diğer Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Olarak Kame Fiil Kökü Ve Türevlerinin Kur’an’daki Anlam Boyutları (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Yıl 2009, Erzurum)
 • Muhammed Abduh’un İslam İnancını Savunması (İngilizceden Çeviri, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXVIII, Yıl: 2008, İzmir)
  1
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hz. Peygamber ve Güven Toplumu(Edirne-Havsa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (Edirne-Süloğlu Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2015)
 • Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı (Edirne-Havsa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2015)
 • Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (Edirne-Lalapaşa Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2013)
 • Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (Edirne-Enez Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Konferansı) (Nisan 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Atika Hocaoğlu, MUHAMMED B. BEDRUDDÎN MAHMÛD EL- MAĞLAVÎ EL-VEFÂÎ'NİN "TENVÎRU'D-DUHÂ FÎ TEBHÎRİ ŞE’Nİ'L-MUSTAFÂ" İSİMLİ ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ. Danışman: Prof. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Ocak 2022)
 • Yaman AYOOB, el-Errânî'nin eL-Kâfiye fî Şehi'ş-Şafiye Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili. Danışman: Prof. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Eylül 2019)
 • Mustafa ERKEK, Kur'an-ı Kerim ve Zamanın İzafiliği, Danışman: Doç. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Haziran 2018)
 • Adnan AZZI, Hacı Baba İbn İbrahim Et-Tusutî’nin Hulasatü’l-İrab Fi Şerhı’l-Misbâh Adlı Eserinin Tahkiki, Danışman: Doç. Dr. Necdet ÜNAL, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Ağustos 2017)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi,Trakya Üniversitesi (Lisans)

Günümüz Tefsir Problemleri, Trakya Üniversitesi (Lisans)

İletişim, Trakya Üniversitesi (Ön Lisans)

Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Klasik Tefsir Metinleri 1-2, Trakya Üniversitesi (Y. Lisans)

Konulu Tefsir Çalışmaları 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Konulu Tefsir, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Kur'an Okuma ve Tecvid (Trakya Üniversitesi (Lisans)

Kur'an Tarihi, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Meslek Etiği, Trakya Üniversitesi (Ön Lisans)

Seminer, Trakya Üniversitesi (Y. Lisans)

Tefsir 1-2, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Tefsir Metinleri I-II, Trakya Üniversitesi (Lisans)

Tefsir Problemleri, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Tefsir Usulü 1-2, Trakya Üniversitesi (Y.Lisans)

Tefsir Usulü ve Tarihi 1-2, Trakya Üniversitesi (Lisans)

» Duyurular

12 Mayıs 2022 » Tefsir II Dersi Final Kapsamı (Güncellendi)

12 Mayıs 2022 » Tefsir II Dersi Finali Soru Şekli ve Sınav Süresi Hakkında

19 Ocak 2022 » Tefsir II Dersi Arapça Tefsir Metinleri (Lisans)

19 Ocak 2022 » Tefsir II Dersi Kaynak Kitap Tavsiyesi (Lisans)

18 Ocak 2022 » Günümüz Tefsir Problemleri (Seçmeli Lisans 3. Sınıf) Kaynak Kitap Tavsiyesi

15 Ocak 2022 » Tefsir I-II Dersi Bazı Dua Ayetleri ve Mealleri (40 Ayet)